Sverige ÄR under attack!

Sverige ÄR under attack!

Anledningen till att jag skriver det här inlägget är egentligen ganska enkel; Sverige är under attack och Sveriges försvar mot angreppet, i det närmaste är obefintlig.

Med undantag av SVT´s bevakning, så är medieintresset för Sveriges största bedrägeri genom tiderna i det närmaste obefintlig, helt enkelt för att ”man inte förstår”.

Och när attacken uppmärksammades av SVT och en lagförändring skedde, så trodde och hoppades säkert många att det var början på slutet för attacken som vi såg då.
Jag menar i stället att utvecklingen pekar mot det direkt motsatta – det har istället breddats.

Och jag hoppas att det här inlägget lyser upp en del av det som många ser som diffust och oklart

Bakgrund:
Jag var en av flera som under mitten av 2019 reagerade över att en handfull svenska bolag gick från ingen eller försvinnande låg omsättning till mångmiljardomsättningar.

Jag var även delaktig i att med hjälp av OSINT (användning av öppna datakällor) kartlägga fenomenet för att vara tämligen säker på att det rörde sig om knappt 100 svenska bolag (hösten 2019) som i en eller annan form var inblandade i den verksamheten som internationellt heter MTIC (Missing Trader Intra Community), men på svenska mest känns igen som Momskarusell eller som det på lite finare svenska heter ”gemenskapsinternt momsbedrägeri”.

Jag menar dock att en ”Momsspiral” är bättre beskrivande, av den enkla anledningen att ”ett varv” in och ut ur Sverige mycket sällan är identiskt med ett tidigare varv, då inblandade bolag byts ut mellan ”varven” för att minska upptäcktsrisken.

Från och till olika länder, svenska bolag byts ut.


Beskrivning:
Vad som framkommit är att stora partier av mer exklusiva mobiltelefoner (smartphones) har importerats av nystartade eller köpta ”recyclade” svenska bolag och placerats i fysiska lagerlokaler i Sverige.
Import av varor från annat EU-land är momsbefriat, så oavsett värdet på mobiltelefonerna (i mitt exempel 100 kronor), så betalas alltså ingen moms av det importerande bolaget.

Men när ägandet av telefonerna sedan har sålts/övergått till ett annat svenskt bolag så ska priset innefatta 25% moms, en moms som sedan är avdragsgill osv ända fram till det exporterande bolaget som säljer till bolag i annat EU-land utan moms och därför kan begära tillbaka momsen (20%) från staten, eftersom detta bolag betalat moms för sitt köp av mobiltelefonerna.

Om ni förstår händelsekedjan som alltid minst handlar om 2 svenska bolag i samförstånd, men lika gärna kan handla om upp till 5-10 svenska bolag i en slumpad ”färd” där det finns 1 importör och 1 exportör, och ofta olika mängder av ”bufferbolag”. Som det hörs på namnet ”Missing Trader” så handlar ”grejen” i händelsekedjan om att något av bolagen i kedjan aldrig betalar in någon moms till staten, alltmedan ett bolag längre fram i händelsekedjan får tillbaka den.

Allt detta går ruskigt fort och i de flesta fall utan att mobiltelefonerna på lagret flyttats en millimeter, utan det handlar om VEM i vilket land som står som ägare för partiet av telefoner.

Resultatet blir alltså att en pryl som köps in för 100 kronor skickas tillbaka till utlandet, samtidigt som det ger den ”svenska bolagskedjan” 20 kronor i vinst
In-runt-runt-ut,  In-runt-runt-ut,  In-runt-runt-ut, In-runt-runt-ut,  In-runt-runt-ut, – ja, du fattar!

Och inte nog med det – utan bufferbolagen eller om man ska kalla dem ”company-in-the-middle”, ja dom poof, hokuspokus, dumpas på målvakter, byter namn och byter adress till någon småstad och försöker försvinna (Missing Trader) och går sedan i konkurs med mycket stora skatteskuldberg.

Som du kanske även förstår är att efter 5 varv i spiralen/karusellen, så har staten (eller i praktiken du och jag) betalat 100% av värdet på telefonerna (5 * 20% = 100%) – och det bara i Sverige alltså!

Vill man vara lustig, så är det väl ett skolexempel på ”äta kakan och ha den kvar”

– Men, nu är det inte alls lustigt, utan det är ganska lätt att hålla sig från fnitter när jag påstår att det handlar om tvåsiffriga miljarder kronor som gått förlorade från statskassan

Och varför jag vill betona bara i Sverige är att hela den här spiral- eller karusellhandeln pågår samtidigt i ett stort antal andra länder – alltså samtidigt och det därför ligger i farans riktning att flera skattemyndigheter i EU betalar tillbaka momspengar för samma unika telefoner – återigen: varv efter varv.

För vissa partier, så kan exempelvis Danmark vara det landet som mobilerna exporteras till (men används nu istället som ett ”neutraliserande bufferland” och mobilerna exporteras istället vidare till ett land som exempelvis Polen, där man utför samma MTIC-bedrägeri som de i Sverige (momspengar tillbaka) och därifrån så exporteras de till Tyskland som säljer dem till den svenska uppställningen igen.

Grov skiss över hur partier inte flyttar sig, utan bara ägandet av dem.

Den skarpsynte anser kanske att utpriset på bilden borde vara 100 Sek + 25 Sek (istället för 80+20)
Anledningen till beloppen i bilden är att bufferbolagen ofta säljer vidare för betydligt lägre priser än de köpt för.
varför vet jag inte, men kanske bara för att passa in i ”mallen”.
Men jag hoppas att poängen ändå går fram = det är momsen som det exporternde bolaget får tillbaka.”I kartläggningar” har det framkommit finnas ett mycket stort antal sammanflätade bolag, i nära på samtliga EU-länder + från en rad länder utanför EU.

Och på frågan om varför Sverige är så speciellt utsatt för detta har jag inte hela svaret, men just med anledning av att Sverige har bland de högsta momssatserna inom EU, så är det helt enkelt så att vinsten blir störst här för bedragarna.

Källa: https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-konsumtion-och-produktion/moms-i-sverige-och-eu/

Men hur rimligt är det att tro eller ens kunna ta reda på hur många varv som en mobiltelefon snurrat runt i de här spiralerna då?
Ja, det är ju förstås en omöjlighet för utomstående att veta, och i utredningarna så har det endast skett stickkontroller. För som du kanske känner till så har varje mobiltelefon (alltså den fysiska apparaten) ett unikt identitetsnummer som förkortas IMEI och står för International Mobile Equipment Identity.

Genom att via stickkontroller följa IMEI-nummer har utredningar kunnat säkerställa att detta skett.

Problemet är att kontrollen i mitt exempel nedan skett vid utredning av ett (1) företag i Sverige, vilket i teorin skulle kunna betyda att den unika telefonen även inkasserat momspengar vid flera tillfällen från en lång rad andra EU-länder – före, under tiden eller efter den aktuella utredningen.

Autentisk screenshot från beslut, maskning och markering av mig.

 
Bild tagen från en utredning från Skatteverket och avser ett bolag av typen ett misstänkt ”bufferbolag” i mina tidigare bilder.

Men det är heller inte säkert att mobiltelefonen fysiskt har exporterats dvs lämnat landet, eller för den delen ens kommit till Sverige i fysiskt form. Grunden för det påståendet bygger på de utskrivna loggar som den svenska brottsbekämpningen fick ta del av efter att Holländsk Polis arresterat en nyckelperson i den här EU-omfattande härvan och tömt datorer och mobiltelefoner, där den arresterade bla kommunicerar med svenska aktörer som också ges instruktioner.

Innan jag fortsätter så vill jag poängtera att all kommunikation ser ut att ha skett i den ”öppna delen av internet”, eller iaf i motsats till Darknet och krypterade ”speciella” appar som Enchrochat och Sky ECC. Utan istället så har helt vanliga chattprogram använts som Telegram, Whatsapp och Signal använts i kombination med SMS, samtal och fysiska träffar/möten (vanligtvis i tredje land).

Sammanställning av Telegram- och Whatsappgrupper med deltagaralias (maskat av mig)

Beroende på ”rutt” så används en speciellt sammansatt grupp med medlemmar som är involverade i för just den rutten, för andra rutter en helt annan sammansatt grupp. Varje deltagare har sedan flera olika ”burner phones” som sedan använde kontantkortsnummer från helt andra länder.

Och följande bilder kommer från dessa tömningar av information där det dels framgår att de förfogar över listor med 300 000 stycken IMEI-nummer (unika mobiltelefoner)


Men vad som mer framkommer i chattloggarna är att en stor del av partierna är så kallade ”ghost stocks” vilket innebär att det endast handlar om försäljning av listor med IMEI-nummer (understödda av förfalskade dokument från importör, bufferbolag, exportör, distributions- och lagerbolag). Kort och gott ett mailat dokument som flyttats runt lite och inbringar 20% i skattepengar varenda gång det skickats till utlandet.  

men för att lyckas så behöver detta organiseras ordentligt i förväg, så att alla vet sin roll, alla vet vad de ska förväntas sig för ersättning, när vem ska göra vad osv.

Därför är följande exempel mycket intressant och kom ihåg att vinsten som de har att sprida ut(fördela är 20% (momsen)

Procentfördelning av den kommande momsvinsten.

Och för att försöka göra det lite tydligare, så ser jag det ungefär så här efter att ha följt de olika gruppernas kommunikation.

Grov skiss öven hierarkin och rollfördelning.

Men sedan så infinner sig ju den där frågan om inte företag ofrivilligt kan vara del i detta?
Det får ju ses som troligt att det finns inblandade exportörer som hävdar att ”vi hade ingen aning”.

Problemet är ju att vad jag visat ovan är att ALLT redan är förutbestämt INNAN det sätter igång. Alla vet sin plats och roll, alla vet vad de ska tjäna osv.

Som du märker så har jag varken pekat på något bolag eller individ i det här inlägget. Anledningen är att det sker en stor mängd med utredningar runtom i Sverige med anledning av det som redan skett och det är något som jag inte har någon inblandning i eller något jag ens vill lägga mig i.

Scoopet:
Istället, nu när du också vet hur det hela har gått till och med vetskapen om att myndigheter som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten agerar med kraft mot denna så kallade trading (MTIC) och som kan ses som en jättelik stöld av skattepengar.

Frågor att ställa sig då är vad som händer de ”faktiska” mobiltelefonerna, om vi kallar det deras ”afterlife”, alltså vad som händer med dem EFTER att de gått varv efter varv i spiralerna (slutdestinationen):

– Säljs de i Sverige till underpriser mot konsumenter i Sverige och kanske även i annat land?
– Och om så, säljs mobiltelefoner från andra länders MTIC, också i Sverige?

Min egen bedömning är att det finns väldigt mycket som talar för just det och inte nog med det, utan att det nu även handlar om flera och helt andra produktsegment också.

Så det Skatteverket siade om skulle komma att ske, sker i detta nu i stor skala.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-lag-ska-stoppa-mobilbedragerierna

Jo, produkterna som du ”redan har betalat” (genom de stulna momspengarna) kommer du att erbjudas till ”mycket billigare priser” än vad de seriösa bolagen kan erbjuda dig medan bolagen som sålt dem kommer att..

..poof, hokuspokus, dumpas på målvakter, byter namn och byter adress till någon småstad och försöker försvinna (Missing Trader) och går sedan i konkurs med mycket stora skatteskuldberg.

Finns det något som heter ”dubbelbedrägeri” eller kanske ”flerstegsbedrägeri”? – Det borde i alla fall finnas!

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *