Ny konsumentvarning – SPAM kommer i olika förpackningar!


Jag vill börja med att påstå att svenskar inte kan skilja mellan SPAM och SPAM!

Med det menar jag att det finns skillnad på vad som av omgivningen uppfattas som SPAM och vad som i laglig mening är SPAM.

”Det är förbjudet att skicka e-postreklam, spam, till någon som inte har beställt det. Liknande regler gäller inom hela EU, både för e-postreklam och reklam via fax, sms, mms och automatiska uppringningar.”

Ovan text gäller ENDAST för privatkonsumenter (och enskilda firmor)
http://www.konsumentverket.se/internet-IT/Internetsakerhet/E-post/Regler-om-obestalld-e-postreklam/?WT.ac=Klaga/Int/relaterat+spam

SPAM kan alltså  i juridisk mening endast riktas mot privatkonsumenter (och enskilda firmor).
MEN, min erfarenhet är att MÅNGA svenska företag uppfattar kommersiella B2B-meddelanden på samma sätt:  SPAM.

..och jag tänker inte ge mig i kast med att försöka sära på de begreppen i det här inlägget, utan istället titta på just privatkonsumenter och SPAM – och hur du som privatkonsument ”LURAS” ..och låter dig luras att ge tillåtelse att bli nerlusad av det som av DIG kommer att uppfattas som SPAM – via telefon, e-mail och SMS/MMS..

Jag har vid flera tillfällen varit på god väg att skriva om hur aphjärnorna på Aftonbladet.se sedan början av året, släppt på det tyska företaget ”Planet49” att annonsera på sidan, med ömsom pariserhjul, ”rör sig bilden”, ”vilken figur är störst” och ”vad föreställer bilden”-annonser.
Där besökaren är ”utvald vinnare” att delta i en tävling där han eller hon påstås kunna vinna en iPhone2 eller iMac osv.

Vad du däremot behöver gräva lite i för att förstå är att det handlar om en 1 år lång tävling som genomförs på samma sätt i en rad olika länder och där du blir diskad om du endera inte är 18 år eller om Planet49 godtyckligt anser att du ska diskas.
De utlovade priserna har dessutom Planet49 full frihet att byta ut mot pengar istället för de utlovade priserna.
Så på ren svenska har de möjlighet att göra en penningtransaktion till vem de vill – när och om en vinnare väl utses någon gång.

Jaha, men var det så farligt då kanske du tycker..

Ja det är just det att oavsett om du diskas eller inte, så har du genom ansökan om deltagande i tävlingen samtyckt att dina uppgifter kommer att ”SPAMMAS” i 3 år (36 månader).. vi läser hur de själva beskriver sig hantera personuppgifter:

Genom att delta i våra tävlingar samtycker du till att bli kontaktad av Planet49 GmbH och dess samarbetspartners (vilka visas via länken ”Sponsorer på första sidan) via e-post, telefon/ SMS/ MMS och/ eller postala utksick i marknadsföringssyfte. Därutöver kan Dina kontaktuppgifter komma att lämnas ut till tredje part, vilka tydligt är listade i länken ”sponsorer” på första sidan i tävlingen. Dina kontaktuppgifter lämnas i dessa fall ut i marknadsföringssyfte och Du kan därmed komma att bli kontaktad av de företagen via e-post, telefon/ SMS/ MMS och/ eller postala utskick. Närmare detaljer bestäms genom ett medgivande, som du ger oss, våra samarbetspartners och sponsorer, vilka nämns i medgivandet, inom ramen för ditt deltagande i tävlingarna. Med medgivandet som grund kan du fortsättningsvis, via e-post, post och/eller via telefon/ SMS/ MMS, att i marknadsföringsyfte bli kontaktad av oss och/eller våra samarbetspartners, vilka uttryckligen nämns i medgivandet (s.k. ”Sponsorer), och dessutom få information olika nyheter och trender samt särskilda specialerbjudanden och tjänster från oss och våra samarbetspartners (s.k. Sponsorer).
Vi vill uppmärksammadig på att de olika kontaktvägar (e-post, telefon/ SMS/MMS och/ eller postala utskick) genom vilka Du kan bli kontaktad av antingen genom Planet49 GmbH och/ eller dess samarbetspartners (s.k. Sponsorer) som nämns i stycket ovan är av marknadsförande karaktär. Varor och tjänster från oss och våra partners ur olika branscher kommer att marknadsföras.
I och med ditt medgivande, används ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress för utskick av information. Du samtycker vidare till att vi lämnar ut dina personuppgfiter och övrig lagrad data till våra samarbetspartners (s.k. Sponsorer), som därmed kommer att kunna kontakta dig.
Genom mina svar i denna undersökning godtar jag att bli kontaktad av Bonnierförlagen via brev, e-mail, telefon, sms, mms, och andra elektroniska medier. Mina namn- och adressuppgifter och de övriga uppgifter om Mig själv som jag lämnar vid deltagande i undersökningen används för marknadsföring och sparas som längst i 36 månader. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke att bli kontaktad.

Referenser:
http://fritt-val.se/wingame/datenschutz.htm (2. b)
http://www.planet49.se/wingame/datenschutz.htm (2. b)

Jag har haft åsikter om detta vid ett par tillfällen, bla här:

http://www.seo-forum.se/showthread.php?t=6931&s=61dd87e9e88ab1a2cb59e7fe4ad958d0&p=44574#post44574
http://twitter.com/#!/internetsweden/status/116527671135043584

Och även ERB, Etiska rådet för betalteletjänster har haft anledning att skriva om Planet49 (och observera hur rådet avslutar sin artikel:

ERB har under den senaste tiden mottagit ett antal anmälningar från konsumenter som blivit debiterade efter att ha deltagit i tävlingar som marknadsförts på internet. Tävlingarna går ofta ut på att man kan vinna teknikprylar, som exempelvis en iPhone, genom att svara på frågor. ERB har inlett en granskning av flera av dessa tävlingar…

…”Tänk på att om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant så är det troligtvis också det.”

Ref: http://www.etiskaradet.se/nyheter/2011/5/5/angaende-tavlingar-fran-planet49-och-andra-foretag.aspx

Min personliga åsikt är att Planet49 är ren och skär bluff och har som enda syfte att lura konsumenter att lämna ut sina personliga uppgifter som sedan kommer att säljas till bolag som kommer att göra livet surt för konsumenterna genom telefonsamtal, SMS och e-mail – eller som ERM-artikeln ovan berättar att konsumenterna helt plötsligt börjat prenumerera på kostsamma tjänster de inte ens kände till.

—————

Men det var bara det första kapitlet i det här inlägget, för det här skräpet kommer i olika skepnader..

Offers4you Sverige – EuroAds Sweden AB – Insamling av uppgifter till ”vad omgivningen uppfattas som SPAM”

Och det senaste är exakt samma upplägg som Planet49:s, men nu via Facebookannonser från ett företag som heter EuroAds.

Det som förvånar mig mest är att de så kallade sponsorerna/partners är välmeriterade företag, men som uppenbarligen är mindre nogräknade med hur de får sina potentiella kunder.
Vi kan i listan nedan (jag har fetstilat några där jag anser att det är anmärkningsvärt att bolagen ifråga inte har en högre moralisk nivå på sin nykundsbearbetning än det här – ANMÄRKNINGSVÄRT!
De annonser som riktar in sig mot svenska Facebookanvändare är signerade EuroAds Sweden AB, men din information skickas även vidare till EuroAds Denmark A/S, EuroAds Norway AS eller EuroAds Finland OY.

De lockar dig som besökare till medverkan genom budskap som:

Slipp betala hyran i ett helt århttp://www.facebook.com/pages/Offers4you-Sverige/297235860288334?sk=app_175308465891411
Vinn 8 000 till dina julklapparhttp://www.facebook.com/pages/Offers4you-Sverige/297235860288334?sk=app_153442041418865
Vinn en fest på Mallorca med 20 av dina vännerhttp://www.facebook.com/pages/Offers4you-Sverige/297235860288334?sk=app_192041360873117
Vinn ett kylskåp som vi fyller under hela 2 års tid.http://www.facebook.com/pages/Offers4you-Sverige/297235860288334?sk=app_301743163169070

Problemet är att de inte alls har tänkt att göra något av ovanstående..utan de skriver i sina villkor:

”I våra annonser visar vi ett antal exempel på vad vinnaren kan använda vinstpengarna till. ”

För, först och främst handlar det om en (1) vinst på 100 000 svenska kronor.
Det är SAMMA enda pris för samtliga olika tävlingar som genomförs av de 4 skandinaviska bolagen under perioden 110610 till 120613 – alltså över 1 års tid.
Det är INTE skattefria pengar, utan EuroAds drar skatt FRÅN de 100 000:- innan de landar hos vinnaren, i det fall Skatteverket skulle påpeka..

Men åter till tävlingen – vi läser:

Tävlingen genomförs genom att det dras tio olika personer bland alla dem som anmäler sig till en eller flera reklamkampanjer, test och/eller enkäter från antingen EuroAds Denmark A/S, EuroAds Sweden AB, EuroAds Norway AS eller EuroAds Finland OY
(i dessa villkor hädanefter kallade ”EuroAds” eller ”EuroAds-bolagen”) under perioden fr.o.m. 110610 t.o.m. 120613.
Dessa tio personer mottar ett e-brev som skickas samtidigt till alla tio personer.
I e-brevet ställs det en fråga av rimlig svårighetsgrad. De tio personerna har i förväg fått ett e-brev med information om när e-brevet med frågan skickas ut.
Den person som först svarar rätt på frågan vinner tävlingen.
Om flera personer svarar rätt samtidigt delas vinsten mellan dessa (vinstsumman är totalt 100.000 kr). Du kan delta med flera lotter i tävlingen, men dock inte genom att besvara samma reklamkampanj, test eller enkät flera gånger.
Du får alltså bara en chans att bli en av de utvalda tio personerna per reklamkampanj, test eller enkät du besvarar.

..och en liten bit ner står det..

EuroAds frånsäger sig ansvaret i händelse av att e-brev fastnar i skräppostfilter, att e-brev inte når fram oavsett anledning, exempelvis på grund av avbrott i datatrafiken, samt liknande situationer. I händelse av tvivel eller tvist om genomförandet av tävlingen är EuroAds avgörande slutgiltigt och bindande för samtliga deltagare i tävlingen.

och ännu lite längre ner står det:

Om Euroads inte har fått uppgift om vart de ska skicka vinsten inom 14 dagar bortfaller rätten till vinsten utan kompensation. Vinsten skickas senast två veckor efter bekräftelse av adressen.”

Vi säger att 2 miljoner är anmälda i olika tävlingar efter 1 års tid – 10 personer plockas ut och EuroAds påstår sig maila ut till dessa (men de råkar hamna i spamfilter..) – ingen svarar inom 14 dagar och pengarna brinner inne..ouch vad olyckligt!

Men okej – det finns alltså anledning att tro att ifrågasätta om det överhuvudtaget är planerat att betalas ut ett öre i några vinstpengar till någon..
Fine – en scam, men vad är baksidan för mig som privatkonsument då, jag får inga vinstpengar..och?

Jo det är det som är kruxet:

Vi kan läsa:

Behandling av persondata:
De personlinga uppgifter som du avger i samband med ditt deltagande i tävlingen, godkännelse av erbjudanden eller mottagande av gratis gåvor, samt medgivande till mottagelse av nyhetsbrev eller andra förfrågningar från sponsorer behandlas av EuroAds Denmark A/S och EuroAds Group A/S. Dina personuppgifter blir endast vidarebefordrade för behandling till huvudsponsorerna och/eller övriga sponsorer samt till de företag där du accepterat ett erbjudande, så att de kan behandla din förfrågan, din beställning eller ett aktivt godkännande av kontakt via telefon. Du accepterar härmed vidarebefordrande samt behandling/hantering hos tidigare angivna parter.

Vi kan alltså konstatera att du först behöver ”gilla” deras sida på Facebook, för att få möjlighet att delta i tävlingen.
För att delta i tävlingen behöver du sedan fylla i:
Namn
Adress
Epost
Telefonnummer
Mobilnummer
Kön
Födelsedata 

Sedan kickas du automatiskt ut från tävlingen om du inte är 18 år..

Och du har gett följande tillåtelse att skicka e-mail till dig:

EAmail.se, 123offers.info & Offers4you.eu (EuroAds A/S) (Skickas dagligen)
Toluna (Toluna SAS) (Skickas dagligen)
Presentersverige.com (Marsell Int. Ldt.)

Vidare har du gett tillåtelse för följande ”samarbetspartners” att ringa upp dig per telefon:

Agria Djurförsäkring (http://www.agria.se/)
Amnesty International (www.amnesty.se)
Australian Wine Club (www.australianwineclub.se)
Boxer TV Access AB (www.boxer.se)
Dagens Nyheter AB (www.dn.se)
Dentway (www.dentway.se)
Fleur de Santé (http://se.fleurdesante.com/)
Flexile (www.vnp.se)
Fortum (www.fortum.se)
Fyrklövern (/www.fyrklovern.se/)
Girlit (www.girlit.se)
Pollux (www.polluxklubben.se)
Greenpeace (www.www.greenpeace.org/sweden/se/)
Iku Extracoach (www.extracoach.se/extracoach)
Insplanet (www.insplanet.com)
Ladies´Secrets AB (http://www.ladiessecrets.com/)
Lectinect (http://www.lectinect.se/)
Miljonlotteriet (https://www.miljonlotteriet.se/)
Norkrill (http://www.norkrill.se/)
Onlinecon (www.natusal.com)
Pharmaoptic (www.pharmaoptic.com)
Provea (www.provea.com)
Spelskolan (http://www.spelskolan.se/)
Spärrservice (http://www.mysafety.se/)
Svensk Säkerhetstjänst (www.sst.se)
Sydsvenska Dagbladet AB (www.sydsvenskan.se/)
Telenor Sverige AB (www.telenor.se/)
Veckans Affärer (www.va.se/)
Viasat (www.viasat.se)
Vitaelab (www.vitaelab.se)
VitoMaris (www.vitomaris.se)
Vircall (www.vircall.eu)
Callia (www.callia.no)
Norvital (www.norvital.no)
Bonnier Publications International AS, Bonnier Publications A/S och Benjamin Publications AS via brev, telefon och andra elektroniska medier (t ex e-mail, sms) (www.bonnierpublications.se).

Källa: http://www.euroads.se/sites/se/surveys/120/survey.php?terms

Men sedan så har vi ju de andra EuroAds-bolagen som dina uppgifter skickas till..

.dk-sidan visar följande ”partners”:

Nyhetsbrev från:
Dagensbedste.dk (Dagens Bedste Aps)

E-mail från:
EAmail.dk (EuroAds Denmark A/S)
Nordicoffers.com (Riis Knudsen Holding ApS)
Tilbuddirekt.dk (InfoDirekt A/S)
Stjernepost.dk (2AD Media)
Vipmail.nu (Adromi APS)
Starmail.com (Starfly Media)
Online-tilbudet.dk (EM Online Aps)
Vinderguide.dk (PA Media)
Baretilbud.dk (Starfly Media A/S)
Den Gode Mail (Starfly Media A/S)
Ekstra-tilbud.dk (Mojo marketing Aps)
pers-tips.dk (Mojo Marketing Aps)
Gittes-madtips (Starfly Media A/S)
Swing Media (Swing Media)
Forbrugerrespons (Berg & West)

Per telefon:

Viasat (www.viasat.dk)
Canal Digital (www.canaldigital.dk)
US Greencard (www.usagc.org)
Alka Forsikring (www.alka.dk)
Falck Danmark A/S (www.falck.dk)
Lindhardt & Ringhof A/S (www.lindhardtogringhof.dk)
Unicef Danmark (www.unicef.dk)
Aller Media A/S (www.aller.dk)
DM Partners A/S (www.dmpartner.dk)
Red Barnet (www.redbarnet.dk)
Vesterålens Naturprodukter (www.ao3.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (www.dn.dk)
Nordjysk Elhandel (www.neas.dk)
CA a-kasse (www.ca.dk)
ASE (www.ase.dk)

Källa: http://www.euroads.dk/sites/dk/surveys/120/survey.php?terms

och den norska sidan:

Fleur de Santé (http://no.fleurdesante.com/)
IMP (http://www.imponline.no/)
Herbalife (http://www.herbalife.no/)
Silverpoint Vacation Club (http://vacationclub.silverpoint.com/)
Norvital (http://www.norvital.no/)
Lectinect (http://www.lectinect.no/)
Nett & Lett (www.nettoglett.no)
NextGen Tel (http://www.nextgentel.no/)
Viasat (www.viasat.no/)
Ventelo (www.ventelo.no)
Forhandler.no (www.forhandler.no)
Vesterålens Naturprodukter AB (http://www.vnp.no/)
Imedeen (http://www.imedeen.com/Norge.aspx)
Uno gruppen (http://unogruppen.no/)
Canal Digital (http://www.canaldigital.no/)
Top-Team (http://topteam.no/)
Firkløveren (www.firkloveren.no/)
SmartRespons Media (www.smartresponse-media.com)
Vircall (www.vircall.eu)
Callia (www.callia.no).

Källa: http://www.euroads.se/sites/no/surveys/120/survey.php?terms

Det finns en finsk sida också, men eftersom motsvarande sida hos dem ger felmeddelande så kan vi endast se ett antal logotyper på framsidan på deras ”partners”
http://euroads.fi/fi/
Jag blir ”ledsen i ögat” av att jag besökte Facebooksidan vid midnatt som då hade 7 805 gillamarkeringar. Och när jag nu besöker den så har den 11 206, vilket betyder att det är 3401 som låtit sig lurats de senaste 16 timmarna, eller 212 stycken i timmen..

Snälla – uppdatera dig!
– Läs noga igenom villkoren – det finns INGEN som av fri vilja vill slänga hundratusen kronor på dig – leta kritiskt efter VAD dom tar av dig och säljer till vem..
Var observant på att du bla utan att aktivt markerat det, har gett tillåtelse om utskick inom kategorier som Erotik och Casino & Betting.

Läs mer här

Related Articles

7 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *