Hypotes + viskningslek = demokrati- och samhällsfara

Vanligtvis, så brukar jag inte engagera mig så mycket i andra brott än just bedrägerier och internetrelaterade brott, men den sista veckan så har en händelse fångat mitt intresse och fått mig till en närmast frustrerad medborgare.

Det handlar alltså om ett 30-tal inbrott i Göteborgsregionen, där målsägarna varit bortresta från maj till nutid.
Och en eller ett flera av brottsplatsundersökarna har då fått för sig att: – jaha, bortresta målsägare på semester, då behöver ju bilen stå någonstans..
Då kommer man på idén att outa LÅNGTIDSPARKERINGEN (bestämd form) vid Landvetter som rotorsak till inbrotten, alltså där målsägares bilar ska stå/stått parkerade.

Och baserat på idén ritat upp ett scenario om att en organiserad inbrottsliga med egna spanare som dagarna i ända sitter och antecknar vilka bilar som svänger in och parkerar.. och det är denna idé som sektionschefen låter sig intervjuas om i olika inslag, som sedan menar att de kriminellas spanare ska ha slagit regnummer för att få målsägarens hemadress, åkt dit för att länsa det på värdesaker.

Och det har nu hunnit bli några nyhetsredaktioner som sprungit på den kluriga idén/varningen från Polisen.
https://sverigesradio.se/artikel/polis-risk-for-inbrott-nar-bilen-parkeras-pa-landvetter
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/O82KLw/fracka-inbrottsknepet-spanar-pa-bilar-pa-landvetter
https://www.tv4.se/artikel/6R7EPahFqzHePJN9iCMnAu/varningen-kriminell-liga-pa-landvetter-goer-inbrott-naer-du-aer-pa-semester

Men saken är dessutom att det i sin tur lett till nya vattenringar från den hypotetiska idén från brottsplatsundersökarna, till att börja yra om att tillgången till Transportstyrelsens Fordons- och Ägarregister med anledning av artiklarna bör begränsa till de som har reella behov (som Myndigheter och Bilhandlare).

Hypoteser som blir till artikelrubriker som blir till ”fakta”

och som i sin tur lett till GP´s ledartext ”Bilregistret har blivit tjuvarnas bästa vän”
https://www.gp.se/ledare/bilregistret-har-blivit-tjuvarnas-b%C3%A4sta-v%C3%A4n-1.105857333?

Jag kan inte tycka att ovan bara är sorgligt, sett ur ett analytiskt och källgranskande perspektiv.
Att det från en hypotetisk idé för att hitta gemensamma faktorer av inbrott, lett till att polisanställda och media istället börjar yla om att begränsa offentlighetsprincipen.

Tänk dig nu främmande makts önskan och agenda att kunna slå in splintar i vår demokrati och samhälle – Tror ni att det skulle möta något motstånd, när statligt anställda och Massmedia inte ens tänker efter, eller kan skilja grep från spade, innan de delar och eldar på..
Jag tycker att det finns skäl för en ordentlig eftertanke..

För till saken hör att jovisst, det KAN mycket väl vara så att bakåtslagning i fordonsregistret KAN vara relevant – men likförbaskat en ej bevisad hypotes.

Det framgår INTE heller om det är SAMTLIGA bostadsinnehavare som haft fordon på LÅNGTIDSPARKERINGEN vid Landvetter, eller bara en del av dem.
och anledningen till att jag skriver i versaler, är för att det är så det framställs av Polisen i sin varning och därmed via media – att det finns en enda.
Men närområdet kring Landvetter har inte bara EN, utan TVÅ Långtidsparkeringar – som inte är synligt relaterade till varandra (bolagsmässigt).

Och om de drabbades bilar varit parkerade på båda, så menar jag att hypotesen med ens, blivit hälften så trolig som innan, dessutom mot det faktum att det väl inte finns några andra möjligheter för resenärer att långtidsparkera sin bil under sin resa!?

Nu bor inte jag i Västra Götaland, så jag har ingen detaljkunskap om det finns ännu fler, så rent spekulativt – ska du resa utomlands över nån vecka och behöver köra ut till Landvetter och vill ta bilen hem sedan, så har du två alternativ: Långtidsparkering 1 eller Långtidsparkering 2

Och vill man nu från Göteborgpolisens håll, begränsa möjligheten för obehöriga att se vilka bilar/registreringsskyltar som står uppställda på dessa två långtidsparkeringar vid Landvetter, så vore ju ett rimligt första-steg för Polisen vara att skyndsamt ålägga dessa företag att skaffa sig insynsskydd mot parkeringen från vägen, right? (om man nu anser att detta är den troliga felkällan).

För vem som helst kan ju när som helst köra förbi parkeringen med sin mobilkameras videoinspelning igång – oavsett om det handlar om ”dedikerad spanare åt ”organiserad inbrottsliga”, eller om det handlar om ”du och jag”..

..men istället så briserar det upp till förslag (från såväl Polisanställda till Ledare i massmedia) om att begränsa uppgiftstillgång till Fordonsregistret för 10,5+ miljoner invånare..

Andra alternativ

Och jag förutsätter att de kloka polisutredarna redan har kontrollerat andra möjligheter som att de i Facebookgrupper (och andra SoMe-plattformat) berättat att de skulle resa utomlands, eller rentav publicerat bilder från resan, Pausade tidningsabonnemang, dörrnasare, ”asfaltsläggare” och andra typer av lika hypotetiska andra möjligheter.

De 2 aktuella parkeringsbolagen

Likaväl så förutsätter jag att de kontrollerat de aktuella parkeringsbolagen, då individer relaterade till dessa (..gud förbjude) lika hypotetiskt skulle kunna vara inblandade i att förse den ”organiserade ligan” med uppgifter. Eller vaktbolagen som säkert patrullerar periodvis, transportören som tar resenären från parkeringen till flygplatsen. Allt såklart lika hypotetiskt, men lika möjlig som gemensam faktor för inbrotten.

Och vad Parkeringsbolagen beträffar så har det ena av dem gjort minusresultat och saknar anställda de två senaste åren.

Medan det andra parkeringsbolaget bedriver en lite mer innovativ parkeringsrörelse, då de är registrerade som ”Hotellverksamhet utan restaurangrörelse” med säte i ”Sigtuna kommun” och med en Verklig Huvudman(ägare) i Estland och detta ”Parkeringsbolag” bedriver vare sig hotell eller restauranverksamhet, utan agerar vid sidan om långtidsparkeringen, bilhandlare/”mellanlandning” av bilar som ägts av Eständarens andra svenska företag som försatts i konkurs tidigare i år och parkeringsbolaget sitter i skrivande stund på 50+ fordon efter att ha sålt av ett 25-tal. Och hör och häpna även det utan anställda de 3 senaste åren.

Och en snabb sökning hos GP.se senare, visar en ”lätt besvärande historik” som ger mig kalla kårar om att Polisens spanare kanske skickats ut att leka mulle utanför hönsnätet, alltmedan listorna med regnummer, kan ha fått fötter från insidan av nätet – men vad vet jag – det är ju bara en hypotes!
(Bilden nedan avser det ”andra bolaget” och från GP.se´s resultatlista på bolagsnamnet)

Bra att känna till

2021 så publicerade EUROPOL sin SOCTA-rapport (Serious and Organised Crime Threat) där de bedömer att 80% av den organiserade brottsligheten som drabbar EU använder sig av BOLAG

..och bilhandlare är inte undantaget, utan precis tvärtom vanligt förekommande!

Polisen och brottsbalken

Nu vill det sig så illa att även om det skulle kunna föras i bevis att bolag utan anställda skulle vara den läckande källan dvs den indirekta orsaken till bostadsinbrotten, så går det inte att Polisanmäla ett Bolag (Juridisk Person) till Polisen, utan de behöver en fysisk person som MGM (Misstänkt Gärningsman) och vad brottsbalken anbelangar, så kan detta möjligen falla under Trolöshet mot huvudman eller liknande (alltså att förse andra individer med information som skulle kunna leda till brott) men för en åklagare att kunna bevisa uppsåtet för detta i en domstol, ja det ser jag inte framför mig..

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *