Internets tillväxt (nya användare) har halverats!

[sws_red_box box_size=”537″]Internet får 5½ nya användare i sekunden – dygnet runt.

Jag tittade på mina gamla inlägg med anledning av att jag blivit tillfrågad rörande min syn på successrate för de nya gTLDerna i stort och smått, lokalt och internationellt.
Internets tillväxt har just varit en sån ”luddig” faktor som ”investmentsökande” gTLD-projekt använt som argument. Så jag tittade närmare på det för att göra det mindre ”luddigt”.

Missförstå nu inte titeln på det här inlägget – Vi är nu långt över 2 miljarder Internetanvändare och vi blir 5½ fler i sekunden.
Men tillväxttakten har halverats de sista 9 månaderna, mot tidigare.

Detta är väldigt tydligt efter att jag tittat på siffrorna i mina tidigare inlägg (se längst ner) där jag precis som nu hämtar kvartalsstatistik från http://internetworldstats.com

 

I dessa har jag meddelat om:

Q3 2009 (30 september 2009) 1 733 993 741 användare = 25,6% Internetpenetration i världen
Q4 2009 (31 december 2009) 1 802 330 457 = 26,6% Internetpenetration i världen
Q2 2010 (30/6 2010) 1 966 514 816 = 28.7% Internetpenetration i världen
Q1 2011 (31/3 2011) 2 095 006 005 = 30,2% Internetpenetration i världen

 

Jag ska förklara det lite mer:

Mellan Q3 2009 och Q4 2009, så ökade Internetpenetrationen med 1% på ett kvartal.

Nästa mätpunkt var mellan Q4 2009 och Q2 2010 (2 kvartal) där ökningen var 2,1% (1,05% per kvartal)

Tittar vi sedan på skillnaden mellan Q2 2010 och Q1 2011 (3 kvartal) så får vi en ökning på 1,5%., vilket alltså innebär en utplanande tillväxt på endast 0,5% ökning per kvartal.

Passus:
Eftersom det inte funnits några mätpunkter däremellan, så går det inte att avgöra om det är successivt, eller om det tvärt stannat av.
Men om ca 1 månad så kan vi förvänta oss en ny mätpunkt från internetworldstats.com (fram till 30/6 2011) och då kommer vi kunna se trenden tydligare.

[sws_red_box box_size=”537″]Kina och Indien har redan 100 miljoner fler Internetanvändare än vad hela Europa har tillsammans.

Och jag tycker att det är värt att notera att Indien har en penetration på 8,4% och Kina på 35,7%, att jämföra med exempelvis sveriges penetration på 92.4%

Sen att dessa länder, trots sin, än så länge, ”låga” penetrationsprocent tillsammans ÄNDÅ innebär 577 000 000 användare, vilket är mer än 100 miljoner fler Internetanvändare än vad hela Europa kan uppbringa (476 213 935) är bara ”skrämmande”. Vill man sedan kika på en jämförelse med antal svenska användare som är 8 397 900 (92.4%), så blir det bara ynkligt i sammanhanget.

Jag avslutar det här inlägget med hur jag menar att det tillkommer 5½ ny Internetanvändare i sekunden – dygnet runt – alla dagar:

Skillnaden mellan Q2 2010 och Q1 2011 (9 månader) är:
128 491 189 (9 månader)
14 276 798 i månaden
475 893 om dagen
19 828 i timmen
330 i minuten
5,5 i sekunden

Källor:
https://www.internetsweden.se/en-miljard-sjuhundratrettiotre-miljoner/
https://www.internetsweden.se/en-miljard-attahundratva-miljoner/
https://www.internetsweden.se/nu-ar-vi-fler-an-2-miljarder-internetanvandare/
http://www.internetworldstats.com

Related Articles

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Fredrik , måndag 4 juli 2011 @ 7:57

    Intressanta siffror. Västvärlden når mättnadsgräns medan det finns stora tillväxtmöjligheter i Asien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *