Dagens tankenöt – ”Spökbolag”

oa3huja

En mansperson som vi kallar ”A” blir av med sin fysiska fotolegetimation/ID-kort någonstans 2013/2014.
(Det spelar egentligen inte någon roll om det stulits, tappats eller getts bort/sålts, utan det viktiga är att ett fysiskt ID-kort kommit på avvägar).

2014 startas sedan 5 svenska aktiebolag av ”A” som själv sätter sig i styrelsen, samt att ”A” vidimerar (försäkrar riktigheten för) en digital kopia på ett utländskt pass för en utländsk person men med svensk ”boxadress” som sätts in i samma styrelser.
Vi kallar denne utländska person för ”B”
Samtliga dessa bolag startas/signeras med person ”A”:s e-legitimation.

2015 kommer plötsligt person A på att han ska polisanmäla förlusten av sitt fysiska ID-kort.
Med hjälp av den polisanmälan kontaktar ”A” sedan Bolagsverket och meddelar att han inte har vetskap om hur han hamnat i de 5 bolagen, vilket resulterar i att bolagen har ofullständig styrelse, då endast den utländska personen finns kvar i styrelsen.

Här snubblar jag in i bilden, då ett par av dessa bolag börjat synas på min ”radar” – dvs de används aktivt, men jag vill inte gå in på hur eller till vad.
Jag försöker för Polis och Bolagsverket påtala det orimliga i att en förlustanmälan av ett _FYSISKT ID-kort_ inte korrelerar med det _E-LEG_ som försäkrat det utländska passet och signerat dessa nyanmälningar av bolag.
Dessutom har jag meddelat att det ju _är möjligt_ att den som kommit över det FYSISKA ID-kortet, kan ha utgett sig för att vara person ”A” och med hjälp av ID-kortet skaffat sig ett E-LEG.
Och om så är fallet, så är det bara en tidsfråga innan E-LEG:et används igen, då det visar sig att person ”A” inte ens är medveten om att E-LEG:et existerar.
Problemet är att det inte är ett polisärende som ingen bryr sig om.
Med hjälp av mina personliga kontakter i aktuellt land, så lyckas jag sedan lyckats få fram att det endast existerar en person med aktuellt namn som på passet (person ”B”), men personen är 9 år gammal och således inte är samma person som passet påstår.

——-
Jag har med den dokumentationen haft kontakt med Polis, Skatteverket, Bolagsverket mfl myndigheter för att försöka fårmå dessa att annulera de 5 bolagen, då de uppenbarligen startats på falska grunder.
En ID-kapad svensk person har vidimerat en falsk passkopia på en icke-existerande utländsk person, med svensk boxadress.
——-

Det hela får ju anses vara tämligen enkelt att annulera, speciellt när bolagen som sagt börjat synas på radarn, men så är det inte: – ingen myndighet kan eller har mandat att lösa detta.
– Polisen jobbar reaktivt på anmälningar och för att få fram/säkerställa den information om att ”B” är 9 år krävs att Polis via Internationella Åklagarkammaren skickar en rättshjälpsbegäran till det aktuella landets rättsväsende.
– Skatteverket har inte mandat att agera proaktivt, utan behöver invänta tills dess att skattebrott, penningtvätt eller annan oredlighet kan påvisas.
– Bolagsverket har inte mandat att ”släcka” dessa bolag, då det i deras ögon fortfarande finns representanter i bolaget..och som du säkert känner till så är ju Bolagsverket en registrerande och inte en kontrollerande myndighet.

Så vad händer?
Bolagsverket påtalar för bolagen att styrelsen är ofulltalig och behöver kompletteras, för annars minsann så riskerar bolagen..
Så det som sker är att ett ”Ombud” (av typen ”Bolaget” med kontaktperson ”Sven Svensson” och tillhörande anonym e-postadress) skickar in en ändringsanmälan där styrelsen kompletteras med person en ny person som vi kan kalla för ”C”.
Komiken är att 1 av bolagen är signerade med ”A”:s E-LEG..
”C” är en person med utländsk härkomst, men som har svenskt personnummer som saknar svensk folkbokföringsadress, utan anger en c/o-boxadress och svenska personer behöver inte legitimera sig mot Bolagsverket, utan bekräftelse skickas istället till angiven adress.

—————-
Det kan tyckas vara på gränsen till att jag snuddar vid att vara nyttig idiot som berättar om detta Modus Operandi, då det riskerar att väcka fler bedragare att utnyttja denna byråkratiska sårbarhet.
Men eftersom jag sedan 2012/2013 hjälpt flertalet drabbade ID-kapade utländska personer som på falska grunder satts som representanter i svenska bolag, som i sin tur ådragit sig flermiljonsbelopp i skatteskulder, som sedan Skatteverket i Förvaltningsrätten utdömt personligt ansvar för ledamöterna, så har det lett till att lokala myndigheter knackat på de ID-kapade personernas dörr för att inkassera miljonbelopp åt den svenska staten.
Men uppenbarligen kan/riskerar/kommer detta att ske ”vem som helst” som blivit av med sitt fysiska ID alt. blir ID-kapad och får ett E-LEG registrerat i sitt namn..

Och när denna typ av systemfel utnyttjas av våra ekonomiska kriminella i en rasande takt sedan ca 10 år och med myndigheternas goda minne.

Så min vädjan till dig som läsare – HUR och VEM ska man/jag uppvakta för att komma till rätta med denna typ av brottslighet som omsätter miljardbelopp.
Polisen lägger stora resurser på att jaga ”småbus” som lurar någon på Blocket på någon hundralapp, men denna typ av organiserad ekonomisk brottslighet utreds överhuvudtaget inte alls.

Jag tar mycket gärna emot dina tankar i kommentarer till detta inlägg.

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Jonathan , torsdag 15 december 2016 @ 21:45

  Stämning av riktiga person A som förlorade sitt leg mot bolagen och sedan kronofogden om/när ingen representerar bolagen?

  Sedan ansökan om konkurs eller likvidering när skulden (skadeståndet) är fastställd?

  Kan vara svårt att bevisa men känns som att det är enda vägen, banken och finansiell id-teknik måste väl också ha någon info kring e-leget ifråga?

  Kan Finansiell ID-teknik dra tillbaka e-legitimationen, vilken grund krävs i så fall?

 • Internet Sweden | Peter Forsman , fredag 16 december 2016 @ 0:20

  Stämning av riktiga person A som förlorade sitt leg mot bolagen och sedan kronofogden om/när ingen representerar bolagen?
  – 2013 var 177 000 svenska pass borttappade, och sannolikt minst lika många ID-kort.
  Ref. https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/April/Missbruk-av-svenska-pass-ska-minska/
  Kronofogden agerar endast på uppdrag av annan part..

  Sedan ansökan om konkurs eller likvidering när skulden (skadeståndet) är fastställd?
  – När konkurs inleds företräds den juridiska personen av en förvaltare som företräder tillgångar och skulder.
  Vid likvidering utses likvidator (som kan utses av företaget själva) och i sin tur kan vara en fiktiv person/ID-kapad eller betald målvakt – inga speciella formella krav.
  Ref. http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/likvidator/likvidator-1.8191

  Kan vara svårt att bevisa men känns som att det är enda vägen, banken och finansiell id-teknik måste väl också ha någon info kring e-leget ifråga?
  – Mycket sannolikt har såväl bank som Finansiell ID-teknik och även Bolagsverket olika typer av loggar för såväl MAC- som IP-adresser finns att tillgå under begränsade perioder, och som skulle kunna lämnas ut till Polisutredare, men förutsätter kunskap och utredningsresurser hos Polis – och då det inte finns någon initial anmälan mot denna typ av bolag förrän stora mängder brott är ett faktum, så fortlever bolagen.
  Men grundläggande med denna typ av bolag är att de aldrig är avsedda att vara speciellt långlivade, utan har vanligen en levnadscykel på 1½-2 år innan myndigheter har anledning att börja utreda.
  Min poäng är att det finns MÄNGDER med varningssignaler redan vid bolagens skapande, som avsevärt skulle försvåra och till och med förhindra denna typ av bolag som används för allt från momsbedrägerier, bidragsbedrägerier, penningtvätt, terrorfinansiering och så klart följdbrott som bokförings- och skattebrott mm.

  Kan Finansiell ID-teknik dra tillbaka e-legitimationen, vilken grund krävs i så fall?
  – Rent teoretiskt bör avtal (BANK-ID) kunna annulleras om det bevisas att det inte finns någon riktig fysisk eller juridisk person som avtalspart, men Finansiell ID-teknik kan ju inte göra detta baserat på egen magkänsla, utan det kan ju först ske efter anmälan/utredning. Och då i detta fall är person ”A” som blivit av med ett fysiskt ID-kort, så vet denne inte ens om det digitala, Polisen lägger ner utredning och det finns därmed ingen varningsklocka för Finansiell ID-teknik att triggas av.

  //Peter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *