Angående bluffakturor

Med anledning av ministrarna Beatrice Ask och Annie Lööf:s repliksvar om Bluffakturor, känner jag behov av att rätta dem på ett antal punkter.

För redan när jag läser rubriken till deras replik, så förstår jag att ministrarna ifråga, inte är uppdaterade kring de faktiska problemen.

Jag jobbar dagtid som Abuseansvarig på det svenska domänregistret .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Det  innebär att jag kommer i kontakt med allehanda bedrägerier i den svenska delen av Internet. Och då i synnerhet vad jag kallar för ”bedrägeriförstärkande hemsidor”, alltså hemsidor som används som referens till telefonskojare och bluffakturor.

Vid sidan av mitt jobb driver jag även denna privata blogg [internetsweden.se], där jag sedan många år kartlagt och varnat för bedragare som riktar in sig mot svenska Internetanvändare.

Med min erfarenhet, och att jag faktiskt vågar påstå att jag är en av de i Sverige som har mest kunskap kring bluffakturor och hur de bakomliggande bedragarna fungerar och agerar, så vill jag påstå att våra ministrars syn på detta ämne, är mycket långt från den verklighet svenska näringsidkare upplever.

Rubriken lyder ”Bluffakturorna ska hanteras av polisen

Jag frågar mig stilla om innebörden i ordet ”hanteras”?
För faktum är att:

 

– Polisen tar i flesta fall inte ens emot en anmälan.

Detta vittnar hundratals kommentarer från drabbade företagare på min blogg om. De blir istället hänvisade att driva ärendena civilsrättsligt.

 

– Polisen har dessutom explicit avdelat personer för att ”slippa ta emot anmälningar”.

http://www.polisen.se/Skane/sv/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/Skydda-dig-mot-bluffakturor/

– Polisen utreder inte ens pärmar fulla av anmälningar, som väl kommer in.

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1571340/Fakturabluffare-hotar-i-telefon.html

– Polisen uppklaringsgrad är inte mer än 3% av bluffakturorna

https://www.internetsweden.se/statens-svek-mot-svenskt-foretagande/

– Polisens myndigheter samarbetar inte kring dessa bedrägerier och bedrägeriförsök.

Följdaktligen vet idag ingen inom polisväsendet omfattningen av detta, utan BRÅ är den enda källan.
Detta påstående bygger jag på förstahandsinformation jag fått från ett tiotal geografiskt skilda polismän.

– Polisen friar bluffakturornas bolagsmålvakter från misstankar

https://www.internetsweden.se/ar-den-svenska-polisen-bedragarnas-basta-vanner/

 

RELEVANTA SIFFROR

– 96% av svenskarna använder Internet

http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/SOI2011-infografik.png

– 4000 svenskar drabbas av brott på Internet – varje dag (ca 1,5 miljoner per år).

http://www.dn.se/ekonomi/natbrott-kostar-miljarder

Och även om jag i ovan siffror blandar lite av äpplen och päron, då brotten ovan även inkluderar annonsbedrägerier (privatkonsumenter), phishing, överbelastningsattacker mm. Så exkluderar dessa siffror samtidigt helt bluffakturorna (1,2 miljarder per år), som är helt beroende av sina ”bedrägeriförstärkande hemsidor”.

– Polisen har inte resurser och kompetens (1% av våra poliser definieras IT-brottsspecialister).

”I Sverige finns det 20 000 poliser. 200 av dem är it-brottsspecialister.. ..Bland de andra poliserna är kompetensen högst varierad..”

http://www.idg.se/2.1085/1.402554/polisens-it-kompetens-ett-stort-problem

När jag tillsammans med Per Geijer från Svensk Handel i förra veckan refererade till detta uttalande på ett seminarium på konferensen Internetdagarna2011, så kommer efter sessionen en mycket välinitierad myndighetsrepresentant fram och småskrattande berättar att: ”1% – HA, det är betydligt värre en så!!”

http://www.internetdagarna.se/ind11/program/seminarium/105
(presentationer finns nedladdningsbara)

Jag menar även att Sverige, som IT-minister Anna-Karin Hatt nyligen lyfter som ett föregångsland inom IT

http://www.internetdagarna.se/nyheter/se-it-minister-anna-karin-hatts-tal-pa-internetdagarna

..samtidigt är att betrakta som ”hjälplöst efter”, när det kommer till polisiär förståelse och myndigheters vilja att brottsbeivra. Det finns inte en enda (1) bluffaktura de senaste 5-6 åren som inte förstärker bedrägeriet med hjälp av domäner/hemsidor/Internet. Alltmedan polisen patrullerar gatorna eller bara inte förstår..

Så min fråga till dig Beatrice Ask är:

Anser du att ovan ”hantering” av poliskåren är acceptabel i ditt rättssamhälle?

Och jag ger även en fråga till Annie Lööf:
Förstår du att hur det jag kallar för samhällets svek mot småföretagarna, hämmar viktig tillväxt och skapar Internet- teknikrädsla, för de som är ryggraden i svenskt näringsliv?

Det är NI som behöver inta täten för detta framtida arbete!

Så vad är egentligen problemet ni behöver sätta er in i?

Jo, Sverige har enligt SCB 981 349 företag.
Av dem är ca 560 000 enskilda firmor och ca 295 000 aktiebolag och alltså ca 125 00 andra bolagsformer som KB och HB. http://www.scb.se/Pages/List____19851.aspx

Vi har alltså alltifrån multinationella företagskoncerner i teknikens framkant, ner till frisörer, nagelskulptörer, skomakare, pizzabagare, konstnärer, bilmekaniker, antikhandlare, taxiförare, florister, konstnärer mfl som näringsidkare i Sverige.
Alla yrkeskategorier behöver som minst vara enskilda firmor i Sverige, betala skatt, arbetsgivaravgifter mm mm som sig bör. Allt detta för det gemensamma samhällets väl.

Det typiska händelseförloppet är:
En näringsidkare får ett telefonsamtal som startar med (nedan text är klickbar och öppnar ett ljudklipp)

”Jag ringer från Googletjänsten Google, och du har legat gratis på Google i 6 månader och du har inte sagt upp din prövotid, så nu skickar vi en faktura ..”

När fakturan kommer, så kontaktar många näringsidkare polisen.

Och vilket besked han/hon möts av där vet vi ju redan.

Vad sker då:
Ja, oavsett om bluffakturan betalas pga rädsla att få en ”anmärkning i registret” eller om fakturan bestrides, så skapar samhällets svek en olust, apati, sömnlösa nätter, teknik- och Interneträdsla för den drabbade företagaren.

Till detta kommer såklart det ev. betalade beloppet, som istället till viss del säkert kunnat återinvesterats i verksamheten. Läs exempelvis om kommunikationskonsulten som häromdagen stänger av möjligheten att kontakta honom per telefon, till följd av bedragarnas framfart.

Vad är då samhällets ansvar?

Det bör enligt min mening hanteras på följande sätt:
Närings-, Justitie-, Finans- och IT-ministrarna mfl. behöver gemensamt sätta sig ner och och pragmatiskt se till vad problemen med Internetberoende bedrägerier och brott är.

Även om jag personligen tror att Svensk Handels idé om ”ångervecka för näringsidkare, snarare bör ske på ett frivilligt plan, snarare än att lagstadgas (då den omintetgör rådande avtalsrätt mm), så är artikeln en bra katalysator för att vädra problematiken.

Men jag ser inte ens Svensk Handels förslag som någon universallösning på detta mycket omfattande och eskalerande problem, utan mycket måste göras parallellt.

Några förslag som jag sedan länge uttalat är:

– Att stärka näringsidkares rätt mot bluffakturor.

– Att Justitieministern tydligt uttalar en prioritering för polisiära och rättsvårdande instanser att internutbilda kring förståelse av Internetberoende bedrägerier och därtill utreda och bekämpa bluffakturor.

– Att ge Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i uppdrag att verka för en samordnande nationell varningslista på Internet, till gagn för både privatkonsumenter och näringsidkare i Sverige.
(Ett myndighetsövergripande samarbete som även bör innefatta samarbeten med branschorganisationer som exempelvis Svenskk Handel)

För varje dag som går..
Som avslutande lektyr i denna text, så hänvisar jag till en text jag skrivit i ämnet ”Nationell varningslista

Läs mer här

Related Articles

9 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Peter Krantz , lördag 26 november 2011 @ 22:59

  Ibland undrar jag hur småföretagare hade klarat sig om inte din webbplats funnits med tips och varningar. Tack för att du lägger ner så mycket av din tid för att hjälpa andra.
  ———————-
  Tack Peter för mycket vänliga ord!
  Jag vill inte dra på alltför stora växlar vad gäller min roll, men är trots allt mycket övertygad om att jag räddat ”en och annan” från att låta sig luras och jag är övertygad om att sidan fyller en viktig funktion för de som drabbas, vid sidan av varningslistor och varningar i massmedia.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Property Marbella , söndag 27 november 2011 @ 12:14

  ”Bluffakturorna ska hanteras av polisen”

  Det var väl inget nytt:
  Politiker är mästare på att hänvisa eller bortförklara sitt ansvar, oavsätt vad det gäller.
  ————————
  Min poäng är att Polisen uttalar att de INTE utreder, speciellt inte det distrikt som är ”viktigast” sedan ett drygt år tillbaka. Läs: http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1571340/Fakturabluffare-hotar-i-telefon.html

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Ejnar Ekström , söndag 27 november 2011 @ 19:27

  Ett ord i rättan tid. I ett rättssamhälle borde inte de helt oseriösa (bedragarna) skyddas pch tolereras som nu är fallet.
  ———————
  Einar,
  Jag är helt enig med dig!

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Cristian Herrera , söndag 27 november 2011 @ 20:48

  Jo, man blir bara mer och mer mörkrädd när man ser hur dessa frågor blir behandlade.
  Jag har haft turen att vara lämnad ifred av dessa skojjare, men har fått hjälpa några bekanta och vänner med att prata bort fakturor av detta slag, bl.a min sambo som också är egen.
  Min sambo vart lurad att ”avsluta tjänsten”, fast hon sade bara att hon inte ville ha något.
  Jag fick efter fyra samtal, ett med säljaren och tre med ”Chefen” bort ”beställningen”, när jag konfronterade dem om deras påståenden om att ”de skulle ta bort henne från Google”.
  Varför skyddar inte staten oss som står för den största delen av landets inkomster?
  Men amerikanska skivbolag skall vi lägga våra skattemedel för att skydda?
  Flyr f–n landet snart..
  ————–
  Hej Cristian,
  Jag har inga bra svar att ge dig, men jag tror personligen att problemet grundar sig på flera saker, bla att makthavare tydligt gett polisen i uppdrag att prioritera vissa områden före andra; bland annat barnpornografi, narkotika och immateriella brott.
  Utan att politiker prioriterar upp detta – så kommer knappast förändring att ske.
  IT-brotten ökar och Sverige har fortfarande endast 20 000 poliser. Och jag anser inte tat kritiken allena ska riktas mot dem – Jag är övertygad om att de flesta gör vad de mäktar med! Men IT-kompetensen inom poliskåren är verkligen ett mycket stort problem. Och ett problem som kommer att ta många år att komma till rätta med.

  Det jag ser som en framkomlig väg medan polisen kompetenshöjer är faktiskt en ”nationell varningslista”, där myndigheter och branschorganisationer (juridiskt) står för egna varningar, men med ett ramverk som samlar varningar på ett ställe – en adress – för såväl privatkonsumenter som näringsidkare.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Cristian Herrera , söndag 27 november 2011 @ 22:09

  Kan vara så att ni har rätt.
  Dock ser jag att alla typer av internetbedrägerier skadar samhället.
  Se bara alla smarta attacker på sista tiden, bl.a de som var riktade emot Swedbanks kunder här sist, det var ett smart och välplanerat bedrägeri som många, även lite vanare Internetanvändare föll för.
  Jag har gått till polisen med namn och adress på en Internetbedragare som försökte lura mig privat, men allt lades ner då det ”ej var riktat mot en person”, hur förklarar man det?

  vad gäller dessa bluffakturor..
  Telefonförsäljning är en effektiv och billig kanal att nå ut igenom, och ofta det ända sättet för en alldeles nystartad att nå ut. Alla dessa bluffare förstör för seriösa företagare som försöker nå ut på detta sätt.
  Ångervecka kommer inte att hjälpa.
  Polisen anser att detta är en gråzon då det inkräktar på civilrätten, så vi låter helt enkelt dessa parasiter fortsätta jobba och förstöra för seriösa företagare.
  En anledning till att dom finns är nämligen att de vet att de inte kommer att få lida av några negativa konsekvenser för sitt handlande.
  Så vi får skydda oss bäst vi kan. dels igenom som ni säger, igenom branchorganisationer och dyl, dock når man inte ut till alla den vägen.

  Det ända jag kan säga, och mitt stående råd till alla som jag pratar med: Tacka aldrig ja eller säg aldrig något som kan tolkas som ett ja till något som ni inte är 100% säker på.
  Är det en intressant tjänst, begär bara mer information, så att man i lugn och ro kan sätta sig och läsa, samt googla lite men kom ihåg att säg att ni återkommer om det skulle vara intressant.
  ——————–
  Hej igen Cristian,

  Jag säger inte emot dig på något sätt, utan är helt ense med dig.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Paul.rimpler , måndag 28 november 2011 @ 11:40

  Ett förslag är att ni som har blivit lurade lämnar in en gruppstämning mot dessa företag. Dels för bedrägeri, försök till bedrägeri, bedrägligt beteende, olaga hot.Att lämna i en stämning till tingsrätten är inte dyrt, ju fler ni är desto bättre.
  ——
  Hej Paul,
  Måhända ett bra förslag, men problemet är att bolagen bakom bluffakturorna i det närmaste är ”dagsländor” med bolagsmålvakter, som byts ut nästan lika ofta som underkläder.

  Vad jag menar är att så länge inte Polis lyfter blicken och ser till den organiserade brottsligheten detta är, så kommer de inte heller förstå eller lyckas med ”någonting”, utan jag brukar jämföra det med att slå ner gröna grodor på Gröna Lund – det kommer hela tiden upp nya grodor.

  Det gör också att det ”busande bolaget”, byter företrädare, överlåter fordran till nya bolag, så att en stämning i rätten, skulle ”busarna” ganska lätt bounca undan – Men visst kan det vara värt att försöka med grupptalan.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Martin , tisdag 29 november 2011 @ 16:24

  I väntan på att myndigheter och rättsväsende inser sitt ansvar behöver vi din och dina vapendragares hjälp med information. En tanke som slog mig häromdagen var att (nästan) alla idag använder någon internetbank. Jag tror inte att företagare är annorlunda, så varför ber vi inte bankerna om någon form av varningsinfo på om inte alla så åtminstonne de kända bedragarnas PG- och BG-nummer. Förslagsvis i samband med registrering av betalning. På detta sätt når informationen även ut till kuvade och ovetande företag som använder någon internetbank.
  Jag kanske slår in en öppen dörr nu eller föreslår något orimligt, men hoppas fortfarande att något går att göra under tiden.

  // Martin
  —————-
  Hej Martin,
  Tanken med girospärr är inte alls ny, men jag är inte speciellt posiutivt inställd till idén av flera anledningar.

  Tittar vi exempelvis på Svensk Handels förre säkerhetschef, så har han påtat ihop någon liten lista som påstås fungera som någon liten spärrlista för sitt bolag ”Varningsinfo Sverige AB”..
  Problemet är att Varningsinfo Sverige AB:s lista enligt min mening är extremt dåligt uppdaterad – eller på ren svenska: riktigt jävla kass!!
  Varnar bla för bolag som sedan flera år är försatta i konkurs och där företag kan ”köpa sig fria” från listan genom att krediterar Varningsinfo Sveriges medlemmar fakturor – De struntar mao i om ”Busen” ifråga bluffakturerar tusentals andra – så länge de som blir medlemmar och betalar till Varningsinfo Sverige ABs medlemsavgift blir krediterade..

  Detta bolag verkar inte längre vilja skylta med prislappen för sin ”tjänst”, utan de har ersatt tidigare pris med texten ”Pris lämnas på begäran” http://www.varningsinfo.se/ men vi behöver barar gå till archive.org för att se att priset för denna ”tjänst” är ”Pris: 19.950 kr/ år
  exkl. moms.” http://web.archive.org/web/20110202005644/http://www.varningsinfo.se/ – vilket jag anser är ett ”rån” och placerar detta företag på samma moraliska nivå som företagen som de varnar för.
  Detta speciellt eftersom denna girospärr mycket fort blir inaktuell, eftersom busarna ansöker om nya bankgironummer lika ofta som de byter underkläder.
  Det är därför som jag brukar göra ett svep lite då och då för att larma för nya bankgironummer hos ”gamla busar”.

  Idén i sig är alltså god, men att som företag erbjuda den för 20 000 + moms, utan att ens se över innehållet eller uppdatera gör den till en bluff/lufttjänst värt namnet enligt min uppfattning.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Fredrik (@FredrikNas) , onsdag 21 december 2011 @ 19:08

  usch, det är så deprimerande att gå igenom RSS läsaren och se rubrikerna på dina inlägg, dels att folk faller dit fortfarande, men också att det tycks öka lavinartat med denna form av bedrägeri. och inte minst den STÂNDIGA frånvaron av polisen. Ett organ som har blivit förbigått av internet till 110%

  Kämpa på Peter!

  MVH
  Fredrik Näs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *