Jag bidrar till att fler internetrelaterade brott klaras upp, genom

“Awareness – Prevention – Enforcement”

Jag, Peter Forsman  är ensamt ansvarig för internetsweden.se som innehar utgivningsbevis där jag är ansvarig utgivare.
Av den anledningen kallas jag ibland för just “Internet Sweden“.

Kortfattat är jag en OSINT-specialist (OSINT = Open Source Intelligence), som samarbetar, samverkar och anlitas av myndigheter, privata aktörer, massmedia mfl. för att spåra och kartlägga med hjälp av öppna datakällor (OSINT).

Under 10+ år har jag bla utbildat Polisens bedrägeriutredare vid Polishögskolan och anlitas kontinuerligt av andra delar av den svenska brottsbekämpningen.

Massmedia

Ett urval hittas på http://peterforsman.se/


Uppskattningar och utmärkelser