.SE upgrade – även en nyhet för dig som kund

Ikväll (14/6) 21:00 – (15/6) 02:00,  kommer .SE att uppgradera sina system gentemot registrarerna (.SE:s partners).
Men det innebär en bra nyhet för dig som slutkund också..

Klientcertifikat

Den största förändringen i denna uppgradering är att det nu blir obligatoriskt för registrarerna att ansluta mot .SE:s system med klientcertifikat (SSL).
Detta berör inte slutkunder, utan är på vilket sätt registrarerna ansluter till .SE:s system.

Blockering bort – fördröjning istället

En annan förändring som främst riktar sig mot registrarer, men som kan få effekt på slutkunder är att tidigare har det funnits en numerisk spärr på 180 kommandon per minut för var registrar.
I det fall registraren gått över 180 kommandon, så har denne blockerats under en period. Detta ersätts nu med att .SE:s system saktar ner förbindelsen, så att det maximalt blir 180 kommandon i minuten mot de senaste 60 sekundrarna. Detta kan ha effekt mot slutkunder då det vid olika typer av kampanjer kan bli sådana registreringstoppar att registraren tidigare har blockerats. Detta kommer inte att ske framöver, det kommer barar att gå lite långsammare.

Flerårsregistrering – när du vill

Den tredje nyheten som jag vill lyfta fram gynnar kanske främst slutkunder/innehavare och handlar om en förbättring av flerårsregistreringar/förnyelser.
.SE erbjuder sedan december 2009 att en .se-domän registreras/förnyas på 10 år alt. 120 månader – detta erbjuds registrarerna och är helt frivilligt för dem att erbjuda slutkunder.
Det som däremot inte varit fullt optimalt är att ”räkneverket” endast tillåtit förnyelse 365 dagar från ”aktivt förfallodatum”, detta har ställt till det då en domän som förfaller, har flyttats fram till en ”uppsamlingsdag”, då de hamnar i deaktivering – karantän – och frisläppning.
Nyheten med den nya uppgraderingen är att .se-domäner kan registreras på 1-10 år / 10-120 månader NÄR-SOM-HELST. Det enda taket är att en .se-domän som längst kan vara registrerad på 10 år.
Exempel: en .se-domän som har ett förfallodatum 8 år bort i tiden, kan endast förnyas i ytterligare 2 år

Observera: Detta är endast möjligt genom de registrarer som erbjuder flerårsregistreringar/förnyelser mot slutkund. Vilka dessa registrarer är listas här
(information som registrarerna själva uppdaterar)

Denna förändring innebär såklart en förbättring för slutkunder som vill säkra sin eller sina domäner under längre perioder, men detta gör det även möjligt för registrarerna att anpassa och förbättra sina erbjudanden mot slutkunderna. Relaterat: https://www.internetsweden.se/se-domaner-10-ar-inte-for-alla/

Uppgraderingen innehåller ett antal andra systemspecifika förändringar, men berör i första hand registrarer. Läs mer: http://www.iis.se/docs/EPP-changes.pdf

Internetsweden.se är registrerad till 2021-06-26

Läs mer här

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *