2018 – ser ut att bli ett (1) bedrägeri i minuten!

Ett tråkigt blogginlägg att skriva..

Sverige har inte varit aldrig tidigare haft en så explosiv ökning av anmälda bedrägeribrott som den vi ser under de tre första kvartalen 2018.

Jag ska visa er lite hemmasnickrade grafer, som bygger på kriminalstatistik hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Den första bilden jag vill visa har jag använt i några år nu, även om jag bygger på den för varje år. Den visar att mellan 1997 och 2002 så låg antalet bedrägerianmälningar ganska konstant runt 44 000 per år.
44 000 per år innebar ca 120 anmälningar per dag.

Om vi då istället tittar på 2017 års anmälningar så var det 208 688, som motsvarar ungefär 570 anmälningar per dag – året runt.
Och om vi vill ta steget längre än så, så innebär det 23,75 anmälningar per timme dygnet runt, året runt under 2017.
(Jämfört med 5 anmälningar per timme 2002)

Av utvecklingskurvan kan vi också se att antalet sedan 2006 har ökat varje år och anledningen till den ökningen torde vara internet.
Såklart hade många svenska internet många år innan 2006, men 2006 går antalet ADSL-användare om antalet modemanvändare och det i kombination med tjänster som Skype, Youtube och Facebook som sett dagens ljus några år tidigare, så började vi svenskar tillbringa mer tid och på allvar ”konsumera” internet.
Och på den vägen är det (menar jag).

Men nu går vi vidare till nästa bild, som jag pillat ihop idag, den visar samma siffror som den första bilden, men bara de senaste 10 åren och så har jag tittat på skillnaden och den procentuella förändringen från året innan.

Anledningen till det är för att visa att sedan 2003 (då det var en knapp 52%-ig ökning, trots att antal anmälningar ”bara” handlade om 22 455 fler anmälningar än året innan), så har den procentuella ökningen från året innan skiftat från 0,5% ända upp till 19% år 2015 (trots att det antalsmässigt var nästan lika många som år 2002: 19 322)

Men under den senaste 10-årsperioden har det som mest ökat med 19% från året innan och slår man ihop varje års ökning så tror jag att man får någon slags medeltal runt 7,7%.

Och varför visar jag alla dessa hiskligt tråkiga siffror?
Jo, det är för att bättre förstå hur illa utvecklingen ser ut nu.
Fast egentligen så har ökningen varit konstant sedan augusti/september förra året. Sedan dess har det konstant varit betydligt högre anmälningssiffror än samma månad året innan.

Och tittar vi då på årets första 9 månader, så kan vi summera antalet till 188 329 anmälningar. Medan vi förra året vid samma tidpunkt hade 150 924 anmälningar.

Det innebär för perioden en 25%-ig ökning från förgående år.

Det innebär också att det bara är 20 359 anmälningar kvar för att tangera förra årets totalsumma, men som ni kan se av den tydliga trenden, så kommer vi att gå om förra året redan under oktober månad – och kanske har vi redan gjort det!?
Problemet är att efter oktober har vi årets mest bedrägeriaktiva månader kvar..innan vi sitter med facit.

Och vi ser att september månad var det värsta vi sett sedan 2003 med 51,4% ökning (jämfört med samma månad 2017).

Och om vi räknar försiktigt, baserat på ökningen på de 9 första månaderna, så har vi 37 405 fler anmälningar för perioden jan-sep, jämfört med förra året. Delar vi den summan med 3 och muliplicerar med 4, så landar det på strax under 50 000 (närmare bestämt på 49 873 fler anmälningar på helåret, alltså 137 FLER bedrägerianmälningar per dag, än under 2017)
Det skulle alltså i nuvarande anmälningstakt sluta på 258 561 för år 2018 (förutsatt att ingen av de tre månaderna ”sticker iväg” som september gjort). Eller för den delen om brottsbekämpningen lyckas bromsa utvecklingen, men det är det väl snart bara oppositionspolitiker som verkar tro på!?

Det är alltså ingen högoddsare att uppskatta att Polisen kommer att ha fått ta emot ca 260 000 bedrägerianmälningar under 2018!

..och om jag får rätt i den lilla profetian, så motsvarar det 712 anmälningar per dag eller ca 30 i timmen, alltså 1 anmälan varannan minut under hela 2018. (och med tanke på att BRÅ i årets NTU, Nationell TrygghetsUndersökning bedömer att 50% av bedrägerierna anmäls till Polisen
Och om vi då bara ser 50% så skulle det innebära att antalet bedrägerier är det dubbla.
..så skulle det innebära 1 begånget bedrägeri i minuten under 2018) – sug på den sura!

Jag avslutar det här inlägget med den freudianska felsägning, som jag råkade få ur mig på en föreläsning för en tid sedan:

– Det kommer att bli värre, innan det blir sämre!

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *