#meranätkärlek – tack, men nej tack!

Jag har ingenting emot ”goda krafter” på internet, tro inget annat och jag har faktiskt ingen speciell åsikt om mySafety Försäkringar AB heller, utan det finns fler bolag än det här som ser ”möjligheter” med människors rädsla och oro.

Men när jag idag läser pressreleasen om att Tryggare Sverige och mySafety Försäkringar AB lanserar ”nödnummer för näthat”, under hashtagkampanjen #meranätkärlek med tillhörande webbplats i flickigt gammelrosa, grönt pixlat hjärta och under ledord som ”Stöd kampen” http://mernatkarlek.se/

OCH dessutom med marknadschefen för mySafety som i ingressen tydliggör:

– Vi utmanar sanningen att allt på nätet är där för att stanna.
Med vår nya tjänst kan både brottsoffer och oförsiktiga få sitt digitala rykte rentvått, säger Sophie Gernandt, marknadschef på mySafety Försäkringar AB.

..så känner jag bara:

– Är det här sååå himla genomtänkt och lyckat? 

Jag ska förklara min inställning först:  För mig så handlar det egentligen om att de boostar sin nya försäkring ”Digitalskyddhttps://www.mysafety.se/digitalskydd som kostar för 588:-/person/år

Och för att teckna försäkringen så förutsätts då vara 18 år, privatperson, ha gjort polisanmälan och är folkbokförd i Sverige mm.

Om det däremot skulle finns en relation i näthatet du utsatts för (eller motsvarande styggelse) med ditt arbete, så träder en inte helt försumbar självrisk in på 5000:-
(Så kopierar någon en publicerad bild på dig och återpublicerar den tillsammans med texter som ..snutjävel, växelhäxa, lappliseskata eller liknande så ska du alltså först böta 5 lusentappar innan du kan få nån hjälp..)

Under det första halvåret (180 dagarna) som försäkringskund, så behöver dessutom DU bevisa för mySafety att ”näthatet” skett efter att du tagit försäkringen.. (helt plötsligt är det alltså du som skall vara expert)

Och sen tycker jag nästan att det blir humor av det hela:

Försäkringen gäller för handling som efter försäkringens ikraftträdande riktas personligen mot den Försäkrade och som innebär att Kränkande material skickas till den Försäkrade eller publiceras eller sprids av annan än den Försäkrade
. via e-mail,
. via sociala medier,
. via konto som utan den Försäkrades kännedom skapats i den Försäkrades namn på sociala medier eller e-mail, eller
. via intrång eller övertagande av konto tillhörande den Försäkrade på sociala medier eller e-mail.

..och: Försäkringen gäller i hela världen.

Sen ska vi inte glömma ”Aktsamhetskraven” som mySafety ställer på DIG för att försäkringen skall gälla:

Det ankommer på den Försäkrade att visa normal aktsamhet. Med normal aktsamhet avses att;
– vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att undvika att skada uppstår,
följa de säkerhetsföreskrifter som mySafety ställer för undvikande av att skada uppkommer,
– iaktta den försiktighet som förhållandena kräver, varvid den tillgänglighet som elektronisk informationshantering innebär vad gäller utomståendes möjligheter att komma åt information av privat karaktär, ska särskilt beaktas,

Och avslutningsvis behövs väl poängteras att försäkringen inte gäller vid

6.1 Kränkning som riktar sig mot en grupp av personer, oavsett om den Försäkrade upplever sig kränkt genom att på ett eller annat sätt vara associerad till persongruppen,
6.2 Kränkande material på annat språk än svenska, danska norska eller engelska,
6.3 Försäkrades egna kostnader för eget arbete,
6.4 skada som har samband med Försäkrads straffbara handling eller grova vårdslöshet,
6.5 kostnad som normalt täcks av rättskyddsförsäkring,
6.6 kostnad för deltagande i grupptalan,
6.7 annan ekonomisk förlust än kostnader som är ersättningsbara enligt punkterna 5.2 eller 5.3.

——-

Varför anser jag då att det hela är så tragikomiskt?
Jo, för att jag har nog sannolikt mer kunskap i just detta ämne än 98% av de svenska internetanvändarna och då avser jag inte vad för fluff som går att skriva in i försäkringsvillkor, utan hur sannolikt det är att mySafety ens har möjlighet att uppfylla sina utfästelser. Och vad är det för utfästelser då vad är det den här försäkringen är tänkt att hjälpa till med?
Jo, om du nu mot förmodan skulle klara dig genom detta nålsöga av ”om, men och kansken” så lyder ”hjälpen” som är uppdelad i två delar , så här:

5.2 Om Kränkning enligt punkt 5.1 föreligger, täcker försäkringen; 5.2.1 Skäliga kostnader, dock högst upp till belopp som anges under punkt 9 nedan, för den Försäkrades konsultation av leverantör av tjänst för eftersökning och borttagande av information på internet.

Tjänsten anses fullständigt utförd enligt försäkringen oavsett om den leder till att allt Kränkande material upptäcks och avlägsnas av den anlitade leverantören eller inte.

Högsta belopp är här 40 000:- ink. moms

 

5.2.2 Skäliga kostnader, dock högst upp till belopp som anges under punkt 9 nedan, för Försäkrads konsultation av jurist för tillvaratagandet av sina legala rättigheter gentemot den som står bakom publiceringen eller spridningen av Kränkande material.

Högsta belopp är här 60 000:- ink. moms

Källor:
https://www.mysafety.se/digitalskydd
https://www.mysafety.se/sites/mysafety.se/files/mysafety_villkor_digitalskydd.pdf

Så på ren svenska så kan det faktiskt vara så illa att du tar försäkringen ”digitalskydd” och om du sen drabbas av ”det hemska” och mySafetys anlitade leverantör ”försökt”, men inte hittat eller lyckats ta bort något – så menar mySafety att tjänsten är fullt utförd!?

Visst kan man genom vissa plattformars abuseavdelningar anmäla visst innehåll, men det är mer undantag än regel att dessa anmälningar leder till att man lyckas få något borttaget.
Flame:ing och hatattacker kan också ofta vara långvariga och släcks ett Social mediakonto/blogg/mailkonto ned av en abuseavdelning, så kan det vara så illa att det bara sätts upp nya konton dagen efter att de gamla har stängts ner.
Kapade mailkonton brukar vanligtvis ses som förverkade om du väl haft intrång och oavsett om du sedan åter fått tillgång till det.
Varför? – jo, för vem litar på mail från det kontot efter att den som kapat bett om bankdoseuppgifter, desinformerat, förtalat eller ljugit i rollen att vara DU? Min erfarenhet är att mottagare helst inte ens öppnar ett sådant mail eller ”vågar” skicka meddelanden / chatta eller liknande med dessa social mediaprofiler.

Dessutom är det bara i Sverige som svenska lagar gäller och Svenska värdegrunder råder, så med mySafetys löften om att försäkringen gäller i hela världen är alltså att betrakta som just ..”fluff”.

Det bör väl också läggas fram att försäkringsbolaget i sammanhanget kanske inte har de bästa egna meriterna av Reputation Management på nätet, då bolaget tidigare gick under namnet Securia Systems AB, med ett inte alltför putsat sökresultat, men istället för att göra något åt det, så valde bolaget att byta namn till mySafety AB 2010, för att för drygt en månad sedan spetsa till namnet med mySafety Försäkringar AB.

Men sökresultaten försvinner ju liksom inte för det.. (klicka på namnlänkarna ovan så ser du..)

Så jag avslutar där jag började:

– Vi utmanar sanningen att allt på nätet är där för att stanna. Med vår nya tjänst kan både brottsoffer och oförsiktiga få sitt digitala rykte rentvått, säger Sophie Gernandt, marknadschef på mySafety Försäkringar AB.

Så jag känner inom mig att någon nog borde uppmana mySafety att smaka lite på sin egen konserverade gröt..

Sen är det vanligt att våra unga drabbas av styggelser på internet, men det kostar  inte en spänn att ta del och läsa in sig i problematiken kring nätmobbing och näthat i internetguiden Motverka nätmobbning!

 

 

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Gunilla Karlén , torsdag 9 oktober 2014 @ 20:34

    Mycket bra, jag håller med dig till 100 %, konserverad gröta är inte gott! Skäms på sig MySafety.

  • Evino , onsdag 8 april 2015 @ 22:18

    Håller med helt och hållet jag med. Bra skrivet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *