2018 – ett tufft år på många sätt

2018 – ett tufft år på många sätt

Det som började med en tanke om att skriva en sammanfattning av 2018, växte om blev lite mer än jag först tänkt mig.
Anledningen till det hör ihop med att det i januari 2019 även är 10 år sedan som jag klev in på Internetstiftelsen.

Året 2018 har varit väldigt händeslerikt och riktigt tufft..
Och jag hade först tänkt att göra en webbsida med en tidslinje, men kom ganska snart på att det bara blev löjligt då det inte visar omfattningen på det sätt jag önskade, så jag tryckte ihop det på ett annat sätt istället.

Och jag har valt att skapa en liten tillbakablick med utvalda händelser under lång tid, fler artiklar finns, medan andra inte längre finns kvar.
Adressen till min lilla kreation längst ner i detta inlägg.

Peter i bakgrunden..

Men först:
Jag brukar ofta prata om att bedrägeribrotten aldrig kan utredas bort, utan att bekämpningen behöver ske på flera olika plan:

Awareness, Prevention och Enforcement
Och under 2018 kommer svenska Polisen ta emot någonstans mellan 256 000 – 260 000 bedrägerianmälningar och det ska sedan fördelas på de knappt 300 bedrägeriutredarna inom Polisen i landet. Ja, ni förstår ju själva hur orimligt det är..

I en föreläsning nyligen påpekade jag att JO redan 2009 riktade kritik mot Polismyndigheten i Stockholm för att 90% av alla utredningar hade legat orörda det senaste året och 40% hade legat orörda i 2 år.
http://www.jo.se/PageFiles/890/2576-2009.pdf

Min poäng är att det 2009 anmäldes 108 494 bedrägerier enligt BRÅ och procentuellt, så brukar ungefär 30% av anmälningarna landa på Stockholm.

Så när Bedrägerichef i Stockholm proklamerar att mindre bedrägeribrott ska läggas på is och utredas senare..
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7109434
Så, för att undvika missförstånd genom att uttrycka mig ironiskt, så påstår jag bara att jag ser det som struntprat, för det kommer inte att finnas mer tid senare att utreda dessa brott, och även om det skulle falla ner tusen utredare från ovan, så är 90% av brotten internetrelaterade där eventuella bevis är en färskvara.

Och det är också en av anledningarna till att jag främst försöker lägga min energi på Awareness och Prevention, då det får stört verkan.

Awareness

Prevention

  • Jag har även aktivt jobbat för att förhindra och skadebegränsa ett stort antal bedrägerier i dess linda eller i tidigt skede.

Sällan ensam, utan genom samverkan – inga namn, ni vet vilka ni är:
Tack för 2018!!

Enforcement

  • Men jag har också bistått ett stort antal underrättelseförfrågningar, brottsutredningar mm.

Under 2018 har jag även tagit emot dessa omnämnanden som jag värdesätter mycket högt

Jag vill inte namnge personen ifråga
Janne behöver kanske inte presenteras..

Och slutligen min lilla kreation:

http://www.peterforsman.se

Om jag avslutningsvis får önska mig någonting nytt 2019, så är det är det lite av en trestegsraket: En upprepning av vad jag sagt sedan 2011: en nationell varningslista som bygger på myndighetssamverkan som i sin tur bygger på preventionssamverkan (Privata aktörer, näringsliv och myndigheter).

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *