Varning för skånska bedragare (Observera – omfattande gräv)

Jag har lagt ner en hel del tid för att gräva runt för att kunna göra det här inlägget.
Anledningen till det, är att jag vill att så många som möjligt ska kunna se hur det hänger ihop.

Jag hoppas att du rekommenderar andra att läsa inlägget och på så sätt hjälpa mig att sprida det till fler läsare.

Naturligtvis uppskattar jag om du gillar OCH  rekommenderar andra att läsa det, delar det via Facebook eller Twittrar eller RT:ar i Twitter eller +1 via Google

Ju fler som läser det, desto mer uppskattar jag för din hjälp!

[sws_red_box box_size=”537″]Nordens Företagslansering HB säljer ”beskyddarverksanmhet” från hittaforetag.se (är sannolikt hittaforetagen.se)

hittaföretagen.se/(Företagslansering Sverige AB) är telefonbedragare som hävdar att det finns ett giltiga avtal med den uppringde, ett avtal som den uppringde endast kan ta del av genom att betala 1700 SEK till ”inspelningscentralen.se” (som är registrerad på samma registrant som hittaforetagen.se.) vill den uppringde inte veta av något avtal, så skickas ”avslutsfaktura” som varierar från 5K-10K ex. moms.

nordenmedia.se/nordenmedia.com/Länsdelen Norden AB, .com-adressen är registerad på VD:n på Företagslansering Sverige AB, bedriver annars identisk verksamhet som hittaföretagen.se

varningslista.com/varningstjanst.se (Benelco Fastighetsförvaltning AB) varnar för och säljer hjälp mot bluffakturor, varningstjanst.se är registrerad på samma registrant som hittaforetagen.se och inspelningscentralen.se

Som inlägget kommer att visa så är det egentligen samma badragare bakom allt detta elände.

Nordens Företagslansering HB

Den 4/7 så hamnar ”Nordens Företagslansering HB” på Svensk Handels varningslista.

Uppgifterna som listas är:

Nordens Företagslansering HB

Org nr: 969755-6240
Adress: Ärenprisgatan 22C
Postadr: 214 57 Malmö
Telefon: 0729-34 36 75
Faxnr: Uppgift saknas
Bank/Plusgiro: 763-9214

Till det kan jag lägga till att de 21-22-åriga styrelseledamöterna, som ser ut att vara ”puppys” (målvakter) i bolaget heter:

* Ricardo Alexander N. Jönsson (som dessutom har samma adress som bolaget)
* Abdul Amir Jawad Abdulkarim
* Bolaget registrerades 16/5 2011
Källa: http://www.ratsit.se/9697556240
..men det ser inte ut som något annat än att de fått ett par tusenlappar, för att stå där med namnet..

Men okej, förutom att ”Nordens Företagslansering HB” helt uppenbart verkar ha något att göra med ”Företagslansering Sverige AB
För hur många företag i Sverige tror du har ”Företagslansering” i bolagsnamnet ?
Kanske inte så många va? Sanningen är att det  bara är dessa två: http://allabolag.se/?what=F%F6retagslansering
Dessutom är de båda registrerade i Skåne första delen av 2011, båda ligger på Svensk Handels varningslista för att de pysslar med samma sortens bedrägerier.
Så jo, jag vill påstå att det är ganska uppenbart så..

Kan det verkligen vara så ”klantigt” eller ”fantasilöst” (om man så vill) att hittaföretagen.se (Företagslansering Sverige AB) har skaffat sig en egen ”utökad verksamhet” för att hålla igång bedrägerierna – Ja, det verkar inte mycket bättre faktiskt, men det finns mycket mycket mer!

”Företagslansering HB” har inte helt oväntat adresser och målvakter från samma landsdel som de de flesta busarna i detta lilla ”ormbo” av buserier.

Och jag visste ärligt talat ingenting om detta företag, mer än att jag hade fått ett lite ”speciellt tips”, men jag tycker att det är ganska tydligt att det finns företrädare för verksamheten som redan hunnit vara inne och kommenterat positivt/neutralt/löjligt naivt, på Svensk Handel:s listning av företaget

Läser man kommentarerna så behöver man inte vara ”Einstein” för att förstå vilka kommentarer som är äkta och vilka som är ”fake”.
http://svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/Foretagslista/Nordens-Foretagslansering-HB

En av kommentarerna skriver bla:

.. Hävdar (i mitt fall via telefonsamtal från hemligt nummer) att de kan hjälpa till att köpa ut ett avtal som finns med hittaföretag.se. Mitt bolag har inget sådant giltigt avtal, och har heller ALDRIG betalat för en sådan tjänst. De är dock snälla att låta mig köpa ut avtalet för 4.000 SEK, annars måste jag betala 24.000 SEK..

De första kommentarerna ser alltså helt genuina ut och där får vi veta att det är bluffakturerare OCH ”hjälpsamma” telefonbedragare som alltså dels skickar bluffakturor och även ringer upp och för en 4-tusing hjälper den uppringde att bli av med ett avtal med hittaföretag.se – ett avtal som aldrig existerat.

Vilket gör detta till en typ av ”beskyddarverksamhet” alt. ”digital maffia
(OBS hittaforetag.se är inte längre verksamma, men det är däremot hittaforetagen.se i allra högsta grad och jag är därför ganska säker på att det är en mycket vanlig ihopblandning av dessa två verksamheter som kommentaren handlar om).

Men den nya tvisten här är alltså att de utger sig för att vara ”good guy” och ”hjälper” den uppringde med att komma ur ett avtal (som den uppringde aldrig ens avtalat) med en annan part – bedrägeriverksamheten hittaföretagen.se.

Men vi lämnar den här senaste busen ett tag och tittar istället på ”hittaföretagen.se” ett tag för att bena ut busarnas verksamheter

”hittaföretagen.se”/(Företagslansering Sverige AB)

”hittaföretagen.se” har åtminstone ”busat” sedan början av mars 2011 (vet jag säkert), men hamnade inte på Svensk Handels varningslista förrän 30/5

http://svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/Foretagslista/hittaforetagense/

[sws_red_box box_size=”537″]Deras verksamhet går ut på att ringa upp företagare och påstå att det finns ett rullande avtal mellan dem och den uppringde och att de nu ringer för att kolla om någonting ska uppdateras. Den uppringde förnekar såklart någonsomhelst vetskap om något avtal, men erbjuds då att avsluta avtalet för en mindre uppsägningspeng (varierar mellan 2½-7K ex. moms). Detta vill den uppringde såklart heller inte veta något av, men får då hot om inkasso, kronofogde mm. Den uppringde hävdar förstås att det inte finns något avtal, medan bedragaren säger att jo, det kan du rekvirera från ”inspelningscentralen.se” Endera via telefon eller via support@inspelningscentralen.se. Bedragaren påstår även att detta är tredje part som de inte har med att göra. Kostnaden för att rekvirera det påstådda avtalet är 1700:- ex. moms

Som ni kan se finns ingen sida på www.inspelningscentralen.se och domänen är registrerad på samma registrant som hittaforetagen.se
– Det är alltså bara ytterligare en ”twist”/ett hot/ett bedrägeriförsök..

”hittaföretagen.se” är smått duktiga på att förvirra, snurra och göra saker lite random:

De använder en registrant (ett organisationsnummer) för de flesta domänregistreringar, ett annat organisationsnummer för betalningar, medan egentligen är helt andra gossar bakom bluffverksamheterna, (vad det verkar). Vilket inte minst vissa registrerings- och bolagsadresser talar för, för att inte tala om de försök till förvillande verksamheter som jag tar upp längre ner.

Så jag googlar lite och ser vad jag hittar på ”Företagslansering”: http://wp.nu/a53a
Kikar på träffen ”Svensk Företagsrådgivning” som har ”rullande nyheter” där jag kan läsa om:

nordenmedia.se/nordenmedia.com/Länsdelen Norden AB

Norden Media

Norden Media kontaktar företagare runt om i landet och ska komplettera med flera sökord för er marknadsföring,
något som de flesta ställer sig oförstående till då de aldrig hört om företaget eller haft någon tidigare kontakt (vilket inte är konstigt då företaget etablerades i april i år).

Säljaren påstår då att det har ni visst, och att han har bevis genom en ljudinspelning, men för att du ska få lyssna på denna ljudinspelningen (där du påstås vara en part)
måste du betala 1700 kr då den finns hos en tredjepart, den så kallade ”Inspelningscentralen”.

Låter detta bekant? Om ni tidigare har läst om HittaFöretagen.se så ser ni säkert mönstret.
VD och suppleant för Länsdelen Norden AB är två unga killar födda -91 respektive -90, men det är inte någon av dessa namn som är intressanta,
utan namnet som registrerat företagets hemsida, nordenmedia.com.
Här hittar vi nämligen att ägare av domänen är Damir Bubani, som är styrelseledamot för företaget bakom HittaFöretagen.se, Företagslansering Sverige AB.

Det är alltså med andra ord tydligt att både HittaFöretagen.se och Norden Media drivs av samma grupp personer och de använder samma metoder och knep för att lura företagare på pengar.

Detta är intressant – det är postat 2011-06-13 och helt klart något värt att försöka verifiera.

Kikar på http://who.is/whois/nordenmedia.com/ och mycket riktigt är det Damir som är registrant:

domain: nordenmedia.com
owner: Damir Bubani
email: kolja_123@hotmail.com
address: Nygatan 4a
city: Billesholm
state: —
postal-code: 26050
country: SE
phone: +46.768500085

Adressen stämmer även med Företaglansering Sverige:s adress (alltså företaget bakom hittaforetagen.se)
http://www.121.nu/onetoone/foretag/foretagslansering-sverige-ab och är även Damirs hemadress enligt 121.nu

De hänvisar också till ”Inspelningscentralen” (inspelningscentralen.se) – som vi redan vet vem som ligger bakom.

Och vi kan även se att nordenmedia.se redirectar till nordenmedia.com, varför det blir intressant att titta på .se-registranten:

Kontakt-ID dXXXXb1104-91209
Namn DXXXX BXXXXXX
Företag Länsdelen norden ab
Organisationsnummer [SE]556847-9546
E-postadress Info@nordenmedia.com
Adressrad 1 Hagalundsgatan 34
Adressrad 2 –
Adressrad 3 –
Postnummer 16964
Ort Solna
Land SE
Telefon +46.768500085

Ja, gemensamt för dessa två registrantuppgifter är telefonnumret och ”kopplingsmässigt” domänerna emellan, så använder .se-domänens registrant .com-adressens e-mailadress (Info@nordenmedia.com). Alltså finns det solklart en koppling mellan Företagslansering Sverige AB (hittaforetagen.se) och Länsdelen Norden AB (nordenmedia.com) 

I Länsdelen Norden AB, 556847-9546 har vi ytterligare två ynglingar i 20-årsåldern med ”utlandsklingande” efternamn):

VD: DXXXX XXXX BXXXX, (Editerat)
Suppleant: SXXX FXXX NXXX HXXX
Det enda lite märkliga med bolaget är att det inte är skånskt – utan har besöksadress på HAGALUNDSGATAN 34 i Solna
http://allabolag.se/5568479546

Kikar man den ”smått osmakliga” sidan så hittar jag snart att:

http://nordenmedia.com/webbproduktion.php textmässigt är rippad från  och

http://nordenmedia.com/medieproduktion.php är textmässigt rippad från 

Det som sedan blir mycket mer intressant är att  håller på och jobbar med en ny version av hemsidan, och jag ser att:

http://nordenmedia.com/about.php textmässigt är rippad från development-miljön av den kommande sidan:
(Känns inte helt naturligt att man skulle hitta den sidan i utvecklingsmiljön om man inte innan hade någon koppling till verksamheten eller fått vetskap om den..)
Men några fler insinuationer vill jag inte göra i detta nu..
Och inte sjutton är de heller ”Google Adwords Qualified Individuals” heller, utan bilden är snatchad, sannolikt från  (som är det).

Men något som ”slår mig” här, är att de döpt bolaget till ”Länsdelen Norden AB”..

Detta eftersom jag hade ganska skojigt, när jag skrev de här två inläggen om en annan verksamhet som heter ”Länsdelen”:
http://www.internetsweden.se/pa-blocketse-finns-det-minsann-mojligheter/
http://www.internetsweden.se/pa-blocketse-finns-det-roflmao/

Det känns onekligen som att det är någon som på något sätt har en relation till ”Burton-boys” och deras ”Svenskmedia Öresund AB

Låt mig förklara; ”Bröderna Burton” bedriver en verksamhet som heter just länsdelen (lansdelen.se)
med adress ”Västra Kanalgatan 5 i Malmö”
http://www.lansdelen.se/kontakta-oss.html

(Sannolikt är det endast en ren tillfällighet att domänbusarna NDH Sweden AB
http://www.internetsweden.se/varning-for-ndh-sweden-ab-556811-0711-nordiskdomanhantering-com/
..sitter och busar på ”Västra Kanalgatan 8 i Malmö)

Men vad som var extra roligt här var i allafall att titta på vilka domäner som Bröderna Burton:s Länsdelen har registrerade:
http://www.lansdelen.se/om-lansdelen.html

Förutom länsdels-domänerna i den övre delen av sidan, så tycker jag personligen att den stora mängden av hitta- och alla-domänerna är mycket mer intressanta.
Och mycket märkligt!! att Burtongrabbarna missat att registrera ”hittaforetagen.se”, när de exempelvis registrerat ”hittaforeningar.se”..och en uppsjö av andra ”hitta”-domäner.
Men eftersom det är ungefär 50/50-fördelning mellan ”hitta” och ”alla”-domäner, så var mina fingrar inte sena att byta ut ”hitta” mot ”alla” i en ren chansning och vad tror ni händer när jag skriver in ”allaforetagen.se”

*fniss*

Ja vad hittar vi där om inte en ännu ej aktiverad klon (exakt kopia) av hittaforetagen.se vid namn allaforetagen.se – som mycket sannolikt kommer att ”aktiveras” när det blivit för ”hett” för hittaforetagen.se:s verksamhet.

Den enda skillnaden är logotypen och att ”hittaforetagen” är utbytt mot ”allaforetagen” överallt i texten. Det är samma ”Företagslansering Sverige AB” som ligger bakom sidan och registrerad på samma registrant som även registrerat hittaforetagen.se, inspelningscentralen.se..(och ännu en domän ska det visa sig):

varningslista.com/varningstjanst.se (Benelco Fastighetsförvaltning AB)

Och som av en händelse”.. Nej, jag har faktiskt känt till registreringen från ”första dagen” eftersom jag satt alerts på snarlika registreringar till min egen varningslista.se som registrerades 2010-03-05. Så jag vet mycket väl att domänen varningslista.com registrerades 2010-03-11, vilket är intressant, eftersom jag först den 13/3 lanserade varningslista.se: http://www.internetsweden.se/varningslista-se-smyglanserad/
Men runt den 10-11/3 så började jag länka ut till sidan från internetsweden.se, så jag misstänker starkt att det var ”en av mina läsare från den tiden” som observerat mina länkar till sidan varningslista.se..

Hursomhelt så är domänen registrerad på en icke-existerande boxadress, telefonnumret hittar jag ingenstans, Verksamheten heter ”Varningsinformation” och kontaktperson är en ”Dick Malmlundell

Hur fantasilöst är inte det??

Dick Malmlund har varit Svensk Handels säkerhetschef under 20 års tid, men som lämnade det uppdraget vid årsskiftet nu 2010/2011.
Sedan ett par år är Dick Malmlund även engagerad i ett bolag som heter ”Varningsinfo i Sverige AB” (varningsinfo.se)
varför registreringens registrantuppgifter ”Varningsinformation” – bara känns löjligt..för att inte tala om det påhittade namnet ”Dick Malmlundell

Domain Name: varningslista.com
ID………..: ORG-393977
Name………: Varningsinformation, Dick Malmlundell
PostAddress..: Box 19329
PostCode…..: 200 10
PostArea…..: Malmö
Country……: SE
Phone……..: +46.700323435
Fax……….:
Email……..: toftanasauto@gmail.com

http://who.is/whois/varningslista.com

Men om vi tittar på denna sida: http://varningslista.com/ så reagerar man direkt på att sidan inte kallar sig ”Varningslista”, utan istället för ”Varningstjänst” hmm..

Sidan erbjuder alltså hjälp mot bedragare, för en en massa olika månadskostnader – vad som gäller eller vilka priser som gäller verkar iaf för mig svårt att förstå:
http://varningstjanst.se/index.php/tjaenster/vara-priser

Men det skojiga är att de har en ”observationslista” och de skriver:

hittaföretagen.se ( Företagslansering Sverige AB ) – Nu kan ni ta del av ett säljsamtal från hittaforetagen.se

Innerhåller de moment som samtliga av de rapporter vi får in handlar om sedan starten.

För att höra ljudfilen logga in på ert konto!

Vi har sedan starten fått in många klagomål från kunder över hela Sverige, vi kommer under en period att avsätta stora resurser på och bevaka framfarten av hitta företagen. Vi vill naturligtvis få in så många klagomål så möjligt – desto fler som klagar desto större kommer slagkraften till att vara vid en eventuell rättegångsprocess!

Läs mer om hittaforetagen.se under rubriken nyheter

Anmäl er redan idag, så får ni professionell hjälp med att förebygga bluff mot ert företag!

Hoppar givetvis vidare till ”nyheter”, http://varningstjanst.se/index.php/nyheter – men där fanns inte så mycket att ta del av..

Men varför är det här så skojigt då kan man fråga sig?

Jo, för i sidfoten..så finns en logotype i gråskala som är länkad till http://www.varningstjanst.se
Kan ni gissa vem den domänen är registrerad på? Just det – samma registrant som hittaforetagen.se och inspelningscentralen.se

Sen kan ett erfaret öga se på den hängande telefonluren att en del av vattenstämpeln från iStockphoto.com finns kvar – och det tog mig ungefär 2-3 minuter att leta reda på var de kopierat bilden ifrån http://www.istockphoto.com/stock-photo-886396-telephone-receiver.php?st=c875854

Men skillnaden på denna sida är att det inte är ”Företagslansering Sverige AB” som vill ha pengar utan ”Benelco Fastighetsförvaltning AB”
Ytterligare lite komik är att Varningstjänst.se inte lyckats skriva sitt organisationsnummer rätt:

Benelco AB
Org-nr 557610-8500

Postadress
Box 16008
SE-200 25 Malmö

E-post: info@varningstjanst.se
Telefon: 040 – 616 09 00

(När det egentligen är 556710-8500)
Källa: http://allabolag.se/?what=556710-8500

Nåja, styrelsen i ”Benelco Fastighetsförvaltning AB” består av:
Dragan Nikolic (f. 1976), Ordinarie ledamot
Stargo Nikolic (f. 1988), Suppleant

Men vänta nu, kikar på Benelco och Dragan och ser att flera osammanhängande inlägg gjorts av en ”Dan Andersson” (som verkar ha ”intervjuat” Dragan..)
http://www.cint.se/debatt/ShowPostFlat.aspx?PostID=125081&PageIndex=13 och där Dragan verifierar att det är han som ligger bakom verksamheterna..

Jag vet inte riktigt vad jag ska säga – mer än att det krävs mycket kunniga och uthålliga personer hos Polis, EBM och Skatteverket för att reda ut alla dessa rökridåer och falska sammankopplingar, otal målvakter, ”småpåvar” mm för att nå fram till de verkliga bakgrundspersonerna.

Jag avslutar det här inlägget med att länka till Svensk Företagsförening som nyligen kommit tillbaka online efter en längre tids DOS-attack mot sidan, detta direkt efter att de publicerat ett säljsamtal med just en säljare från hittaforetagen.se samt en ljudfil (som fn inte verkar finnas tillgänglig, men väl samtalet  utskrivet) http://svenskforetagsforening.se/2011/06/hittaforetagen-ljudfil/ 

Jag uppskattar verkligen om du vill sprida det här inlägget!

 

Läs mer här

Internet Sweden | Peter Forsman

Internet Sweden | Peter Forsman

Författare och ansvarig utgivare
Jag som skriver, gör det ideellt och för att upplysa dig om verksamheter som JAG anser att det finns skäl att ifrågasätta och/eller varna för. Jag skriver även generellt om olika tillvägagångssätt som bedragare använder och tipsar om utbildning/kunskap som finns att få. Läs mer om: Peter Forsman
Internet Sweden | Peter Forsman
Internet Sweden | Peter Forsman

Related posts

93 Comments

 1. Olle

  Hej!
  Jag ringdes upp på eftermiddagen igår av en som kallade sig ”Tomas Svensson” på European Business Group. Han frågade hur jag ville använda min bonus som jag tydligen fått under de fria ”provapå” månader som jag haft. Antingen kunde jag utöka min tjänst eller använda bonusen som rabatt på nästa faktura. Jag skulle enligt denne Tomas ha ingått ett avtal med EBG någon gång i mars, och eftersom jag inte sagt upp det inom två månader så skulle det förlängas med 24 nya. Till en kostnad av 995 kr/mån.

  Stinker bluff, så jag sa att skickar han en faktura så kommer jag att bestrida den. Då hotade han med inkasso och kronofogde. Visst! Och ni kommer att få en polisanmälan sa jag.

  Lyckades få ur honom att hans chef hette ”Emil Johansson” och att deras organisationsnummer var 560870-7598. Vid närmare koll visar det sig att det är ett påhittat nummer (sista siffran skulle i det här fallet ha varit en etta).

  Vi får se om det kommer något på posten snart eller inte. Hoppas på det senare.

 2. staffan winbergh

  Hej Peter-
  Undrar lite över konsekvenserna för Företagslansering AB (=Hittaföretagen.com) nu när de enl.mediauppgifter (sant?) blivit polisanmälda av Helsingborgs Tingsrätt för att ha skickat ut falska stämningsansökningar med kapad logga från Sveriges Domstolar.
  Vore intressant att höra hur du tror det påverkar deras verksamhet.
  Hälsningar till Dig med förnyat tack för allt Ditt arbete. Staffan Winbergh

 3. Internet Sweden

  @staffan winbergh – Nu känner jag inte till om anmälan gått iväg, men min gissning är att det inte påverkar i någon nämnvärd riktning. Företagslansering kommer att tuffa på tills de ”brännt ut” företaget och då säkert putta över det på någon utlandsregistrerad person eller en ”mindre ekonomisk gynnad” person från valfri förort som målvakt, för att fortsätta verksamheten i exemplevis deras nya fasadbolag ”European Business Group Center AB”.

  Men att en polisanmälan mot dem skulle sätta pinnar i hjulet eller få dem att agera på annat sätt än idag tror jag inte på. För så länge det är lukrativt att fortsätta så kommer de att göra det i en eller annan ”kostym” – det enda sättet jag ser är att varna och upplysa för att göra affärsmodellen ohållbar, med för få presumptiva ”kunder”..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 4. Pingback: Hittaforetagen.com-sfären är de värsta bedragarna vi har i Sverige! | Internet Sweden om domäner och annat med egen varningslista

 5. Christer

  Tack för intressant läsning ! Jag undrar om någon vet vem som egentligen ligger bakom alla dessa bedrägerier, om nu Damir Bubani o jimmy shultze är målvakter borde ju några andra personer vara huvudmän i härvan och vem står bakom den här ”Black Pearl” föreningen eller vad det är för något. Jag är själv drabbad och förbannad men ingen jävla fegis som behöver gömma mej.

 6. Karl

  Pajasföretaget ringde mig med!

  Antar att dom vill att man skall acceptera 1 år istället för 2 år. Gå ej med på detta.

  Polisanmälan kommer…

  Nu heter dom Eric Lind och Simon Sköld.
  —————–
  Bra Karl – buss på!
  Hys inte för stor förhoppning till att anmälan kommer att leda till förundersökning, men polisanmälan SPELAR ROLL, då de syns i statistiken och är den enda möjligheten att påverka polisens och politikernas prioriteringar på detta område..

  Lycka till och bra att du polisanmäler!

  Peter Forsman | internetsweden.se

 7. Peter

  Hej !

  Blev idag uppringd. Det gällde att jag hade haft en 6 månaders gratis google tjänst. Tiden hade gått upp och jag hade inte skickat in någon uppsägning. Pratade först med en man som sedan hänvisade mig till sin chef som hade mer befogenhet. Han hette Stefan Persson och gick till slut med på 12 månaders tjänst istället för 24 månader. Betala annars går det till inkasso och kronofogden. Kostnaden låg på 950 kr + moms i månaden.

  Samtalet varade i 40 minuter och jag var enormt förbannad. Köpte bluffen helt och hållet tills jag googlade deras org nr-556814-6178 och kom in på den här sidan. Nu känns det bättre.

  Dom var rätt så skickliga på det dom gjorde och man förstår nu att det inte var första gången.

  Har någon fått inkasso av dom?

  Har det lett till något?

  Vad säger polisen, känner dom till det väl?

  Mvh / Peter
  ———————–
  Hej Peter,
  Nej du är verkligen inte ensam, och jag kan nästan garantera dig om att Stefan Persson är ett påhittat namn – och de kör så gott om alltid med just det upplägget; ”jag ska gå och fråga min chef..och så kommer de tillbaka och har ett jättebra avslutningserbjudande till dig, där du bara ska betala en mindre peng än den ursprungliga – typ 5-6K iställer för 23-25K.
  En riktig plåga som polisen låtit fortgå sedan år tillbaka, men det småexploderade i början av året med en massa nya bolag och domäner, men egentligen är det samma personer bakom de allra flesta av verksamheterna, de engagerar bara smågrabbar som bolagsmålvakter, så att de slipper synas själva. Och precis som tidigare så lyckas de med ganska osnygga ”bolagsbyten”, så det du drabbats av ”EBCG, European Business Group Center AB” (se – de kan inte ens få förkortningen av bolaget i rätt ordning; det skulle ju såklart vara EBGC om det hade gjorts av någon som kan skriva och läsa. Ref: http://allabolag.se/?what=556814-6178

  Och igår visade det sig att de hade för mycket kuvert i det gamla bolaget Företagslansering Sverige http://svenskforetagsforening.se/2011/11/hittaforetagen-och-european-business-group/

  Polisanmäl och anmäl till Svensk Handel, bestrid alla fakturor, påminnelser och krav som kan komma.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 8. Lars

  Hej,

  jag tycker vi ska samla alla drabbade till en gruppklagan. Var själv med om Peters beskrivning från EBG och med fakturan som skall överklagas, polisanmälas mm.

  Om vi samlar ihop alla drabbade och även har en gemensam kontakt på polismyndigheten och jurist så kan vi starkare få våran röst hörd och tvinga företaget ut i rampljuset.

  /Lars
  ————————
  Hej Lars,
  Jag förstår hur du känner och tänker och jag önskar att jag kunde säga att det är en bra idé, men sanningen är att Polisen inte tänker så.
  Dels är varje polisdistrikt sin egen myndighet och de samarbetar INTE med varandra i denna typ av ärenden, sedan behandlar de VARJE enskild anmälan separat och de läggs inte på hög/läggs ihop för att ge en samlad bild – så i praktiken kan 20 poliser i ett distrikt sitta med varsin anmälan mot samma busar, utan att tänka ett steg längre..
  Det låter säkert helt osannolikt idiotiskt, men är tråkigt nog det som flera poliser vittnat om och den tragiska sanningen – kanske inte i alla, men i de flesta fall.
  Av det kommer också den katastrofala upplösningsgraden för bluffakturor som jag skrivit om här: http://www.internetsweden.se/statens-svek-mot-svenskt-foretagande/

  Men vi får hoppas på förändring – därför menar jag att det är av stor vikt ATT polisanmälan görs, så att rätt siffror visas i statistiken och detta ses som det enorma problem det faktiskt är för svenskt näringsliv och inget som politiker och poliser längre kan gömma under mattkanten, utan behöver ta tag i på allvar.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 9. Erik Eliasson

  Så, nu fick jag samtal från ”European Business Group” och jag är skitförbannad. De tycks köra en kampanj just nu, jag ser på nätet att många blivit drabbade de senaste veckorna.
  Jag läser vad du Peter skriver ovan om polisen och det är ju nedslående. I alla fall tänker försöka få lite tidningar (annat än Internet Sweden)att skriva om det här (jag är journalist) alt. skriver jag själv en frilansartikel.
  Detta har nått den omfattningen att det är riktigt kvällstidningsmaterial.
  Min bedragare ringde från 0709571081.

  Fy fan vad jag är förbannad.
  /Erik
  ——————-
  Jag vågar gissa att jag vet hur du känner dig.

  Jo, jag anser med bestämdhet att polisens nuvarande underkastelse för brottsligheten på Internet till fullo beror på sittande politikers prioriteringar. Därtill att polisen endast har 1% (200 stycken) ”it-brottsspecialister” är ett skämt!! Buset har under 10 års tid succesivt flyttat ut på nätet och ”närpoliser” har precis skapat Facebook-konton..!? Men förslag om lagändringar i all ära Ref: http://www.internetsweden.se/tre-riksdagsmotioner-mot-bluffakturor-pa-1-vecka/ Det behövs som sagt resuresr, prioritering och kompetens hos polisen som ska lagföra de som bryter mot [plats för valfritt Internetrelaterat brott] – och det tar tid.
  Men nu har det iaf gått så långt att Svensk Handel anammat det jag i år efterfrågat: en ”nationell varningslista” – för det ÄR samhällets ansvar att verka för att svenskar om inte kunna känna sig ”säkra”, åtminstone varnas för och informeras om buserier på Internet.
  ”Medborgarnas tillit och säkerhet kan bör/ska/kan inte åläggas privata intressen – på det sätt som sker idag – Det är SKAMLIGT och leder till en återhållsamhet att använda Internet.
  Jag har skrivit det här inlägget på min arbetsgivares blogg: https://www.iis.se/blogg/nationell-varningslista-for-att-minska-natbrott och några veckor senare skriver Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer den här artikeln: http://www.icanyheter.se/Opinion/Under-strecket/Bluffakturor–en-fraga-om-liv-och-dod/ och Småföretagarnas Riksförbunds ordförande Leif Svensson har låtit meddela att ”Vi är helt överens”.
  Så jag vågar påstå att ”vi” vet vad som behövs, på kort och lång sikt för att komma till rätta med problemet – men det måste till ”crossbreeding” mellan myndigheter och verk..

  Om du kommer till skott med egen artikel eller om du kan attrahera kvällspressen, så vill jag tipsa dig om att ALL text jag skrivit på Internetsweden.se lyder under Creative Commons 3.0-licens – du får alltså kopiera, göra om, och även använda kommersiellt – det enda jag begär är ”Erkännande” Läs mer: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv

  Du är också välkommen att maila eller slå en signal om du behöver någon typ av annnan källhänvisning.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 10. Pingback: Varning för [länsdel.se] / Svensk Webbmedia AB, 556717-4874 | Internet Sweden om domäner och annat med egen varningslista

 11. Pingback: Bluffaktura | Martin Lundholm

 12. TJ

  fick själv ett samtal av dem i veckan, och har självklart polisanmält dem. Har dock ingen större förväntan på att polisen skall lösa detta, men man borde kunna sätta fler käppar i hjulet för dem.

  Kan man enkelt få reda på vem som har webbhotellet där de har sina .comdomäner, kan man ju maila dem och påtala den oseriösa verksamheten för det företaget, som säkert har en klausul om olaglig verksamhet. Har man tur kan man få dem att ta ner sidorna, om inte annat, kan man ju lista dem på någon site, så folk själva får välja om de vill vara kund hos ett företag som säljer sig till kriminella.
  ——————
  Hej TJ,

  Jo det går enkelt att se genom att knappa in domännamnet exempelvis på http://who.is – men jag skulle ”gissa” att ”någon” just tipsat Loopia om detta beträffande [hittaforetagen.com] som sedan någon dag inte längre är möjlig att besöka – men kvar finns bla [allaforetagen.com].

  Ja beträffande listningar av busarnas verksamheter, så är det naturligtvis bra om så många som möjligt varnar för dem exempelvis denna sida, men även Svensk Handel http://svenskhandel.se/Varningslistan/Svensk-Handels-Varningslista/?sort=date

  Men det är ingen ultimat lösning att ha alla varningar spridda på en massa siter heller, utan det mycket därför såväl jag som Svensk Handel jobbar för en ”Nationell varningslista” som rymmer varningar för såväl privatkonsumenter som näringsidkare, där varningar från Konsumentverket, .SE, Finansinspektionen, polisen, Svensk Handel mfl mfl kan rymmas under ett tak.

  Vi får se hur det blir med den saken..än så länge så är det inte mycket mer än en vision..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 13. Pingback: En modern svensk kärlekshistoria? « Avpixlat

 14. Jon

  Här är ytterligare en drabbad. Jag blev också uppringd av EBG på precis samma sätt som beskrivits ovan. Jag blev skitförbannad och skrek i telefon. Jag föreslog att han skulle byta jobb till ett seriöst företag i stället för att jobba med bedrägeri. Enligt deras mening så går det inte att säga upp avtalet utan att teckna ett avslutande avtal på 10 månader under telefoninspelning. Tjena! Varning, gör inte detta! Än har inte någon faktura kommit, men när den gör det går jag raka vägen till polisen.

  /Jon
  ——-
  Gott – bestrid och anmäl!

  Peter Forsman | internetsweden.se

 15. johan

  Jag har precis blivit utsatt, det slutade med att jag blev hotad av en man som pratade ganska dålig svenska, han påstod sig veta att jag hade barn och att jag borde passa mig.
  —————
  Hej Johan,
  Ja, det är bara att beklaga..
  Kommer du ihåg vad du företrädde för ”tjänst”/bolag?

  Peter Forsman | internetsweden.se

 16. Daniel

  Hej alla drabbade. Blev nyss uppringd av http://www.allaforetagen.com som skulle bekräfta att mitt 24 månaders abonnemang med dem gick bra. Har aldrig ingått något avtal med dem och vill inte heller.

  Försäljaren försökte då få mig att avsluta detta avtala vilket jag bestred eftersom jag aldrig startat ett avtal med dem. Klart tärande och hånfullt gjort att försöka sno åt sig enskilda företagare sina slantar. Han hänsvisade till en Hanna Nystrand i växsjö som skulle muntligen ringt mig och startat ett abonnemang. Vilket är helt fel och har aldrig hänt.

  Hoppas de fastnar i ekopolisens händer. Så surt att förstöra min arbets dag.

  Tack Peter för att du och din sida finns.

  Citat ”http://www.varningsinfo.se/blogg/2011/11/10/varning-for-allaforetagencom/

  mvh daniel
  ————————–
  Hej Daniel,
  Nej du har helt rätt – detta är bluff och bedrägeri från början till slut – det finns ingen sanning i något de påstår..

  Bestrid, anmäl till Svensk Handel och polisen – när fakturan landar.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 17. Kaj

  Har idag blivit kontaktad av Företagsgruppen i Göteborg Ab,- http://www.foretagsruppen.net – där Oskar erbjuder avtal för att få hjälp med bl.a. hantering blufffakturor och oseriösa avtal. Han inledde med att konstatera att mitt företag fanns med i något/ra register från European Business Group d.v.s i det namn de nu opererar. Eftersom jag fått EBG och en faktura ”på strupen” så kan man inte bli annat än misstänksam. Dessutom finns en Svensk Företagsförening – också Göteborg! – http://svenskforetagsforening.se – som erbjuder motsvarande tjänster. En styrelseledamot i förstnämnda bolaget fanns med i konkursade Företagsgruppen i Europa, som uppenbart agerade med tvivelaktiga metoder. Är detta seriöst, eller ännu en affärsgren av bluffmakarna?
  ————–
  Hej Kaj,
  Jag är lite kluven just kring detta med ”vi hjälper dig..” och egna varningslistor mot betalning (salt i såren för småföretagaren som just fått en bluffaktura), och är en av anledningarna till varför jag startade [varningslista.se] en gång i tiden.

  Problemet är dock att det kostar en bra peng att bli medlem av såväl Svensk Handel som Varningsinfo Sverige (Svensk Handels fd säkerhetschef), företagsgruppen, Svenk företagsförening mfl mfl.
  Jag skriver och gör vad jag kan helt ideellt på fritid, men har förståelse och respekt för att de som jobbar med detta på heltid behöver tjäna pengar för att kunna fortsätta – och så är det naturligtvis.

  Jag har själv en del kontakter med såväl Svensk Handel som Svensk Företagsförening och kan såklart bara se till mig själv och svara för att jag själv hyser stort förtroende för dem.
  Företagsgruppen har jag haft för lite relation till , för att uttala mig om deras verksamhet och Varningsinfo Sverige har jag haft vissa utrops- och frågetecken kring, men vill INTE påstå att det är en affärsgren av bluffmakeriet – snarare att de slår mynt av ett specifikt behov som finns.
  ..och varför behovet finns, är såklart för att polisen misslyckas med att upprätthålla lagen.

  Men nej jag skulle inte säga att det är busar, utan de som erbjuder sig hantera buset i småföretagarnas ställe..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 18. Lisa

  Hej !

  Även jag har blivit uppringd av EBG som undrade om jag ville justera en företagsinfo som jag vet inte finns. Jag godkänner aldrig ngt per telefon. Personen denna gång påstod sig heta Jonas Nyberg och ringer från 070 – 977 08 39. En kompis ringer upp från dolt nummer och man svarar ”hallå” då min kompis säger ”hallå – vart har jag kommit” får hon svaret att ”det kan jag inte säga förrän jag vet vem du är.” (Min kompis la på) kanske de snårat in sig i för många företag och falska identiteter.
  I samtalet blir Nyberg hotfull och slänger så småningom på luren.
  Då jag någon timme senare ringer upp så svarar ”Johan Andersson”(mycket lik röst och dialekt) Då jag frågar efter Nyberg blir han tveksam. (1-4 anställda, enligt företagsinfo) så då borde han ha koll på sina kollegor.
  Han påstår efter en stunds väntan att Nyberg inte är anträffbar.

  Jag har ännu inte fått någon faktura men har en fundering på om man inte kan anmäla för olaga hot, eller möjligtvis utpressning. I mitt samtal framgick att jag skulle passa mig, vilket hos mig framkallar fruktan för säkerhet till person och hälsa då jag inser att det är bedragare jag har att göra med.
  —————————
  Hej Lisa,
  Jag tippar nog att det dimper ner en faktura någon dag framöver tråkigt nog och det skadar ju inte att du lägger till i anmälan att du uppfattat samtalet hotfullt, så kanske det kan falla under just ”olaga hot” eller ev. ”utpressning”.
  Men jag skulle ändå inte ställa ett alltför stort hopp till de polisiära kontakterna om jag var du, den erfarenhet jag har är att det spelar mindre roll då polisen inte kan fastställa VEM som utfört samtalet.

  Men se till att bestrida och anmäla till Svensk Handel och polisen, så att det åtminstone hamnar i statistiken..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 19. Birgit Off

  Hej Peter och Kaj.

  Tack för din insats Peter och tipset om Kajs inläg och ditt svar därtill. Det är mycket hjälpsamt och skönt att veta att jag inte är ensam fast allt känns mycket obehagligt eftersom jag har känt mig hotat upp till flera gånger av EBG + 11808 och sist av Företagsgruppen som hade en lika hotande ton.

  Tack för ditt inlägg Kaj. Jag blev som sagd också uppringd av Företagsgruppen i Gtb, han blev förbannat när jag undrade över varifrån han hade fått mitt namn och sin kunskap om mitt lilla företag. Han var väldig spydig när jag sade att jag inte hade tid eftersom jag var på väg till ett jobb. Jaså om du har råd att tacka nej till hjälpen så…..

  Till saken hör att jag för några dagar sedan fick en faktura från EBG, som jag skall bestrida och anmäla. Undrar just vad det är jag skall betala för. Har försökt att sätta mig in i det. Och jag ser att det är så felaktiga upplysninger som finns om mig att det nästan är skrattretande. Helt klart att jag aldrig har varit i kontakt med dem och själv lämnat fel info om mitt eget företag. Jag inser just idag att jag var utsatt för Domänbluff för några år sedan och jag betalade då ett dyrt pris för att komma ur ett avtal som jag inser idag att jag egentligen aldrig gick in i. Uch så arg jag blir. Jag skall göra allt för att sprida kunskap om detta.
  —————————–
  Hej Birgit,
  Ingen orsak, men jag blir brydd över den försäljningstaktik Företagsgruppens säljare använt mot dig – sånt uppskattar jag inte.
  Annars är jag bara glad över tat du känner att bloggen hjälpt dig en aning.
  Och naturligtvis uppskattar jag att du sprider den i förhoppning av att fler ser den hjälpsam.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 20. Företagare

  Fick samtal från dem idag. Precis samma historier som ni andra tagit upp. Vi har haft ett avtal med dem sedan 6 månader tidigare och detta har dem spelat in och det går löpande i 24 månader. Om vi vill kan vi säga upp det redan idag mot en summa för 6000kr. dvs 6 månader framåt. Men jag gav mig inte då han fortsatte att vara bestämd och jag bad honom att skicka uppgifterna på avtalet men det var muntligt. Bad honom då att spela upp ljudklippet men det fanns inte på just den datorn som han befann sig i. Sa att jag inte går med på något och tänker inte fortsätta diskutera förens jag fått höra på ljudklippen som sägs ha spelats in. Då skulle han skicka det. Han uppgav ett namn vid Adam Svensson men hade en grov brytning och ville inte uppge sitt riktiga namn när man fråga efter det.
  —————————
  Hej,
  Ja det verkar ha för vana att uppge blandade ”..sson-namn”. Men det är bra att du står på dig – det finns såklart inget avtal i botten, utan de ”skammar” dig. Uppge gärna vilken verksamhet du utgav sig för att företräda! Ofta fanns inte ens den aktuella domänen registrerad vid tidpunkten, då du skulle ha gjort avtalet..har det visat sig.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 21. Krossadem.nu

  Mitt företag har runt 2000 kunder kopplade till vår Internettjänst och därför hör vi snabbt när det dyker upp nya bluffaktörer eller när dessa gossar kör sina ”kampanjer”.

  Idag blev jag uppringd för första gången sjläv! Det visade sig att han ringde mig i egenskap av mitt enskilda bolag (som inte har någon verksamhet). Samma story som alla andra beskriver här ovan. Betalning för det arbete de lagt ner i vårt gällande avtal.. Han hade lite svårt att precisera vad de hade gjort för mig, dvs vad jag skulle betala för.

  Nåväl, jag lät honom hållas lite och han blev mer och mer hoppfull om att han hade mig på kroken. Samtalet började bli lite mer personligt och jag undrade då om han var anställd eller om han var lite högre upp i näringskedjan eftersom han verkade kunna ta snabba beslut. Tyvärr var han bara en tekniker.. Bra, då kan vårt samtal ta en liten annan vända och snart började vi prata om teknik vilket det snabbt visade sig att han inte hade någon koll på alls.

  Från detta gick samtalet över till att jag undrade lite om hur det kändes att jobba på just EBG som fått så mycket uppmärksamhet. Av något skäl tolkade han detta som postivit och nappade på smickret men svalnade snabbt när jag hänvisade till uppmärksamheten här och på svenskhandel.se 🙂

  Här vände han till hot!
  Av något skäl fick han för sig att jag spelade in samtalet och påpekade att det var olagligt att spela in ett samtal utan samtycke. På min fråga om varför han trodde han blev inspelad så svarade han att jag sagt det och att även han minsann spelade in samtalet.

  Men, om jag sagt det (vilket jag inte hade gjort) så har jag nu sagt det… Du däremot, har inte sagt att du spelar in… Nu började det blir svårt att inte få ett komiskt bryt när han snärjt in sig på en rad områden men tack och lov så avbröt han mig med ett bryskt ”Jag skall se till att dom skickar en faktura som du får bestrida som fan, för du är med oss from nu!” Varpå han slängde på luren..

  Vi har haft lite kul åt denna inspelning här på jobbet under dagen 🙂

  Men, Nu till en allvarlig fråga.
  Säg att det kommer en faktura som bevisligen är felaktig. Räcker det inte då med att bestrida den en gång?
  Det jag vill komma till är att det hade ju varit bra om dom först tar detta till Inkasso och därefter till kronofogden och att man först då påtalar sin ursprungliga bestridan.

  Anledningen till min fråga är:
  Om ett företag inleder ett inkasso- eller kronofogdeärende som därefter dras tillbaka/avslutas av företaget påförs de uppkomna kostnaderna på företaget och inte på den de fört ärendet emot. Hade ju varit lite kul att ge dem lite oförutsedda kostnader 🙂

  Gott jobb Peter! Tack vare personer som dig får fler och fler upp ögonen om att man måste vara lite vaksam.
  —————————–

  Hej,
  Inspelningen låter onekligen som något jag skulle vilja be dig skicka en kopia av, så att jag får lyssna…

  Sen till din fråga – jag brukar rekommendera ”dig” till att bestrida ”alla” typer av påminnelser/krav mm av den orsak att exempelvis ”hittaföretagen” först skickade fakturor från företaget ”Företagslansering AB” för att sedan helt skifta till ”EBG AB” – dvs från två olika juridiska personer. Och har du bestridit till den första, så är det ju en annan juridisk person som pockar på uppmärksamhet den andra gången.
  Båda utgav de sig för att vara ”hittaföretagen”..

  Så i den bästa av världar skulle det naturligtvis vara så att då endast behöver bestrida den första fakturan …och sedan inkassobolag/kronofogde osv. Men busarna spelar inte efter andras spelregler, så vill du gardera dig att du inte ”missar ovan”, så rekommenderar jag att bestrida allt elände som kommer från dem..

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 22. Pingback: Blufföretaget Länsdelen Norden AB anmäls av Domstolsverket | Internet Sweden om domäner och annat med egen varningslista

 23. Nattis

  Hej! Har idag blivit uppring av Företagsgruppen i Göteborg AB som vill hjälpa mig att bestrida mitt ärende angående nummerupplysning.se

  En gång för alla efter det jag läst här, är det ännu ett bluff företag som bara strör salt i våra lättlurade sår IGEN??!!

  Fick sånna dåliga vibbar då personen ifråga (sandra) nästan blev förbannad då jag inte lät henne skicka något erbjudande utan ville kolla upp det hela själv först.

  Har du/ eller någon annan kolla på detta??

  Tack för en övrigt bra sight!!! =)

  Mvh Nattis
  ————————–
  Hej Nattis och tack!
  Nja jag har intagit en ganska neutral hållning till Företagsgruppen typ mitt svar här: http://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/#comment-17127 men jag kan ju faktiskt säga att jag känner viss obekvämlighet i hur jag fått reda på att de säljer in sin ”tjänst” och även om hur förträffligt pricksäkert de lyckas pricka in sina samtal till kunder som precis fått en bluffaktura – sånt gör mig orolig. Men jag har inte tittat närmare på det ännu, så jag vill därför inte ge något råd eller lägga någon åsikt, men det kommer.

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 24. Marie

  Hej, har också blivit uppringd av dessa bedragare. Har hört att deras kontor skall ligga någonstans i Lund / Skåne. Har en del gamla studentvänner som bor kvar och tänkte kontakta dem för att se om jag kan få fram någon adress.

  Detta borde vara ett fall för uppdrag granskning !

  Myndigheter se till att vakna !
  ———————
  Hej Marie,
  Jo det stämmer nog att de flesta av dem sitter i centrala Malmö, enligt flera från varandra oberoende uppgifter så sitter de på två adresser..

  Ja, UG kanske vore något..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 25. Pingback: Varning för [dindelforetag.com] / Unipay AAG AB (556578-5440) | Internet Sweden om domäner och annat med egen varningslista

 26. Företagare ( bekymrad )

  HAHAH…
  Jag har suttit och läst hela denna fliken samt alla kommentarer
  vissa av er är ju helt ute och flyger i det blå ( bokstavligen talat )
  att vissa av dessa företag är skojare är nog inget någon kan säga emot men
  Peter Forsman du drar ju in massa andra företag som kanske är ärliga vet du.
  Jag va på ett seminarium i stockholm på nalen där du Peter Forsman talade och jag måste
  säga du är en riktig skojare men applåder du har med info som finns för alla samt lite lögner
  försökt publicera dig själv genom att du ” hjälper och varnar ”för bluff företag
  medans du själv är bland samma skit för du skriver ut vad som och förstör säkert verksamheter för seriösa företag eller vänta jag ska inte ge dig så mycket beröm för du är inte stor i branschen nånstans så jag ska rätta mig själv du minskar ” kanske” någon procent utav kunder till vissa av dessa företag. Jag ska hålla ett öga på dig Peter Forsman samt att jag kommer att kontakta din chef idag 17/1 via min advokat så ska dom nog ha ett intressant samtal för jag har grävt lite om dig med men jag sjunker inte till din nivå och publicerar saker på webben på min hemsida för att få kunder det gör jag genom seriöst arbete. Så idag lite senare för klockan är ju 2 på natten nu så får du veta vem jag är för du är ju alltid intresserad utav sådan info. Btw jag kan ju också nämna din hemadress ( enkel att hitta krävs inget gräv arbete där ) som du gjort med andra företagares som jag också tycker är fel, jag är nog ganska säker på att vissa vill ha tag på den och föra nån sorts dialog med dig hur den än utspelar sig. Jobba på med gör det lagligt Peter Forsman

  —————
  ”Stolle!”

  Peter Forsman | internetsweden.se

 27. Lotta

  Skön snubbe, den där i föregående inlägg! 😀
  Det är faktiskt nästan lika roligt som när Mr. Damir skulle bli större än Eniro, eller hur det nu var…

 28. Sigge

  Vilken dålig uppfostran du har fått så kallad ”Företagare(bekymrad)” Det märks på resonemanget i texten att din mamma inte gjort sitt jobb. Kanske har hon varit ensamstående med 10-15 barn och inte haft tid för dig. Sedan kan man även se att du inte har fått någon bra grund i skolan, eller så skolkade du så mycket och sniffade lim istället för att idogt sniffa i dig kunskap. Det är inte så svårt att förstå att du sedermera blev ”bluff-företagare” och sitter och är förbannad över Peters avslöjanden, eftersom de blottar din ömklighet. Du kommer att sluta som de flesta bedragare, sönderknarkad och nedsupen, utan vänner med mängder av spruckna förhållanden bakom dig, och barn med potentiella förutsättningar att bli nästa generationens ”bluff-företagare tillika bedragare. Din advokat finns han i verkligheten, eller är det din bedragarkusin som gestaltar honom.

  Tack för ordet
  En företagare som inte vill lägga tid på att trampa på . kackerlackor.

 29. Företagare ( bekymrad )

  hahahahah igen.

  Ni är patetiska som sagt ocg det håller jag vid.
  Tyvärr driver jag inget bluff företag jag hatar den typen av verksamhet för jag själv
  blivit utsatt för idioterna men när folk sprider tvivelaktiga grejer på såna här sidor så drabbar
  det alla inom branschen era smart huven. Hur min uppfostran kom in i bilden och den ena till det andr intressant trodde du jag skulle ta illa vid mig eller hahah jag har lyckats ett par gånger om så behöver nog ingen bekräftelse från internetsweden fantaster. istället för att lägga ner tid här så undvik att bli blåsta som ni kallar det för då tycker jag det är ni som är dom dumma inte bluff företagen för det ör för lätt att genomskåda när dom dräggen ringer och gör man inte det så är man ju lika dum som dräggen.
  Peter Forsman fortsätt ditt härliga så kallade arbete
  —————–

  Jag blir riktigt imponerad..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 30. Karin Holmqvist

  Hur gick det Peter?
  Blev din chef kontaktad av den bekymrade företagarens advokat i dag?
  Här är en som är idel öra. (eller heter det öga när man läser)
  ————
  Inte vad jag känner till..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 31. Pingback: European Business Group Center – Alla Företagen – Företagslansering Sverige AB

 32. Pingback: Skåne - centrum för fakturabedrägerier och blufföretag | Svensson

 33. Pingback: Varning för Bolerino.com – Domänskojaren NDH Sweden:s nya ansikte! | Internet Sweden om domäner och annat med egen varningslista

 34. Pingback: Företagslansering i Sverige och M-falangen | Svensson

 35. Pingback: Varning för foretagarhjalpen.se – (och andra konstiga kopplingar till falska varningstjänster) | Internet Sweden om domäner och annat med egen varningslista

 36. Pingback: Första rättegången om bluffakturor « Avpixlat

 37. Pingback: Första rättegången om bluffakturor - Dalarna

 38. Pingback: Utbildning av polisen – fler frågetecken än svar | Internet Sweden | Varningskollen

 39. Pingback: dinlokaladel.se / Din Lokala Del / Inspelningscentralen

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *