Search Results for : Igor Belevitsch

  Lexbase.se – bakom och runtom!

  Det här inlägget kommer att beröra Lexbase.se som lanserades i januari 2014 och som kritiserats från olika håll sedan dess. Men till skillnad från massmedias uppmärksamhet om själva tjänsten Lexbase, så har jag för avsikt att fokusera på personerna bakom Lexbase.se och vilka verksamheter du som betalande kund stödjer och göder. Kort efter att Lexbase […]

  swedish-domain-scam-exported-by-sweden-part6

  Detta är en fortsättning på del1, del2, del3, del4 och del5 – Läs dem gärna i ordning för största behållning! Ok, Nu ska vi titta efter lite kopplingar (eller sammaträffanden ska vi kanske kalla det).

  swedish-domain-scam-exported-by-sweden-part4

  Detta är en fortsättning på del1, del2 och del3 – Läs dem gärna i ordning för största behållning! Jag behöver förklara vad som är intressant med namnslagningarna (whois) i förra inlägget. Dessa: europeantrademark.org europeantrademarkorganisation.org europeantrademarkorganization.org europeantrademarks.org är anonymt registrerade, dvs det framgår inte vem registranten / innehavaren är. Men det framgår istället vem som är innehavare […]

  Swedish domain scam – exported by Sweden Part2

  Innan jag sätter igång vill jag göra en liten passus Jag kommer att namndroppa ett antal registrarer, ombud och webbhotell – även domänregister för den delen. Och jag vill understryka att jag inte anklagar dessa verksamheter för någonting, däremot är detta ett sätta att informera er och dem om vilka kunder de har.