Internetstiftelsen – det är dags – allt har sitt slut!

Internetstiftelsen – det är dags – allt har sitt slut!

Jag har nu jobbat för Internetstiftelsen (IIS) som Abuseansvarig i över 13 händelserika år. För att förstå hur länge tillbaka det är, så började jag på IIS innan Like-tummen blev till.

Och i såväl min arbetsroll på IIS, som utanför, har jag under åren strävat efter att skydda och värna samhällets resurser generellt och i synnerhet svenska internetanvändare.

Vägen framåt har varit ständigt föränderlig och jag har därför efter bästa förmåga, även försökt bistå den övriga brottsbekämpningen, där det funnits möjlighet.

Tänk dig: När jag började på IIS, så fanns det ungefär 850 000 registrerade .se-domäner, medan det idag finns ca 1,5 miljon registrerade.
Lägger vi sedan till de drygt 250 000 .nu-domänerna som IIS varit registry för sedan 2013, så är det lätt att förstå att för fler registerade domäner följer även ökat antal innehavare, som inte vill andra väl.

Polisen har genom åren talat om att bedrägerianmälningarna ökar med 12-15% per år, och då runt 90% av anmälda bedrägerier, på ett eller annat sätt har koppling till Internet, så förstår du säkert att utmaningarna för IIS (och mig) ökat i takt med det.

Men omgiven av alla fantastiska människor och kompetenser på IIS, så har uppgiften känts mycket lättare.

Oavsett vad som står i media och hur många drabbade brottsoffer vi har i Sverige idag, så menar jag att den svenska delen av internet (.se-zonen) står sig mycket bra i jämförelse med resten av världen. IIS med .se (och .nu) har efter bästa förmåga sett till vårt eget hus, och jag har varit delaktig till det.

Det kan såklart svårt att på trovärdigt mäta internethot, med de hysteriskt många olika sätt vi idag blir lurade och manipulerade på, men ett av många olika mätverktyg är ICANN´s DAAR-projekt (Domain Abuse Activity Reporting) som jämför en del problemkategorier hos gTLDer (Generiska toppdomäner som ex. .com och .net) samt med ccTLDer (Country Code Top Level Domains/landstoppdomäner) som .se, och .dk och den här bilden visar att .se-zonen inte har något att skämmas över i jämförelse med andra toppdomäner. Medan andra istället mäter framgång i nationella insatser, utredningar och åtal.

Men när jag ser tillbaka i backspegeln, så har det funnits perioder, då jag på riktigt ansett mig ha Sveriges viktigaste jobb/roll, då ingen annan i samhället haft samma möjlighet som mig, med att i ett tidigt skede kunna identifiera (och ibland även ensam kunnat avstyra) annalkande eller pågående hot.

– Det tar jag med mig, tillsammans med en gnutta stolthet över allt jag fått vara delaktig till under åren på IIS, förbättringar till gagn för registrarer, registranter och svenska internetanvändare! Eller jag känner rentav stolthet, över det mesta IIS åstadkommit genom åren!

Men under vår och sommar har beslutet vuxit fram, som nu fått mig att säga upp mig från Internetstiftelsen.

Såklart var det inget lättvindigt beslut att ta, men jag kände till slut att jag behöver se mer direkta/omedelbara resultat, av det jag bidrar med.

Så under hösten kommer jag istället att ansluta mig till Svea.com´s bedrägeribekämpning.
Ett val som var betydligt lättare för mig att ta, när det förra väl stod klart.

Svea med sin imponerande bredd av verksamhetsområden, i för mig nya branscher, blir min nya spännande och utmanande resa!

Och även om jag nu kommer att lämna Internetstiftelsen och min oftast dolda kamp för användares välbefinnande, så kommer mitt pixlade hjärta fortsätta att slå för den svenska delen av internet.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *