Är Sverige värst drabbat av bluffakturor i hela världen?

– Det verkar inte bättre..

De senaste åren har det konstaterats att internetbedrägerier och i synnerhet bluffakturor skall klassas som ”Grovt bedrägeri” och oftast kopplat till GOB, Grov Organiserad Brottslighet och GEB, Grov Ekonomisk Brottslighet..
Vi har även fått reda på att gäng- och yrkeskriminella allt som oftast numera har sina fingrar i dessa syltburkar och att internetrelaterade bedrägerier och bluffakturor är deras ”nya svarta”, som de i det närmaste kan utföra helt riskfritt, då personuppklaringsgraden för bluffakturor förra året var så lågt som 1,76% av alla anmälda bluffakturor.
Och i de fall det leder till rättegång och straffutmätning, så är straffsatserna väldigt mycket lägre än exempelvis vid bank- och värdetransportrån.
Så det får ses som en naturlig självbevarelsedrift av de kriminella att styra om sina aktiviteter till detta ”lätta sätt” att skaffa pengar till sina expansioner.

I förra veckan så publicerade Ernst & Young en studie de gjort som bland annat avser företagens medvetenhet vad gäller bedrägerier.
Nu ska sägas att undersökningen är gjord genom att 2719 intervjuer gjorts med företag från 59 länder och i Sverige och Norge så har 50 företag i vardera land tillfrågats, så underlaget är ju begränsat.
Men jag vill nog mena att den kan säga en hel del ändå, för jag observerar att Norge med sina 26% (bedrägerifrekvens de senaste 2 åren) stiger upp i toppen av väst-europa, medan Sverige inte finns med på kartan alls.
Grafiken i artikeln nedan berättar att medeltalet bland företagsledare som medger att de blivit utsatta för grov ekonomisk kriminalitet de senaste två åren i Väst-Europa är 12% och Sverige finns alltså inte ens med i de enskilda resultaten.
http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2014/06/12/Sikkerhet-i-nringslivet/en-av-fire-rammet-av-grov-kriminalitet

eysurvey

Källa: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-13th-Global-Fraud-Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf

Men frågan är hur rimligt det är!?
För lite drygt ett år sedan så gjorde Trygg-Hansa en undersökning ”Sex av tio småföretagare har fått bluffakturor” bland 895 småföretagare i Sverige rörande bluffakturor, där helt annat resultat publicerades:

Trygg-Hansas undersökning kring småföretagare och bluffakturor visar att
• 26 procent av småföretagarna fått en bluffaktura en eller ett par gånger.
• 23 procent av småföretagarna har fått mellan tre och tio stycken bluffakturor, och 11 procent har fått fler än tio stycken.
• Ett fåtal, två procent vet inte om de fått en bluffaktura.
• 38 procent svarar att de aldrig har fått någon bluffaktura.
http://www.mynewsdesk.com/se/trygg-hansa/pressreleases/sex-av-tio-smaafoeretagare-har-faatt-bluffakturor-855316

Frågan är då om Problemet är så pass stort mellan de små företag som TryggHansa tillfrågat mot de 50 (av okänd storlek) som EY tillfrågat, eller om de 50 är större företag som av rädsla för hur du uppfattas medvetet mörkar bedrägerierna.
Om det kan man så klart bara spekulera, men med bakgrund av att ”Sex av tio småföretagare har fått bluffakturor” för ett år sedan, så skulle det innebära att Svenska företag faktiskt är absolut värst drabbade i världen mätt i EY’s undersökning, där listettan Egypten endast medger 44% (bedrägerifrekvens de senaste 2 åren).

Frågan är då vad den svenska brottsbekämpningen gör åt saken.

Jo, långtida framgångsrika polisinsatser som Operation Draupner i Skåne har nu nått sitt slut och ritat om kartan för de kriminella
– då det för 2½ år sedan kunde härledas ca 80% av verksamheterna ner till Skåne, men idag har istället Skåne-regionen knappt hälften (ca 45%) medan Stockholm successivt stigit till 45%, medan övriga landet slåss om de sista 10%.
Så Draupner har varit minst sagt lyckosamt för Skåne län,
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/dramatisk-minskning-av-bluffakturor

men i Stockholms län har det inte lyfts ett finger mot den här typen av verksamheter – utan precis tvärtom har lagt ner enorma utredningar de fått till skänks från Skåne (1000+ anmälningar), utan som sagt att lyfta ett finger!
Stockholm som även har uppdraget att tillhandahålla NBC, Nationellt BedrägeriCenter med riksansvar för inte minst internetrelaterade bedrägerier.
Men för Stockholms län har operativt beslut tagits om att inte utreda bluffaktureföretag och de saknar HELT resurser och kompetens att utreda dessa brott.

Så alltmedan Regeringen tillsätter utredning (Egendomsskyddsutredningen) efter utredning (Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier) som bla kommer fram med nya lagförslag för att bekämpa denna brottslighet.
http://www.regeringen.se/sb/d/18130/a/230902

Så är det bara ”LUFT”, eller vad jag kallar för ”ögongodis”, för vad hjälper det att nya lagar införs eller att Justitieminister, Justitiedepartement, Rikspolischef och inte minst de publicerade målen och prioriteringarna på polisen.se:

Mål: Fler mängdbrott ska förebyggas och klaras upp.
Mål: Polisen ska bidra till att försämra förutsättningarna för att bedriva såväl organiserad brottslighet som grov organiserad och systemhotande brottslighet.
Mål: Polisen ska öka sin förmåga att bekämpa it-relaterad brottslighet.
http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Mal-och-prioriteringar/

..När polischefer tar operativa beslut om att det ska bortprioriteras ..och kunskap och resurser saknas för att bedriva brottsbekämpning mot dagens brottslighet?

– sa jag att jag anser det vara ironiskt, vansinnigt och bisarrt?
Och det är något jag vädrade i helgen: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152268478496785&id=651236784

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *