2018 – ett rekordår för bedrägerier

2018 – ett rekordår för bedrägerier

Idag släppte Brå, Brottsförebyggande rådet sin preliminära statistik för anmälda brott för december och därmed för hela 2018.
Och då mitt intresse rör Kapitel 9-brotten (Bedrägerier) så är det dessa jag granskat.

Anmälda bedrägerier 2018 : 259 173 stycken

I min egen månad per månad, ifyllda staplar så kommer jag inte upp i mer än 256 626 stycken, men sannolikt så fylls det på och bakåtdateras löpande.
Oavsett anledning till skillnaden, så anser jag att staplarna nedan ändå värdeadderar såtillvida att det är intressant att jämföra 2017 års siffror med 2018, för att se hur det ökat hela året. Och totalt för 2017 så anmäldes 208 688 och enligt Brå nu alltså 259 173 bedrägerier under 2018. Det innebär en ökning för året på 25%!
Eller som en mätsiffra, så innebär det över 710 bedrägerianmälningar per dag. ( 259 173 / 365 = 710,063).
Och dessa ska då fördelas på Polismyndighetens knappt 300 utredare (nationellt). Att jag ska behöva kommentera den orimligheten känns överflödigt..

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *