Frisläppningar av .se-domäner aka snapback

Grattis - äntligen din tur

PGA av vissa mindre missförstånd av texten, så har jag försökt att utveckla vissa delar av texten. Anledningen till detta inlägg är ett 40-tal kontakter jag haft, bla med misstankar om att .SE ser mellan fingrarna för fusk och manipulation av systemet mm.

Det har upprepade gånger frågats på olika håll om hur det kommer sig att det är ett litet antal registranter som lyckas registrera de flesta .se-domäner genom ett ännu färre antal registrerar, under frisläppningstider.

Det har hävdats att det är oegentligheter på gång och att det manipuleras så att endast större domainers får möjligheten att registrera osv osv

Men svaret är att dessa domainers, dels garderar sig hos flera registrarer (dvs lägger in beställningar hos mer än en registrar, så misslyckas man hos den ene, så lyckas man eventuellt genom en annan.

Men sen är det naturligtvis också så att det endast är en del av registrarerna som överhuvudtaget engagerat sig och erbjuder registrering under frisläppningstider.

Även för registrarererna så är det inte helt enkelt att förstå sig på hur man bäst utnyttjar de begränsningar som .SE satt upp per registrar, sen frisläpps domäner även endast 20 dagar per månad.

Det finns möjlighet att uppskatta lite mer exakt ett domännamn kommer att frisläppas, utifrån vilket antal domäner den dagen som frisläpps, dvs hur domänen listats för frisläppning i alfabetisk ordning.

Editerar för att det inte ska ske missförstånd:
Alltså alla domäner släpps inte i ”fritt fall” från hög höjd kl. 4 UTC, utan det är då frisläppningen sätts igång.
Domänerna ”kan” (exempel) innebära att [11111.se] släpps för att ev. registreras, följt av [22222.se] osv.

Det blir även en del (om än oftast mindre) fördröjningar beroende på hur mycket det hamras i övrigt på frisläppningssystemen med frågor om domäner som släpps långt senare (eller förnyades innan de gick in i karantän av tidigare innehavare) exempelvis [88888.se] och [99999.se] har släppts (som då kanske tidigast har möjlighet att släppas flera minuter senare).

Domäner ”kan” släppas i alfabetisk ordning, men behöver inte göra det.

Det är inte ”rocket science” att förstå, men kräver ändå visst intresse.
Att som registrar bara öppna upp möjligheten för kunder att beställa frisläppta domäner kommer sannolikt inte ge en bra successrate, då det finns de registrarer som anstränger sig mycket kring detta.

Sedan avslutningsvis så finns TCP-begränsningar om hur många TCP-koppel som får användas per tillåten tidsenhet, följt av antal tillåtna försök/förfrågningar inom dessa koppel och tidsenheter.

Det är alltså inte bara så att det är ett begränsat antal registrarer som är aktiva vid frisläppningen.
Det är ännu färre registrarer som verkligen trimmat in sig i denna process.

Detta fenomen att få lyckas betydligt bättre än andra har naturligtvis intresserat och förfärat mig och andra att loggar vänts upp och ner och synats konsekvent.

 Men det är bara att lyfta på hatten för dessa registrarer, som lärt sig att bli duktiga på detta.

För övriga registranter, så är det nog bara för er att göra er röst hörd hos er registrarer med hopp om att  de ska engagera sig mer vid frisläppningstiderna.   

Sen ”gissar jag”  att flera registrarer inom en snar framtid kommer att erbjuda snapback – detta tycker jag personligen är bra, så att fler får möjlighet att registrera domäner vid frisläppningstider.

Skrivet av:
Peter Forsman / Internet Sweden

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Snapback av .se-domäner | Björn , lördag 22 augusti 2009 @ 11:31

    […] Forsman ger på sin blogg klarhet i hur det nu fungerar med droppade .se domäner sedan den nya affärsmodellen infördes. […]

  • Björn , lördag 22 augusti 2009 @ 11:32

    Mycket bra info, man tackar! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *