Bedrövande läsning

Bedrövande läsning

Med referens till artikeln https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-civilutredare-rasar-mot-lonesatsning-systematiskt-diskriminerade

Så vill jag börja med att säga att jag verkligen inte missunnar polisanställda utredare välbehövda löneökningar – det är inte det jag säger, men jag anser det vara ordentligt lomhört av politiker att öronmärka tillskjutna pengar till att endast omfatta polisanställda.

  • Jag menar att DET är att göra Polismyndigheten en stor björntjänst som inte kommer att få avsedd- utan riskerar istället att få helt motsatt effekt.

Den ”cross-breed” av kunskap och erfarenheter som civilanställda tillför Polismyndigheten (och som artikeln tar upp; civilanställda utredare) är helt ovärderlig. Att göra skillnad på polisutbildade utredare och civilanställda utredare – som gör samma uppgifter, riskerar att få den redan pågående spiralen att snurra än mer olyckligt.

Och enligt min bestämda åsikt, så är den spiralen en stor del till det uppkomna problemet: Att civilanställda lämnar myndigheten i allt snabbare takt för varje år.

”Braindrain” – Fler civilanställda lämnar myndigheten varje år. Bilden saxad från Polisens årsredovisning för 2022.

Och som en direkt konsekvens så kan vi se att exempelvis personuppklaringsgraden för bedrägeribrott, i allt snabbare takt närmar sig nollstrecket.

(Bilden är sammanställd av mig, men siffrorna hämtade från BRÅ´s officiella kriminalstatistik)

Glömde jag berätta att Polisaspirant/Polisprogrammet fortfarande inte utbildar blivande poliser i internetrelaterade- eller digitala brott, vilket jag menar är fullkomligt stolligt och bakåtsträvande. (Utan endast utbildning i de egna kommunikations- och teknikstödsystemen)

Vad ni politiker istället borde se som er främsta uppgift (oavsett partifärg) är att göra Polismyndigheten till en framåtlutad och attraktiv myndighet, där lönebild och arbetsklimat för medarbetare, är en lysande förebild bland myndigheter.

Misslyckas ni politiker med det, så menar jag att vare sig ni, eller andra myndigheter på sikt kommer att behövas.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *