Utgivningsbevis

Peter Forsman har ett utgivningsbevis för webbplatsen internetsweden.se

Detta innebär att internetsweden.se är skyddad enligt en grundlag (Yttrandefrihetsgrundlagen). internetsweden.se  har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier. Det är alltså Yttrandefrihetsgrundlagen och inte GDPR som främst reglerar webbplatsen. Ett utgivningsbevis gäller i 10 år. internetsweden.se:s utgivningsbevis utfärdades 2011 och förnyades 2021.

Utgivningsbeviset betyder att internetsweden.se inte behöver begära skriftligt tillstånd för att publicera bilder där personer avbildas eller artiklar där personer omnämns.

Skyddet omfattar också att internetsweden.se är skyddad från censur. Skyddet omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp. GDPR gäller vid insamling och behandling av personuppgifter.

Ansvarig utgivare

Utgivningsbeviset betyder också att webbplatsen har en utpekad ansvarig utgivare. För närvarande är det Peter Forsman, se kontaktuppgifter nedan. Den ansvariga utgivaren har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen.

Kontakt och mer information

Webbredaktör och Ansvarig utgivare: Peter Forsman, 070-713 42 00,  info@internetsweden.com

Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)

Läs om utgivningsbevis på Myndigheten för Press, Radio och TV