Några ord om bedrägeribekämpningen i vår samtid

Igår var jag på ett seminarium med namn ”Samverkan mot Fakturabedrägerier”

Arrangörer var Svensk Handel och Företagarna och representanter på plats var förutom arrangörerna även bla
NBC, Nationellt Bedrägericenter, Skatteverket, Kronofogden, UC, regeringens utredare i ”Egendomsskyddsutredningen” och även ”åtgärder mot fakturabedrägerier” och justitiedepartementsfolk och även Justitieminister Beatrice Ask.

Moderatorer var killar från UC och Företagarna varav den sistnämnda mest ihågkommen för att hävda att vi inte skulle kalla det för ”bluffakturor” längre, utan för ”fakturabedrägerier
(Och det får väl ses som anmärkningsvärt att detta är så viktigt att föra fram utåt, när man använder just begreppet ”bluffakturor” på sin egen Facebooksida ”Bestrid bluffakturorna” i ämnet) Se bild:
foretagarnafbbluffakturor

Tiden var satt till 9-11.30 med ett kompakt schemaprogrammet och tiden hölls faktiskt (sällan det sker med så många olika inblandade)
http://www.svenskhandel.se/Nyheter–rapporter/Nyheter/2014/Seminarium-Samverkan-mot-Fakturabedragerier/

NBCs Anders Olofsson som jobbar preventivt med varningar var ganska snabb i sin inledande presentation att uttrycka att HAN inte hade sån detaljkunskap om de svenska bedragarna ..som Peter..och pekade på mig i publiken.

Lite obekvämt sitter jag då där och lyssnar till hans presentation och funderar om detkommer komma något mer eller om det är något jag ska ducka för, men kan konstatera att inga nyheter såg dagens ljus, lite uppblandat med information som jag varit delaktig i att ta fram.

Här har vi en representant för Polisens nationella bedrägericenter som serverar en statuspresentation med namn ”Är fakturabedrägerier fortfarande ett hot” (precis som att något radikalt skulle ha skett på den fronten) och ingenting nytt eller ens trevligt presenteras mer än att han tillkännager att det inte för närvarande sker någon utredning mot bluffakturerande bolag pga prioriteringar av andra ärenden och inriktningar.
– och där har du Polisens kraftsamling i ett nötskal: inget nytt under solen!

Kanske inte så konstigt
Stockholmspolisen har sedan flera år jobbat med preventionsarbete, bedrägeriutredare finns såklart i Stockholms tre distrikt och NBC:s tredje ben metodutveckling..hmm ja, en rekommendation kan ju vara att söka stipendium för att åka till Action Fraud och Metropolitan Police i UK eller om resekassan inte tillåter ta en sista-minuten till Malmö, för att läsa in er i hur de lyckas med de typer av utredningar som Stockholm aldrig ens startat.. och av Sveriges 28 000 anställda (20 000 poliser) så finns det hur många utredare på NBC tror ni – som Justitieminister, Rikspolischef och Länspolismästare sätter sååå stora förhoppningar på?

Tre (3) stycken! ..alltså på allvar, har beslutsfattare och polischefer inget hut i kroppen?
Polisen har 21 miljarder 80 miljoner i budget i år (21 080 000 000 kronor) och NBC har tilldelats fem (5) miljoner som öronmärkts för denna satsning om som ministern tror så mycket på..!?

Och för ca 2 år sedan så föreläste jag på Rosenbad och gav då ”utifrån de varningar som fanns upplagda på Svensk Handels varningslista” en statusrapport över vem som egentligen låg bakom verksamheterna och försökte så pedagogiskt jag kunde färglägga varningarna efter ”grupperingstillhörighet” och jag kunde då konstatera att ca 75-80% kom från Skåneregionen på ett eller annat sätt.

rosenbad
Efter det så har Skånepolisen agerat kraftfullt och flera stora rättegångar med fällande domar har vi kunnat lägga bakom oss, ett par är pågående och ”det skulle inte förvåna mig” om vi har mer att vänta i Skåne.

Men under dessa två års tid så har också något annat viktigt skett – en radikal förändring som gjort att jag behövt rita om den 2-åriga kartan, för numera så kan ungefär 45% härledas till Skåne och lika stor del till Stockholm, medan övriga orter slåss om de resterande 10%.
Med andra ord är denna typ av brottslighet starkt fokuserad på Malmö och Stockholm.
Därmed inte sagt att alla relevanta adresser till dessa verksamheter fins på dessa orter – nej jag paratar om de egentliga företrädarna, så långt upp i hierarkin jag kan söka mig.

Om vi sedan lägger till att anmälningar till Polisen i Sverige är ganska precis fördelade till 33% i Stockholm, 20% i Malmö och 13% i Göteborg, så ser vi att resterande 18 polismyndigheter står för resterande tredjedel.
Men i Stockholm som tar emot en tredjedel av alla anmälningar och där nästan hälften av bedragarna huserar så sker nada ingenting – ingen utredning.

Anders Olofsson fortsatte sin presentation med att berätta att dessa utredningar har tendens att bli så stora och resurskrävande och underförstått så var det skäl att avstå..
Och jag drar mig till minnes hur jag intervjuades av SVT ABC / Rapport / Aktuellt om ett då mycket stort fall (Mellanhand Media) som flyttats från Skåne till Stockholms norra polisdistrikt, då två bolagsmålvakter stod skrivna på adresser i Solna.

Därför var polisen tvungna att ”leka affär” med varandra (mellan myndigheterna) och trots att allt talade för Skåne i alla avseenden, så flyttades ärendet till Sthlm Norr och SVT presenterade texter som
”Härva med bluffakturor på väg att nystas upp” och ”Den största härvan med bluffakturor i Sverige är på väg att nystas upp” under sin intervju med Jan Granqvist, dåvarande chefen på bedrägeriroteln på Stockholm Nord, som i avslutar artikeln/intervjun med ett svar som får mig att tappa hakan, då han säger:

– När företagarna blir stämda av de som skickat ut bluffakturorna så har de stora möjligheter att vinna i en civilrättslig tvist, säger Jan Granqvist, chef på bedrägeriroteln på Stockholm Nord till ABC.

Jag uppfattar Jan som att han inte anser det vara Polisens sak, utan något som de drabbade behöver driva civilrättsligt – TROTS att direktiven från ansvarig minister, departement och Rikspolisstyrelse är glasklar..dessutom så HAR tingsrätt och hovrätt slagit fast det som GROVT BEDRÄGERI (och nu även UTPRESSNING) om att bluffakturor är en brottstyp som SKALL prioriteras och utredas inom polisen – hur svårt kan det vara?
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/harva-med-bluffakturor-pa-vag-att-nystas-upp

Ja nu kan ju Jan ha blivit felciterad, om det vet jag inget, men kan ändå konstatera att budskapen i artikeln kanske var avsikten då, men med fakta i handen inte med sanning överensstämmande!
För hela ärendet ”Mellanhand Media” hade två månader efter artikeln lagts ner, utan åtgärd.

Och det är nog heller inte så förvånande att ingen utredning sker i Stockholm eller på NBC, Nationellt Bedrägericenter, då Jan Granqvist inte längre är chef på bedrägeriroteln på Stockholm Nord, utan Jan Granqvist är chef för polisens nationella bedrägericenter!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18504263.ab

Men jag hoppas att Jan är felciterad och att det sker saker jag inte är medveten om..

Trots bristen på (goda) nyheter i Anders Olofssons presentation, så anser jag att det var en ärlig, pragmatisk och bra presentation med hur läget ser ut och det var trots allt inte bara jag som fanns på plats i salen, utan en hel del som inte har den insikt jag har i ämnet.

Efter Anders Olofsson var det dags för paneldebatt där Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer gjorde mest intryck på mig genom att berätta att Svensk Handels varningslista var förbättringsbar och uppmanade att även kontrollera varningar på bla Förenade Bolags varningslista, samt att inga varningslistor var garanter för att bolag som inte fanns med var seriösa.
Och för det ger jag Per Geijer min fulla respekt!

Per var även inne på ämnet (som varit min åsikt sedan många år), om behovet av en ensam stark varningslista med myndighetsinslag skulle vara det allra bästa för alla svenska medborgare.
Jag har påtalat och påpekat för Svensk Handels lista brister och i enstaka fall även kan ställa till skada och det är uppenbart så att Svensk Handel varit mottagliga för dessa ”förslag om förbättringsåtgärder”.
Kontentan av den diskussionen var i alla fall att oavsett lista, storlek, bredd eller djup, så var det viktigaste att den hölls aktuell och innehöll valida uppgifter.

Nämnvärt var även verksamhetschefen för KFM Lena Bäcker som berättade att de i onsdags lämnat in en polisanmälan mot ett företag som kommit över information om personer som genomgår skuldsanering och skickat osanna fakturor/skulder till dem och i en omfattning på 250 drabbade personer.
http://www.kronofogden.se/33367.html
Raskt marcherat KFM, då anmälningar om detta började komma redan i januari 2014!
Och med ett tillvägagångssätt som jag varnade Polisen om, för ca 1½ år sedan..

Efter detta så var det dags för regeringens enmansutredare överåklagare Gunnel Lindberg att berätta om sina två lagförslag i Egendomsskyddsutredningen:
grovt fordringsbedrägeri” (fängelse upp till 6 år) och ”identitetsintrång” (fängelse upp till 2 år)
http://www.regeringen.se/sb/d/18130/a/230902

Och precis tvärtemot alla andra i salen, så är min uppskattning att det är ”identitetsintrång” som kommer att göra mest nytta, då det handlar om att utge sig för att vara någon annan (skapa FB-profiler, webbsidor mm i andras identiteter). Något som idag behöver vara förknippat med bedrägeri (ekonomisk vinning för den ene och ekonomisk förlust för den drabbade).
Detta medan ”grovt fordringsbedrägeri” kommer att kräva 50 insamlade försöksbrott till ett värde av 5 basbelopp (222 000 SEK) – något som jag INTE ser kommer att användas av NÅGON brottsutredande polis idag.
Jag menar VARFÖR skulle dem?
Försök till bedrägligt beteende (fängelse upp till 6 månader) är det lägre brottet för bedrägeriförsök och är redan straffbart idag, men används hur ofta tror ni??
– zip nada gånger i dessa sammanhang!

Och om jag tillåts vara pragmatisk:
Om nu inte polisen prioriterar utredningar av bluffaktureföretagen, varför ska det då till nya lagar?
Vad är syftet – att skydda och värna svenska medborgare eller servera ”ögongodis” till kritikerna?

Efter överåklagaren presenterade lagman vid Stockholms Tingsrätt Stefan Strömberg den pågående ”Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier”
Den utredningen är i nuläget satt att inhämta information från myndigheter och andra, så det är för tidigt för mig att ha en åsikt om vad som utredningen trattar ner allt till, men jag är mer förhoppningsfull av att den utredningen kan göra skillnad, då den förhoppningsvis kommer att belysa de väldigt många missförhållandena hos svenska myndigheter som främjar och i vissa fall föranleder stora mängder bedrägerier i Sverige av modell större sort.

Och seminariet avslutades med att Justitieminister Beatrice Ask berättade om sin syn på bluffakturor och vad hon planerade att göra (förutsatt då att hon sitter kvar i september).

Moderatorerna berättade mellan passen hur bra samverkansgrupper mellan myndigheter fungerade och hur de växte med fler inblandade aktörer.
Nämen vad bra då när man uppenbarligen ägnar sig åt hårklyverir som vad man ska kalla det: bluffakturor eller fakturabedrägerier

Jo, KFMs Lena Bäcker berättade att KFM sedan nån vecka också ingig i nån annan samverkansgrupp hos Ekobrottsmyndigheten, ”- så KFM var ju minsann aktiva och att räkna med i dessa frågor”.

Problemet är att någon verkar ha missat att informera KFM:s verksamhetschef om att Ekobrottsmyndigheten i Sverige (hör och häpna trots myndighetens missledande namn) inte alls utreder bedrägerier, utan det är helt överlämnat till polisiära myndigheter. (Eller möjligtvis i vissa prioriterade RUC-ärenden, Regionalt underrättelsecenter, där EBM bidrar och bedrägeri kan vara ett av flera modus).

Så för att summera det hela:
Initiativet till informationsseminariumt är bra och jag kan gissa att det gav andra mer än det gav mig, men faran med denna typ av seminarier kan vara/är att det också sprids budskap som inte blir ifrågasatta.
Och det var faktiskt vad jag var rätt för skulle ske – och min rädsla besannades: Rörande att polisanmälningarna gick ner med ca 3 000 stycken förra året.

– NBC menade att det berodde på på Skånes rättegångar, ändrade målgrupper för bedragarna och polisens preventionsarbete.
– Företagarna menade att det var för att Företagarna och Svensk Handel anordnade ett seminarium i december 2011, samverkansgrupperna och att vissa organisationer borde sträcka på sig *host, host*.
– Beatrice Ask var inne på samma spår om att ansträngningar gett resultat yada yada och att nu minsann när NBC fanns och verkade så har hon sååå stor tillit till NBC och NBC är att räkna med och..
Låt mig säga att jag inte delar ovan entusiasm det minsta, utan jag ser att anmälningarna gått ner, men brottsligheten ökar markant.

* Anmälningarna gick från strax över 16 000 (2012) till strax under 13 000 (2013).
* Vad statistiken inte berättar är att åtminstone 49 000 bluffakturor förhindrades från att gå ut till kund i Sverige.
* Vad statistiken inte berättar är att svenska verksamheter varit ruskigt dedikerade Norge och sedan mars 2011 så har norska varningslistor publicerat 60 stycken varningar och av dessa står svenska företag eller företrädare för 55 av dessa – men alltså är verksamma från Sverige.

Och jag ska avsluta det här inlägget med att posta en skrift jag satte ihop för ett år sedan i hopp om att ansvariga skulle förstå att planerna på NBC saknade det absolut viktigaste.
Samma sak som verkar genomsyra hela poliskåren idag – utredningar!!

NBC eller den svenska polisen för den delen utreder inte brotten, de söker inte efter gärningsmän av bedrägeribrott, utan nöjer sig med att släcka bankgironummer.
På sin höjd tar de reda på vilken bolagsmålvakt som betalats eller ID-kapats för att sitta i bolagsstyrelsen – men det finns ingen ambition (mer än i Skåne) om att eftersöka de egentliga företrädarna och de som tar hand om de lurades pengar.

rapportbild

I ett försök att få de ansvariga att inse detta så skrev jag den här:
INTERNETRELATERADE BEDRÄGERIER OCH NÄRLIGGANDE ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET
 RAPPORTEN AVSER PERIODEN 2003 – 2013

Related Articles

4 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Daniel , fredag 16 maj 2014 @ 17:40

  Handlar väl om att bevara status quo.

 • Internet Sweden | Peter Forsman , fredag 16 maj 2014 @ 17:45

  Det går ju inget vidare med en 15%-ig ökning av bedrägeribrotten per år..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • […] virusinfektioner, och andra internet-relaterad brottslighet. Tyvärr är det så att Polisen har väldigt låg teknisk kompetens när det gäller brott som sker över Internet, det är tyvärr en sanning som bara blir tydligare och tydligare. I […]

 • […] virusinfektioner, och andra internet-relaterad brottslighet. Tyvärr är det så att Polisen har väldigt låg teknisk kompetens när det gäller brott som sker över Internet, det är tyvärr en sanning som bara blir tydligare och tydligare. I […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *