Ensidia KB / MNL Invest – Skolexempel på patetiska bluffares misstag

Ensidia / MNL invest

Jag ska göra mitt bästa för att strukturellt visa hur dessa bedrägerier sker i olika nivåer.

– Jag kommer att visa att det är bedrägeri i flera led.

Kommentera gärna och ställ frågor om det är något som ni inte förstår, så ska jag göra mitt bästa för att räta ut eventuella frågetecken.

Hela upplägget som Ensidias verksamhet går ut på, är att ringa upp företag och påstå att de i andra telefonluren har en kund som vill registrera den uppringde kundens domän under andra toppdomäner och lägga upp porrinnehåll på dessa domäner.

De erbjuder den uppringde kunden en ”förtur” att istället registrera domänerna. De uppger en kostnad på 195 per domän när de målar upp sin hotbild. När den uppringde sedan är ”fast på kroken”, så spelar de in avtalsbiten och uppger då i snabb takt att det handlar om 10-års registrering och räknar upp de ändelser de har för avsikt att registrera för kunden.

Förutom att detta är är sk ”aggressiv marknadsföring” av värsta sort, så visar deras massbearbetning att telefonsäljarna ”svikligen uppgivit” (ljugit) om den andre kundens existens och intresse för aktuella domännamn. (dvs säljarne ljuger och målar upp en falsk hotbild. För det finns ingen ”andra kund”, utan det är endast avsett att få den uppringde i en pressad situation. Detta visas bla genom att se att för de kunder som avböjer registreringarna, så registreras inte de domäner, som Ensidias säljare påstår sig ha beställningar för).

I samtliga fall jag kommit i kontakt med de drabbade kunderna, så har de inte uppfattat att priset skulle vara 10*195= 1950 ex. moms, utan förstått samtalet som att det handlar om 195 sek i engångskostnad för att skydda sin domän. men mer om det senare.

Jag har i flera inlägg berättat om att Ensidia KB (telefonförsäljande bolaget) precis som MNL Invest AB (fakturerande bolaget) är SAMMA busar som tidigare gått under namnen:
Princita KB (Telefonförsäljande bolag)
AP Factoring AB (fakturerande bolaget)
Colvento (Telefonförsäljande bolag)
Westpoint Solutions (Telefonförsäljande bolag)
System Solutions SWE (Telefonförsäljande bolag)
TerraPro (Telefonförsäljande bolag)
mfl

och jag har i det här inlägget visat på hur stort och omfattande just denna bedrägliga domänskojarverksamhet är – och det här inlägget skrev jag för över ett år sedan – innan Ensidia blev det ”övertagande bolaget”
https://www.internetsweden.se/princita-domanskojare-storre-an-jag-trott/ ca 55 miljoners omsättning på 3 år (2007-2009) bara mot Sverige.

I det här inlägget kommer jag att påvisa att trots att de sätter ”målvakter” som bolagsföreträdare, så gör de själva misstag, som binder ihop nuvarande verksamheter med dels med varandra, men också med tidigare verksamheter som exempelvis Princita KB.

I min roll på .SE Registry, så har jag mycket kontakt med .SE:s registrarer (som i många fall är de vanliga webbhotellen) och jag har informerat dessa aktuella webbhotell om vilka kunder som nyttjar deras tjänster.
Jag poängterar att jag endast tar kontakt med webbhotellet för att informera och uppdatera dem om det, men i de allra flesta fall räcker det för att de ska avgöra om det är den typ av kund de önskar ha.
(Eftersom Ensidias verksamhetstyp ger hela domän och webbhotellsbranschen dåligt rykte och ofta innebär det krångliga ”inlåsningar” för kunder (förklarar inlåsning senare i detta inlägg) och extra supportärenden för webbhotellet ifråga.
För att inte tala om ev. negativ publicitet när de omskrivs som någon som huserar domänskojare..)

Tack vare lite informationskontakter har jag noterat att bla Westpoint Solutions, Princita och Ensidia behövt byta webbhotell flertalet gånger. Och senast i raden så klippte den senaste Norska registraren banden/kommunikationen med innehavaren för [ensidianetworks.se]. Så den domänen är INTE förnybar för den tidigare innehavare (busarna), utan den kommer att frisläppas på morgonen den 2011-04-03

Jag ”hann” få en liten skärmbild aV hur sidan tidigare såg ut http://www.varningslista.se/varning-for-domanskojaren-ensidia-kb-969746-1045/ när jag skrev en varning om dem.
En lite större bild tillsammans med lite skrattkramper ger Nikke Lindqvist prov på genom sin genomlysning av Ensidia i deras påstådda verksamhetsområde ”sökmotoroptimering”
http://www.lindqvist.com/ensidia-skrattretande-daliga-pa-seo/

Men det mesta jag skrivit hitintills finns sökbart och redan publicerat i olika former på Internet. Eftersom Ensidias domän är förfallen och MNL invest numera hysteriskt hotar med kronofogden och även tingsrättstvister.
Så det verkar som att ”det aktiva året nu gått” och att bolagen (Ensidia och MNL invest) snart kommer att dumpas på nya ”slutmålvakter” och verksamheten kommer att startas upp i nya bolag – så håll ögonen öppna och tipsa mig om ni ser eller hör något!

Jag kan berätta att jag anmält mig som vittne (sakkunnig) vid tre tingsrättstvister med Ensidia/MNL invest de senaste månaderna.

– i alla tre fall har Ensidia/MNL invest endera dragit sig ur eller uteblivit från förhandlingarna, vavid de drabbade kunderna gått segrande ur tvisten.

För den drabbade kund som behöver, så finns jag,  Anders Nyman på cint.se och en lång rad med tidigare drabbade kunder som ställer upp som vittnen och som kan stärka alla drabbade kunders versioner vid en tvist i tingsrätten.

Men nu till detta inlägg och på vilket sätt DU kan se att Ensidia är flernivåskojare.

Ensidia KB / MNL Invest – Skolexempel på patetiska bluffares misstag

Jag fick för en tid sedan kontakt med en drabbad kund som berättade att Ensidia hade skickat sin fodran till kronofogden, och jag frågade om han hade några underlag sparade som jag kunde få ta del av.

Följande uppgifter är ett axplock av vad jag fått ta del av (och med kunden medgivande):

Vi börjar med en återgivning av samtalet och jag ber er observera att samtalsutskriften föranletts av att säljaren först målat upp den falska hotbilden, med den andre hotande ”porrkunden” och uppringde person har alltså fått ”förtur” att skydda aktuella domäner.

—start inspelningsutskrift—

Ensidia: Då gör jag en digital ordermottagning då. Ehh idag är det den 27:e augusti 2010 har vi kommit överens om att nyteckna med Ensidia. Hur är namnet på företaget där som vi registrerar det i?
Kunden: *berättar vad företaget heter*
Ensidia: Ja, och hur är organisationsnumret där också?
Kunden: Det har jag inte i huvudet just nu.
Ensidia: Jag kan kolla upp det själv i firmanamnet då. Vi skickar allting per post, så jag kan ta adressen till er där
Kunden: *uppger adress*
Ensidia: Och ditt namn för referens där bara?
Kunden: *uppger namn*
Ensidia: och du är firmatecknare ja?
Kunden: ja
Ensidia: Men då är det det detta registrerat..
*här sätts det igång någon typ av störning, så att det är mycket svårt att höra vad Ensidias representant säger*
..och det var [moservice] eu nu info biz name för 10 år då, så är avgiften 1950 kronor per beställd domän och är i 10 år då.
Kunden: ja
Ensidia: Och vad vi gör är att vi pekar om det till er nuvarande punkt se då, det var [moservice.se]
Kunden: ja
Ensidia: ska se, då var det klart där. Då kommer jag att registrera..
(här låter det endera som som att ljudfilen är klippt/manipulerad, eller så försöker säljaren säga något väldigt fort, så att det blir ohörbart.
men det kan vara menat att fortsätta) ..dig som kund hos Ensidia, inspelningen gäller som avtal och är bindande för båda parter är det ok?
Kunden: Jajamensan.
Ensidia: Jag skickar ett ägandebevis på det här då och faktura per post då..
Kunden: ja
Ensidia: Önskar ni fakturan på 10 eller 30 dagar?
Kunden: Det spelar ingen roll, det går bra på 30 dagar.
Ensidia: Okej, då kör vi på det då, då är det klart där.
Kunden: ja ja jättebra.
Ensidia: tack, tack för hjälpen.
Kunden: Så lägger du över det till punkt se då?
Ensidia: Ahh, det gör jag, jag pekar om det direkt.
Kunden: ja toppen.
Ensidia: Tack hej.
Kunden: Tack hej.

—slut inspelningsutskrift—

Jag vet att det är många som kommer att känna igen sig här, men vi börjar med att förtydliga att samtliga dessa domänändelser: .eu .nu .info .biz och .name är fria för vem som helst att registrera. Och om då Ensidia skulle ha fått in en kund som ville registrera dessa domäner (porrkunden);
– vilket jag finner HÖGST osannolikt, men vi leker ändå med tanken (eftersom det är vad tingsrätten måste göra).

Alltså OM det fanns en kund som söker på domän i Google så finns inte Ensidia med bland de 1000 första träffar som visas, Känner kunden till ordet Ensidia så visar förstasidan bla en rad mindre smickersamma sidor som jag står bakom, tidningsartiklar som den här:
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/fick-hem-rakning-pa-12-237-kronor-av-blufforetaget_4832707.svd och en mindre positiv rejta-sida som berättar om att det är ett blufföretag.
Och om kunden skulle ha klickat på en länk av något slag och tagit sig till Ensidias hamsida när den var möjlig att besöka (den är ju nedsläckt numera) så fanns inte ens möjligheten att beställa domäner sidan.

Så frågan är då, eller vad sjutton – det kan vara någon på stan som lämnat en lapp med ett nummer:

”Här – ring det här numret och beställ [omservice.eu], [omservice.nu], [omservice.biz], [omservice.info] och [omservice.name] och berätta även att du ska lägga upp porr på domänerna och tänk inte på priset 12 188 kronor, eller att du kan registrera domänerna för en bråkdel av priset på andra ställen!”

Så går det liksom inte till, dessutom ska vi komma ihåg att Ensidia är en registreringstjänst (eller vad man nu ska kalla det) av domännamn – alltså ingen leverantör av hosting (webbhotell), alltså finns det ingen som helst anledning för någon kund att berätta vad eller hur domänerna ska kommas att användas till.

Men vad som är ännu mer otroligt, är att OM det skulle finnas en ”porrkund” – varför skulle då Ensidia ringa upp kunden av .se-domänen? Jag menar; Ensidia är ju knappast kända som ”the good guy” och om de redan har en kund som är villig att betala 12188 kronor – varför inte bara registrera? Och hur vet Ensidia att deras ”porrkund” inte är en annan anställd på [omservice.se] som tänkt registrera domänerna och peka dem till [omservice.se]

Läser man sedan utskriften så finns flera andra saker som är viktigt för det här inlägget, för vi struntar nu i att ”våran” kund har låtit sig luras av ”porrkunden”. Svensk Handel och Polisen anser ju som vi sett i väldigt många artiklar och TV-utlåtanden att det är ”företagarens ansvar” att veta vilka avtal han eller hon ingår.

Så vi säger nu att det finns ett juridiskt bindande avtal mellan parterna.

Vi ser att Ensidia tydligt tar reda på vilka uppgifter de ska registrera domänerna på – företag, namn på firmatecknare, adress och numret har de ju uppenbarligen – men observera att de inte tar reda på det viktigaste för en dessa domännamn: nämligen e-postadress (jag återkommer till det senare)
Vi kan också se att avtalet avser de fem domänerna under en 10-års period, alltså kunden ska betala 1950 för att varje domän registreras i en 10-års period.
Slutligen ser vi även att Ensidia ska skicka ett ”ägandebevis” till kunden med faktura. (Till saken hör att varje register ÄGER samtliga namn under varje toppdomän. En registrant/innehavare får nyttjanderätten till domänen så länge domänen förnyas eller till ägarbyte sker).

En bekräftelse på att domänerna nu är ”färdigregistrerade” med orderdatum 27/8 2010 skickas till kunden. Vilket då ska innebära att de 5 domänerna är registrerade i 10-års tid enligt det juridiskt bindande avtalet som är ”bindande för båda parter” enligt inspelningen.  Klicka på bilden nedan för att se den större.

Efter bekräftelsen kommer även fakturan.

Av bekräftelsen ser vi alltså att domänerna är färdigregistrerade enligt avtalet och så ser vi att fakturan avser fullbetalning enligt samma avtal.
Det lite märkliga är här att Ensidia inte riktigt verkar förstå vad ”faktura på 30 dagar” betyder, för de har kommit överens om ”30 dagars betalningstid”, men istället för att hålla sig till avtalet, så väntar de 30 dagar med att skriva ut fakturan och sedan ge 10 dagars betalningstid (inga stjärnor precis..)

Men det blir värre.. Ensidia har inte så bra kontroll på sina ”förturskunder”, utan vår ”omservicekund” får förutom faktura och bekräftelse på [omservice-domänerna] även en uppsättning för [zetazbygg] tillsänt sig per post.

och tillhörande faktura:

Som vi kan se på båda fakturorna så finns både Ensidias och MNL Invests logotyper med. För direkt efter att en kund har lurats, så flyttas pappret över skrivbordet till företaget MNL invest som då ska inkassera pengarna. MNL har inte tillstånd från Datainspektionen att agera inkassobolag.

Men vi fortsätter – vår omservice-kund vill bestrida den fakturan eftersom den inte motsvarar det han har minne av att ingått avtal om, och om inte annat så har han ju fått någon annan kunds domänfaktura tillsänt sig. Stryker ett streck över allt och skickar tillbaka det till Ensidia,  för adressen syns ju tydligt på bekräftelser och fakturor här ovan..men det kände inte Posten till, för tillbaka får han:

Men struntsamma – företag kan ju flytta 🙂

Vi backar tillbaka till vår [omservice-kund]. Ensidia har ju registrerat domänerna i 10 år och avtalet har kommit som ljudfil, så det är väl bara att godta att man gjort bort sig då..hur surt det än är och hur oetiska bedragare Ensidia än är.. så tänker nog de allra flesta företagare när de lyssnar på ljudfilen.

Men så är det INTE!

För det första – så har du som kund invaggats i en falsk hotbild och utifrån detta falsarium och under tidspress blivit påtvingad att ta ett förhastat beslut.
Men inte nog med det:

[moservice.name] är förvisso registrerad med kunden som registrant, men med Ensidias telefonnummer OCH e-mailadress. Vilket betyder att domänen är ”inlåst”. Innehavaren kan inte göra något med domänen utan Ensidias godkännande och dessutom är domänen registrerad på 1 år!

Detta gäller även för [moservice.info]

och [moservice.biz]

Men när det kommer till [moservice.nu] så kan den endast registreras på 2-års perioder hos den amerikanske registrar de jobbar genom, och dessutom kostar det mer, så den har de struntat i att registrera.

Sen kommer ännu en pinsamhet från Ensidia (eller egentligen av busen som står bakom eländet), för [omservice.eu] är inte registrerad på [omservice-kunden] och inte heller är den oregistrerad, nej då, den är registrerad på VD:n för Princita KB (Tomas Segerlund – som även stod som VD för Colvento och Westpoint Solutions, alltså ”Ensidia”:s tidigare verksamhetsnamn).

Dessa fån har alltså registrerat 4 domäner i 1 års tid, istället för 5 domäner i 10 års tid. alltså 4 årsregistreringar istället för de 50 årsregistreringar de, enligt det för båda parter juridiskt bindande avtalet, påstår sig ha fullföljt och fakturerat för.

Men det stannar inte här utan trots bestridande, så får [omservice-kunden] påminnelser och hot om kronofogde. Och inte bara hot, utan även en ansökan. (som jag naturligtvis informerat kunden att han ska bestrida, med en vänlig hälsning om att Ensidia/MNL invest får dra det till Tings…där jag, Anders och alla andra drabbade kunder väntar)

Och ansökan blir ju bara patetisk, inte nog med att Ensidia fortfarande den sista februari 2011 påstås husera på Renstiernasgatan 28 (som vi fått reda på av Posten här ovan inte stämmer), så anger Ensidia SAMMA bankgironummer som MNL invest AB (sannolikt för att de inte har något eget bankgiro). Däremot vet MNL invest som lämnat in ansökan, INTE vilket bankgironummer dom själva har!! För de har skrivit 646-4539..istället för 606-4539

Det komiska är att MNL Invest finns på både Kavallerigatan 24 och 30, för som jag skrev för ett år sedan, så fanns MNL invest AB på Kavallerigatan 24, medan det var bolaget som agerade inkassoföretag år Princita KB, Colvento och Westpoint Solutions som satt på Kavallerivägen 30 – AP Factoring AB
https://www.internetsweden.se/mnl-invest-ab-nytt-ansikte-pa-kand-buse/

..och hur var det med [zetazbygg-domänerna] då? – Jo samma sak där: .com .net och .org ”inlåsta”, .nu-domänen oreggad och .eu-domänen reggad på Tomas Segerlund/Princita KB
Mao 4 år istället för 50 där också.

För att göra allt lite tydligare, så har INTE Ensidia fullföljt sitt åtagande enligt avtalet och då att bekräfta det som fullföljt och fakturera hela beloppet är rent bedrägeri.
I den här omfattningen detta dessutom pågått – alltså 55 miljoner INNAN Ensidia startade – så är det grovt bedrägeri.

Vad kan DU göra?

Jag skulle våga mig på att gissa att det här inlägget kommer att läsas av både Polis och Skatteverket framöver.
Och för den som vill påskynda förloppet, så ligger MNL invest:s hemsida numera på det Danska webbhotellet scannet.dk och supportmailen dit är  support @ scannet.dk och för den som vill uppvakta deras VD med ett informationsmail så har han adress  cly @ scannet.dk

Däremot för den som vill anmäla brott till polisen så behöver du ringa Polisens nummer 114 14 för bedrägerier, men det är duktiga operatörer som tar emot din anmälan, så det går snabbt och smärtfritt.

Gissar också att den som känner sig manad kan ringa Johan Södersten samordnare för Skatteverkets undersökningsverksamhet som håller i skatteverkets jakt på fakturaskojare.

Det kommer även snart att finnas en hel del matnyttigt på min kommande webbtjänst endast för detta ändamål: anmäl.nu (där jag i nuläget endast hunnit med att länka upp bilderna till respektive instans, men mycket mer är planerat)

Omfattning – (Hur mycket pengar handlar det om?)

Men vi avslutar det här inlägget med en liten matematisk övning. Vi vet att Ensidia skriver in sin egen e-mail för dessa ”kidnappade domäner”, av ovan vi att det oftast handlar om paket om 5 domäner, varav 3 gTLDer + .nu och .eu som Ensidia debiterar kunden för.
Så tittar vi då på hur många gTLD-domäner som har info@ensidianetworks.se som registrante-mailadress så ser vi följande:

Delar man 1895 domäner med 3 olika gTLDer, så har vi 631 lurade kunder
1895 / 3 * 5 = 3158 domäner a 1950 styck, Ensidia tar 40 sek i expeditionsavgift

Så varje kund får en faktura på 5 * 1950 = 9790 * 1,25 = 12 238

Tar vi nu 12 238 kronor gånger 631 lurade kunder, så får vi 7 721 547 kronor på ca 1 år

Glömde att det även finns 39 historiska gTLD-domäner (alltså ej fönyade) så 39 delat med 3 = 13 st.
13 kunder * 5 domäner (9750) + 40 sek * 1,25 = 159 088 sek till att lägga till pengen ovan.
Så en uppskattad peng är att det handlar om strax under 8 miljoner att lägga till de tidigare 55 = alltså en enda aktör som lurat svenska företag på (minst) 63 miljoner och Polis och Skatteverk har ännu inte lyckats nypa de ansvariga.

Läs mer här

Related Articles

17 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • […] långt och uttömmande inlägg på https://www.internetsweden.se/ensidia-kb-mnl-invest-skolexempel-pa-patetiska-bluffares-misstag/ Tags: Ensidia KB, MNL Invest AB This entry was posted on söndag, mars 13th, 2011 at 10:38 […]

 • Jonas , söndag 13 mars 2011 @ 11:47

  Bra grävt som vanligt. Vet folk som gått på den där, ska tipsa om vilka åtgärder de kan ta.

 • […] Ensidia KB / MNL Invest – Skolexempel på patetiska bluffares misstag är en post av: Internet Sweden om domäner […]

 • Gustaf von Dewall , måndag 14 mars 2011 @ 9:15

  Detta var precis vad som hände min fru. Kan också nämna att det skulle ha varit förberedande förhandling i tingsrätten i fredags MNL Invest stämde henne för en obetald fodran utan att gå via kronofogden) men MNL Invest dök aldrig upp så målet avvisades.

 • Rasmus / tjäna pengar , tisdag 15 mars 2011 @ 12:27

  Intressant detta. Första gången som jag hittade till din blogg och det ska bli spännande att följa i fortsättningen.

 • Erik , tisdag 15 mars 2011 @ 13:35

  Instämmer med Jonas, väldigt bra grävt. Bara hoppas att fler stora aktörer som SVD uppmärksammar detta. Skulle tro att det är en väldigt stor del av de som blir uppringda som går i fällan.

 • Internet Sweden , tisdag 15 mars 2011 @ 14:12

  @Erik – stämmer, jag får kontakt med ca 10 i veckan, varnat för dem på Twitetr http://twitter.com/#!/seregistry/status/44055239782957057 och på iis.se http://www.iis.se/domaner/registrera/oseriosa-metoder senaste för en timme sedan. //Peter

 • Erik , onsdag 16 mars 2011 @ 10:26

  Du fick precis en RT och en ny follower 🙂

 • Fredrik Näs , tisdag 22 mars 2011 @ 0:35

  Lika bra som vanligt Peter, uppskattar verkligen den grundliga genomgången av metoden!

  Vänligen,
  Fredrik Näs

 • Karin Holmqvist , onsdag 23 mars 2011 @ 3:54

  Har nu läst texten en andra gång och det är ett imponerande arbete. Det är bara att niga och tacka för din grundlighet.

  Har du funderat på en ”populärversion”, med länkar för fördjuping, för de som inte orkar ta sig igenom alla detaljer med skulle behöva förstå vad de kan bli (eller har blivit) utsatta för?

 • Internet Sweden , onsdag 23 mars 2011 @ 7:28

  @Karin Holmqvist – Jag har försökt ett par gånger, men lyckas sämre med kortfattade versioner eftersom jag får för mig att så mycket detaljer saknas.

  Men eftersom all min text jag skriver på internetsweden.se är creative commons 3.0-licensierad http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv så står det vem som helst fritt att bearbeta mina texter och föröka sammanfatta och göra det begripligt i exempelvis lightversioner av texten.

  Det enda motkravet i licensen är en referens – vilket skulle kunna fungera som en hänvisning till fördjupande inlägget ovan.

  Så du eller någon annan får väldigt gärna göra ett försök att få till en summering/populärversion av ovan, för själv grottar jag redan ner mig i diverse andra ”gräv” just nu..

  Hälsningar
  Peter

 • Karin Holmqvist , onsdag 23 mars 2011 @ 8:59

  Jag skulle kunna göra ett försök om du kan tänka dig att titta över texten så att inte blir rena felaktigheter. Tid har du väl inte men skulle du trots det kunna göra det?

 • Internet Sweden , onsdag 23 mars 2011 @ 19:36

  @Karin Holmqvist – Det skulle jag bli mkt tacksam över, om du ville göra ett försök och givetvis kan jag korra texten, så att det inte blir tokigt.

  //Peter

 • Karin Holmqvist , torsdag 24 mars 2011 @ 13:43

  Tack Peter!

  Då kan jag väl säga: Helgen är räddad!
  Återkommer, förhoppningsvis med ett korrektur

 • Alexander , fredag 25 mars 2011 @ 1:19

  Intressant inlägg! Måste medge att du verkligen tog dessa bluffare på bar gärning.

 • […] jag förstod när jag skrev det här inlägget https://www.internetsweden.se/ensidia-kb-mnl-invest-skolexempel-pa-patetiska-bluffares-misstag/ att det började dra ihop sig för Ensidia KB/MNL Invest. Detta eftersom de hysteriskt började […]

 • […] Kommentaren kommer till ett inlägg jag gjort om busen ”webhotell1.org” (WEBHOTELLET STOCKHOLM KB, 969747-5375), vars orderbekräftelser och bluffakturor i flera fall är ruskigt lika den tidigare domänbedragaren Ensidia Networks (som i sin tur har gått armgång med MNL Invest – bolaget som agerat Ensidias inkassobolag – Det går betydligt längre bak än så, då Ensidia/MNL Invest – bara är nya bolag för tidigare verksamhetersnamn som Princita/Colvento IT/Westpoint Solutions etc. etc.) Se: https://www.internetsweden.se/ensidia-kb-mnl-invest-skolexempel-pa-patetiska-bluffares-misstag/ […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *