En personlig reflektion kring politikers syn på människors olika värde

befolkningEfter den turbulens det varit inom politiken de sista veckorna efter att sittande regeringen fått sin budget fälld, så har det politiska samtalet mest handlat om invandringens storlek, antal flyktingar som Sverige bör ta emot osv.

Det har i sin tur gjort att flera politiker börjat lyfta frågor som problematik som segregering och även tröghet i maskineriet för nytillkomna att komma in i det ”svenska” samhället.

Men lyfter man blicken lite så börjar det mer och mer likna ett skyttegravskrig mellan SD på ena sidan och ”alla andra” på den andra sidan.

Och jag tittade därför på befolkningsstatistiken för 2013 och på antalet födda (113 593) och drar ifrån antalet döda (90 402) och dessutom drar ifrån antalet utvandrade (50 715), så skulle vi utan invandringen hamna på -27 524 personer. Och för 2012 på -30 508, 2011 på -29 347, 2010 på -23 699 osv. – Om det inte varit för invandringen!

Siffrorna är hämtade från officiell statistik från:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik—Riket/26046/

Det är alltså ganska enkel matematik som behövs för att förstå att Sverige bara på de senaste 4 åren skulle haft drygt 110 000 färre invånare utan invandringen.

Anledningen är att samma enkla matematik berättar att man och kvinna behöver efterlämna sig 2 barn för att ”Status Quo” ska upprätthållas (noll (0) befolkningstillväxt).
Nu är inte fallet så utan kvinnor i Sverige föder 1,9 barn, vilket alltså får befolkningen att minska, medan behovet av tillväxt såklart finns för att kunna betala samhällskostnader och framtida pensioner mm.

Vi blir alltså färre i Sverige och missnöjespartier som SD menar att invandringen ska decimeras för att helst upphöra på sikt.

Är det en ideologi som verkligen främjar Sverige?
– Jag menar Nej – ur ett rent nationellt perspektiv är det Sverigefientligt!

Det kan ju mycket lätt översättas til att SD HAR FEL!

Alternativet skulle möjligen vara att SD lagstadgar att Sveriges kvinnor producerar fler barn, samtidigt som man likt NordKorea förbjuder svenskar från att utvandra (stänga gränserna inifrån)
Heja – det är vad som behövs för att att få stopp på den negativa befolkningsutvecklingen (utan invandring)!

Jag menar alltså att SD har fundamentalt fel ur det rent nationella perspektivet (som SD anammat som sitt) och att det är tämligen lätt att se varför.

Däremot kan jag (och sannolikt de flesta med mig se att det finns mycket som kan förbättras för att få nytillkomna att få känna sig behövda, få dem i sysselsättning och få dem snabbare in i vårt gemensamma samhälle.)

Men det är tamejfan en helt annan fråga och något vi alla kan bidra till på olika sätt.

Men som titeln på det här inlägget beskriver så kan jag faktiskt inte riktigt se hur ”den andra skyttegravssidan” – alltså den sidan som talar om att ”öppna våra hjärtan” för en ökad flyktingmottagning pekar med ena handen på behövande som ”lever i misär, förföljelse och elände” i en mer avlägsen del i världen, samtidigt som man med andra handen värderar andra människor som även dem ”lever i misär, förföljelse och elände” på ett helt annat sätt – när de väl tagit sig till Sverige, låter dem bo i papp- och tältläger och tigga på gatorna för att sedan ”deportera” dem med buss tillbaka till [valfri öststat].

Det får mig att inte riktigt förstå innebörden av vissa politikers uppmaning om att ”Öppna våra hjärtan”.. är det medmänskliga behovet mindre för dessa människor?

I min värld är det alltså inte bara missnöjespartier som SD som gör skillnad på människor, utan även ”de etablerade partierna”..och jag kan nog bara konstatera att mitt hjärta inte ser ut som deras..

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *