Tomas N fick rätt mot staten

BESLUT
Tvistlösaren lämnar Statens genom Vägverket ansökan om överföring av domännamnet dontdrinkanddrive.se utan bifall.

Så lyder den av .SE utsedde tvistlösarens beslut från en ATF i August 2008 om domänen ”dontdrinkanddrive.se”.

Denna ATF är intressant ur flera aspekter;
Bla görs det tydligt att ett registrerat varumärkesskydd i form av ”figurmärke” inte ger någon fördel vid domännamnstvister. (Något jag sedan länge predikat, men mött ihärdigt motstånd till) Det är också en av få gånger som det står utskrivet inom vilka klasser skyddet är registrerat.
I detta fall handlar det om ”undervisning och utbildning”.

Jag anser också att tvistlösaren Tomas Norström också visat på en mycket positiv tendens att verkligen utveckla och argumentera för sitt beslut, på ett sätt som är mer tydligt än flertalet ATFer.


Sen kan jag iofs personligen anse att ärendet skulle ha nekats ATF i förstaläget eftersom jag inte ser att något av de tre kvalificerande kraven för en ATF är uppfyllda:

”domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att namnet registrerats eller använts i ond tro (p. 18 c – e i villkoren). Samtliga tre förutsättningar måste vara för handen för att ansökan skall kunna bifallas.”

– Domänen är inte identisk.
– Personen har ett berättigat intresse, som dessutom är delgivet sökanden, sedan flera år.
– Domänen har inte registrerats eller använts i ”ond tro”.

Jag tycker att det är viktigt att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller för ATF, det är uppskattningsvis endast ett par procent av ”ogillande av domänregistreraingar” som överhuvudtaget når så långt som till ATF.
Vanligt förekommande är ”hotbrev” från anlitade advokater, som ”kräver” att domänen skrivs över på sin klient, annars så kommer en massa otrevligheter att hända.. – tråkigt nog låter alltför många sig skrämmas av tron att advokaten vet bäst – vilket i 90% inte är sant när det gäller domänregelverket under .se.
En annan vanligt förekommande lösning är att parterna når en ekonomisk uppgörelse för en överlåtelse av domänen – detta är något jag inte ser något negativt i alls – så länge båda parter känner sig nöjda.

Du kan läsa hela ATFen här
Läs mer allmänt om ATF här

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *