Varning för skånska bedragare (Observera – omfattande gräv)

Jag har lagt ner en hel del tid för att gräva runt för att kunna göra det här inlägget.
Anledningen till det, är att jag vill att så många som möjligt ska kunna se hur det hänger ihop.

Jag hoppas att du rekommenderar andra att läsa inlägget och på så sätt hjälpa mig att sprida det till fler läsare.

Naturligtvis uppskattar jag om du gillar OCH  rekommenderar andra att läsa det, delar det via Facebook eller Twittrar eller RT:ar i Twitter eller +1 via Google

Ju fler som läser det, desto mer uppskattar jag för din hjälp!

[sws_red_box box_size=”537″]Nordens Företagslansering HB säljer ”beskyddarverksanmhet” från hittaforetag.se (är sannolikt hittaforetagen.se)

hittaföretagen.se/(Företagslansering Sverige AB) är telefonbedragare som hävdar att det finns ett giltiga avtal med den uppringde, ett avtal som den uppringde endast kan ta del av genom att betala 1700 SEK till ”inspelningscentralen.se” (som är registrerad på samma registrant som hittaforetagen.se.) vill den uppringde inte veta av något avtal, så skickas ”avslutsfaktura” som varierar från 5K-10K ex. moms.

nordenmedia.se/nordenmedia.com/Länsdelen Norden AB, .com-adressen är registerad på VD:n på Företagslansering Sverige AB, bedriver annars identisk verksamhet som hittaföretagen.se

varningslista.com/varningstjanst.se (Benelco Fastighetsförvaltning AB) varnar för och säljer hjälp mot bluffakturor, varningstjanst.se är registrerad på samma registrant som hittaforetagen.se och inspelningscentralen.se

Som inlägget kommer att visa så är det egentligen samma badragare bakom allt detta elände.

Nordens Företagslansering HB

Den 4/7 så hamnar ”Nordens Företagslansering HB” på Svensk Handels varningslista.

Uppgifterna som listas är:

Nordens Företagslansering HB

Org nr: 969755-6240
Adress: Ärenprisgatan 22C
Postadr: 214 57 Malmö
Telefon: 0729-34 36 75
Faxnr: Uppgift saknas
Bank/Plusgiro: 763-9214

Till det kan jag lägga till att de 21-22-åriga styrelseledamöterna, som ser ut att vara ”puppys” (målvakter) i bolaget heter:

* Ricardo Alexander N. Jönsson (som dessutom har samma adress som bolaget)
* Abdul Amir Jawad Abdulkarim
* Bolaget registrerades 16/5 2011
Källa: http://www.ratsit.se/9697556240
..men det ser inte ut som något annat än att de fått ett par tusenlappar, för att stå där med namnet..

Men okej, förutom att ”Nordens Företagslansering HB” helt uppenbart verkar ha något att göra med ”Företagslansering Sverige AB
För hur många företag i Sverige tror du har ”Företagslansering” i bolagsnamnet ?
Kanske inte så många va? Sanningen är att det  bara är dessa två: http://allabolag.se/?what=F%F6retagslansering
Dessutom är de båda registrerade i Skåne första delen av 2011, båda ligger på Svensk Handels varningslista för att de pysslar med samma sortens bedrägerier.
Så jo, jag vill påstå att det är ganska uppenbart så..

Kan det verkligen vara så ”klantigt” eller ”fantasilöst” (om man så vill) att hittaföretagen.se (Företagslansering Sverige AB) har skaffat sig en egen ”utökad verksamhet” för att hålla igång bedrägerierna – Ja, det verkar inte mycket bättre faktiskt, men det finns mycket mycket mer!

”Företagslansering HB” har inte helt oväntat adresser och målvakter från samma landsdel som de de flesta busarna i detta lilla ”ormbo” av buserier.

Och jag visste ärligt talat ingenting om detta företag, mer än att jag hade fått ett lite ”speciellt tips”, men jag tycker att det är ganska tydligt att det finns företrädare för verksamheten som redan hunnit vara inne och kommenterat positivt/neutralt/löjligt naivt, på Svensk Handel:s listning av företaget

Läser man kommentarerna så behöver man inte vara ”Einstein” för att förstå vilka kommentarer som är äkta och vilka som är ”fake”.
http://svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/Foretagslista/Nordens-Foretagslansering-HB

En av kommentarerna skriver bla:

.. Hävdar (i mitt fall via telefonsamtal från hemligt nummer) att de kan hjälpa till att köpa ut ett avtal som finns med hittaföretag.se. Mitt bolag har inget sådant giltigt avtal, och har heller ALDRIG betalat för en sådan tjänst. De är dock snälla att låta mig köpa ut avtalet för 4.000 SEK, annars måste jag betala 24.000 SEK..

De första kommentarerna ser alltså helt genuina ut och där får vi veta att det är bluffakturerare OCH ”hjälpsamma” telefonbedragare som alltså dels skickar bluffakturor och även ringer upp och för en 4-tusing hjälper den uppringde att bli av med ett avtal med hittaföretag.se – ett avtal som aldrig existerat.

Vilket gör detta till en typ av ”beskyddarverksamhet” alt. ”digital maffia
(OBS hittaforetag.se är inte längre verksamma, men det är däremot hittaforetagen.se i allra högsta grad och jag är därför ganska säker på att det är en mycket vanlig ihopblandning av dessa två verksamheter som kommentaren handlar om).

Men den nya tvisten här är alltså att de utger sig för att vara ”good guy” och ”hjälper” den uppringde med att komma ur ett avtal (som den uppringde aldrig ens avtalat) med en annan part – bedrägeriverksamheten hittaföretagen.se.

Men vi lämnar den här senaste busen ett tag och tittar istället på ”hittaföretagen.se” ett tag för att bena ut busarnas verksamheter

”hittaföretagen.se”/(Företagslansering Sverige AB)

”hittaföretagen.se” har åtminstone ”busat” sedan början av mars 2011 (vet jag säkert), men hamnade inte på Svensk Handels varningslista förrän 30/5

http://svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/Foretagslista/hittaforetagense/

[sws_red_box box_size=”537″]Deras verksamhet går ut på att ringa upp företagare och påstå att det finns ett rullande avtal mellan dem och den uppringde och att de nu ringer för att kolla om någonting ska uppdateras. Den uppringde förnekar såklart någonsomhelst vetskap om något avtal, men erbjuds då att avsluta avtalet för en mindre uppsägningspeng (varierar mellan 2½-7K ex. moms). Detta vill den uppringde såklart heller inte veta något av, men får då hot om inkasso, kronofogde mm. Den uppringde hävdar förstås att det inte finns något avtal, medan bedragaren säger att jo, det kan du rekvirera från ”inspelningscentralen.se” Endera via telefon eller via support@inspelningscentralen.se. Bedragaren påstår även att detta är tredje part som de inte har med att göra. Kostnaden för att rekvirera det påstådda avtalet är 1700:- ex. moms

Som ni kan se finns ingen sida på www.inspelningscentralen.se och domänen är registrerad på samma registrant som hittaforetagen.se
– Det är alltså bara ytterligare en ”twist”/ett hot/ett bedrägeriförsök..

”hittaföretagen.se” är smått duktiga på att förvirra, snurra och göra saker lite random:

De använder en registrant (ett organisationsnummer) för de flesta domänregistreringar, ett annat organisationsnummer för betalningar, medan egentligen är helt andra gossar bakom bluffverksamheterna, (vad det verkar). Vilket inte minst vissa registrerings- och bolagsadresser talar för, för att inte tala om de försök till förvillande verksamheter som jag tar upp längre ner.

Så jag googlar lite och ser vad jag hittar på ”Företagslansering”: http://wp.nu/a53a
Kikar på träffen ”Svensk Företagsrådgivning” som har ”rullande nyheter” där jag kan läsa om:

nordenmedia.se/nordenmedia.com/Länsdelen Norden AB

Norden Media

Norden Media kontaktar företagare runt om i landet och ska komplettera med flera sökord för er marknadsföring,
något som de flesta ställer sig oförstående till då de aldrig hört om företaget eller haft någon tidigare kontakt (vilket inte är konstigt då företaget etablerades i april i år).

Säljaren påstår då att det har ni visst, och att han har bevis genom en ljudinspelning, men för att du ska få lyssna på denna ljudinspelningen (där du påstås vara en part)
måste du betala 1700 kr då den finns hos en tredjepart, den så kallade ”Inspelningscentralen”.

Låter detta bekant? Om ni tidigare har läst om HittaFöretagen.se så ser ni säkert mönstret.
VD och suppleant för Länsdelen Norden AB är två unga killar födda -91 respektive -90, men det är inte någon av dessa namn som är intressanta,
utan namnet som registrerat företagets hemsida, nordenmedia.com.
Här hittar vi nämligen att ägare av domänen är Damir Bubani, som är styrelseledamot för företaget bakom HittaFöretagen.se, Företagslansering Sverige AB.

Det är alltså med andra ord tydligt att både HittaFöretagen.se och Norden Media drivs av samma grupp personer och de använder samma metoder och knep för att lura företagare på pengar.

Detta är intressant – det är postat 2011-06-13 och helt klart något värt att försöka verifiera.

Kikar på http://who.is/whois/nordenmedia.com/ och mycket riktigt är det Damir som är registrant:

domain: nordenmedia.com
owner: Damir Bubani
email: kolja_123@hotmail.com
address: Nygatan 4a
city: Billesholm
state: —
postal-code: 26050
country: SE
phone: +46.768500085

Adressen stämmer även med Företaglansering Sverige:s adress (alltså företaget bakom hittaforetagen.se)
http://www.121.nu/onetoone/foretag/foretagslansering-sverige-ab och är även Damirs hemadress enligt 121.nu

De hänvisar också till ”Inspelningscentralen” (inspelningscentralen.se) – som vi redan vet vem som ligger bakom.

Och vi kan även se att nordenmedia.se redirectar till nordenmedia.com, varför det blir intressant att titta på .se-registranten:

Kontakt-ID dXXXXb1104-91209
Namn DXXXX BXXXXXX
Företag Länsdelen norden ab
Organisationsnummer [SE]556847-9546
E-postadress Info@nordenmedia.com
Adressrad 1 Hagalundsgatan 34
Adressrad 2 –
Adressrad 3 –
Postnummer 16964
Ort Solna
Land SE
Telefon +46.768500085

Ja, gemensamt för dessa två registrantuppgifter är telefonnumret och ”kopplingsmässigt” domänerna emellan, så använder .se-domänens registrant .com-adressens e-mailadress (Info@nordenmedia.com). Alltså finns det solklart en koppling mellan Företagslansering Sverige AB (hittaforetagen.se) och Länsdelen Norden AB (nordenmedia.com) 

I Länsdelen Norden AB, 556847-9546 har vi ytterligare två ynglingar i 20-årsåldern med ”utlandsklingande” efternamn):

VD: DXXXX XXXX BXXXX, (Editerat)
Suppleant: SXXX FXXX NXXX HXXX
Det enda lite märkliga med bolaget är att det inte är skånskt – utan har besöksadress på HAGALUNDSGATAN 34 i Solna
http://allabolag.se/5568479546

Kikar man den ”smått osmakliga” sidan så hittar jag snart att:

http://nordenmedia.com/webbproduktion.php textmässigt är rippad från  och

http://nordenmedia.com/medieproduktion.php är textmässigt rippad från 

Det som sedan blir mycket mer intressant är att  håller på och jobbar med en ny version av hemsidan, och jag ser att:

http://nordenmedia.com/about.php textmässigt är rippad från development-miljön av den kommande sidan:
(Känns inte helt naturligt att man skulle hitta den sidan i utvecklingsmiljön om man inte innan hade någon koppling till verksamheten eller fått vetskap om den..)
Men några fler insinuationer vill jag inte göra i detta nu..
Och inte sjutton är de heller ”Google Adwords Qualified Individuals” heller, utan bilden är snatchad, sannolikt från  (som är det).

Men något som ”slår mig” här, är att de döpt bolaget till ”Länsdelen Norden AB”..

Detta eftersom jag hade ganska skojigt, när jag skrev de här två inläggen om en annan verksamhet som heter ”Länsdelen”:
https://www.internetsweden.se/pa-blocketse-finns-det-minsann-mojligheter/
https://www.internetsweden.se/pa-blocketse-finns-det-roflmao/

Det känns onekligen som att det är någon som på något sätt har en relation till ”Burton-boys” och deras ”Svenskmedia Öresund AB

Låt mig förklara; ”Bröderna Burton” bedriver en verksamhet som heter just länsdelen (lansdelen.se)
med adress ”Västra Kanalgatan 5 i Malmö”
http://www.lansdelen.se/kontakta-oss.html

(Sannolikt är det endast en ren tillfällighet att domänbusarna NDH Sweden AB
https://www.internetsweden.se/varning-for-ndh-sweden-ab-556811-0711-nordiskdomanhantering-com/
..sitter och busar på ”Västra Kanalgatan 8 i Malmö)

Men vad som var extra roligt här var i allafall att titta på vilka domäner som Bröderna Burton:s Länsdelen har registrerade:
http://www.lansdelen.se/om-lansdelen.html

Förutom länsdels-domänerna i den övre delen av sidan, så tycker jag personligen att den stora mängden av hitta- och alla-domänerna är mycket mer intressanta.
Och mycket märkligt!! att Burtongrabbarna missat att registrera ”hittaforetagen.se”, när de exempelvis registrerat ”hittaforeningar.se”..och en uppsjö av andra ”hitta”-domäner.
Men eftersom det är ungefär 50/50-fördelning mellan ”hitta” och ”alla”-domäner, så var mina fingrar inte sena att byta ut ”hitta” mot ”alla” i en ren chansning och vad tror ni händer när jag skriver in ”allaforetagen.se”

*fniss*

Ja vad hittar vi där om inte en ännu ej aktiverad klon (exakt kopia) av hittaforetagen.se vid namn allaforetagen.se – som mycket sannolikt kommer att ”aktiveras” när det blivit för ”hett” för hittaforetagen.se:s verksamhet.

Den enda skillnaden är logotypen och att ”hittaforetagen” är utbytt mot ”allaforetagen” överallt i texten. Det är samma ”Företagslansering Sverige AB” som ligger bakom sidan och registrerad på samma registrant som även registrerat hittaforetagen.se, inspelningscentralen.se..(och ännu en domän ska det visa sig):

varningslista.com/varningstjanst.se (Benelco Fastighetsförvaltning AB)

Och som av en händelse”.. Nej, jag har faktiskt känt till registreringen från ”första dagen” eftersom jag satt alerts på snarlika registreringar till min egen varningslista.se som registrerades 2010-03-05. Så jag vet mycket väl att domänen varningslista.com registrerades 2010-03-11, vilket är intressant, eftersom jag först den 13/3 lanserade varningslista.se: https://www.internetsweden.se/varningslista-se-smyglanserad/
Men runt den 10-11/3 så började jag länka ut till sidan från internetsweden.se, så jag misstänker starkt att det var ”en av mina läsare från den tiden” som observerat mina länkar till sidan varningslista.se..

Hursomhelt så är domänen registrerad på en icke-existerande boxadress, telefonnumret hittar jag ingenstans, Verksamheten heter ”Varningsinformation” och kontaktperson är en ”Dick Malmlundell

Hur fantasilöst är inte det??

Dick Malmlund har varit Svensk Handels säkerhetschef under 20 års tid, men som lämnade det uppdraget vid årsskiftet nu 2010/2011.
Sedan ett par år är Dick Malmlund även engagerad i ett bolag som heter ”Varningsinfo i Sverige AB” (varningsinfo.se)
varför registreringens registrantuppgifter ”Varningsinformation” – bara känns löjligt..för att inte tala om det påhittade namnet ”Dick Malmlundell

Domain Name: varningslista.com
ID………..: ORG-393977
Name………: Varningsinformation, Dick Malmlundell
PostAddress..: Box 19329
PostCode…..: 200 10
PostArea…..: Malmö
Country……: SE
Phone……..: +46.700323435
Fax……….:
Email……..: toftanasauto@gmail.com

http://who.is/whois/varningslista.com

Men om vi tittar på denna sida: http://varningslista.com/ så reagerar man direkt på att sidan inte kallar sig ”Varningslista”, utan istället för ”Varningstjänst” hmm..

Sidan erbjuder alltså hjälp mot bedragare, för en en massa olika månadskostnader – vad som gäller eller vilka priser som gäller verkar iaf för mig svårt att förstå:
http://varningstjanst.se/index.php/tjaenster/vara-priser

Men det skojiga är att de har en ”observationslista” och de skriver:

hittaföretagen.se ( Företagslansering Sverige AB ) – Nu kan ni ta del av ett säljsamtal från hittaforetagen.se

Innerhåller de moment som samtliga av de rapporter vi får in handlar om sedan starten.

För att höra ljudfilen logga in på ert konto!

Vi har sedan starten fått in många klagomål från kunder över hela Sverige, vi kommer under en period att avsätta stora resurser på och bevaka framfarten av hitta företagen. Vi vill naturligtvis få in så många klagomål så möjligt – desto fler som klagar desto större kommer slagkraften till att vara vid en eventuell rättegångsprocess!

Läs mer om hittaforetagen.se under rubriken nyheter

Anmäl er redan idag, så får ni professionell hjälp med att förebygga bluff mot ert företag!

Hoppar givetvis vidare till ”nyheter”, http://varningstjanst.se/index.php/nyheter – men där fanns inte så mycket att ta del av..

Men varför är det här så skojigt då kan man fråga sig?

Jo, för i sidfoten..så finns en logotype i gråskala som är länkad till http://www.varningstjanst.se
Kan ni gissa vem den domänen är registrerad på? Just det – samma registrant som hittaforetagen.se och inspelningscentralen.se

Sen kan ett erfaret öga se på den hängande telefonluren att en del av vattenstämpeln från iStockphoto.com finns kvar – och det tog mig ungefär 2-3 minuter att leta reda på var de kopierat bilden ifrån http://www.istockphoto.com/stock-photo-886396-telephone-receiver.php?st=c875854

Men skillnaden på denna sida är att det inte är ”Företagslansering Sverige AB” som vill ha pengar utan ”Benelco Fastighetsförvaltning AB”
Ytterligare lite komik är att Varningstjänst.se inte lyckats skriva sitt organisationsnummer rätt:

Benelco AB
Org-nr 557610-8500

Postadress
Box 16008
SE-200 25 Malmö

E-post: info@varningstjanst.se
Telefon: 040 – 616 09 00

(När det egentligen är 556710-8500)
Källa: http://allabolag.se/?what=556710-8500

Nåja, styrelsen i ”Benelco Fastighetsförvaltning AB” består av:
Dragan Nikolic (f. 1976), Ordinarie ledamot
Stargo Nikolic (f. 1988), Suppleant

Men vänta nu, kikar på Benelco och Dragan och ser att flera osammanhängande inlägg gjorts av en ”Dan Andersson” (som verkar ha ”intervjuat” Dragan..)
http://www.cint.se/debatt/ShowPostFlat.aspx?PostID=125081&PageIndex=13 och där Dragan verifierar att det är han som ligger bakom verksamheterna..

Jag vet inte riktigt vad jag ska säga – mer än att det krävs mycket kunniga och uthålliga personer hos Polis, EBM och Skatteverket för att reda ut alla dessa rökridåer och falska sammankopplingar, otal målvakter, ”småpåvar” mm för att nå fram till de verkliga bakgrundspersonerna.

Jag avslutar det här inlägget med att länka till Svensk Företagsförening som nyligen kommit tillbaka online efter en längre tids DOS-attack mot sidan, detta direkt efter att de publicerat ett säljsamtal med just en säljare från hittaforetagen.se samt en ljudfil (som fn inte verkar finnas tillgänglig, men väl samtalet  utskrivet) http://svenskforetagsforening.se/2011/06/hittaforetagen-ljudfil/ 

Jag uppskattar verkligen om du vill sprida det här inlägget!

 

Läs mer här

Related Articles

92 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Karin Holmqvist , lördag 9 juli 2011 @ 22:57

  Är jag blind?
  Hittar ingen +1Google-knapp, eller finns det ingen sådan? Nåväl inte svårare än att kopiera länken men i alla fall …

 • Internet Sweden , lördag 9 juli 2011 @ 23:01

  @Karin Holmqvist – Nej du har rätt – jag hade en plugin för +1, men den slog ut och knasade till det för andra plugins, så jag ska lösa det på annat sätt – men all spridning uppskattas.

  Tack för heads-up iaf.

  //Peter

 • […] skrev den 9/7 det här inlägget https://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/ om hur jag ser att en massa bluffbolag hänger ihop och att det finns mycket som talar för att […]

 • […] Fastighetsförvaltning AB. Jag skrev den 9/7 det här inlägget https://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/ om hur jag ser att en massa bluffbolag hänger ihop och att det finns mycket som talar för att […]

 • Damir Bubani , onsdag 27 juli 2011 @ 23:38

  Vilken Mega Bluff, du är värre än dem du varnar!

  Utdrag ur ditt inlägg:
  Men eftersom det är ungefär 50/50-fördelning mellan ”hitta” och ”alla”-domäner, så var mina fingrar inte sena att byta ut ”hitta” mot ”alla” i en ren chansning och vad tror ni händer när jag skriver in ”allaforetagen.se”
  *fniss*

  Du har absolut inte bytt ut hitta mot alla i en ren chansning, utan du har olagligt gått in och spionerat på vilka domäner svartapärlor äger. Och det kan du enkelt göra, då du jobbar på .se

  Bara så du vet så är du polisanmäld. Rättsliga åtgärder har vidtagits.

  Jag kommer även informera din arbetsgivare om dina olagliga intrång!

  Fnissa vidare nu, lilla gubben.

  Med vänliga hälsningar

  VD,Damir Bubani
  Företagslansering Sverige AB

 • Damir Bubani , onsdag 27 juli 2011 @ 23:44

  Sen för det andra

  GET A REAL LIFE

  Känner mig hedrad när någon uppvaktar mig och mina projekt så som du gör, fortsätt med uppvaktningen! Men vad jag inte gillar är när någon begår brott för att spionera på mig.

  Hoppas andra som läser detta inlägg håller med mig på denna punkt. Peter Forsman = Kriminell på hög nivå.

  Nu över till:

  All marknadsföring är bra marknadsföring,även negativ. Att synas, det är det som räknas
  -Där framtiden är idag! http://www.hittaforetagen.se

  Och det är det våra kunder betalar för att synas!

  Med Vänliga Hälsningar

  Damir Bubani
  http://www.hittaforetagen.se eller var det http://www.allaforetagen.se

  ahh, välj själv

 • Marknadsförare , torsdag 28 juli 2011 @ 9:29

  Damir Bubani//

  En gång i tiden kanske ”all marknadsföring är bra marknadsföring” gällde, även om det förstås brukar heta ”all publicitet, är bra publicitet”.

  Idag är detta dock inte fallet längre. Att gå fram som en ångvält i ett kommentarsfält på det sätt du gör är alt annat än positivt för ditt företag. Själv kom jag till det här inlägget för att du hånades på twitter. Är det bra för ditt företag tycker du?

 • Thommy Ottinger , torsdag 28 juli 2011 @ 9:41

  Det här var något av det roligaste jag har läst, Alltså Damir Bubanis kommentarer!
  Fortsätt göra det du för Peter! Det är på tiden att någon gräver fram fakta om bolag som dessa och många gånger blir det ju riktigt bra underhållning också.

 • Johan , torsdag 28 juli 2011 @ 10:21

  Hej Damir!

  Jag, för min del, tycker det är härligt när man går den rättsliga vägen och följer lagar och regler, och vidtar åtgärder som du skriver. Samtidigt är det förstås trist om någon ska bli utpekad på felaktiga grunder. Därför tog jag mig friheten att läsa igenom era avtalsvillkor – alltså inte något företag du blivit ihopblandad med, utan just de villkor som det företag du säger dig vara VD för arbetar med. Här är några korta tips från ”coachen” (juristen i detta fall).

  1) Ni erbjuder såvitt framgått endast abonnemang med bindningstid. Bindningstid är, trots avtalsfriheten, inget som är skäligt (jfr AvtL § 36) om det inte finns en motprestation eller särskilda omständigheter. Med andra ord, om man måste binda upp sig i 24 månader så ska det kunna göras skäligt. För fyra-fem år sedan höll många stora företag på med samma stil, men efter ett par trevliga domar så är det numera glasklart att det inte är OK per se. Det är just därför som företag erbjuder ”mobil på köpet”, ”första 3 månaderna gratis” osv – för utan en prestation från säljaren kan enligt nyss nämnda paragraf inte köparen bindas med en oskäligt stor motprestation, dvs lång bindningstid. Ni bör korrigera detta.

  2) Ni kräver såvitt framgår en uppsägning som ska ske genom: 1) telefonsamtal till er för att få en verifikationskod; 2) ifyllande av särskilt formulär; 3) insändande av formuläret via REK. Sedan flera år tillbaka så gäller att uppsägning ALDRIG får nekas utan särskilda skäl (återigen talar vi om AvtL § 36). Om en uppsägning inkommer till er så ska den accepteras, oavsett for. Utan särskilda skäl (märk väl att vad ni tycker om den saken givetvis är irrelevant; det är en objektiv bedömning, inte subjektiv) så bryter ni också mot MFL § 6.

  3) Ni förlänger såvitt framgått avtalen när den första bindningstiden löper ut, med 24 nya månader. Detta är också olagligt om det inte finns särskilda skäl och kallas för negativ avtalsbindning, som strider mot MFL § 12. Därtill kan det också strida mot AvtL § 36 om en ny motprestation saknas.

  4) Ni ”uppgraderar” (eller som ni skriver, omvandlar) abonnemanget till ett dyrare efter den första bindningstiden enligt era villkor. Det här är ni givetvis inte först med att göra, och precis som de före er (jfr t.ex. MD 2003:41, KO vs Boxer) så är det som regel inte förenligt med lag och praxis. Givetvis eftersom det återigen rör sig om negativ avtalsbindning, men ÄVEN i de fall då negativ avtalsbildning är lagligt (pga särskilda skäl) så är det fortfarande inte lagligt att förändra avtalsstrukturen genom förlängning. Det rör sig i så fall om ett nytt avtal och inte en förlängning, och det nya avtalet SKA slutas aktivt – inte passivt.

  Så, ja. Håller helt med dig, Damir. Jag tycker vi siktar på att vidta rättsliga åtgärder.

 • Löjligt , torsdag 28 juli 2011 @ 10:23

  Jädrar vad löjlig Damir är. Han förstår att han åkt dit och försöker då istället slänga skit på Peter, som gjort ett förträffligt jobb.

 • Internet Sweden , torsdag 28 juli 2011 @ 10:35

  Min procentfördelning från http://www.lansdelen.se/om-lansdelen.html var inte helt korrekt – (något kanske Damir verkar ha suttit och räknat på): http://wp.nu/aBwh

  Men det skulle inte ens ha behövts en ”chansning” eftersom det bara finns två sidor som använder exakt samma text: http://wp.nu/aBwm

  Se även fortsättningen https://www.internetsweden.se/fortsatt-varning-for-skanska-bedragare/

  //Peter

 • lassegw , torsdag 28 juli 2011 @ 19:12

  Bäste Herr Bubani

  Era båda inlägg härovan vittnar om en, i det närmaste, monstruös okunnighet kombinerat med en lika stor brist på gott omdöme.

  Tre veckor efter det att inlägget publicerades här så replikerar ni med hot och polisanmälning. Tre veckor, det vittnar om att ni saknar det allra mest betydelsefulla rekvisitet för att bedriva verksamhet av det slag ni så envist framhärdar i att göra. Ni saknar nämligen närvaro.

  Graden av närvaro är en absolut nödvändig parameter då jag ska utvärdera andra aktörers trovärdighet på nätet. Jag kan under inga omständigheter lägga något förtroendekapital i händerna på en så frånvarande aktör som ni visat er vara. Ni kanske tycker att ni ”har viktigare saker” att sköta. Tveksamt, det inger inte förtroende. Men, det är er ensak.

  Ni inleder era kommentarer med att påstå att det är brottsligt att ta reda på ägarsamband mellan olika domännamn. Nonsens Herr Bubani, nonsens. Den tjänsten står till publikt förfogande på ett otal ställen på webben. Helt legalt.

  Jag har för egen del tusentals domännamn och deras ägarsamband undersökta. Det behöver jag för att bedriva min verksamhet. Naturligtvis finns också några av era domäner i mitt bestånd. Men ni är perifer för min huvudsakliga verksamhet och jag dryftar sällan den saken. Ni utgör och markerar snarast en gräns mellan Peter Forsmans intressen och mina.

  De olika prefixen alla, bättre, bra, hitta, 247 etcetera är ren industristandard. Vi är många som dagligen söker och filtrerar i olika bestånd med dessa prefix. Ni slår in öppna dörrar och gör er dessutom till allmänt åtlöje Herr Bubani.

  Jag tog mig helt nyss friheten att besöka er hemsida för alla dessa katalogiserade företag. Ni skriver i er beskrivning ”Om oss” att jag ska kunna vända mig till er för att hitta en möjlighet att köpa nya löparskor inför morgondagens viktiga lopp.

  – Detta enda enkla löfte kunde ni inte infria. Jag fick inte ett enda svar, inte en löparsko så långt ögat når. Er tjänst håller inte på långt när den nivå ni utlovar.

  Under tiden som jag skrivit denna kommentar har signaturen Johan hunnit göra en genomgång av era ”Allmänna villkor”. Den genomgången talar inte till er fördel Herr Bubani, ni framstår som en utomordentlig oseriös aktör. Det intrycket förstärks också av 16 § om tvist med skiljeförfarande. Ofullständigt med undantagsregler enbart till er fördel.

  Den enda rekommendation jag kan ge till intresserade läsare är att om möjligt undvika närmare bekantskap med er och er verksamhet. Ni skulle förmodligen göra oss alla en stor tjänst om ni ville vara så vänlig att packa ihop era saker och försvinna från webben. Jag inser att det är mycket begärt, men jag kan ju alltid börja med att artigt framföra ett önskemål.

 • Damir Bubani , torsdag 28 juli 2011 @ 22:49

  Hej igen

  Tänkte underhålla er med ett inlägg till, men jag lovar det här är det sista då jag inte är intresserad av att marknadsföra Peter ”gräv mer än nödvänligt. Jag är här för att stanna och jag kommer att bli störst. Till en viss grad kan jag hålla med att jag är ute och cyklar på vissa fronter, men håller naturligtvis på att justera i min organisation. Alla kunder som känner att de ingått i bl a negativ avtalsbildning och påstår att de inte accepterat gratisperioden och att de heller inte vet något om ett påminnelse samtel, då kan vi ibland ge med oss och jag kan med stolthet meddela alla er där ute som misstror oss, att vi makulerar avtal som vi egentligen inte borde ha makulerat, rent avtalsmässigt och som vi rättsligt kan vinna.
  Vänta och se! Följ oss, inom 2 månader är vi större än både hitta och eniro.

  Den där med att man söker på olika domän prefix dagligen, dra den med rödluvan. Sannolikheten att Peter – Internetsweden som han ochså är känd för, ska komma vår hemsidan på spåren samma dag som den publicerades är helt obefintlig och helt osannolikt. Vi köpte allaforetagen.se domänen veckan innan han la upp varningen, Jag kan med säkerhet påstå att Peter har alla våra domän under lupp då han jobbar på .se. Det återstår att se hur och när Peter kommer att fnissa igen. Han har på olaglig väg fått nys om allaforetagen.se. Jag påstår och vid håller artigt men bestämt att Peter är kriminell.

  Hur som helst så är polisanmälan gjord, det är indicier men det tål samtidigt att utredas.

  Mer underhållning och några fler kommentarer kommer ni inte att läsa något mer, så fnissa vidare nu alla fnissare, för om 2 månader kommer allaforetagen.se att börsnoteras då kommer jag att fnissa och ni betala dyrt för aktierna.

  Som jag skrev i mitt förra inlägg så tycker jag fortfarande att
  ” all marknadsföring fortfarande är bra marknadsföring ” och även om insändaren marknadsförare rättade mig med att ”all publicitet är bra publicitet”. Håller med han, men jag håller även med mig.

  Tack för mig så länge.

  Ha det så bra allihopa.se

  Med Vänliga Hälsningar
  Damir Bubani

 • Kronofogden Rules , fredag 29 juli 2011 @ 1:31

  Haha…

  Jag var själv en av dem som tipsade ekobrott om hittaföretag.se och har kvar all dokumentation som jag lämnade till farbror Blå…

  När jag läser detta så får man en Deja Vu-känsla el grande. Bluffbolag så det skriker om det, ingen tvekan om saken.

  Och Peter, vill du ha kontakt eller i alla fall namn på lite personer som du kan ställa ett par frågor så kan du få det… Jag är tämligen säker på att dessa herrar vet en hel del om denna ”nya” verksamhet…

  I övrigt lyfter jag på hatten för alla som gör sitt bästa för att sätta dit dessa skojare som lever i sin lilla låtsasvärld…

  mvh
  Kronofogden Rules…

 • Kronofogden Rules , fredag 29 juli 2011 @ 15:31

  Var kan man signa upp sig för optioner i detta fantastiska företag? Snacka om att jag e sugen på att gå ”all in” här…
  Att bli större än både Eniro och Hitta på två månader är ju sjukt bra.
  Med tanke på att dessa två företag bara har x antal år på nacken och är legitima, så tror jag att Damir kommmer att köra över dem 🙂

  Lycka till *haha*

  mvh
  Kronofogden Rules

 • […] den fulla kartläggningen om hur allt hänger ihop, klicka här för att komma till […]

 • Richard , tisdag 23 augusti 2011 @ 18:29

  Hur går det för den ”framgångsrika” företagaren Damir nu för tiden? kunde inte komma inte på hittaföretagen.se nyss nämligen:s

  Och Peter, du gör ett fruktansvärt bra jobb med sånt här och du ska veta att det hjälpt många (har bråkat rejält med dessa herrar) och att jag med flera kommer fortsätta tipsa om din sida!

  Ha det bra och ser fram emot mer läsning framöver!!

 • Internet Sweden , tisdag 23 augusti 2011 @ 22:56

  @Richard – Tack! Jo, jag har också märkt att det är flera av dessa domäner som inte är kontaktbara..

 • Lotta , onsdag 31 augusti 2011 @ 12:48

  Såg även att styrelsen inte längre är fulltalig i ovan nämnda bolag, så någon, närmare bestämt Robert Korbely har uppenbarligen begärt sitt utträde ut firman……. kan undra varför…….?

 • Internet Sweden , torsdag 1 september 2011 @ 0:59

  @Lotta – Kanske för att Robert Korbely är ”Målvakt” – OBS bokstavligt talat: http://www.prespa-birlik.se/robert_korbely.html

 • Erik , torsdag 1 september 2011 @ 14:46

  Strålande jobb med ditt grävande Peter!

  Jag blev uppringd av de här skojarna (Svensk företagslansering AB) igår em och nu är de ännu mer aggressiva! De inleder med att jag glömt säga upp mitt gratis prova-på-avtal och att det nu automatiskt förlängs till ett 24 mån avtal à 995kr/mån + moms. Just idag är de ”snälla” och jag kan säga upp avtalet genom att ”nyteckna ett avslutande avtal” om 10 månader à 995kr + moms.

  Jag är normalt ganska samlad men nu höll jag på att explodera, 10 000kr + moms för att avsluta nåt avtal med en firma som man aldrig hört talas om! De försökte några gånger att spela in ett nytecknat avtal men jag förstörde varje gång inspelningen genom att hävda att inget avtal finns att säga upp.

  De använder det oregistrerade mobilnummret 070-979 47 83 när de ringer och det är närmast omöjligt att få tag på någon genom att ringa. Jag ska luska vidare med mobiloperatören om det här är något de vill bidra till.

  Jag kommer aktivt att sprida länken till den här artikeln på så många forum och sidor som jag kommer åt. Hoppas att det går att får bort sån här skitverksamhet.

 • Lotta , fredag 2 september 2011 @ 10:04

  HAHAHAHAHA det var ju dagens sammanträffande 😀

 • Göran , söndag 4 september 2011 @ 22:11

  Fantastiskt bra Peter att du har grävt fram sanningen om de här bedragarna, dom har terroriserat mig med bluffakturor
  i ett halvår, den första betalade jag idiotiskt nog bar för att slippa dom.
  Redan dagen efter ringde ett företag upp och ville ”hjälpa” mig mot dessa bedragare, jag anade det var samma personer. Jag har polisanmält flera bluffakturor, men dom verkar inte gör något.
  Det måste väl gå att få fast dom,
  Peter har du lämnat grävjobbet/ upplysningarna till polisen?

 • Richard , onsdag 7 september 2011 @ 12:17

  har varit tyst ett bra tag från dem nu. Men förra veckan kom en ny ”skrämmande” faktura från hittaföretagen.com med en 1:a på och att de ska skicka ärendet vidare till inkasso eller Kronofogden. haha De är ju makalösa. Kommer aldrig att betala en krona till dem!

 • Emil , torsdag 8 september 2011 @ 8:23

  Damir Bubani skriver ”Vänta och se! Följ oss, inom 2 månader är vi större än både hitta och eniro.”

  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

 • Camilla , torsdag 15 september 2011 @ 18:48

  Jättebra ”grävt”!! Blev uppringd av Företagslansering sverige AB idag och detta var ju bra att läsa under tiden dom babblade på!!!
  Tack!

 • Mia , torsdag 15 september 2011 @ 22:03

  Oh herre jisses Bubani!! Du är inte lite rubbad du, är din far glasmästare? Mer genomskinlig än du kan man ju inte bara va!! Hahahahohoho!! Nä men allvarligt talat, lägg ner. Vad har du för diagnos? Kriminell mytoman eller? Sorgligt det här. Förlåt, man ska inte skratta åt de sjuka, men i detta fall kan man ju inte bara låta bli.Tips, sök hjälp (på sjukan alltså)

  En sak till gillar din kommentar GET A REAL LIFE, ehhhh….vem lever i en bluff om inte du själv Bubani?

  Och till Peter: Du gör ett fantastiskt jobb!

 • Pia , måndag 19 september 2011 @ 18:03

  Min fästman har råkat ut för lurendrejarna. Fakturan kom idag. Vi har polisanmält och bestridit enligt Svensk Handels rekommendationer. Någon som har en aning om vad som händer sen?

 • Pia , måndag 19 september 2011 @ 18:28

  Missade att säga att även jag tycker att du gör ett otroligt jobb. Känns så skönt att hitta det här och förstå hur sjukt det hela är!
  Tack! (Även från fästmannen)

 • Internet Sweden , måndag 19 september 2011 @ 20:46

  @Pia – Tack, jag gör vad jag kan – fortsätt att bestrida om det kommer påminnelser och krav. Vad som händer med busarna kan bara Polis/Skatteverket svara på, men jag kommer att uppdatera bloggen om/när jag ser att det händer något..

  //Peter

 • Barbro , onsdag 21 september 2011 @ 21:40

  Tack för grävandet.
  Vi har just börjat råka ut för blufffakturorna. Jag kan inte fatta att man kan utsätta hårt arbetande företagare för den här skiten. Men;
  someone will get you Bubani.

 • Göran , torsdag 22 september 2011 @ 8:18

  Har råkat för för skojarna själv, betalade en faktura idiotiskt nog, bara för att bli av med dom. (februari 2011)
  Sedan har det kommit flera bluffakturor från hittaforetagen.se, norden media ab. Dom hotar med att gå vidare till kronofogden, men jag har bara struntat i kraven, och än har det inte kommit något från kronofogden. Det är bara tomma hot. Det har tagit mycket energi från det man egentligen ska syssla med. Lite större rubriker om det här problemet i de större tidningarna kanske vore något.

 • Micke , fredag 23 september 2011 @ 16:06

  Råkade på det här folket igår för första gången och måste säga att jag vart riktigt förbannad. Jag fick dem att be mig sluta att vara så otrevlig vilket de definitivt inte lyckades med. Jag har idag letat igenom och läst en hel del om dessa personer och måste ju säga att om de använde sin kreativitet på ett lagligt sätt så skulle det ju vara bra men så är ju inte fallet. De spär ju bara på alla fördommar som finns om invandrare som inte vill jobba lagligt!
  Jag kommer ALDRIG att betala en enda krona till dessa företag, hellre sätter jag mitt eget företag i konkurs än att de ska få något.
  Tack Peter för ditt grävande…mycket givande att läsa! Detta material kanske skulle levereras till en person typ Janne Josefsson på SVT så kan han köra detta i uppdrag granskning, skulle vara kul att få ett ansikte på de här personerna.
  När man sedan börjar prata om det här bland kollegor så är det väldigt många som har råkat ut för dem och många som sitter och bestrider fakturor och är innerligt less på dem så man kan ju hoppas att det är någon som ledsnar ordentligt och ser till att deras verksamhet upphör. Eller så kanske alla vi som har drabbats ska börja skicka fakturor till dem på en massa saker som vi kan påstå att de beställt…skulle vara kul att se hur de reagerar då!

 • Mari , onsdag 28 september 2011 @ 15:21

  Hej Peter
  Har idag råkat ut för dessa bedragare och jag skakar fortfarande. Har polisanmält …

  Tack för ditt grävande, känner mig lite mindre skakig nu när jag har läst denna sidan. Trodde att jag var helt blåst som pratade med dem. Jag blev hotad under samtalet …

  Tack / Mari

 • […] Och känner då att det börjar bli dags att  jag skriver ihop inlägget https://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/ där jag försöker redogöra för hur jag ser att saker och ting hänger ihop. Bland annat skriver […]

 • Janne , fredag 7 oktober 2011 @ 13:31

  Hej !

  Tack för alla inlägg.
  Drabbades i dag av dessa ”idi”(Dinlokala del) och tänker driva frågan. De hävdar att det finne en inspelning från mars som jag kan få se i rätten om jag inte betalar uppsägningstiden, går inte att få en kopia av inspelningen innan. Sprid era kunskaper som vi får stopp på eländet

 • Internet Sweden , fredag 7 oktober 2011 @ 13:56

  @Janne – Ja jag blev just uppdaterad om att tramsputtar börjat hota med stämningar..

  Men jag följer intresserat hur vissa myndigheter har funnit intresse i mina inlägg: http://gnuheter.com/creeper/site/www.internetsweden.se

  Vi får väl hoppas att det går fort..

  //Peter

 • Tibbe , lördag 8 oktober 2011 @ 10:11

  Ok! Intressant läsning. Har själv ett inkassokrav från Annonskonsulterna som gått vidare till Intrum Justitia ca 6000kr. Fortlöpande Google-annons som de fått ta bort efter ett förvillande samtal i juli. I en ljudfil finns mitt medgivande.. Problemet för deras del är ju att jag inte haft något avtal med Google förknippat med kostnader.
  Vad gör man nu? Jag har bestridit fakturorna från Annonskonsulterna o Intrum.. Svensk Företagsförening tycker man ska ligga lågt o låta indrivningen gå till domstolstvist.
  Lite nervöst är det ju,då jag har ljudfilen emot mig. Samtidigt som det lyser bedrägeri om hela grejen.
  Jag kan säga att det är svårt att sälja nåt till mig via telefon i fortsättningen….

 • Haidi , lördag 8 oktober 2011 @ 12:19

  Bubani = Sam Fabian Notér Hooshidar, bor ju på Ankdammsgatan 33 i Solna!

  Vem tömmer postboxen i Billesholm då?

  Inte svårt att hitta hans adress o telenummer o Sthlm. Bor tydligen ihop med en svensk kvinna.

  Behöver ni hjälp? www. varningsinfo .se

  Jag fastnade i nätet hos ett av hans företag och tyvärr tvingas jag nu betala för hjälp att slippa betala skiten. Men, de pengar jag betalar för hjälpen gör att jag inte behöver mer än vidarebefordra det de skickar till mig och oavsett hur utgången i Tinget blir, blir det endast den summa jag nu betalar för hjälpen.

  Jag menar att den kostnaden bidrar nu till att fler kan få hjälp och att dessa bedragare sätts åt, en efter en.

  Hm, jag tror att många av oss vuxna måste lära oss det våra unga ser som självklart – att aldrig svara ja eller ngt alls om ngt okänt nr ringer. Min yngsta sa att hon alltid börjar med att fråga: Vem är det?
  Så enkelt, så självklart och ÄNDÅ gick jag i fällan i början av året.
  Åsneöronen är långa o ludna!

 • Internet Sweden , lördag 8 oktober 2011 @ 13:32

  @Haidi – Förstår inte riktigt din kommentar.
  Får för mig att du insinuerar att Bubani och Hooshidar är samma person – detta är naturligtvis inte fallet.

  Hooshidar bor i Stockholm, medan Bubani bor på samma adress som en av blufföretagens adress i Billesholm – så svaret på din fråga är väl ganska lätt att gissa sig till.

  Dessutom byttes DHB ut mot just Damir Bubani i styrelsen för Länsdelen Norden AB, 556847-9546 (som bla tillhandahåller nordenmedia.se/.com för en dryg vecka sedan (2011-09-28).

  Jag är heller inte någon vän av att rekommendera betaltjänsten Varningsinfo AB (2950 ex. moms) till drabbade företagare, då jag inte sett någon tendens _whatsoever_ om att medlemmar dragit någon nytta av medlemskapet. Prove me wrong!
  Av den anledningen ”dödade” jag din direktlänk till sidan.

  Vad jag istället (tillsammans med Svensk Handel) förespråkar är en nationell varningslista tillsammans med lagförändringar:

  Källor:
  .SE (Jag)
  https://www.iis.se/blogg/nationell-varningslista-for-att-minska-natbrott
  Svensk Handel
  http://www.icanyheter.se/Opinion/Under-strecket/Bluffakturor–en-fraga-om-liv-och-dod/

  Motion (M)
  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2011/12&bet=M3&dok_id=GZ02XM3
  Motion (MP)
  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2011/12&bet=MP1903&dok_id=GZ02XMP1903

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Micke , tisdag 11 oktober 2011 @ 7:40

  Hörde på TT nyheterna att man nu har börjat få upp ögonen för de här dräggen! Hoppas att tv börjar intressera sig och göra djupgranskningar så att man kan få ansikte på dessa männinskor!

 • […] vi konstaterat sedan tidigare (för en komplett kartläggning rekommenderas Peter Forsmans inlägg här) men nu börjar vi se en annan, eventuellt närmare […]

 • Anders , onsdag 12 oktober 2011 @ 18:12

  Blev uppringd av skojarna idag, en otrevlig dam från European Business Group Center. Enligt henne skulle jag ha beställt en katalogtjänst för sex månader sedan via en knapptelefon, och gratisabonnemanget ska nu ha övergått till 24 månaders abonnemang ’a 995 kronor. Efter ett tags gafflande erbjöds 12 månader, och till sist 5.000 kr för att avsluta ”tjänsten”, faktura kommer inom 7-10 arbetsdagar. Har ringt Polisen och till Telenor (som sålt det oregistrerade kontaktkortet med telefonnummer 0721-58 68 96). Båda har ett antal anmälningar på det numret och tittar på vad man kan göra åt det. Får jag en faktura så anmäls den till Polisen och sedan kan vi ses i domstolen.

 • Jan , torsdag 13 oktober 2011 @ 13:35

  Mycket spännande
  Fick ett samtal från Företagsutveckling (0709-79 48 35)
  i dag (2011-10-13 11:14)
  De påstod att jag hade ingått ett avtal med dem.
  De skulle skicka en faktura. Jag påpekade att om det kom någon sådan faktura kommer jag givetvis att bestrida och göra polisanmälan om bedrägeri.

  Det var sedan upp till dem att visa att ett sådant avtal har ingåtts.
  Undrar bara om det kommer någon faktura.
  Att betala för en inspelning som skulle bevisa det är löjligt.
  Det är inte du som ska bevisa att du inte har ingått ett avtal utan det är skojarna som ska bevisa att du har gjort det. Bevisbördan ligger på dem.

  Jag tackar bara för att du har gjort dig besväret att knyta ihop alla företagen.
  Med lite energi hade säkert jag kommit fram till samma sak.
  Skojare sätter mer spår än vad de tror på Internet.

  Jag tycker att det låter lite spännande med ett orgnr som inte är korrekt.
  Det gör per automatik att det kan bli lite svårt i tingsrätten.

  En liten kommentar när det gäller Internet, telefonförsäljare och väskedängare som alla bör ta åt sig:

  Regeln är att aldrig sluta avtal med någon som ringer på telefon eller okända försäljare som kommer till företaget utan att vara inbjudna.

  Eventuell information ska sändas med snigelpost.
  Om den är utformad som en faktura ta kopior, returnera (gärna rekommenderat) och gör en polisanmälan om bedrägeriförsök.
  Avgör själv om du vill kontakta bolaget.

  Låt aldrig lura dig till att överlåta din internetdomän eller låta någon annan (okänd) registrera åt dig.
  Någonting som är gratis förekommer inte och det finns alltid hakar.
  Risken för ditt varumärke är överhängande.

 • En Drabbad , fredag 14 oktober 2011 @ 1:51

  Bra att detta dras upp till ljuset.
  jag är en av dom drabbade, men jag tänker inte betala en krona trots att jag enligt inspelningen har ingått avtalet. Jag trodde som många andra att jag pratade med nån annan och det sas att jag hade ett avtal ( som jag naturligtvis inte hade ). Till saken hör ju nu i efterhand att avtalet jag var tvungen och säga upp inte fanns inte eftersom bolaget bildades efter. Och dom har skickat brev om att jag ska få från kronofogden vilket inte har hänt ( eftersom inget avtal fanns och säga upp eller och förlänga) och nu skickar dom om att dom ska stämma i tingsrätten. Hoppas att det kan bli ett slut på dessa dumheter nån gång. Och sen är det ju så att alla företag skickar till kronofogden först, om inte det går att lösa den vägen så är det via tingsrätten man kan gå, och om du blir dömd så går det till kronofogden ändå, så det är ju ganska meningslöst och hota med tingsrätten utan och pröva det hos Kronofogden först.

 • Mikael , fredag 14 oktober 2011 @ 11:28

  Anders – Jag hade samma samtal idag.

  ”Blev uppringd av skojarna idag, en otrevlig dam från European Business Group Center. Enligt henne skulle jag ha beställt en katalogtjänst för sex månader sedan via en knapptelefon, och gratisabonnemanget ska nu ha övergått till 24 månaders abonnemang ‘a 995 kronor. Efter ett tags gafflande erbjöds 12 månader, och till sist 5.000 kr för att avsluta ”tjänsten”, faktura kommer inom 7-10 arbetsdagar.”

  Enda skillnaden var att det var jag som var otrevlig. Damen hävdade att hon hette ”Anna strand” och efter en del diskussioner pratade jag med en ”Per-Olof Sundqvist”. Jag är helt övertygad om att detta är påhittade namn.

  Jag gick i alla fall i taket, ”Per-Olof” försökte övertala mig om att ”avsluta” tjänsten för 900-någonting i månaden i ett halvår. Detta gick jag förstås inte med på och vi avslutade samtalet med att han skulle skicka hem all dokumentation och ljudupptagningen till min adress.

  Efter en stunds googlande hittade jag en förträfflig artikel om detta företag och deras metoder på svensk företagsförenings hemsida. (http://svenskforetagsforening.se/2011/10/european-business-group-center-alla-foretagen-foretagslansering-sverige-ab/)

  Jag pratade sedan med en jättetrevlig tjej där som berättade att många medlemmar hört av sig och att deras rekommendation är att bestrida ärendet.

  Det (o)lustiga är att det finns inget samtal! Det finns absolut ingen ljudfil och om det kommer en faktura så kommer jag absolut polisanmäla. Detta är enbart bluff!

  Jag försökte ringa på det nummer jag fått av ”Per-Olof” men då hamna jag hos någon riktig skummis som vägrade svara på frågor och hävdade att ”Per-Olof” kommer skicka det han lovat till mig.

  Hur som, numret jag fick var ”031-3608075″. Adressen som jag fick var Box 47, 234 21, Lomma”. Detta stämmer bra med uppgifterna från bolagsverket. Dessa är:

  EBCG, European Business Group Center AB

  Org.nummer: 556814-6178 Bolagsform:

  Aktiebolag

  Status: Bolaget är aktivt
  Registreringsdatum: 2010-07-12

  F-Skatt status: Registrerad för F-skatt
  Startdatum för F-Skatt: 2011-03-02

  Momsstatus: Registrerad i Momsregistret
  Startdatum för moms: 2011-03-02

  Länsäte: Skåne län
  Kommunsäte: Lomma

  Ägarförhållande: Privat, ej börsnoterat

  Noterbart är att fronten i det här fallet är någon som heter:

  ”Ordinarie ledamot: Schulze, Jimmy Andreas Kim
  Registreringsår: 2010

  F-Skatt: Registrerad läs mer

  Telefon: 0762-794444”

  Denna kille är en 20-åring som bor i ”Horred” (googla det), detta ligger i alla fall långt ifrån malmö där dessa skojjare sitter. Min fråga är om denne Andreas Schulze är medveten om att han är front, eller om han bara är korkad?

  Blir kul att följa detta! jag kommer i alla fall polisanmäla..

 • Mikael , fredag 14 oktober 2011 @ 11:38

  Ursäkta.

  Det gick lite för fort där. Personen bakom bolaget är inte alls en 20-åring från Horred.. Utan en 28-åring från malmö som bor på fortunavägen.. enkelt att googla fram..

 • Ivan , fredag 14 oktober 2011 @ 15:12

  Hej på er alla! Du jabba dabba som försöker att lura mitt företag, du har skickat ett hot om stämning som ska lämnas in till tinget. Skicka alla stämmningar direkt till tinget din pajjas,det som skrämmer mig mest är hur duktig du är på att LURA oss ÄRLIGA företagare. Det andra som skrämmer & bevisar att du driver ett pajjas företag, är att du ALDRIG har frågat vad vi är missnöjda med på eran tjänst. Det 3:e som skrämmer mig är att om TV skulle kolla upp dig & ditt pajjasföretag, så kommer du omg att starta ett nytt med samma inriktning. Vill ej låta grov i mina ord men erat beteende har blottat den elaka sidan, min varma önska är att sånna som du fick personnumret blockerat då det gäller att vara delägare eller att vara ägare. Sen skulle givet sveariket införa lag så det blir lättare att häva pajjasräkningar som man blir pålurade.

  ((( Är det någon som kan svaret på denna fråga? Om Damir reggar företaget 2011-01-03 Hur kan jag då ha haft nått på prövotid i 1år? detta är en ren lögn & borde man inte kunna anmäla företaget för detta. )))

  Mina tankar går kraftfullt till Jimmie Åkesson…..undra varför :=((

 • […] kommer dels ifrån uppföljning av en kommentar jag fått https://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/#comment-16225 samt Svensk Företagsförenings varning: […]

 • Olle , torsdag 20 oktober 2011 @ 4:15

  Hej!
  Jag ringdes upp på eftermiddagen igår av en som kallade sig ”Tomas Svensson” på European Business Group. Han frågade hur jag ville använda min bonus som jag tydligen fått under de fria ”provapå” månader som jag haft. Antingen kunde jag utöka min tjänst eller använda bonusen som rabatt på nästa faktura. Jag skulle enligt denne Tomas ha ingått ett avtal med EBG någon gång i mars, och eftersom jag inte sagt upp det inom två månader så skulle det förlängas med 24 nya. Till en kostnad av 995 kr/mån.

  Stinker bluff, så jag sa att skickar han en faktura så kommer jag att bestrida den. Då hotade han med inkasso och kronofogde. Visst! Och ni kommer att få en polisanmälan sa jag.

  Lyckades få ur honom att hans chef hette ”Emil Johansson” och att deras organisationsnummer var 560870-7598. Vid närmare koll visar det sig att det är ett påhittat nummer (sista siffran skulle i det här fallet ha varit en etta).

  Vi får se om det kommer något på posten snart eller inte. Hoppas på det senare.

 • Internet Sweden , torsdag 20 oktober 2011 @ 4:30

  @Olle – Jag skrev om deras ”nya fula ansikte” European Business Group häromdagen: https://www.internetsweden.se/busarna-fran-skane-uppfoljning/ och jag kan garantera dig om att det varken var säljarens eller chefens riktiga namn.

  Polisanmäl!

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • staffan winbergh , torsdag 20 oktober 2011 @ 7:25

  Hej Peter-
  Undrar lite över konsekvenserna för Företagslansering AB (=Hittaföretagen.com) nu när de enl.mediauppgifter (sant?) blivit polisanmälda av Helsingborgs Tingsrätt för att ha skickat ut falska stämningsansökningar med kapad logga från Sveriges Domstolar.
  Vore intressant att höra hur du tror det påverkar deras verksamhet.
  Hälsningar till Dig med förnyat tack för allt Ditt arbete. Staffan Winbergh

 • Internet Sweden , torsdag 20 oktober 2011 @ 8:29

  @staffan winbergh – Nu känner jag inte till om anmälan gått iväg, men min gissning är att det inte påverkar i någon nämnvärd riktning. Företagslansering kommer att tuffa på tills de ”brännt ut” företaget och då säkert putta över det på någon utlandsregistrerad person eller en ”mindre ekonomisk gynnad” person från valfri förort som målvakt, för att fortsätta verksamheten i exemplevis deras nya fasadbolag ”European Business Group Center AB”.

  Men att en polisanmälan mot dem skulle sätta pinnar i hjulet eller få dem att agera på annat sätt än idag tror jag inte på. För så länge det är lukrativt att fortsätta så kommer de att göra det i en eller annan ”kostym” – det enda sättet jag ser är att varna och upplysa för att göra affärsmodellen ohållbar, med för få presumptiva ”kunder”..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • […] Varning för skånska bedragare (Observera – omfattande gräv) […]

 • Christer , fredag 21 oktober 2011 @ 9:30

  Tack för intressant läsning ! Jag undrar om någon vet vem som egentligen ligger bakom alla dessa bedrägerier, om nu Damir Bubani o jimmy shultze är målvakter borde ju några andra personer vara huvudmän i härvan och vem står bakom den här ”Black Pearl” föreningen eller vad det är för något. Jag är själv drabbad och förbannad men ingen jävla fegis som behöver gömma mej.

 • Karl , onsdag 26 oktober 2011 @ 15:34

  Pajasföretaget ringde mig med!

  Antar att dom vill att man skall acceptera 1 år istället för 2 år. Gå ej med på detta.

  Polisanmälan kommer…

  Nu heter dom Eric Lind och Simon Sköld.
  —————–
  Bra Karl – buss på!
  Hys inte för stor förhoppning till att anmälan kommer att leda till förundersökning, men polisanmälan SPELAR ROLL, då de syns i statistiken och är den enda möjligheten att påverka polisens och politikernas prioriteringar på detta område..

  Lycka till och bra att du polisanmäler!

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Peter , torsdag 3 november 2011 @ 23:29

  Hej !

  Blev idag uppringd. Det gällde att jag hade haft en 6 månaders gratis google tjänst. Tiden hade gått upp och jag hade inte skickat in någon uppsägning. Pratade först med en man som sedan hänvisade mig till sin chef som hade mer befogenhet. Han hette Stefan Persson och gick till slut med på 12 månaders tjänst istället för 24 månader. Betala annars går det till inkasso och kronofogden. Kostnaden låg på 950 kr + moms i månaden.

  Samtalet varade i 40 minuter och jag var enormt förbannad. Köpte bluffen helt och hållet tills jag googlade deras org nr-556814-6178 och kom in på den här sidan. Nu känns det bättre.

  Dom var rätt så skickliga på det dom gjorde och man förstår nu att det inte var första gången.

  Har någon fått inkasso av dom?

  Har det lett till något?

  Vad säger polisen, känner dom till det väl?

  Mvh / Peter
  ———————–
  Hej Peter,
  Nej du är verkligen inte ensam, och jag kan nästan garantera dig om att Stefan Persson är ett påhittat namn – och de kör så gott om alltid med just det upplägget; ”jag ska gå och fråga min chef..och så kommer de tillbaka och har ett jättebra avslutningserbjudande till dig, där du bara ska betala en mindre peng än den ursprungliga – typ 5-6K iställer för 23-25K.
  En riktig plåga som polisen låtit fortgå sedan år tillbaka, men det småexploderade i början av året med en massa nya bolag och domäner, men egentligen är det samma personer bakom de allra flesta av verksamheterna, de engagerar bara smågrabbar som bolagsmålvakter, så att de slipper synas själva. Och precis som tidigare så lyckas de med ganska osnygga ”bolagsbyten”, så det du drabbats av ”EBCG, European Business Group Center AB” (se – de kan inte ens få förkortningen av bolaget i rätt ordning; det skulle ju såklart vara EBGC om det hade gjorts av någon som kan skriva och läsa. Ref: http://allabolag.se/?what=556814-6178

  Och igår visade det sig att de hade för mycket kuvert i det gamla bolaget Företagslansering Sverige http://svenskforetagsforening.se/2011/11/hittaforetagen-och-european-business-group/

  Polisanmäl och anmäl till Svensk Handel, bestrid alla fakturor, påminnelser och krav som kan komma.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Lars , fredag 4 november 2011 @ 10:38

  Hej,

  jag tycker vi ska samla alla drabbade till en gruppklagan. Var själv med om Peters beskrivning från EBG och med fakturan som skall överklagas, polisanmälas mm.

  Om vi samlar ihop alla drabbade och även har en gemensam kontakt på polismyndigheten och jurist så kan vi starkare få våran röst hörd och tvinga företaget ut i rampljuset.

  /Lars
  ————————
  Hej Lars,
  Jag förstår hur du känner och tänker och jag önskar att jag kunde säga att det är en bra idé, men sanningen är att Polisen inte tänker så.
  Dels är varje polisdistrikt sin egen myndighet och de samarbetar INTE med varandra i denna typ av ärenden, sedan behandlar de VARJE enskild anmälan separat och de läggs inte på hög/läggs ihop för att ge en samlad bild – så i praktiken kan 20 poliser i ett distrikt sitta med varsin anmälan mot samma busar, utan att tänka ett steg längre..
  Det låter säkert helt osannolikt idiotiskt, men är tråkigt nog det som flera poliser vittnat om och den tragiska sanningen – kanske inte i alla, men i de flesta fall.
  Av det kommer också den katastrofala upplösningsgraden för bluffakturor som jag skrivit om här: https://www.internetsweden.se/statens-svek-mot-svenskt-foretagande/

  Men vi får hoppas på förändring – därför menar jag att det är av stor vikt ATT polisanmälan görs, så att rätt siffror visas i statistiken och detta ses som det enorma problem det faktiskt är för svenskt näringsliv och inget som politiker och poliser längre kan gömma under mattkanten, utan behöver ta tag i på allvar.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Erik Eliasson , fredag 4 november 2011 @ 16:02

  Så, nu fick jag samtal från ”European Business Group” och jag är skitförbannad. De tycks köra en kampanj just nu, jag ser på nätet att många blivit drabbade de senaste veckorna.
  Jag läser vad du Peter skriver ovan om polisen och det är ju nedslående. I alla fall tänker försöka få lite tidningar (annat än Internet Sweden)att skriva om det här (jag är journalist) alt. skriver jag själv en frilansartikel.
  Detta har nått den omfattningen att det är riktigt kvällstidningsmaterial.
  Min bedragare ringde från 0709571081.

  Fy fan vad jag är förbannad.
  /Erik
  ——————-
  Jag vågar gissa att jag vet hur du känner dig.

  Jo, jag anser med bestämdhet att polisens nuvarande underkastelse för brottsligheten på Internet till fullo beror på sittande politikers prioriteringar. Därtill att polisen endast har 1% (200 stycken) ”it-brottsspecialister” är ett skämt!! Buset har under 10 års tid succesivt flyttat ut på nätet och ”närpoliser” har precis skapat Facebook-konton..!? Men förslag om lagändringar i all ära Ref: https://www.internetsweden.se/tre-riksdagsmotioner-mot-bluffakturor-pa-1-vecka/ Det behövs som sagt resuresr, prioritering och kompetens hos polisen som ska lagföra de som bryter mot [plats för valfritt Internetrelaterat brott] – och det tar tid.
  Men nu har det iaf gått så långt att Svensk Handel anammat det jag i år efterfrågat: en ”nationell varningslista” – för det ÄR samhällets ansvar att verka för att svenskar om inte kunna känna sig ”säkra”, åtminstone varnas för och informeras om buserier på Internet.
  ”Medborgarnas tillit och säkerhet kan bör/ska/kan inte åläggas privata intressen – på det sätt som sker idag – Det är SKAMLIGT och leder till en återhållsamhet att använda Internet.
  Jag har skrivit det här inlägget på min arbetsgivares blogg: https://www.iis.se/blogg/nationell-varningslista-for-att-minska-natbrott och några veckor senare skriver Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer den här artikeln: http://www.icanyheter.se/Opinion/Under-strecket/Bluffakturor–en-fraga-om-liv-och-dod/ och Småföretagarnas Riksförbunds ordförande Leif Svensson har låtit meddela att ”Vi är helt överens”.
  Så jag vågar påstå att ”vi” vet vad som behövs, på kort och lång sikt för att komma till rätta med problemet – men det måste till ”crossbreeding” mellan myndigheter och verk..

  Om du kommer till skott med egen artikel eller om du kan attrahera kvällspressen, så vill jag tipsa dig om att ALL text jag skrivit på Internetsweden.se lyder under Creative Commons 3.0-licens – du får alltså kopiera, göra om, och även använda kommersiellt – det enda jag begär är ”Erkännande” Läs mer: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv

  Du är också välkommen att maila eller slå en signal om du behöver någon typ av annnan källhänvisning.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Bluffaktura | Martin Lundholm , torsdag 10 november 2011 @ 22:22

  […] första bluffaktura. Så det blir att gå till polisen i morgon och göra en anmälan. Suck. Nån European Business Group som försöker skoja pengar från folk. De ringde för två veckor sen och ville ha 8000:- för […]

 • TJ , lördag 12 november 2011 @ 21:45

  fick själv ett samtal av dem i veckan, och har självklart polisanmält dem. Har dock ingen större förväntan på att polisen skall lösa detta, men man borde kunna sätta fler käppar i hjulet för dem.

  Kan man enkelt få reda på vem som har webbhotellet där de har sina .comdomäner, kan man ju maila dem och påtala den oseriösa verksamheten för det företaget, som säkert har en klausul om olaglig verksamhet. Har man tur kan man få dem att ta ner sidorna, om inte annat, kan man ju lista dem på någon site, så folk själva får välja om de vill vara kund hos ett företag som säljer sig till kriminella.
  ——————
  Hej TJ,

  Jo det går enkelt att se genom att knappa in domännamnet exempelvis på http://who.is – men jag skulle ”gissa” att ”någon” just tipsat Loopia om detta beträffande [hittaforetagen.com] som sedan någon dag inte längre är möjlig att besöka – men kvar finns bla [allaforetagen.com].

  Ja beträffande listningar av busarnas verksamheter, så är det naturligtvis bra om så många som möjligt varnar för dem exempelvis denna sida, men även Svensk Handel http://svenskhandel.se/Varningslistan/Svensk-Handels-Varningslista/?sort=date

  Men det är ingen ultimat lösning att ha alla varningar spridda på en massa siter heller, utan det mycket därför såväl jag som Svensk Handel jobbar för en ”Nationell varningslista” som rymmer varningar för såväl privatkonsumenter som näringsidkare, där varningar från Konsumentverket, .SE, Finansinspektionen, polisen, Svensk Handel mfl mfl kan rymmas under ett tak.

  Vi får se hur det blir med den saken..än så länge så är det inte mycket mer än en vision..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • En modern svensk kärlekshistoria? « Avpixlat , söndag 20 november 2011 @ 13:21

  […] Länsdelen Norden AB och Företagslansering Sverige AB – båda varningslistade. Läs gärna detta inlägg hos InternetSweden eller gör bara en Googlesökning på hans namn så hittas mycket som kan vara av intresse. […]

 • Jon , tisdag 22 november 2011 @ 11:46

  Här är ytterligare en drabbad. Jag blev också uppringd av EBG på precis samma sätt som beskrivits ovan. Jag blev skitförbannad och skrek i telefon. Jag föreslog att han skulle byta jobb till ett seriöst företag i stället för att jobba med bedrägeri. Enligt deras mening så går det inte att säga upp avtalet utan att teckna ett avslutande avtal på 10 månader under telefoninspelning. Tjena! Varning, gör inte detta! Än har inte någon faktura kommit, men när den gör det går jag raka vägen till polisen.

  /Jon
  ——-
  Gott – bestrid och anmäl!

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • johan , tisdag 22 november 2011 @ 22:05

  Jag har precis blivit utsatt, det slutade med att jag blev hotad av en man som pratade ganska dålig svenska, han påstod sig veta att jag hade barn och att jag borde passa mig.
  —————
  Hej Johan,
  Ja, det är bara att beklaga..
  Kommer du ihåg vad du företrädde för ”tjänst”/bolag?

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Daniel , onsdag 23 november 2011 @ 13:38

  Hej alla drabbade. Blev nyss uppringd av http://www.allaforetagen.com som skulle bekräfta att mitt 24 månaders abonnemang med dem gick bra. Har aldrig ingått något avtal med dem och vill inte heller.

  Försäljaren försökte då få mig att avsluta detta avtala vilket jag bestred eftersom jag aldrig startat ett avtal med dem. Klart tärande och hånfullt gjort att försöka sno åt sig enskilda företagare sina slantar. Han hänsvisade till en Hanna Nystrand i växsjö som skulle muntligen ringt mig och startat ett abonnemang. Vilket är helt fel och har aldrig hänt.

  Hoppas de fastnar i ekopolisens händer. Så surt att förstöra min arbets dag.

  Tack Peter för att du och din sida finns.

  Citat ”http://www.varningsinfo.se/blogg/2011/11/10/varning-for-allaforetagencom/

  mvh daniel
  ————————–
  Hej Daniel,
  Nej du har helt rätt – detta är bluff och bedrägeri från början till slut – det finns ingen sanning i något de påstår..

  Bestrid, anmäl till Svensk Handel och polisen – när fakturan landar.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Kaj , onsdag 23 november 2011 @ 14:20

  Har idag blivit kontaktad av Företagsgruppen i Göteborg Ab,- http://www.foretagsruppen.net – där Oskar erbjuder avtal för att få hjälp med bl.a. hantering blufffakturor och oseriösa avtal. Han inledde med att konstatera att mitt företag fanns med i något/ra register från European Business Group d.v.s i det namn de nu opererar. Eftersom jag fått EBG och en faktura ”på strupen” så kan man inte bli annat än misstänksam. Dessutom finns en Svensk Företagsförening – också Göteborg! – http://svenskforetagsforening.se – som erbjuder motsvarande tjänster. En styrelseledamot i förstnämnda bolaget fanns med i konkursade Företagsgruppen i Europa, som uppenbart agerade med tvivelaktiga metoder. Är detta seriöst, eller ännu en affärsgren av bluffmakarna?
  ————–
  Hej Kaj,
  Jag är lite kluven just kring detta med ”vi hjälper dig..” och egna varningslistor mot betalning (salt i såren för småföretagaren som just fått en bluffaktura), och är en av anledningarna till varför jag startade [varningslista.se] en gång i tiden.

  Problemet är dock att det kostar en bra peng att bli medlem av såväl Svensk Handel som Varningsinfo Sverige (Svensk Handels fd säkerhetschef), företagsgruppen, Svenk företagsförening mfl mfl.
  Jag skriver och gör vad jag kan helt ideellt på fritid, men har förståelse och respekt för att de som jobbar med detta på heltid behöver tjäna pengar för att kunna fortsätta – och så är det naturligtvis.

  Jag har själv en del kontakter med såväl Svensk Handel som Svensk Företagsförening och kan såklart bara se till mig själv och svara för att jag själv hyser stort förtroende för dem.
  Företagsgruppen har jag haft för lite relation till , för att uttala mig om deras verksamhet och Varningsinfo Sverige har jag haft vissa utrops- och frågetecken kring, men vill INTE påstå att det är en affärsgren av bluffmakeriet – snarare att de slår mynt av ett specifikt behov som finns.
  ..och varför behovet finns, är såklart för att polisen misslyckas med att upprätthålla lagen.

  Men nej jag skulle inte säga att det är busar, utan de som erbjuder sig hantera buset i småföretagarnas ställe..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Lisa , onsdag 23 november 2011 @ 17:13

  Hej !

  Även jag har blivit uppringd av EBG som undrade om jag ville justera en företagsinfo som jag vet inte finns. Jag godkänner aldrig ngt per telefon. Personen denna gång påstod sig heta Jonas Nyberg och ringer från 070 – 977 08 39. En kompis ringer upp från dolt nummer och man svarar ”hallå” då min kompis säger ”hallå – vart har jag kommit” får hon svaret att ”det kan jag inte säga förrän jag vet vem du är.” (Min kompis la på) kanske de snårat in sig i för många företag och falska identiteter.
  I samtalet blir Nyberg hotfull och slänger så småningom på luren.
  Då jag någon timme senare ringer upp så svarar ”Johan Andersson”(mycket lik röst och dialekt) Då jag frågar efter Nyberg blir han tveksam. (1-4 anställda, enligt företagsinfo) så då borde han ha koll på sina kollegor.
  Han påstår efter en stunds väntan att Nyberg inte är anträffbar.

  Jag har ännu inte fått någon faktura men har en fundering på om man inte kan anmäla för olaga hot, eller möjligtvis utpressning. I mitt samtal framgick att jag skulle passa mig, vilket hos mig framkallar fruktan för säkerhet till person och hälsa då jag inser att det är bedragare jag har att göra med.
  —————————
  Hej Lisa,
  Jag tippar nog att det dimper ner en faktura någon dag framöver tråkigt nog och det skadar ju inte att du lägger till i anmälan att du uppfattat samtalet hotfullt, så kanske det kan falla under just ”olaga hot” eller ev. ”utpressning”.
  Men jag skulle ändå inte ställa ett alltför stort hopp till de polisiära kontakterna om jag var du, den erfarenhet jag har är att det spelar mindre roll då polisen inte kan fastställa VEM som utfört samtalet.

  Men se till att bestrida och anmäla till Svensk Handel och polisen, så att det åtminstone hamnar i statistiken..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Birgit Off , fredag 25 november 2011 @ 18:14

  Hej Peter och Kaj.

  Tack för din insats Peter och tipset om Kajs inläg och ditt svar därtill. Det är mycket hjälpsamt och skönt att veta att jag inte är ensam fast allt känns mycket obehagligt eftersom jag har känt mig hotat upp till flera gånger av EBG + 11808 och sist av Företagsgruppen som hade en lika hotande ton.

  Tack för ditt inlägg Kaj. Jag blev som sagd också uppringd av Företagsgruppen i Gtb, han blev förbannat när jag undrade över varifrån han hade fått mitt namn och sin kunskap om mitt lilla företag. Han var väldig spydig när jag sade att jag inte hade tid eftersom jag var på väg till ett jobb. Jaså om du har råd att tacka nej till hjälpen så…..

  Till saken hör att jag för några dagar sedan fick en faktura från EBG, som jag skall bestrida och anmäla. Undrar just vad det är jag skall betala för. Har försökt att sätta mig in i det. Och jag ser att det är så felaktiga upplysninger som finns om mig att det nästan är skrattretande. Helt klart att jag aldrig har varit i kontakt med dem och själv lämnat fel info om mitt eget företag. Jag inser just idag att jag var utsatt för Domänbluff för några år sedan och jag betalade då ett dyrt pris för att komma ur ett avtal som jag inser idag att jag egentligen aldrig gick in i. Uch så arg jag blir. Jag skall göra allt för att sprida kunskap om detta.
  —————————–
  Hej Birgit,
  Ingen orsak, men jag blir brydd över den försäljningstaktik Företagsgruppens säljare använt mot dig – sånt uppskattar jag inte.
  Annars är jag bara glad över tat du känner att bloggen hjälpt dig en aning.
  Och naturligtvis uppskattar jag att du sprider den i förhoppning av att fler ser den hjälpsam.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Företagare , tisdag 29 november 2011 @ 1:44

  Fick samtal från dem idag. Precis samma historier som ni andra tagit upp. Vi har haft ett avtal med dem sedan 6 månader tidigare och detta har dem spelat in och det går löpande i 24 månader. Om vi vill kan vi säga upp det redan idag mot en summa för 6000kr. dvs 6 månader framåt. Men jag gav mig inte då han fortsatte att vara bestämd och jag bad honom att skicka uppgifterna på avtalet men det var muntligt. Bad honom då att spela upp ljudklippet men det fanns inte på just den datorn som han befann sig i. Sa att jag inte går med på något och tänker inte fortsätta diskutera förens jag fått höra på ljudklippen som sägs ha spelats in. Då skulle han skicka det. Han uppgav ett namn vid Adam Svensson men hade en grov brytning och ville inte uppge sitt riktiga namn när man fråga efter det.
  —————————
  Hej,
  Ja det verkar ha för vana att uppge blandade ”..sson-namn”. Men det är bra att du står på dig – det finns såklart inget avtal i botten, utan de ”skammar” dig. Uppge gärna vilken verksamhet du utgav sig för att företräda! Ofta fanns inte ens den aktuella domänen registrerad vid tidpunkten, då du skulle ha gjort avtalet..har det visat sig.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Krossadem.nu , tisdag 29 november 2011 @ 16:14

  Mitt företag har runt 2000 kunder kopplade till vår Internettjänst och därför hör vi snabbt när det dyker upp nya bluffaktörer eller när dessa gossar kör sina ”kampanjer”.

  Idag blev jag uppringd för första gången sjläv! Det visade sig att han ringde mig i egenskap av mitt enskilda bolag (som inte har någon verksamhet). Samma story som alla andra beskriver här ovan. Betalning för det arbete de lagt ner i vårt gällande avtal.. Han hade lite svårt att precisera vad de hade gjort för mig, dvs vad jag skulle betala för.

  Nåväl, jag lät honom hållas lite och han blev mer och mer hoppfull om att han hade mig på kroken. Samtalet började bli lite mer personligt och jag undrade då om han var anställd eller om han var lite högre upp i näringskedjan eftersom han verkade kunna ta snabba beslut. Tyvärr var han bara en tekniker.. Bra, då kan vårt samtal ta en liten annan vända och snart började vi prata om teknik vilket det snabbt visade sig att han inte hade någon koll på alls.

  Från detta gick samtalet över till att jag undrade lite om hur det kändes att jobba på just EBG som fått så mycket uppmärksamhet. Av något skäl tolkade han detta som postivit och nappade på smickret men svalnade snabbt när jag hänvisade till uppmärksamheten här och på svenskhandel.se 🙂

  Här vände han till hot!
  Av något skäl fick han för sig att jag spelade in samtalet och påpekade att det var olagligt att spela in ett samtal utan samtycke. På min fråga om varför han trodde han blev inspelad så svarade han att jag sagt det och att även han minsann spelade in samtalet.

  Men, om jag sagt det (vilket jag inte hade gjort) så har jag nu sagt det… Du däremot, har inte sagt att du spelar in… Nu började det blir svårt att inte få ett komiskt bryt när han snärjt in sig på en rad områden men tack och lov så avbröt han mig med ett bryskt ”Jag skall se till att dom skickar en faktura som du får bestrida som fan, för du är med oss from nu!” Varpå han slängde på luren..

  Vi har haft lite kul åt denna inspelning här på jobbet under dagen 🙂

  Men, Nu till en allvarlig fråga.
  Säg att det kommer en faktura som bevisligen är felaktig. Räcker det inte då med att bestrida den en gång?
  Det jag vill komma till är att det hade ju varit bra om dom först tar detta till Inkasso och därefter till kronofogden och att man först då påtalar sin ursprungliga bestridan.

  Anledningen till min fråga är:
  Om ett företag inleder ett inkasso- eller kronofogdeärende som därefter dras tillbaka/avslutas av företaget påförs de uppkomna kostnaderna på företaget och inte på den de fört ärendet emot. Hade ju varit lite kul att ge dem lite oförutsedda kostnader 🙂

  Gott jobb Peter! Tack vare personer som dig får fler och fler upp ögonen om att man måste vara lite vaksam.
  —————————–

  Hej,
  Inspelningen låter onekligen som något jag skulle vilja be dig skicka en kopia av, så att jag får lyssna…

  Sen till din fråga – jag brukar rekommendera ”dig” till att bestrida ”alla” typer av påminnelser/krav mm av den orsak att exempelvis ”hittaföretagen” först skickade fakturor från företaget ”Företagslansering AB” för att sedan helt skifta till ”EBG AB” – dvs från två olika juridiska personer. Och har du bestridit till den första, så är det ju en annan juridisk person som pockar på uppmärksamhet den andra gången.
  Båda utgav de sig för att vara ”hittaföretagen”..

  Så i den bästa av världar skulle det naturligtvis vara så att då endast behöver bestrida den första fakturan …och sedan inkassobolag/kronofogde osv. Men busarna spelar inte efter andras spelregler, så vill du gardera dig att du inte ”missar ovan”, så rekommenderar jag att bestrida allt elände som kommer från dem..

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • […] att Domstolsverket anmäler även Länsdelen Norden AB som jag bland annat skrivit om här; https://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/   och här; […]

 • Nattis , måndag 5 december 2011 @ 14:18

  Hej! Har idag blivit uppring av Företagsgruppen i Göteborg AB som vill hjälpa mig att bestrida mitt ärende angående nummerupplysning.se

  En gång för alla efter det jag läst här, är det ännu ett bluff företag som bara strör salt i våra lättlurade sår IGEN??!!

  Fick sånna dåliga vibbar då personen ifråga (sandra) nästan blev förbannad då jag inte lät henne skicka något erbjudande utan ville kolla upp det hela själv först.

  Har du/ eller någon annan kolla på detta??

  Tack för en övrigt bra sight!!! =)

  Mvh Nattis
  ————————–
  Hej Nattis och tack!
  Nja jag har intagit en ganska neutral hållning till Företagsgruppen typ mitt svar här: https://www.internetsweden.se/varning-for-skanska-bedragare-observera-omfattande-grav/#comment-17127 men jag kan ju faktiskt säga att jag känner viss obekvämlighet i hur jag fått reda på att de säljer in sin ”tjänst” och även om hur förträffligt pricksäkert de lyckas pricka in sina samtal till kunder som precis fått en bluffaktura – sånt gör mig orolig. Men jag har inte tittat närmare på det ännu, så jag vill därför inte ge något råd eller lägga någon åsikt, men det kommer.

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Marie , tisdag 6 december 2011 @ 0:50

  Hej, har också blivit uppringd av dessa bedragare. Har hört att deras kontor skall ligga någonstans i Lund / Skåne. Har en del gamla studentvänner som bor kvar och tänkte kontakta dem för att se om jag kan få fram någon adress.

  Detta borde vara ett fall för uppdrag granskning !

  Myndigheter se till att vakna !
  ———————
  Hej Marie,
  Jo det stämmer nog att de flesta av dem sitter i centrala Malmö, enligt flera från varandra oberoende uppgifter så sitter de på två adresser..

  Ja, UG kanske vore något..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Calle , måndag 19 december 2011 @ 15:24

  Vad säger ni om servicefinder.se, europeantenders.se och bevakaupphandling.se då? Det är väl ett annat gäng råttor som kryper omkring i de gångarna
  ————-

  Om Servicefinder.se har jag ingen uppfattning (ej tittat närmare på), men du kan uppdatera dig om European Tenders och bevakaupphandling.se här http://svenskforetagsforening.se/2011/12/european-tenders-bevaka-upphandling-upphor-fakturera/

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Företagare ( bekymrad ) , tisdag 17 januari 2012 @ 2:12

  HAHAH…
  Jag har suttit och läst hela denna fliken samt alla kommentarer
  vissa av er är ju helt ute och flyger i det blå ( bokstavligen talat )
  att vissa av dessa företag är skojare är nog inget någon kan säga emot men
  Peter Forsman du drar ju in massa andra företag som kanske är ärliga vet du.
  Jag va på ett seminarium i stockholm på nalen där du Peter Forsman talade och jag måste
  säga du är en riktig skojare men applåder du har med info som finns för alla samt lite lögner
  försökt publicera dig själv genom att du ” hjälper och varnar ”för bluff företag
  medans du själv är bland samma skit för du skriver ut vad som och förstör säkert verksamheter för seriösa företag eller vänta jag ska inte ge dig så mycket beröm för du är inte stor i branschen nånstans så jag ska rätta mig själv du minskar ” kanske” någon procent utav kunder till vissa av dessa företag. Jag ska hålla ett öga på dig Peter Forsman samt att jag kommer att kontakta din chef idag 17/1 via min advokat så ska dom nog ha ett intressant samtal för jag har grävt lite om dig med men jag sjunker inte till din nivå och publicerar saker på webben på min hemsida för att få kunder det gör jag genom seriöst arbete. Så idag lite senare för klockan är ju 2 på natten nu så får du veta vem jag är för du är ju alltid intresserad utav sådan info. Btw jag kan ju också nämna din hemadress ( enkel att hitta krävs inget gräv arbete där ) som du gjort med andra företagares som jag också tycker är fel, jag är nog ganska säker på att vissa vill ha tag på den och föra nån sorts dialog med dig hur den än utspelar sig. Jobba på med gör det lagligt Peter Forsman

  —————
  ”Stolle!”

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Lotta , tisdag 17 januari 2012 @ 10:00

  Skön snubbe, den där i föregående inlägg! 😀
  Det är faktiskt nästan lika roligt som när Mr. Damir skulle bli större än Eniro, eller hur det nu var…

 • Sigge , tisdag 17 januari 2012 @ 10:51

  Vilken dålig uppfostran du har fått så kallad ”Företagare(bekymrad)” Det märks på resonemanget i texten att din mamma inte gjort sitt jobb. Kanske har hon varit ensamstående med 10-15 barn och inte haft tid för dig. Sedan kan man även se att du inte har fått någon bra grund i skolan, eller så skolkade du så mycket och sniffade lim istället för att idogt sniffa i dig kunskap. Det är inte så svårt att förstå att du sedermera blev ”bluff-företagare” och sitter och är förbannad över Peters avslöjanden, eftersom de blottar din ömklighet. Du kommer att sluta som de flesta bedragare, sönderknarkad och nedsupen, utan vänner med mängder av spruckna förhållanden bakom dig, och barn med potentiella förutsättningar att bli nästa generationens ”bluff-företagare tillika bedragare. Din advokat finns han i verkligheten, eller är det din bedragarkusin som gestaltar honom.

  Tack för ordet
  En företagare som inte vill lägga tid på att trampa på . kackerlackor.

 • Företagare ( bekymrad ) , tisdag 17 januari 2012 @ 14:35

  hahahahah igen.

  Ni är patetiska som sagt ocg det håller jag vid.
  Tyvärr driver jag inget bluff företag jag hatar den typen av verksamhet för jag själv
  blivit utsatt för idioterna men när folk sprider tvivelaktiga grejer på såna här sidor så drabbar
  det alla inom branschen era smart huven. Hur min uppfostran kom in i bilden och den ena till det andr intressant trodde du jag skulle ta illa vid mig eller hahah jag har lyckats ett par gånger om så behöver nog ingen bekräftelse från internetsweden fantaster. istället för att lägga ner tid här så undvik att bli blåsta som ni kallar det för då tycker jag det är ni som är dom dumma inte bluff företagen för det ör för lätt att genomskåda när dom dräggen ringer och gör man inte det så är man ju lika dum som dräggen.
  Peter Forsman fortsätt ditt härliga så kallade arbete
  —————–

  Jag blir riktigt imponerad..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Karin Holmqvist , tisdag 17 januari 2012 @ 19:43

  Hur gick det Peter?
  Blev din chef kontaktad av den bekymrade företagarens advokat i dag?
  Här är en som är idel öra. (eller heter det öga när man läser)
  ————
  Inte vad jag känner till..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • […] vi konstaterat sedan tidigare (för en komplett kartläggning rekommenderas Peter Forsmans inlägg här) men nu börjar vi se en annan, eventuellt närmare koppling. Din Lokala Del? Din Lokala […]

 • […] kan nog betraktas som bulvan eller målvakt. Styrelseuppleant i samma företag är Istvan Zsigardi. Tidigare satt två andra personer i styrelsen för Länsdelen Norden AB, Sam Fabian Notér Hooshidar som […]

 • Stefan , fredag 17 februari 2012 @ 16:17

  Någon som vet något om Teledelen.se alså Sveriges Tele-del så kallad (Företagens Tele-Del I Sverige AB)?

 • […] är också att härvan kring hittaforetagen.se och Svensk Företagslansering har kopplingar till andra domänskojare, fiffelföretag och tvivelaktiga […]

 • […] Läs gärna detta inlägg hos InternetSweden. […]

 • […] Läs gärna detta inlägg hos InternetSweden. […]

 • […] inlägg om Företagslansering Sverige AB som hann lura företagare på över 55 miljoner Företagslansering Sverige AB och faktiskt samma dag som någon pellejöns-jurist i Malmö polisanmält internetsweden.se för […]

 • […] den fulla kartläggningen om hur allt hänger ihop, klicka här för att komma till […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *