.SE:s ackrediterade Registrarer

(Observera att bilden är klickbar)

Det är mycket sällan som jag skriver något här som är direkt relaterat till mitt jobb, men det här inlägget är ett undantag. Och anledningen till det är att jag mycket ofta får frågor om det av läsare till min blogg.
Så jag tänkte helt enkelt berätta om vad som gäller i väldigt grova drag.

Jag tänker peka på .SE:s partners sk registrarer och processen för att bli partner till .SE
För det är något som med den numera ettåriga affärsmodellsbytet har förändrat

För att ansöka om att bli registrar

http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/ansokningsformular-for-att-bli-registrar/
Att ansöka om att bli en ackrediterad registrar för .SE, så finns det tre grundläggande saker som behöver vara uppfyllda:

Ifyllt ansökningsformulär
Årsredovisning eller motsvarande (bifogas med ansökan)
F-skattesedel eller motsvarande (utländska registrarer, bifogas ansökan)

Läs mer:
http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/

Uppfyller en ansökan dessa tre ”basic”-krav så tas ansökan emot och det görs en del kontroller av aktören, bla en ekonomisk bedömning och ”warehousing”-kontroll (innehav/lagerhållning av domäner).

Efter ett antal av dessa interna kontroller så skickas endera ett avslag eller instruktioner om hur man går vidare i processen.

För att sedan bli godkänd som registrar, så behövs förutom att den administrativa kostnaden ska vara inbetald även;

– Godkänd registraransökan
– Certifieringsutbildning med godkänt kunskapsprov
– Godkänt funktionsprov gällande EPP
– Undertecknat registraravtal av båda parter

Certifieringsutbildning

Certifieringsutbildningen leder till ett kunskapsprov om ca 120 frågor, där det finns självstudiematerial på Svenska här:
http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/studiematerial-for-certifiering/
och på engelska här:
http://www.iis.se/en/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/studiematerial-for-certifiering/

Certifieringsutbildningen är på individnivå och ses av en del som ganska svåra (med individer som behöver göra om provet många gånger innan de godkänns), medan andra kan det som rinnande vatten. Det är trots allt den kunskapsnivå .SE anser att våra partners bör ligga på.

Förutom certifieringsutbildningen/kunskapsprovet, så behöver den blivande registraren även klarat ett funktionsprov i EPP som visar att den blivande registraren behärskar samtliga kommandon som krävs för att utföra registreringstjänsterna.

Dessa är:
Nyregistrering av domännamn
Förnyelse av domännamn
Uppdatering av kontaktuppgifter
Uppdatering av namnservrar
Byte av registrar
Överlåtelse av domännamn
Avregistrering av domännamn

.SE-registreringar hanteras sedan ett år tillbaka endast genom EPP. Men info om EPP och bla exempelkoder för bla Java, Php och Perl finns här:
http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/epp/
Och i det fall man önskar support kring EPP, så finns detta forum, där många gånger frågorna redan är ställda och fått svar: http://www.registrars.se/forum/

Av .SE:s ca 140 registrarer, så är ett 50-tal registrarer medlemmar i föreningen registrars.se, vars avsikt är att ta vara på registrarernas intressen http://www.registrars.se/om-oss/
och även satt upp normer för vad de anser vara ett etiskt riktigt arbete gentemot slutkunder. http://www.registrars.se/wp-content/uploads/2007/05/etikregler_registrars.pdf
Med sina etiska riktlinjer skapar de en försäkran att registrars.se:s medlemmar följer och anammar dessa, till förmån och trygghet för slutkunden. Detta gäller bla transparens, uppriktighet och marknadsföring.

Skyddsnät för registranter

I det fall en registrar ”av någon anledning upphör vara registrar”, så träder en en sk ”Last Resort”-registrar in.
En ”Last Resort”-registrar är en temporär lösning dit den uppsagda registrarens kunders domäner hamnar under en 3 månaders period.
Under denna period uppmanas innehavaren att välja en ny registrar för sin domän.
Efter 3-månadersperioden upphör ”Last Resort”-registraren.
Om det mot förmodan skulle finnas kvar innehavare som av någon anledning valt att inte flytta sin domän till annan registrar under 3-månadersperioden, så flyttas dessa domäner till .SE Direkt.

Detta pga att slutkunder inte ska drabbas, utan ett skyddsnät tar vid, där ett annat skyddsnät upphör.

Du kan som innehavare närsomhelst byta registrar

För SAMTLIGA domänregistreringar och hos ALLA registrarer gäller att innehavaren till en domän närsomhelst, förutsättningslöst och kostnadsfritt kan begära en auktorisationskod och byta registrar.

Auktorisationskoder

Viktigt att komma ihåg är att det ALLTID är den senaste auktorisationskoden för domänen som gäller. Vilket betyder att om du begärt koden flera gånger av din registrar, så är det endast den senaste som går att använda eftersom de tidigare skrivits över. Dessutom är auktorisationskoder engångslösenord, vilket betyder att när de väl är använda, så är de förbrukade och kan inte användas igen, utan då behöver en ny kod genereras.

Observera bara att du som innehavare kan ha avtalat andra tjänster och produkter med din nuvarande registrar och att flytta din domän, har ingen inverkan på exempelvis webbutrymme, utan dessa avtal behöver separat sägas upp om du så önskar avsluta dessa.

Detta är i stora drag det jag mest fått frågor om, men om du har frågor av allmän karaktär, så skriv gärna en kommentar till detta inlägg, så försöker jag svara

Related Articles

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Patrik / Webbhotellen.nu , onsdag 28 april 2010 @ 11:25

    Såg inte ditt svar inne på City Network´s blogg förens nu men nu har jag iaf svarat tillbaka.

    Hoppas du får en trevlig dag. Mvh / Patrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *