Tänk Säkert – Informationssäkerhetsmånaden 2020

Tänk Säkert – Informationssäkerhetsmånaden 2020

Nu har det gått drygt en vecka sedan Oktober månad, alltså den månad som är den så kallade ”Informationssäkerhetsmånaden”

Tänk Säkert – Informationssäkerhetsmånaden 2020 – vad är det?

..och vad det är och skulle ha haft för betydelse för Sveriges 10,3 miljoner invånare och Sveriges 1 152 000 företag (med färre än 10 anställda) hittas på den långa långa URL:en https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/informationssakerhetsmanaden/
som postades nu i början av november, där man kan läsa sig till att:

Varje år i oktober är informationssäkerhetsmånaden under temat ”Tänk säkert”.
Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företagen för att säkrare hantera exempelvis lösenord, kortuppgifter och sin viktigaste information.

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs.
Kampanjen är ett led i detta. Kampanjen genomförs av MSB tillsammans med polisen.
Därutöver har ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerats för att sprida kampanjens budskap.

Nu framgår det inte i den texten var man kunnat hitta denna kampanj, så tur är att jag redan innan kände till att den ligger på den betydligt kortare URL:en https://www.msb.se/tanksakert

Där står att läsa att
”I Sverige har MSB genomfört kampanjen”Tänk säkert”. Syftet med kampanjen har varit att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Klicka på bilden för att se videon

Jag vill förstora upp antal visningar för den här byråproducerade 16-sekunders videon som MSB skulle utbilda och informera Privatpersoner och Småföretagare upp till 10 anställda för att låta bli att klicka på suspekta länkar.

Screen tagen 9/11 2020

Men nu är inte dessa 16 sekunder nyproducerade, utan inledningen av förra års 49 sekunder långa video, som till dags dato fått hela 1909 visningar.

Klicka på bilden för att se videon
Screen tagen 9/11 2020

Hur anser MSB själva att de har lyckats?

Att döma av sin egen utvärdering, så verkar de dessutom tämligen nöjda med detta fantastiska genomslag.

Klicka på bilden för att besöka källan

..att jag inte delar MSB´s åsikt kring kampanjernas ”success rate”, är dagens underdrift och jag anser att MSB borde ha lärt sig av vad som inte fungerar sedan tidigare år – men icke.

Årets fokusområden tycks (bland annat) även ha varit att skydda sig mot nätfiske (så kallad phishing)

Och själv anser jag det mycket anmärkningsvärt att MSB idag hösten 2020 inte kommit längre än kunna visa upp 46 stycken visningar per dag av sin mycket korta kampanjfilm under årets kampanjmånad.
Detta efter att de i mars 2018 fick Regeringens uppdrag att ”öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet, även innefattande frågor om id-stölder.”

Och jag vill upprepa det jag skrev inledningsvis: uppdraget handlar om att öka kunskapen för Sveriges 10,3 miljoner invånare och Sveriges 1 152 000 företag (med färre än 10 anställda).

Det är ju så att någon skulle kunna få för sig att man på MSB inte bryr sig om man når ut till allmänheten eller inte, utan snarare bara vill få det överstökat!?

Problemet är att konsumenternas och företagarnas behov kvarstår, då de låter sig luras varje dag. Varannan minut anmäls ett bedrägeri till Polisen.

Och jag har själv ingen erfarenhet eller inblick av ovan kampanjmånader utan ser detta i ett utanförperspektiv, så det kan såklart finnas många skäl, såsom resursbrister och fokus på rådande pandemi, som jag inte känner till.

Men det finns en sak som JAG ser som mest klandervärd:
Om man som svensk myndighet har i uppdrag att stärka allmänhetens medvetenhet kring it-säkerhet och internetrelaterade hot, dessutom under ett kampanjnamn som är ”Tänk Säkert” (smaka på den uppmaningen en sekund). Vad gör man då?

Jo, man säkrar först upp sig själv, innan man tar sig an att försöka säkra andra!

Nu satt jag och väntade och hoppades, fram till att halva kampanjmånaden gått, då vågade jag inte chansa längre, utan JAG registrerade dessa domäner och länkade dem till MSB:s kampanjsida.

Detta för att MSB/Polisen inte själva skulle riskera att utnyttjas i en simpel phishingattack, som skulle förvisat hela kampanjen med tillhörande myndigheter till en skamfylld vrå.

För att själva säkra namnet för sin digitala kampanj som domänadress under den toppdomän som man har sin målgrupp, torde vara det mest grundläggande för vilken kampanj som helst, alla kategorier!
Men så har uppenbarligen inte MSB tänkt..

Ironiskt kanske, men det finns nog skäl att skruva lite på budskapet till Tänk Säkrare!

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *