Identitetsstölder och svenska förhållanden

Det här inlägget är absolut inte säkerställt, utan avsett att endast leka med amerikanska siffror och applicera dem på svenska förhållanden.

Jag påstår alltså inte att det är på detta sätt, jag påstår bara att om de amerikanska siffrorna är relevanta för svenska förhållanden – så är det intressant läsning.
Men snälla, ha detta i åtanke när du läser inlägget – det är alltså rent hypotetiskt.

[sws_red_box box_size=”537″] Nedan lilla nedbrytning av siffror visar att det inte är orimligt att tro att knappt 275 000 svenskar årligen drabbas av identitetsstölder som i genomsnitt kostar dem 33 400 kronor per person eller 9,1 miljarder per år.

Jag blev tipsad om en amerikansk undersökning gjord av Zonealarm som handlar om identitetsstölder eller snarare om brott utförda med stulna identitetshandlingar/uppgifter.

Det intressanta med undersökningen är att FCT (Federal Trade Commission)  uppskattar att 9 000 000 amerikaner årligen drabbas av identitetsstölder.

Mot det faktum att det enligt WIKI finns 312 691 000 amerikaner, så räknar jag fram att det innebär att 2,9% drabbas årligen.

Dessa 9 000 000 drabbas i genomsnitt av en fölust av $4 841 US Dollar, vilket mot en dollarkurs på 6,9 kronor är detsamma som 33 403 kronor per person.
I den amerikanska studien motsvarar 4 841 US Dollar 210 timmars arbete (genomsnittslön) – och dividerar vi 33 403 med 210 timmar, så får vi en timlön på 159 kronor.
Nu verkar det vara lite högre än de uppgifter jag hittat hos SCB  som för svenska förhållanden är ca 145 kronor i timmen.

Men det spinner vi vidare på längre ner i detta inlägg.

Vi tittar istället på Sveriges folkmängd och hittar i SCB:s statistik och på  att den är 9 471 174.
Om vi då skulle ta 2,9% även på den svenska folkmängden, så får vi den hypotetiska uppgiften att 274 664 svenskar varje år får sin identitet stulen.
Skulle sedan även samma summa vara aktuell för de drabbade svenskarna, så handlar det alltså om att de blir bestulna på 9 105 737 300 kronor per år.

Alltså över 9,1 miljarder kronor – och detta sker alltså varje år i det lilla landet Sverige (fortfarande hypotetiskt såklart, men inte alls otroligt)

Något annat att fundera över är även att det sedan dessutom i genomsnitt tar 33 timmar att fastställa identitetsstölden.
Smått skrämmande att det inte ens i hälften av fallen är den drabbade som uppmärksammat att identiteten är stulen och utnyttjas, utan endast i 45% av fallen är det den drabbade som uppmärksammat detta. I 55% av fallen är det tredje part som fastställer identitetsstölden.

Jag vill dock slänga upp en liten brasklapp att detta är de identitetsstölder som faktiskt fastställs
– Jag är helt övertygad om att det även finns ett mörkertal som ingen känner till storleken av.
Alltså de identitetsstölder som bankernas betalningsalgoritmer inte lyckats avslöja (ännu).

Och tar vi de 33 timmarna och tittar på indirekta lönekostnader (med förutsättningen att en (1) person jobbar dessa 33 timmar) så kan vi alltså addera på:
33 * 159 * 9 000 000 = 47 223 000 000 kronor eller $6 843 913 043 US Dollar (Amerikanska förhållanden)
33 * 145 * 272 603 = 39 527 435 kronor (Svenska förhållanden)
Min erfarenhet är att de personer som sysslar med dessa utredningar är betydligt högre avlönade än ovan och min erfarenhet är även att det är hela ”grupper” med forensiker som är involverade i varje enskilt fall. Men vi låter ovan siffror vara för exemplets skull, trots att det är rimligt att tro att det är i underkant.

Till det kan vi lägga bankernas och betalningsväxlarnas säkerhetssystem som kostat ett par kronor..

Men sen kommer en liten funderare för dig.

Bara för lilla Sverige så talar vi alltså om 9,1 miljarder + ca 40 miljoner.

Bankerna, kortutställare och betalningsväxlar håller den drabbade skuldlös och återbetalar den förlorade pengen till kunden.
Men den pengen på 9,1 miljarder måste ju tas någonstans ifrån..för vanligtvis är pengarna redan överförda och/eller förbrukade.

Kanske kan du som mig se en strimma relation till dessa pengar och sämre räntor, högre avgifter mm hos bankerna?

Hur som helst så tar Zonealarms rapport även upp 5 vanliga sätt där busarna kommer över dina uppgifter:

– Skimmning
– Papperspoststöld
– Hackning av datorutrustning
– Läsa inloggningsuppgifter över användarens axlar
– Gå igenom sopor

Jag har ingen uppfattning om dessa tillvägagångssätt är lika vanliga i Sverige, men känner att lite vanligt förnuft, borde kunna göra det betydligt svårare och besvärligare för busarna..

Min uppfattning är dock att phishing defenitivt borde finnas med bland ovan 5 mest vanliga tillvägagångssätten..

Frågor på det?

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *