Utbildning av polisen – fler frågetecken än svar

questionsJag blir verkligen inte klok på RPS, Rikspolisstyrelsen – alltså vår centrala förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polismyndigheterna i Sverige och tillika de som ansvarar för polisens utbildning.

Vars huvuduppgift kortfattat kan beskrivas vara att skapa bästa möjliga förutsättningar på kort och lång sikt för en bra polisverksamhet i Sverige.

Det jag har i åtanke är såklart polisens bristande kunskaper och förståelse kring IT- och Internetrelaterad brottslighet, något som jag sett som förbättringsbart under många år.

Det tar Rikspolisstyrelsen minst 31 år att höja avsedd Internetkompetens hos alla sveriges poliser..

Och jag vill som så många gånger förr sagt att jag har många goda och långa kontakter med mycket kunniga och engagerade personer inom olika polismyndigheter, så jag vet med säkerhet att det finns mycket IT-skarpa poliser. Mina kontakter har främst rört olika typer av bedrägeribrott, som till drygt 90% är Internetrelaterade.

Men RPS talesman för dessa frågor har så länge jag kan minnas varit IT-brottssektionens Anders Ahlqvist och jag förmodar därför att det han säger och skriver är den officiella bilden av RPS budskap.

– och det är därför jag skriver det här inlägget – för jag blir långt ifrån övertygad!
Det är såklart inte personligt mot AA själv, (även om jag anser att han genom åren gjort ett antal mindre lyckade och direkt felaktiga uttalanden).

Men vad är det jag gnäller om nu då?

Jo, i en artikel på idg.se 2011-09-07 berättar AA att 1% av Sveriges poliser är IT-brottsspecialister (Polisens benämning på IT-forensiker) – alltså 200 av 20 000 svenska poliser.

Artikeln berättar även att RPS är väl medveten om problemet, och har tagit första steg för att öka it-kompetensen bland vanliga poliser.
IDG-artikeln

”Fine and dandy”, tänker jag i september 2011, nu kommer det att hända saker – äntligen!

Tidsmässigt så sker intervjun i idg.se 2011-09-07 alltså 2 månader efter att jag skrivit ett ganska långt och avslöjande inlägg om Företagslansering Sverige AB som hann lura företagare på över 55 miljoner Företagslansering Sverige AB och faktiskt samma dag som någon pellejöns-jurist i Malmö polisanmält internetsweden.se för grovt förtal mot ett företag Grovt förtal !?

Och eftersom jag vid det här laget har föreläst för ett stort antal poliser och andra brottsbekämpare, så tar jag under senhösten 2011 kontakt med AA för att erbjuda RPS mina kunskaper på området (ideellt).
Och får till svar att han håller på att inventera utbildningsbehovet hos Sveriges poliser.

Efter det så har den ökande statistiken över anmälda bedrägeribrott fått medias intresse och SVT Pejl har även visualiserat skillnaderna på uppklaringsgraden mellan länen.
(Vilket torde vara ett bra underlag för RPS att ta till sig gällande kunskapsinventeringen)
Interaktiv grafik

För riket inkom under 2011 drygt 115 000 bedrägerianmälningar och det var 8% (9 200) som personuppklarades – vilket då resulterar i att 105 800 anmälningar fortfarande är olösta eller mer sannolikt nerlagda vad gäller 2011 års anmälningar.

Under 2012 fortsätter jag att föreläsa för en stor mängd brottsbekämpare och ansvariga (bla Justitieminister Beatrice Ask), men från RPS intet nytt..

Men så 2013-01-03 så kan jag läsa på Polisens hemsida om att nu satsar Polisen stort på att internutbilda personal.

Och AA skriver: Under 2013 kommer Polisen att genomföra en första större organiserad utbildning inom internetinhämtning.
Polisens nya utbildningssatsning

Återigen tänker jag – fine, by me!!

Det tog AA 1½ år att konstatera vad jag gjort åratal innan han fick uppgiften på sitt bord, men nu ska det bli en större organiserad utbildning för svenska polisen, så jag håller kniper igen och hoppas att allt går bra, för det är ju på gång..

Men så dagen efter så låter sig AA intervjuas till en podcast på reactnow.se där han säger lite spektakulära saker som får mig att fundera.

Nedan text är inga citat, utan min återgivning av ljudfilen längre ner, som jag lyssnat på (mer än en gång):

AA:
– I huvudsak agerar polisen målinriktat, agerar på information som vi redan har fått i form av ingångsvärden.
Att göra någon sorts allmän spaning på Internet det bedömer vi som meningslöst att surfa runt för att hitta något intressant, för det finns 4 miljarder siter därute och att göra någon allmän översikt är inte möjligt.
Tipsen kommer från många håll, delvis från allmänheten men även från polisorganisationer utomlands som tipsar oss och vi tipsar dem.

Min reflektion: Svensk polis jobbar alltså inte med proaktiv spaning på kända grupperingar – utan reagerar endast på externa tips – märklig strategi.

Intervjuaren:
I vilken mån har ni internetionellt samarbete för att komma åt verksamheter som har en sida i ett land, pengarna betalas till ett annat och varorna levereras från ett tredje land – hur kan man bekämpa det

AA:
För det första så finns siterna nästan aldrig i Sverige, för det har man lärt sig naturligtvis.
Den som agerar mot den svenska marknaden har inte sin webbsida hos en svensk operatör, för då vet man att den svenska polisen lättare kommer att kunna agera mot den.
Man har stor kunskap om det här och det finns mycket information på Internet om hur man ska undgå polisen.
Det finns ett generellt problem eftersom våra lagstiftningar är nationella och Internet är internationellt och det är mycket svårare att hänga med då för polisen.
Däremot finns ett väl utvecklat samarbete mellan nationella enheter som jobbar med det här, för alla har samma problem och alla förstår problemet utan vidare.

Min reflektion:
För det första så är svenska operatörer till 99,5% INTE ansvariga för hosting av webbsidor, utan det är webbhotellet/hostingleverantören av som är ansvariga för innehållet på webbsidorna.
För det andra så stämmer inte AA:s påstående – jag känner till stora mängder bedrägliga sidinnehåll som hostas på servrar inom Sveriges gränser.
Och vad gäller Internetrelaterade bedrägerier i form av bluffakturerande verksamheter, så har de legat och ligger i de allra flesta fall på just svenska servrar och webbhotell och sedan 2009 har det såvitt jag känner till aldrig tagits ner någon domän, webbhotellskonto, server, dns-hosting för dessa verksamheter på begäran av RPS eller annan svensk polismyndighet. Och låt mig försäkra om att jag skulle ha känt till om så var fallet.

AA:
Vi räknar med att vi 2012 kommer att vi får ungefär 200 000 anmälda bedrägerier i Sverige och nästan alla begås via Internet.

Min reflektion:
RPS talesman säger inte ”jag räknar med”, utan han säger ”vi räknar med” och går alltså ut i intervju den 4/1 med en siffra på 200 000 anmälda bedrägerier.
9 dagar senare så presenterar BRÅ siffror som berättar att RPS förväntan skjuter 56% över målet, eller i omvänd statistik, så är sanningen 64% alltså knappt 2/3 av RPS uppskattning/förväntan.

128 00 anmälda bedrägerier (7%-ig ökning från 2011, då siffran var 115 00 anmälda bedrägerier)
(sid 13, BRÅ:s statistik)

Om RPS som ansvarar för samordningen inom svensk polis, uppskattar trenden för en specfik brottstyp (kapitel 9) så fel som en tredjedel på ett år, så kan jag anse att det är mycket allvarligt.

Men så har vi frågan om IT-kompetensen inom polisen och AA svarar:

Kunskapen varierar är det korta svaret.
Tyvärr får vi konstatera att svensk polis varit sent ute med den breda utbildningen till polisen, både till konstapeln på gatan men också till de specialister vi behöver ha.
Det finns experter, men dom är alldeles för få.

Ny utbildning på gång
Vi kommer att starta upp en utbildning senare i år för ungefär 25 personer är det tänkt..
Man kan tycka att vi är för sent ute och att det är för lite, men vi är åtminstone på väg åt rätt håll

Slutligen vid slutet av intervjun, så blir det lite skojfriskt

Intervjuaren: Bevisprovokation är ju inte otillåten, finns det en gråzon för vad få göra och inte får göra?

AA: Du får ursäkta för nu hör jag dig inte längre.

Intervjuaren: Hör du mig nu?

AA: Nej..

Lyssna på på ljudfilen:
10 minuters ljudfil från Reactnow.se

När jag sedan i polistidningen läser att RPS ”större organiserade utbildning för svenska polisen” egentligen handlar om att 25 poliser ska gå en 2-veckorskurs i höst 2013
och läser att det är ”Förhoppningen är att alla poliser med tiden ska få samma utbildning.
Polistidningen

Så kan jag konstatera följande:

Det tar minst 2 år från att AA berättar för idg.se om utbildningen, till att 25 poliser får möjlighet att gå den.
Om vi sedan utopiskt räknar med att det KONSTANT kommer att köras 2-veckorsutbildningar för samtliga poliser i Sverige non-stop
(struntar i semestrar och julledigheter mm) så skulle den utbildningstakten innebära:

RPS avser att köra 2 veckorsutbildningar = max 26 utbildningstillfällen per år.

20 000 poliser delat med 25 i varje utbildningsomgång = Behovet är därmed 800 kurstillfällen

800 kurstillfällen delat med 26 möjliga per år = ca 31 år!

Det skulle alltså ta 31 år för att infria RPS ”förhoppning”

SKRATTA INTE!
SKÄMTA INTE OM DET!

För det är INTE roligt – Det är TRAGISKT!

Jag får för mig att alla utom RPS förstår det skriande behovet av kompetens inom Polisen och att även om de skulle snabba upp utbildningshastigheten tiofaldigt till 3 års tid, så är redan det för lång tid, för om 105 800 bedrägerianmälningar inte blev personuppklarade 2011, så lär siffran inte bli lägre för 2012 när antalet anmälningar ökat med 7%, hur statistiken blir framöver kan vi bara sia om, men trenden går som sagt stadigt uppåt..

Min avslutande fråga är NÄR vi svenska medborgare ska våga hoppas på mer av polisen?

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *