Brottstrender och utveckling på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Och nu fortsätter jag med att dela upp videoklippet ”Brottstrender och utveckling på nätet” med bokmärken.

Det är den tredje och sista föreläsningen i denna lilla serie och den som jag själv anser vara mest dyster, men samtidigt viktigast.
Dyster för att makthavare och ansvariga ömsom inte förstår och ömsom kör huvudet i sanden för att slippa ta ansvar och viktigast för att det måste förmedlas tills någon regering faktiskt förstår att det är ett så stort problem att svensk brottsbekämpning MÅSTE kraftsamla på allvar och att det inte går att nyrekrytera enstaka juniora eller nyutexaminerade förmågor till brottsbekämpningen och tro sig lösa – NÅGONTING..

Utbildning och resurser är den enda framgångsfaktor som kommer att göra skillnad och det behövs tillsättas ..igår!

Hålltiderna nedan är efter följande struktur:

Nummer | Tidpunkt | Bokmärke

1 00:00:58 Svensk brottsbekämpning förstår inte internets grunder
2 00:09:10 Vad försöker jag hjälpa till med?
3 00:12:02 Polisen utreder inte brotten – de släcker bränder
4 00:13:37 9 av 10 bedrägeribrott klaras inte upp
5 00:13:58 Det var lika illa 2003!
6 00:15:20 Det tar 31 år att utbilda Polisen med ”nuvarande satsningar”
7 00:17:08 9 av 10 anmälda bedrägerier är relaterade till internet
8 00:17:51 9 av 10 använder regelbundet internet
9 00:20:15 Internetrelaterade bedrägerier tar fart 2007, när 78% använder internet
10 00:21:15 Anmälningsfördelningen i Sverige
11 00:22:22 Poliser och Polisanställda blir sedan flera år färre, istället för fler
12 00:24:59 NBC, Nationellt BedrägeriCenter 2014 – omänskliga förväntningar
13 00:25:53 364 svenska myndigheter vet inte hur mycket bedrägeribrotten kostar
14 00:26:22 Vad kostar bedrägerier direkt och indirekt i Sverige – Beräkning 1
15 00:34:38 Vad kostar bedrägerier direkt och indirekt i Sverige – Beräkning 2
16 00:42:31 Bluffakturor har ökat , inte minskat som statistiken säger – varför?
17 00:45:57 Personuppklaringsgraden korrelerar direkt med antal anmälningar
18 00:51:08 Bluffakturor/bedrägerier är näringen åt de kriminella nätverken
19 00:52:13 Svenska bedragare lurar istället företag i andra länder
20 00:55:00 Nya tråkigheter

 

[embedplusvideo height=”430″ width=”537″ editlink=”http://bit.ly/1z6KAZk” standard=”http://www.youtube.com/v/zQtkHkxSGKY?fs=1″ vars=”ytid=zQtkHkxSGKY&width=537&height=430&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=58%7eSvensk+brottsbek%c3%a4mpning+f%c3%b6rst%c3%a5r+inte+internets+grunder%7c550%7eVad+f%c3%b6rs%c3%b6ker+jag+hj%c3%a4lpa+till+med%3f%7c722%7ePolisen+utreder+inte+brotten+-+de+%26quot%3bsl%c3%a4cker+br%c3%a4nder%26quot%3b%7c817%7e9+av+10+bedr%c3%a4geribrott+klaras+inte+upp+av+Polisen+2014%7c838%7eDet+var+lika+illa+2003!%7c920%7eDet+tar+31+%c3%a5r+att+utbilda+Polisen+med+nuvarande+%26quot%3bsatsningar%26quot%3b%7c1028%7e9+av+10+anm%c3%a4lda+bedr%c3%a4gerier+%c3%a4r+internetrelaterade%7c1071%7e9+av+10+anv%c3%a4nder+regelbundet+internet%7c1215%7eInternetrelaterade+bedr%c3%a4gerier+tar+fart+2007%2c+n%c3%a4r+78%25+anv%c3%a4nder+interne%7c1275%7eAnm%c3%a4lningsf%c3%b6rdelningen+i+Sverige+och+400%25+p%c3%a5+13+%c3%a5r%7c1342%7ePoliser+och+Polisanst%c3%a4llda+blir+sedan+flera+%c3%a5r%2c+f%c3%a4rre+ist%c3%a4llet+f%c3%b6r+fle%7c1499%7eNBC%2c+Nationellt+Bedr%c3%a4geriCenter+2014+-+om%c3%a4nskliga+f%c3%b6rv%c3%a4ntningar!%7c1553%7e364+svenska+myndigheter+vet+inte+hur+mycket+bedr%c3%a4geribrotten+kostar!%7c1582%7eVad+kostar+bedr%c3%a4gerier+direkt+och+indirekt+i+Sverige+-+Ber%c3%a4kning+1%7c2078%7eVad+kostar+bedr%c3%a4gerier+direkt+och+indirekt+i+Sverige+-+Ber%c3%a4kning+2%7c2551%7eBluffakturor+har+%c3%b6kat+%2c+inte+minskat+som+statistiken+s%c3%a4ger+-+varf%c3%b6r%3f%7c2757%7ePersonuppklaringsgraden+korrelerar+direkt+med+antal+anm%c3%a4lningar%7c3068%7eBluffakturor%2fbedr%c3%a4gerier+%c3%a4r+n%c3%a4ringen+som+g%c3%b6der+de+kriminella+n%c3%a4tverken%7c3133%7eSvenska+bedragare+lurar+ist%c3%a4llet+f%c3%b6retag+i+andra+l%c3%a4nder%7c3300%7eNya+tr%c3%a5kigheter” id=”ep2609″ /]

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *