När landet lagom först blev allt, sedan..

När landet lagom först blev allt, sedan..

Tillit är bra, men kontroll är bättre
(Latin: Fides est bona, sed custodia est melior)

Men vi saknar helt kontroll i Sverige och tilliten blir gång på gång naggat i kanten – ingen vet någonting, utan vi kan som bäst förlita oss på olika uppskattningar och iakttagelser, vissa bättre än andra.
Här kommer en av alla dessa, för vad den nu är värd – en persons syn på saken – som inte är värd ett skvatt mer än din..

Under 2015 sökte knappt 163 000 asyl I Sverige enligt Migrationsverket. Det var ”öppna armar” från regeringen som i september stod och manifesterade med öppna armar. Och visst kom dem under hösten 2015 med pikar på 10 000 i veckan.

Det manades om tolerans och förståelse..
Men efter att så stora mängder asylsökande äntrat Sverige, så skapade det också stora påfrestningar för myndigheter och kommuner och övrigt samhälle i alla dess delar ner på minsta enhet (detta eftersom dessa saknade kapacitet för ”så mycket under så kort tid”, vilket lika självklart i förlängningen ledde/leder till kännbara försämringar för medborgarna, och det var nog också en naturlig dominobrickseffekt som de flesta kunna förutse skulle ske kortsiktigt.

Men tydligen inte en insikt som nått regeringen, utan utvecklingen tycks ha nått dem som en blixt från ovan, då det i december 2015 beslutades med endast några veckors varsel att det skulle införas ID-kontroller, som startade 4 januari 2016 (och blir kvar i 16 månader). Och det är den redan hårt åtgångna svenska Polisen som får dra det lasset att kontrollera ID-handlingar.

Och eftersom så stora mängder asylsökande innebär förlängda köer i den normalrustade asylhanteringen, så har det inneburit länga och säkert plågsamma väntetider för de sökande.
Och det förvånar mig en del över hur snabbt Migrationsverket ändå verkat få tag på handläggare att avgöra flyktingars trovärdighet och asylskäl, för de har nu jobbat så idogt att 1200 av dessa handläggares tjänster inte längre är önskvärda hos myndigheten.

Grovt sett saknar sedan varannan asylskäl och ”skall” lämna landet och vem ska då dra lasset att i värsta fall med tvång förpassa de människor som Sverige inte vill veta av – jo, Polisen ska ”jaga” rätt på dessa 80 000 människor, Och dessa personer med avslagna asylansökningar köar sedan för att bli utvisade – vart kan man fråga sig..
Och vad hände med statsministerns tal den 6 september 2015
Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.

– Men det gäller tydligen bara varannan .. älskar, älskar inte. Du som inte blivit utvald ställer dig i den där kön och väntar, för du är mindre värd och ska förpassas tillbaka till ditt krigshärjade land som du flytt ifrån..

Men är det inte en större osynlig grupp människor som vi helt missat i redogörelsen, så här långt?
Jo, det som tycks ha glömts bort i massmedias flyktingrapportering (och självklart talas tyst om hos makthavare och Polis) är följande:

De osynliga flyktingarna

Redan den 10 oktober 2015 uppskattar chefen för Gränspolisen att det mellan september till oktober har kommit närmare 40 000 asylsökande,
men att lika många kommit till Sverige, utan att söka om asyl. Dessa finns alltså inte registrerade i myndigheters register, utan endast uppskattade av Gränspolisen.

Polisen vet alltså inte, men uppskattar att det är en lika stor mängd flyktingar som kommer till Sverige men som inte registreras och alltså inte syns i myndigheters statistik.

Jag vet såklart inte mer eller bättre än Polisens uppskattningar – jag säger inte alls det – men det finns väl heller ingenting som säger att denna 50/50-relation av flyktingar som kom till Sverige under höstmånaderna, inte fortsatte i samma fördelning fram till ID-kontrollerna infördes i januari 2016. Och jag säger inte ATT, utan OM det är på det sättet..

Det jag insinuerar här är att de 80 000 personer som saknar asylskäl och Polisen har i uppgift att avvisa från landet, egentligen kan/borde vara 80 000 + 160 000 (förutsett att Gränspolisens uppskattning gällde året ut 2015) Det skulle då innebära att Sverige IDAG har ett betydligt större ”skuggsamhälle”/parallellsamhälle än vad det talas om i media.

Och om vi nu bara leker lite med siffror – 240 000 papperslösa människor i Sverige, som behöver inkomst för sitt dagliga leverne – det skiftar naturligtvis stort för vilken inkomst de behöver, men utifrån UG´s inslag om papperslösa byggarbetare, så visades det att en sovplats/rum i en nedlagd industrilokal kostade 7000:- per månad per person (tid 15:15), till det kommer mat, kläder, telefon och en del annat som för oss alla nog kan räknas till ett lägsta ”måste”, så det är nog inte orimligt att tro att ett lågt räknat snitt bör ligga på en 6000:- per månad (200:-/dag) för överlevnad och kanske snittet är det dubbla eller mer – jag har alltså inte en aning vad som är rimligt. Men 6000 per månad för 240 000 är 17,3 miljarder per år.

För att dessa personer ska kunna arbeta svart, så krävs det att de har ekonomiskt brottsliga arbetsgivare som utnyttjar dem och tjänar minst lika mycket på det arbete som utförs – dvs omsätter minst 35 miljarder och så går det ju att räkna bakåt även om de utsatta hamnar i brottslighet som stöld – stjäls en TV som är värd 10 000:- så får kanske tjuven en tusenlapp av hälaren..
Försäkringsbolaget kanske betalar brottsoffret 6 000 och i förlängningen går försäkringspremien upp.. men jag ska inte yra mer om det, utan bara ge dig en bild av den här ekonomin som man inte ser, utan bara kan ana att den finns där. Och den har alltid funnits där”

Kostnad för Svartarbete enligt Skatteverket (maj 2015)

I maj 2015 – alltså ett halvår före den stora flyktingvågen, så publicerade Polisen den här rapporten ”POLISENS RAPPORT OM ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2015”, där de på sidan 39 refererar till att Skatteverket menar att svartarbete då står för 66 miljarder kronor per år och att ”skattefelet” är totalt 133 miljarder.

Detta finner jag ganska lustigt, då jag i 10-15 års tid hört att ”det saknas 100 miljarder i skattkistan varje år”, men nu är det alltså någon som skruvat upp den siffran med en tredjedel.
Det som är lustigt är alltså egentligen motsatsen – för det ENDA som är säkert med kostnader för ekonomisk brottslighet i Sverige, bedrägerier i direkta och indirekta kostnader, svartarbeten, skattebrott, RUT/ROT, momsbedrägerier osv. är att INGEN VET och det finns INGEN myndighet eller instans som har i uppdrag att ta reda på det.

Utan 133 miljarder berättar bara att det är en tjänsteman på Skatteverket som fört upp ett fuktat finger i luften och gett sin proffsuppskattning, vad den nu egentligen är värd är svårt att ha en uppfattning om.

Men om du köper att 240 000 ”nya” papperslösa behöver kunna ha en inkomst så förstår du att de 66 miljarderna bör ha fått sällskap av 35 nya sedan 2015 = alltså bör det ligga i nivån av 100 miljarder idag – kanske mer, kanske mindre.. – jag vet inte och ingen annan heller!

Men idag ”larmar” Polisen om att Sverige riskerar att få ett skuggsamhälle pga av de 35 000 ”barn och ungdomar” (och jag tänker inte ge mig i kast att lekmannamässigt ha åsikter om ålder på personer som visas på bilder från Medborgarplatsen), men istället jag kan precis som så många andra konstatera att sedan Rättsmedicinalverket i mars 2017 fick i uppdrag att åldersbedöma dessa unga människor, så har Migrationsverket beställt 10 009 beställningar, där det funnit skäl att få åldern bedömd.
(Jag tänker heller inte här lekmannamässigt ha en åsikt i hur rättssäkra dessa bedömningar är, utan återger endast vad som gäller idag.)

10 009 av 35 000 är ca 29% som alltså Migrationsverket är osäkra på, vilket alltså är nästan var tredje asylsökande ensamkommande barn.

Av dessa 10 009 har Rättsmedicinalverket fram till 31 oktober genomfört 7 858 bedömningar och av dessa bedömer myndigheten att 6 628 var 18 år eller äldre vid det datum de ansökte om asyl i Sverige.
Det innebär alltså att fram till 31 oktober, så bedömer myndigheten att över 84% av dessa unga människor (bedömts ha) uppgett felaktig ålder för att få stanna i Sverige.
Källa: https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/manadsstatistik-medicinska-aldersbedomningar/

Det här är alltså unga människor som trots allt ”tog risken” att att påstå sig vara under 18 år – men om Gränspolisens tidigare uppskattning (50/50 asylsökande) även stämmer in här, skulle det innebära att vi har 70 000 papperslösa ”kids” på våra gator – varav Polisen jagar hälften.

Vi pratar alltså om uppemot en kvarts miljon papperslösa, varav kanske 70 000 är kids (eller åtminstone unga människor), och vi har en kraftigt underbetald poliskår som tappade 2,6 medarbetare per dag under 2016 mot 1,67 per dag under 2015 och där 6 av 10 ser sig om efter annat jobb (nov 2017).

Morgondagen

Och om du nu tillåter mig att vara lite nattsvart i hur detta kommer att fortlöpa och vad det leder till, så ser jag en mycket oroande spiralutveckling.
– Förutom att denna stora mängd papperslösa behöver mat och husrum för dagen, som då kräver svartarbete eller kriminalitet, så innebär utanförskapet att de utnyttjas och skapar misstro och god rekryteringsbas för gängkriminalitet och allehanda extremistiska åsikter.

Nej, det saknades viktiga konsekvensanalyser tidigt hösten 2015, vars effekter vi de närmaste 5-10 kommer att se som mycket bekymmersamma och jag tror att oavsett partifärg på regeringar framöver så kommer det krävas en hel det åtgärder, som av vissa kommer att ses som drastiska.

Men det absolut mest akuta i Sverige idag är ju den mycket oroande utvecklingen inom Polisen i Sverige – den måste stoppas till varje pris!
Och du kan inte ersätta erfarna poliser med nya – du tappar med varje sånt personskifte 5-10 år i sakkunnighet.

Enligt Eurostats feb 2017
I Sverige lägger vi 0,6% av BNP på Polisen, (med de 2 extra utlovade miljarderna 2018, så kommer det att innebära ca 0,65%)
Jämför det med snittet i EU som ligger på 1,0%
Och det är faktiskt bara Norge, Finland, Danmark och Luxemburg som lägger mindre i Europa
Tyskland 0,7%, Frankrike 0,9%, Storbritannien och Italien lägger 1,1% och Portugal 1,2%

Men inget av dessa länder har haft motsvarande organisationsreform 2015 som i Sverige, som av den politiskt tillsatta genomförandekommittén bedömdes kosta 3 miljarder.

”Utan tillskottet riskerar effekterna av omgörningen att ”omintetgöras, då Polismyndigheten i stället kommer att ha att hantera kraftiga besparingsåtgärder”, skrev kommittén i mars 2014.”

Vad hände tror ni?
Kostnaden för omorganisationen där 21 myndigheter blev en 1, tvingades på utan tillskott i verksamhetsbudgeten – man dumsnålade!

Jag anser att det är bland det mest korkade beslut i mannaminne, som lett till att Polismyndigheten ser ut som den gör idag, där 9 av 10 bedrägerianmälningar läggs ner, där Polisen behöver panikbromsa där de egentligen ska gasa på, där allmänhetens tillit tryter och brottsoffer inte ens ser det som lönt att anmäla brott och där underbetald kompetens ser sig om efter annat.

Utan en uppskattad och kompetent polismyndighet kan vi som land glömma ”lagom”, då har vi knappt någonting kvar!

 

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *