Fasse.se – Ett felaktigt beslut, eller!?

Fasse.se är ett inte fullt så lyckat ATF-beslut, i mitt tycke!

Det är naturligtvis så att varje tvistlösare gör sin egen bedömning, och jag är inte en av dem, men jag anser att det står mig fritt att påpeka brister, vilket jag anser att detta är ett typexempel på.

Vad tvistlösaren tagit ställning till är sökandes framställan:

Domännamnet används för förmedling, via länkar, av tjänster och annonser avseende läkemedel, sjukdomar och därmed relaterad information och produkter. Vidare används Läkemedelsindustriföreningens Service AB:s kännetecken FASS som en särskild kategori med hyperlänkar till viss information bl.a. i samband med påståenden som ”populära kategorier”.

Det måhända vara sant, men hur kommer det sig och är innehavaren överhuvudtaget medveten om att detta sker?

Det innehavaren gjort är att placera det i ett parkeringsprogram – precis som ca 20-25% av världens alla innehavare gör/gjort.

Parkeringsprogrammet som används är Above.com – som i sin tur är ett API/alias för Namedrive (ndparking.com)
– som i sin tur använder Google som annonsleverantör och kategoreringsintelligens.
Och det är dessa som kategoriserat och relaterat fasse.se med FASS.

Det jag anser är att ATF-tvistlösaren HELT förbiser är att innehavaren kommer från ett par småöar på andra sidan atlanten St Knitts and Nevis http://www.gov.kn/ct.asp?xItem=31&CtNode=63&mp=1 i Västindien med ca 39 000 invånare och därmed med stor sannolikhet inte ens talar SVenska eller än mindre besöker sin parkerade domän från ett Svenskt IP-nummer och därför inte ens KAN känna till att sammankopplingen skett.

Kontakt-ID tmonte0903-00002
Namn Paul Taylor
Företag Terramonte Corporation
Organisationsnummer [KN]9456345
E-postadress tmonte@fastmail.fm
Adressrad 1 PO Box 556 Main Street
Adressrad 2 –
Adressrad 3 –
Postnummer 234
Ort Charlestown
Land KN
Telefon +1.8694691817
Fax +1.8694691794
Skapad 2009-03-12
Senast ändrad –
Registrar www.crystone.se

För det är ju så att för en amerikansk/engelsspråkig besökare så är Google annonsfeeds naturligtvis inte desamma som för Svenska besökare heller och ordet FASS förekommer inte heller i de engelskspråkiga feedsen.

Se jämförelser mellan den Svenska fasse.se och den engelska fasse.se-sidan.
 
Så innehavaren KAN mao inte ens känt till att hans domän relateras med FASS – det är Googles och ev. Above.com / Namedrive.com´s förtjänst.

Sen är följande faktiskt högst intressant i sammanhanget:

Det finns det 7 620 000 träffar på exakta teckenföljden ”fasse” i Google varav Läkemedelsindustriföreningens Service AB:s varumärke ”FASS” INTE förekommer, däremot kan man lätt och tydligt se att ”Fasse” är ett vanligt förekommande efternamn (finns även några Fassé i Sverige).

Fasse är även en fransk verbform http://en.wiktionary.org/wiki/fasse och förekommer i kombination med se (Fasse se) på franska ca 40 000 gånger http://wp.nu/ca i Google. (Varför Franska? – Jo för att det talas mycket Franska på de Västindiska öarna – oavsett om det officiella språket är Engelska)

Tvislösaren har summerat det hela på detta sätt:

Det för Innehavaren registrerade domännamnet fasse.se är vid en helhetsbedömning förväxlingsbart likt Läkemedelsindustriföreningens Service AB:s i Sverige skyddade varumärke FASS. Innehavaren har inte yttrat sig i ärendet och har följaktligen inte ens påstått att bolaget skulle ha en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet. Med hänsyn vad som framkommit om särskilt den omfattning i vilken varumärket FASS använts, kan det hållas för visst att Innehavaren kände till varumärket och därmed var i ond tro när bolaget lät registrera domännamnet.

Hade det varit före min tid som anställd på .SE, så hade jag skrivit något ”mer kritiskt”, vilket jag naturligtvis avstår från att skriva nu, och formulerar istället ovan som:

”Jag har en annan uppfattning än aktuell tvistlösare i detta specifika fall”.

Jag anser att beslutet lämnar en del att önska och ser det inte ens självklart att innehavaren ens fått ATFen tillhanda.

Tycker att det är en mycket tveksam motivering och ett helt felaktigt beslut, framförallt på grund av – domännamnet i fråga är INTE identiskt med sökandes varumärke – och skulle inte ens gått så långt som till bedömning/tvistlösning (om någon frågar mig). Men å andra sidan så har det inte inkommit något svar från innehavaren, så att det kan vara svårt att göra en helhetsbedömning.

Jag vet att det finns de som anser att detta är det fula trynet av ”Reverse Domain Hijacking” och jag har inte planer att argumentera emot den åsikten.

Men så länge denna värdegrund finns hos tvistlösare för ATF, så uppskattar jag att mellan 18-20% av SAMTLIGA .se-registreringar (170 000 – 190 000) har anledning vara oroliga – och det beklagar jag DJUPT.

————————————————————————
FÖRTYDLIGANDE:
Efter att jag under dagen fått frågor om vad jag ser som bättre än ATF-förfarandet, så vill jag förtydliga mig och mitt inlägg med följande understykning:

Jag anser att tvistlösningsförfarandet ATF (Alternativt tvistlösningsförfarande) är ett utmärkt sätt att lösa enklare tvister om domännamn. Det är ett mindre kostsamt sätt att lösa en tvist där en intressent anser sig ha större rätt till ett registrerat domännamn än innehavaren och jag önskar INTE något alternativ till ATF.

Dessutom är ATF fullt jämfört med bla UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, som i Europa i huvudsak genomförs genom Wipo.int och prisbilden är även den jämförbar)
UDRP löser idag tvister för  .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel, .AC, .AE, .AG, .AM, .AO, .AS, .AU, .BM, .BO, .BS, .BZ, .CC, .CD, .CH, .CO, .CR, .CY, .DJ, .DO, .EC, .ES, .FJ, .FR, .GT, .HN, .IE, .IO, .IR, .KI, .KY, .LA, .LC, .LI, .MA, .MD, .ME, .MP, .MW, .MX, .NA, .NL, .NR, .NU, .PA, .PE, .PH, .PK, .PL, .PN, .PR, .RE, .RO, .SC, .SH, .SL, .TK, .TM, .TT, .TV, .UG, .VE, .WS och CentralNic Third-Level Domain Name Registrations

UDRP löses ”random” av ett betydligt större antal tvistlösare (449 stycken från 55 länder)
Var jag vill komma med den jämförelsen är att det väl får ses som mer rimligt att de Svenska 13 tvistlösarna lyckas hitta liknande formuleringar och kanske en samsyn i viss svårare problematik, än att en .se-tvist exempelvis skulle genomföras via en UDRP där en tvistlösare i värsta fall inte löst en tvist på ett par år.

Och än värre är det väl att få en grupp om 449 tvistlösare att bedöma snarlikt..

Problemet jag försökt peka på är inte specifikt för detta speciella ATF-ärende, inte heller är det unikt för .se-domäner, utan en aspekt/trend som samtliga toppdomäner och tvistlösare förr eller senare kommer att behöva ta till sig.

Parkerade domäner utgör idag för vissa mindre toppdomäner upp till 75% och även om det varierar friskt hur det ser ut från ca 5% för .se till drygt 20% för vissa generiska TLDer, så är det en betydande mängd.

Det här är alltså baksidan av att man som innehavare ”dumpar” ett domännamn i ett parkeringsprogram för att tjäna ihop lite CTR-slantar genom att besökare klickar på annonser.

Problem eftersom parkeringsprogrammet och annonsfeedern relaterar domännamnet med något som riskerar att göra intrång/renommésnylta på annans varumärke. Därmed uppfylls rekvisitet för ”ond tro”, kanske ens utan innehavarens vetskap.

Detta är alltså en varningsklocka för de innehavare som har domännamn placerade i parkeringsprogram om att kontrollera så att parkeringsprogrammet och annonsfeedern inte försätter dig som domäninnehavare för liknande namnrättsintrång.

Sen det viktigaste av allt – en tvistlösare har att bedöma de underlag som sökande och svarande inkommit med.
I ”fasse.se”-ärendet så har det inte inkommit något svar, så bedömning har endast kunnat göras med ena partens framställan. Därför kan det vara aktuellt för innehavare att se över sina registrantuppgifter likaså, eftersom det är dennes skyldighet att se till att de är uppdaterade och valida.

Related Articles

5 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Nicklas , söndag 7 februari 2010 @ 17:06

  Synd att tvistlösningen ska lösas av en person, tycker att det alltid borde vara flera tvistlösare som säger sn åsikt för att få bort den här typen av fel beslut.

 • Micke , söndag 7 februari 2010 @ 21:37

  Tycker att det är underligt att man tar med parkeringssidans reklam i ATF-besluten. Om man hos parkeringsprogrammen inte sätter ett sk ”Master Keyword” för sin domän, så får du sannolikt ett MK som är det samma som domännamnet, och du har då själv inte tagit ett aktivt beslut om vilka länkar som skall visas på din parkerade domän.

 • Internet Sweden , måndag 8 februari 2010 @ 0:30

  @Micke – min åsikt likaså och orsaken till detta inlägg. Jag beklagar tvistlösaren okunskap i ämnet, då det är avgörande för (det enligt mig) felaktiga beslutet.

  //Peter

 • Pär Thernström , måndag 8 februari 2010 @ 12:26

  @Nicklas: enligt iis.se så kan även tvistlösningen göras av tre personer, även om det kostar extra.

  ”Vid ett förfarande som gäller ett domännamn kan du välja att använda en eller tre tvistlösare.”
  (http://www.iis.se/domaner/tvistlosning-atf/kostnader-atf/).

 • M , onsdag 10 februari 2010 @ 23:41

  Tyvarr verkar trenden med ”Reverse Domain Hijacking” vaxa sig allt starkare. Vi har sjalv f.n. ett hotbrev fran en advokatbyra liggande for nagot annu mycket mer langsokt an fasse fallet. Vi skulle i min uppfattning rimligtvis vinna en ATF men da domanen det galler for oss inte ar speciellt viktigt och man blir hotad med civilmal, skadestand och hela baletten sa ar det oftast enklast att bara lamna over den. Det ar dock en valdigt trist utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *