Jag bidrar till att fler internetrelaterade brott klaras upp, genom

”Awareness – Prevention – Enforcement”

Jag, Peter Forsman  är ensamt ansvarig för internetsweden.se och av den anledningen kallas jag i vissa sammanhang för just ”Internet Sweden”.

Kortfattat är jag en OSINT-specialist (OSINT = Open Source Intelligence), som samarbetar, samverkar och anlitas av myndigheter, privata aktörer, massmedia mfl. för att spåra och kartlägga med hjälp av öppna datakällor

Under 10+ år har jag bla utbildat Polisens bedrägeriutredare vid Polishögskolan och föreläser kontinuerligt för andra delar av den svenska brottsbekämpningen.

Lika kortfattat kan man säga att jag försöker hitta vad andra försökt att dölja!

De områden jag behärskar väl, har på senare år ökat i betydelse, varför jag av omgivningen, betraktas som expert/specialist inom ämnen som domäner, internetrelaterade bedrägerier, bluffakturor och källgranskning på internet. Jag föreläser och utbildar även inom områden som;

– Spårning och kartläggning med hjälp av internets öppna källor.
– Bedrägliga verksamheter som är hemmahörande och/eller verksamma i Sverige.
– Piratshoppar – försäljningssidor på Internet av asiatiska piratkopior av märkesprodukter.
– Identitetsstölder, immaterialsrättsliga intrång, misskrediteringar.
– ”VD-bedrägerier” (CEO Fraud), BEC, Business e-mail compromise, EAC, E-mail account compromise
– Kreditbedrägerier, huvudsakligen med bolag som brottsverktyg.
– Andra typer av bedrägliga verksamheter med koppling till internet.
– Brottstrender och utveckling; vad som fungerade igår, vad som syns idag och vad kan vi vänta imorgon.

Esse, non videri – verka, utan att synas

När jag har tid över så skriver jag på min privata blogg internetsweden.se där jag mestadels genom text och bild försöker visualisera vem jag ser är relaterade till internetrelaterade bedrägliga verksamheter, i hopp om att det ska få någon att slippa bli lurad av verksamheterna. Min sida internetsweden.se innehar utgivningsbevis och jag är ansvarig utgivare.

Men de senaste 5-6 åren sker det mer sällan att jag skriver inlägg, utan bidrar istället på sätt som jag ser som mer effektiva i ”kampen” och för att fylla på mitt ”karmakonto”.
Många gånger ett otacksamt arbete, men ett arbete som gör mer samhällsnytta än om jag skriver ett inlägg på internetsweden.se. Inte sällan genom framgångsrik preventionssamverkan, som inte ens behöver leda till brottsanmälan..

Mina bidrag

Vad jag vanligtvis gör är att jag endera i löptext eller visuellt med hjälp av tankekartor visar hur personer verksamheter mm. relaterar till varandra (se bilden brevid). Kopplingarna förklaras och de olika färgade boxarna betyder speciella saker, som person, bolag, bluffprodukt, betalningsmottagare, bankgiroinnehavare osv.

Samverkan

Eftersom den kunskap och erfarenhet jag besitter, många gånger saknas inom svensk brottsbekämpning har det lett till att jag bjudits in att föreläsa bland annat på Rosenbad (vä), Polishögskolan, Polishuset på Kungsholmen, Datainspektionen och för Skatteverkets kompetenscentrum.
Jag samverkar också i olika projekt, operationer och satsningar tillsammans med bla Polisen, Brottsförebyggande rådet, Europol, Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier, Bestrid.nu för att nämna några.


Den privata brottsbekämpningen är minst lika viktig!

Förutom myndigheter så sker mycket samarbete och samverkan med många privata aktörer, bland annat med de som tillhandahåller varningslistor och varningar, Förenade Bolag, Svensk Handel, och Knyt.se.

Utan den samverkan skulle brottsoffren vara avsevärt många fler.

Föreläsningar och utbildning för brotts-bekämpningen

Under flera års tid har jag blivit ombedd att visa brottsbekämpningen hur jag kan hitta vad de inte gör.
Föreläst på Polishögskolan sedan 2010 inom alltifrån immaterialrättsbrott till bedrägerier och informationsinhämtning via internet.

Infokollen.se!

Bilden ovan visar kategorier för infokollen.se.
(Som är en länksamlingssida över informationsresurser på internet)

Massmedia

Jag är många journalister och redaktioner behjälpliga med kunskap och researcharbeten, såväl svenska som utländska.
Ibland väljer jag att synas, men oftast inte. Det finns en del samlat på peterforsman.se

Utbildning

Jag gör mitt bästa för att förklara och få allmänheten att vara mer vaksam och observant, så att de står bättre rustade mot bedragare.
Ett exempel är:

Uppskattningar


Andra typ av uppskattningar nedan.

För den intresserade

Sommaren 2013 så publicerade jag en 55-sidors rapport över internetrelaterade bedrägerier och närliggande brottslighet
under perioden 2003 – 2013.

Kontakt:
Peter Forsman
info@internetsweden.com
070-713 42 00