Alfred, Selma och Draupner

Det är namnen på de polisiära operationer i Malmö sedan början på året.

Under flera års tid har de gängkriminella i Skåne, sakta men säkert inriktat sig på den digitala världen, eller det jag kallar för ”Interneterelaterad” brottslighet.
Det handlar om bla skimmning av kort, trojanspridningar och tömningar av bankkonton, blufförsäljningar av produkter på köp&säljsiter med mycket mera.

Men inte minst har brottsligheten letts om mot falska Internetkataloger, falska varningstjänster, falsk googleannonsering, falska SEO-tjänster och falska telefonspärrar av olika slag medelst hot-försäljningssamtal och bluffakturor.

Förloppet har gått mer och mer från vapenviftande kriminella gäng som rånar flanörer på Malmös gator en lördagskväll, till att i mycket hög grad numera bestå i telefonsamtal i form av dagtidsjobb, där de hotar uppringda småföretagare runt om i Sverige att:

”betala fakturan! – vi vet var du bor och kommer slå in knäskålarna på dig och din familj om du inte betalar”

(Du som läsare kanske tror och tycker att jag överdriver ovan scenario, men så är det tråkigt nog inte – just ovan och liknande hot har uttalats vid flera tillfällen)

Under många års tid har jag kallat detta nya växande fenomen för ”maffialiknande metoder” och via de möjligheter jag haft försökt att påkalla intresse från rättsliga myndigheter att agera.
Men det har varit för döva öron eller så har bara intresse saknats.

Efter att förra årets bluffverksamheter eskalerade med ”full throttle” under våren/sommaren, så tog jag ett djupt andetag och skrev bland annat inläggen Statens svek mot svenskt företagande  och Nu laddar jag om mot bedragare på Internet  – Men sedan dess har det successivt förändrats till något jag är mycket positiv till..

Och för att återknyta till Malmö, där de allra flesta bluffakturebolagen huserade, så stod det väldigt tydligt att samma personer som representerade eller hade väldigt nära koppling till bluffbolagen, även återfanns i de kriminella grupperingarna i Malmö. Dessa grupperingar som samtidigt var inblandade i dödsskjutningar som bland annat handlade om uppgörelser kring inflytande och ägande till taxi- och svartklubbsverksamheter i Malmö.

Mordvåg i Malmö kopplas till bluffföretag

Polisen kommenterar inte TT:s uppgifter ovan, då Operation ”Alfred” startat vid årsskiftet och är en insats som ska spåra och lagföra ett flertal (gängrelaterade) mord i Malmö.
http://www.sydsvenskan.se/malmo/ny-polisinsats-mot-undre-varlden

Den efterföljande polisiära operationen får namnet ”Selma” som i grova penseldrag handlar om att ett 10-tal myndigheter för första gången sänker sekretessen dem emellan och samarbetar intel-mässigt kring de kriminella gängen, samtidigt som man tar hjälp av ”externa experter” att kartlägga verksamheterna med avsikt att strypa de ekonomiska flödena.
Med den information jag har, så kan jag konstatera att Selma varit mycket omfattande och framgångsrik.
Under året sedan mitt inlägg, så har fler röster höjts, Svensk Handel och Företagarna har blivit aktiva, media har bevakat bättre, Riksdagens civilutskott har lyft frågan, Justitiedepartementet genomfört seminarie mm mm och kanske det viktigaste:

Polisens 21 myndigheter har nu helt ändrat kurs, sedan tidigare och UPPMANAR nu drabbade företagare ATT POLISANMÄLA BLUFFAKTUROR!

Dessutom går Polisen i Malmö steget längre och förvarnar om att stora mängder bluffakturor finns i omlopp:
http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Skane/juli-sept/Bluffakturor-for-miljoner-i-omlopp/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/kriminella-pa-vag-att-tjana-tiotals-miljoner

Och nu i augusti startde ”Operation Draupner

Fokus: bedrägerier i allmänhet – och bluffakturor i synnerhet.

http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/juli-sept/Operationen-i-Malmo-byter-fokus/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/-draupner–slar-mot-bluffmakare

Draupner/Draupnir får dig kanske att tänka på ”dräparen”, men är faktiskt något annat: Det var asaguden Odens magiska ring, som med jämna mellanrum ”droppade” av sig 8 nya ringar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Draupner

Nu vet jag inte polisens tanke med namnet, men en idé är att jämföra ”8 ringar” med 8 sfärer (som i flera fall dessutom överlappar varandra).

Det är nu – och kommer att vara betydligt svårare för bluffakturebedragare i Sverige.

”I know that I´ve done my parts..” 

Det gör inget om du sprider det här inlägget..

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *