.se-domäner i 10 år – inte för alla!

Är det inte lite konstigt?

Ett av de absolut största önskemålen bland .SE:s registrarer var möjligheten att registrera/förnya .se-domäner på längre perioder än 1 år åt gången.

Detta var början av 2009 och .SE jobbade mycket intensivt för att göra detta möjligt och det lanserades i december 2009.

Valet sedan dess är att registrera/förnya en .se-domän i 1-10 år alt. 12 – 120 månader beroende på registrarers affärsmodeller (och övriga system) och naturligtvis för att ge registrarer och registranter (innehavare) möjligheten att samla sina domäner hos en registrar och om möjligt även synka samman kunders domänportföljer, så att de hade samma förnyelseperiod för samtliga .se-domäner.

Jag skulle vilja påstå att .SE gjorde allt i sin makt att på ett lyhört sätt gå registrarer och registranter till viljes – det är helt enkelt en önskvärd och för slutkunden positiv valmöjlighet.

Nu har det snart gått 1½ år sedan möjligheten till flerårsregistreringar infördes och även om .SE valt att låta registrarer fritt välja om de önskar implementera denna möjlighet, så är resultatet lite märkligt… men det är registrarens eget val om de vill fortsätta med 1-års registreringar eller om de vill implementera möjligheten till att erbjuda flerårsregistreringar.

Jag hade inbillat mig att fler registrarer till dags dato dels skulle implementerat möjligheten och för de få som gjort det så hade jag förväntat mig att det skulle marknadsfört betydligt mer tydligt än det gjort tills idag.

Det är för mig smått märkligt att webbhotell som trots allt oftast erbjuder domännamn som en tilläggstjänst, som dessutom inte helt sällan desutom subventioneras eller erbjuds till självkostnadspris – att detta med att försöka erbjuda kunden längre bindningstid för domäner inte marknadsförs tydligare..

Att byta webbhotell, precis som att byta teleoperatör eller bredbandsoperatör sker inte i någon jätte utsträckning – generellt är kunderna väldigt förbiseende för mindre missöden och överlag så är min uppfattning att de flesta är nöjda med sitt webbhotell.

Om ett webbhotell då ha lyckats övertyga en registrant om att säkra sitt/sina domännamn i en längre period än 1 års tid, torde det vara smått synonymt med att i större utsträckning säkra webbhotellskunden för en längre period.

Jag känner till registrarer som är lite smårädda varje gång det är dags för förnyelsefakturor – ”kommer kunden att förnya?” ,”eller kanske byta registrar?”

Tittar vi på statistiken för hur många .se-domäner som byter registrar varje dag, så är inte snittet mer än drygt 120 stycken..per dag.
http://www.iis.se/domaner/statistik/tillvaxt?chart=transfers

Alltså ca 0,01% av de registrerade domänerna eller ca 4% per år och jag vågar mig även på att gissa att den procentsatsen skulle sjunka en aning med fortsatt nöjda kunder med säkrade domäner på längre perioder än ett år.

Men tittar man sedan på kurvan under, så syns det att registrarerna mest byter kunder med varandra, då det till slut blir försvinnande få registrarbyten..

Men flera registrarer som jag haft kontakt med har argumenterat att ”vi har inte fått efterfrågan om flerårsregistreringar” eller ” det är bara några få som är intresserade, vi prioriterar annat”.

Det må vara sant, men tro sjutton det – hur många slutkunder känner ens till möjligheten att säkra sitt kännetecken på längre perioder?
Hur många registrarer erbjuder det och hur många av dem marknadsför det aktivt.

Svaret är att det är inte speciellt många.

Idag finns ett 10-tal av .SE:s ca 145 registrarer som erbjuder det mot kund, medan ca 90 har prövat på och har ett par eller flera flerårsregistreringar (men i flesta fall är det egna domäner dessa registrarer säkrat upp, mest för att testa möjligheten).

Men jag anser och tycker att det är konstigt att inte fler ser/sett möjligheten att erbjuda kunder anpassade domän- och webbhotellspaket av typen:
Webbhotell+domän 1 år = 1000 SEK
Webbhotell+domän 2 år = 1950 SEK
Webbhotell+domän 3 år = 2850 SEK
Webbhotell+domän 4 år = 3700 SEK
Webbhotell+domän 5 år = 4500 SEK osv.
(Priserna ovan är endast avsedda som illustrativa och syftar inte till någon rekommendation).

Jag tycker bara att det är konstigt att inte fler kunder efterfrågar möjligheten hos sin registrar och att inte fler registrarer ser möjligheten till att knyta sin kunder ”tightare” till sig, säkra, paketera och samtidigt förbättra..skapa VIP-tjänster med ”support de luxe” osv osv.

Idag finns knappt 1000 .se-domäner som är säkrade med 10 års registreringar, medan ca det 5-dubbla är registrerade på 5 år.
Jag hoppas att det ser ut på ett annat vis om jag kikar på samma sak om ett år igen – ge kunderna valfriheten!

Internetsweden.se är registrerad till 2021-06-26

Läs mer här

Följ Internet Sweden på Twitter!
Följ Internet Sweden på Facebook!

Related Articles

12 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Johannes , tisdag 12 april 2011 @ 8:01

  Varför lyfter inte IIS fram de registrarer som erbjuder flerårsregistreringar i en större utsträckning om det nu är önskvärt att denna tjänst når slutkunder? Ni skulle t.ex. kunna ge dessa registrarer en mer framträdande plats i tjänster som http://www.se eller varför inte en kampanj med subventionerat pris vid flerårsregistreringar?

 • Internet Sweden , tisdag 12 april 2011 @ 8:22

  @Johannes – Detta är något som registrarkåren anser sig vilja sköta själva, inte minst pga att flerårsregistreringar är frivilligt att adoptera.

  ”..om det nu är önskvärt att denna tjänst når slutkunder?”
  Vad anser du själv?
  Om registranter och registrarkår tidigare sett detta som ett ”måste”, så erbjuds det inte ens av 10% av registrarkåren 16 månader efter införandet. Jag anser att det är märkligt och hade förväntat mig att det skulle se ut på ett annat sätt idag än det gör.. och jag anser inte att nuläge gynnar slutkunderna – thats it!

  Det finns dessutom registrarföreträdare som lägger energi på att kritisera inlägg som ovan och kollegor i branschen, istället för att lägga energi på sina egna kunder, tjänster och utbud – vilket tråkigt nog blivit ett signum för representanten ifråga..för att inte säga beklämmande!
  //Peter

 • Johannes , tisdag 12 april 2011 @ 8:38

  ”..om det nu är önskvärt att denna tjänst når slutkunder?” Var inte menat som kritik, jag håller med dig och såg dessutom personligen till att en av registrarerna implementerade flerårsregistreringar gentemot slutkund så fort det var tekniskt möjligt.

  Men jag ser däremot inget hinder för IIS att på eget bevåg lyfter fram registrarer som erbjuder flerårsregistreringar enbart för att någon eller några ur kåren anser att registrarerna ska sköta det själva. Jag kan inte se någon skillnad på den IDN kampanj ni kör just nu jämfört med en liknande kampanj för flersårsregistreringar. För inte behöver ni väll inhämta registrars.se’s godkännande för alla era kampanjer?

  Och angående självutnämnda ”Webbhotell- och domännamnsgurus” så har jag själv påtalat det du pekar på, http://twitter.com/#!/eng3l/status/33084538724818944

 • Ronni Engelhardt Andersen , onsdag 13 april 2011 @ 19:51

  Det er rigtigt, at det kan være fornuftigt at tilbyde kunderne flere år mod rabat, men er det nødvendigvis det bedste for kunden?

  I dit eksempel sparer kunden 500 kroner eller 10%, men binder sig samtidig til sit webhotel i 5 år. Det er meget i en branche, der konstant udvikler sig.

  Samtidig må man gå ud fra, at kunden skal betale forud og så skal der alligevel en vis rabat til før det er attraktivt.

  Kunden må jo stole på at webhotellet fornyer domænet i rette tid hvert år.

 • Internet Sweden , onsdag 13 april 2011 @ 21:43

  @Ronni Engelhardt Andersen – Du har rätt att rabatt kanske inte är den bästa vägen att gå.
  Min poäng var dock inte att ge exempel på stafflad rabattskala, utan snarare att olika längd av dedikeringar av kunden skulle kunna paketeras och innebära olika typer av erbjudanden eller ”add-ons” för kunden (mer som tack för förtroendet) där kunden känner att det är en ”bra deal”.

  Jag har också full accept på att registrarkåren ser helt olika ut, med helt olika typer av avans och fokus.

  Men det finns ju också rabattmöjligheter i form av ”tjäna en månads kostnad per år kunden dedikerar sig” och liknande. Det är ju också relevant om genomsnittskunden kanske stannar hos registraren i 3 år, då kanske rabatten eller fokuset, ska vara att få kunden för år 4 och framåt. Det är ju så att det ekonomiskt kostar en bråkdel (vanligtvis ca 10%) av att merförsälja till (behålla) befintliga kunder, mot kostnaden att skaffa nya kunder.

  Erbjudandet i form av min rabattskala, var inte mer än ett visuellt exempel och skulle ju kunna vara allt från ”eget supportnummer”, extra Google adwordskupong, t-shirts, extra webbutrymme, tidningsprenumeration eller egentligen ”whatever”.

  Min poäng var mer åt hållet att ”dedikering av kunden” kan premieras olika, eller poängen är egentligen att registrarer inte ser möjligheten att få sin målgrupp närmare sig – Min uppfattning är att aktörer i flera andra branscher skulle jobbat hårt med det.

  Exempel:
  Eller för att göra det än mer tydligt: Om en registrar har 1000 kunder, men förlorar 25% av dem per år, så behöver registraren skaffa 250 nya kunder eller hellre fler för att avancera. Om istället registraren jobbar mot befintliga kunder (indirekt förlänger varje kunds livslängd och värde för verksamheten), så blir kostnaden betydligt lägre om man lyckas sänka kundbortfallet till kanske 10-15% per år och därmed behöver lägga mindre kostnad på marknadsföring och ”externt sälj” för att avancera. Alternativt lägga samma peng på marknadsföring och avancera i snabbare takt (då man behåller fler kunder).

  Men jag håller med dig om att rabatt = inkomstbortfall = mindre bra.
  Medan Add-ons/freebies/premier = Upplevt mervärde/upplevd kundnytta = inget inkomstbortfall för företaget = Företagsekonomiskt mycket bättre.

  Flerårsregistreringar
  För flerårsregistreringar så förutsatte jag att registraren är transparent och registrarer direkt mot registret i samma period som kunden betalt till registraren. (Det är ju det som är finessen med flerårsbetalningar) – alltså INTE att registraren årligen förnyar.

  Detta är också något som medlemmar till registrars.se rättar sig efter enligt §5 i deras etiska regler http://www.registrars.se/etikregler-for-registrars-se/

  Se även mitt exempel http://who.is/whois/internetsweden.se/

  Mvh
  Peter Forsman

 • Ronni Engelhardt Andersen , fredag 15 april 2011 @ 8:52

  @Peter Forsman

  Hej Peter.

  Tak for dit svar. Naturligvis skal webhotellet/registraren registrere samme periode hos .SE som kunden betaler for – det er helt klart.

  Det jeg mente var blot, at kunder, der har et normalt abonnement, der løber 1 år ad gangen jo også bør have en forventning om at webhotellet fornyer hvert domænet hvert år.

  Jeg har blot forsøgt at se det fra et kundeperspektiv, hvor der efter min mening skal være en væsentlig rabat før jeg som kunde vil ”binde” mig i 5 år – men det er selvfølgelig op til den enkelte kunde at vurdere hvert enkelt webhotels tilbud.

 • Internet Sweden , fredag 15 april 2011 @ 9:27

  @Ronni Engelhardt Andersen – Jag är helt enig med dig!

  Jag förstår också att det inte ligger i alla registrarers intresse att förändra tilbud och egen modell. Om det har jag inget att säga eller invända, utan konstaterar bara att det är förvåningsvärt få registrarer som sett detta som en ”möjlighet”, vilket jag tycker är tråkigt (för slutkundernas bästa).

  Hur registrarer väljer att göra – är naturligtvis upp till dem. Även vilka typer av tilbud de har mot kund.

  Det jag främst tycker är tråkigt är att ytterst få slutkunder ens känner till möjligheten att det går att registrera/förnya upp till 10 år.

  Där känner jag att det kunde göras mer..
  Men sedan är det till slut upp till slutkundens val i slutändan.

  Mvh
  Peter

 • Magnus , söndag 17 april 2011 @ 8:07

  Vi sitter på en hel del domäner och jag har faktiskt inga som helst problem med 1 år. Är faktiskt så att jag föredrar det även när jag registrerar på andra tld:er.

 • Internet Sweden , söndag 17 april 2011 @ 8:54

  @Magnus – Absolut – och jag säger ingenting om det – tvärtom – slutkunden menar jag ska ha valfriheten.

  De domäner representerar är ju även lite ”speciella” och inte riktigt jämförbara med den vanliga svenska små- medelstora företagarens domäninnehav på nätet.

  Sen vet jag inte hur det är med er verksamhet, men jag vet att det finns de verksamheter med större domänportföljer som uppskattar möjligheten att synka samman förnyelsecyklar, så att de förnyar sina .se-domäner vid ett tillfälle istället för utspritt över året (vilket ibland gör det lätt att missa).

  //Peter

 • Internetblogg , tisdag 3 maj 2011 @ 12:08

  Det är sant att det är lite underligt att fler personer inte frågar om det går att göra. Fö® att dw inte tala om företagen osm inte annonserar ut det hela.

 • […] .se-domäner i 10 år – inte för alla! […]

 • […] .se-domäner i 10 år – inte för alla! är en post av: Internet Sweden om domäner […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *