Statens svek mot svenskt företagande

Jag läser idag en färsk artikel på driva-eget.se

Nu åker skojarna dit

WOW – Vaddå, vad är det som händer? tänker jag när jag sakta skummar genom texten..

Men i vanlig ordning blir jag besviken, men denna gång, av dubbel anledning, eller jag blir rent av riktigt förbannad och bestämmer mig för att skriva det här inlägget.

Dels så inbjuder titeln läsaren att tro att nu minsann så åker busarna dit och kommer att lagföras, skojarnas tid är förbi, medan innehållet i verkliga fallet bara refererar till en uppgång av polisanmälningar av bluffakturor.

Vidare så ges Svensk Handels jurist Anders Thelin möjlighet att ”säga något snillrikt” och lyckas med:

Anders Thelin, jurist hos Svensk Handel, tror att ökningen av anmälningarna främst har två orsaker: Dels deras egen varningslista som gör företagare observanta, dels att skammen över att ha blivit blåst är på väg att försvinna.

Denna artikel kommer dessutom bara två dagar efter att Sveriges Radio frågat Svensk Handels tillförodnade säkerhetschef; Magnus Kroon om orsaken till den 10%-iga uppgång av anmälda bluffakturor som BRÅ redovisar för det senaste året.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4644979

Den tillförordnade säkerhetschefen svarar då att:

”Svensk Handels uppfattning är att de falska fakturorna i allt större utsträckning blir upptäckta snarare än att de i sig ökat.”

och sedan fortsätter han;

Runt 1,2 miljarder kronor betalas enligt branschorganisationen ut varje år på grund av oseriösa utskick. Mellan 200 och 300 bolag tros ligga bakom. För att inte falla offer för dem krävs bra koll.”

Jag repeterar orden ”bra koll”..och mumlar för mig själv att det minimiavgiften för att ta del av Svensk Handels serviceutbud är 3 600 ex. moms för småföretag och den summan växer fort.. (insinuationer får ni stå för själva..)

Kostnader för medlemskap i SH: http://svenskhandel.se/Medlemsformaner/Medlemsavgift/

 

Men jag hävdar bestämt att båda dessa intervjuvade representanter har fel!

För det första..

så uppmanar Svensk Handel att INTE polisanmäla bluffakturor!!

”Dessa skall inte polisanmälas eftersom det är ett brott mot Marknadsföringslagen och inte ett brott mot Brottsbalken.”

http://svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/Hantera-bluffaktura/

För det andra..

Polisen lägger när dessa ärenden – ofta innan de ens hinner leda till förundersökning. Polisen har i fler fall än ett JO-anmälts av just denna orsak:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4276697

Detta trots att de enligt flertalet jurister jag talat med är Försök till bedrägeri  – därmed lagbrott som skall lagföras!

För det tredje..

Så är denna typ av bluffakturor något som drabbar HELA Sverige, medan varje av Sveriges 21 stycken län har sin EGEN polismyndighet – och vet ni vad..?

Dessa polismyndigheters register samkörs INTE – för denna typ av misstänkta brott, utan läggs ner, misslyckas i 97% av fallen! (se längre ner)

Det innebär på ren svenska att det inte finns en käft inom polisväsendet idag som VET, eller ens KAN ha en susning om hur omfattande respektive våg av bluffakturor är.

Först tittar vi på ett gammalt dokument från brottsutvecklingen 2001-2003 från BRÅ http://wp.nu/aKqv där vi på sidan 187 kan läsa:

 ”Ett exempel på en brottsform som rönt stor uppmärksamhet de senaste åren är så kallat annonsskojeri och bedrägeri med hjälp av bluffakturor..”

”Intresseorganisationen Svensk Handel uppskattar att brottsligheten årligen omsätter 1,6 miljarder kronor, och att ett tjugotal bedragare ligger bakom merparten av verksamheten”

”Samtidigt som brottet ökat till dessa nivåer, har man arbetat för att informera om brottsligheten och därtill agerat för att reducera den. Genom den så kallade varningslistan publicerar Svensk Handel en kontinuerligt uppdaterad förteckning över företag som står bakom brottsligheten.”

Man uppskattar att 90 procent av bluffakturorna försvunnit tack vare dessa åtgärder.”

Jag konstaterar alltså ATT 20 bedragare omsätter 1,6 miljarder per år OCH att utan Svensk Handels varningslista så menar texten att dessa 20 bedragare skulle fakturabedragit för 16 miljarder per år.

STORARTAT – SH menar alltså att det 2003 finns 20 stycken bedragare som omsätter 80 miljoner var – och som skulle omsatt 800 miljoner var om det inte vore för SH:s varningslista mm

Låt oss titta lite i historiska artiklar om vad som sagts om omsättningar mm.

Dick Malmlund 2007-03-14 (då säkerhetschef för Svensk Handel) till e24.se http://wp.nu/aKq2

”Totalt räknar Svensk Handel med att olika typer av blufföretag omsätter mellan 400 och 450 miljoner kronor.”

På lite drygt 2 månader så nästan fördubblas det igen..

Dick Malmlund till idg 2007-05-30

Annons- och fakturaskojarna lurar företag på 500-800 miljoner kronor varje år.

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.109242

Några månader senare 2007-08-01 så har har omsättningen nära nog halverats igen enligt samme Dick Malmlund:

Hela skojeribranschen omsätter cirka 400 miljoner kronor. Av dessa går uppskattningsvis hälften till internetbaserade fiffel” säger Dick Malmlund.

http://wp.nu/aKqz

För att ett drygt år senare 2008-10-22, så berättar Dick att det mer än fördubblats igen till att

”Katalogskojare och domänbedragare” nu omsätter ”närmare en miljard”.

http://www.resume.se/nyheter/2008/10/22/bluff-en-miljardindustri-f/

och för ett år sedan så uttalade då, Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel, till Dagens Industri 2010-07-22

”Blufföretagen får in drygt 1 miljard kronor varje år på falska fakturor, och det är ännu större belopp som faktureras ut”,

http://www.dagensps.se/artiklar/2010/07/22/15611498/index.xml

Och jag ber att få repetera Magnus Kroon:s uttalande för ett par dagar sedan:

”Svensk Handels uppfattning är att de falska fakturorna i allt större utsträckning blir upptäckta snarare än att de i sig ökat.” och sedan fortsätter han;

Runt 1,2 miljarder kronor betalas enligt branschorganisationen ut varje år på grund av oseriösa utskick. Mellan 200 och 300 bolag tros ligga bakom. För att inte falla offer för dem krävs bra koll.”

Jag behöver delsummera igen:

År 2003 var det 20 bedragare som omsatte 1,6 miljarder
År 2011 är det 200-300 bedragare som omsätter 1,2 miljarder
Detta enligt Svensk Handel.

 

Det låter som en högst osannolik utveckling om någon skulle fråga mig, men jag fortsätter..för det gäller ju som Svensk Handel skriver att ha bra koll för att inte falla offer för bedragarna. För att läsa hur pass duktiga Svensk Handel är på att underhålla sin varningslista kan du bland annat uppdatera dig om här:
https://www.internetsweden.se/svensk-handel-varnar-for-upplands-bro-kommun/

Men nu kikar vi lite på vad statistiken säger för bluffakturor:

Men först ska jag förklara vad det är för skillnad på Personuppklaring och Teknisk uppklaring:

Personuppklaring= Personuppklarade brott är den gemensamma benämningen på de brott som åklagaren tar ett beslut i åtalsfrågan för en misstänkt person.

Teknisk uppklaring = Tekniskt uppklarade brott, eller brottsuppklarande beslut, är brott som klarats upp genom exempelvis att en förundersökning lagts ner (eller inte påbörjats) med beslutsgrunden att den anmälda gärningen ej bedöms vara ett brott, att brott ej kan styrkas, att den misstänkta är minderårig (under 15 år) eller att brottets Preskriptionstid löpt ut.

 

2008 
På sidan 98 i Kriminalstatistiken från 2008 http://wp.nu/aKqu kan vi läsa om ”Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura”
Anmälningar = 9 976
Uppklarade = 3 616

Av de ”uppklarade” så är 82% (2 965 stycken) anmälda samma år 2008, medan 14% (506 stycken) är anmälda 2007 och 4% (144 st) är anmälda 2006

Av de 3 616 ”uppklarade”, så har ENDAST 3% lett till ”Personuppklaring ” (alltså där åklagaren tagit ett beslut i åtalsfrågan). 3% innebär 299 bluffakturor år 2008 (rimligt att tro att det är en och samma person bakom ett och samma utskick).

Resterande 33% uppklarade brott är ”Tekniskt uppklarade” alltså 3 292 stycken – alltså, de kan lika gärna ha lagts ner – men i polisens statistik ser det ut på ett annat sätt..

Vi kan också konstatera att det för 144 fakturor tar två år innan de blir ”Tekniskt uppklarade” och för över 500 tar det ett år..

Och jag förstår ärligt talat inte hur det är möjligt att polisen inte lyckats med ett  ”Tekniskt uppklarade” för resterande 6 360 stycken fakturor ! Det finns ju anledning att tro att för mycket  ”Tekniskt uppklarade” brott drar till sig för mycket ljus utifrån..

2009
I statistiken för år 2009 http://wp.nu/aKqy kan vi på sidan 15 läsa:

”Den kraftiga ökningen av tekniskt uppklarade brott härrör framför allt från bedrägerier med hjälp av bluffaktura.

I synnerhet när det gäller bedrägerier med hjälp av bluffaktura kan det ofta vara svårigheter med den juridiska bevisningen, det leder i sin tur till teknisk uppklaring.

Jag läser vidare på samma sida:

År 2009 låg personuppklaringsprocenten 1 procentenhet lägre än år 2000.

I en artikel som sammanfattar BRÅ:s rapport för perioden kan vi läsa:

”Anmälningarna från företag som utsatts för bluffakturor fortsätter att strömma in.

Under 2009 anmäldes 13 667 fakturabedrägerier. Det är en kraftig ökning jämfört med 2008 då det gjordes 9 976 anmälningar om bluffakturor. Sedan 2007 har antalet anmälda bluffakturor mer än fyrdubblats, visar siffror från Brottsförebyggande rådet.

Polisen står i det närmaste maktlös mot bedragarna och efterlyser lagändringar.”

http://www.smp.se/nyheter/tt_inrikes/bluffakturor-okar-lavinartat(1862951).gm


2010

2010-04-07 offentliggörs att 3 stockholmspoliser skall ”mota Olle i dörren” – (polisen vill slippa hantera anmälningar om bluffakturor och hänvisar till att de drabbade ska driva civilrättsliga mål mot blufföretaget).

”Polismyndigheterna i Sverige får dagligen in anmälningar som rör fakturabedrägerier. Varje anmälan granskas individuellt. Flertalet av dessa bedöms som civilrättsliga avtal och hamnar utanför polismyndighetens ramar och den enskilde får driva ärendet själv.”

”5 499 anmälningar om fakturabedrägerier kom till Polisen i Stockholms län under 2009.”

http://www.polisen.se/Skane/sv/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/Skydda-dig-mot-bluffakturor/

 

Tänk efter lite här – inom Polisväsendet i Sverige finns det 26 000 anställda, varav ca 20 000 är utbildade poliser.

2008 så lyckas polisen utreda så pass långt att det leder till 3% Personuppklaring i ärenden rörande ”Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura” (alltså där åklagaren tagit ett beslut i åtalsfrågan – oklart vilket beslut).

Men nu anser polisen istället att de drabbade företagarna dels ska lyckas med vad polisväsendet inte behärskar – spåra upp busarna, för att sedan driva en civilrättslig process mot busarna!

Inte nog med det, utan polisen låter ta fram ett ”informationsbrev” som heter (observera namnet) ”Fakturabedrägerier” där man hänvisar till Svensk Handels varningslista.

Dessutom skriver man:

”Hos Svensk Handel kan du få information om vilken hjälp som går att få vid juridiska processer samt förslag på åtgärder som försvårar genomförandet av fakturabedrägerier.”

http://www.polisen.se/PageFiles/229125/Fakturabedr%C3%A4gerier_1.pdf

Kommer ihåg är minimiavgiften för att ta del av Svensk Handels serviceutbud startar från 3 600 ex. moms..

Vad säger då svensk lag?

 

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet

1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1962:700#K9

 

 

Jag menar ATT:

– Polisen utifrån anmälda bluffakturor INTE kan veta vare sig hur många bluffakturor som dels skickas ut och inte heller hur många som låter sig luras. Att antalet anmälningar gått ner är ett resultat av att polisen vägrar ta emot dem. Detta i kombination med att förtroendet för polisens vilja och kunskap tryter.

– Svensk Handel kan utifrån anmälda bluffakturor INTE kan veta vare sig hur många bluffakturor som dels skickas ut och inte heller hur många som låter sig luras ELLER hur mycket pengar som omsätts i denna typ av verksamheter.

– ALLT jag sett, kontakter och tips jag får, antalet kommentarer till mina inlägg tyder på att bluffakturor ökar LAVINARTAT.

 

Bara kika på dessa 4 aktörer (av de enligt, Svensk Handel 200-300 aktiva bedragarna)

Citat februari 2011:

– Bluffakturan är ett utskick som har gått ut i minst 40 000 exemplar.

http://www.testfakta.se/konsument/article18850.ece

 

Citat mars 2011:

Tusentals företag i Sverige har i dagarna fått en bluffaktura

http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=5869724

 

Citat Juni 2011:

Hundratals klagomål mot blufföretaget hittaföretagen.se

http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2011/Hundratals-klagomal-mot-hittaforetagense/

 

Citat Juli 2011:

Nummerupplysningen.se har under våren skickat ut 100 000 blanketter

http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2011/Se-upp-for-Nummerupplysningense/

 

VAR  …finns tecken på att detta elände avtar?

Men det är inte det enda som är märkligt – såvitt jag kunnat se, så har inte innehållen i bluffakturorna förändrats nämnvärt de senaste 10 åren, utan vi kan konstatera att det enda som förändrats är polisens vilja att befatta sig med dem och att de istället motverkar bedragna att polisanmäla bedrägeriförsöken/bedrägerierna.

Polisen tar inte tar sitt ansvar att brottsbekämpa och upprätthålla lagen, offentlig- och social ordning , utan hänvisar drabbade till kommersiella varningstjänster som medlemskap i Svensk Handel?

Det är statens svek mot svenskt företagande – småföretagare – den svenska tillväxtens ryggrad!

Är det någon som inte ser detta som ett totalt haveri där polisen kapitulerat för den organiserade ekonomiska brottsligheten?

Jag har genom mitt arbete eller genom internetsweden.se, kontakt med drabbade varje dag på året – och detta ökar – inte minskar!

 

Sprid gärna det här inlägget om du anser att svenskt företagande är något vi gemensamt skall värna, skydda och uppmuntra!

 

Läs mer här

Related Articles

9 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *