Varning för European Economy Control AB, 556852-2444 – domänbedragaren NDH Sweden AB:s EGET inkassoföretag

[sws_red_box box_size=”537″]Varning för [ecpt_field id=”verksamhetsnamn”] ([ecpt_field id=”fretagsnamn”], [ecpt_field id=”organisationsnummer”]) som pysslar med [ecpt_field id=”typavvarning”]


Målgrupp för bedrägeriet:  [ecpt_field id=”mlgrupp”]
 
Första kända aktivitet:  [ecpt_field id=”frstakndaaktivitet”]
 
Typ av varning:

 [ecpt_field id=”typavvarning”]

 
Verksamhetsnamn:

 [ecpt_field id=”verksamhetsnamn”]

 
Bolagsnamn:  [ecpt_field id=”fretagsnamn”]
 
Organisationsnummer:  [ecpt_field id=”organisationsnummer”]
 
Domänadress/er:  [ecpt_field id=”domnnamn”]
 
Innehavare domänadress/er:  [ecpt_field id=”innehavaredomnadress”]
 
Registrar / Ombud / Webbhotell:  [ecpt_field id=”registrar/ombud/webbhotell”]
 
Namnservrar:  [ecpt_field id=”namnservrar”]
 
IP-nummer:  ———-
 
Styrelseledamöter (bolaget):  [ecpt_field id=”koppladepersoner”]
 
Andra kontaktpersoner (bolaget):  [ecpt_field id=”andrakontaktpersoner(verksamheten)”]
 
Boxadress:  [ecpt_field id=”adress”]
 
Ev. besöksadress:  [ecpt_field id=”besksadress”]
 
Postnummer och Ort:  [ecpt_field id=”postnummerochort”]
 
Telefonnummer:  [ecpt_field id=”telefonnummer”]
 
Faxnummer:  [ecpt_field id=”faxnummer”]
 
e-postadress:  [ecpt_field id=”emailadress”]
 
Plusgironummer:  [ecpt_field id=”plusgironummer”]
 
Innehavare Plusgironummer:  [ecpt_field id=”innehavareplusgironummer”]
 
Bankgironummer:  [ecpt_field id=”bankgironummer”]
 
Innehavare Bankgironummer  [ecpt_field id=”innehavarebankgironummer”]
 
F-skattsedel & momsregistrerad  [ecpt_field id=”fskattsedelmomsregistrerad”]
 
Beskrivning / Händelseförlopp /Kartläggning  [ecpt_field id=”beskrivning/hndelsefrlopp/kartlggning”]
 
Tidigare kända aktiviteter:  [ecpt_field id=”tidigarekndaaktiviteter”]
 
Relationer till andra bolag:  [ecpt_field id=”relationertillandrabedragare”]
 
Övrigt:  [ecpt_field id=”vrigt”]
 
Relaterade länkar:  [ecpt_field id=”relateradelnkar”]

NDH Sweden AB Faktura

 

jur kand Vincent K Brudin AB - inkasso med NDH Sweden AB:s bankkontonr.

 

European Economy Control AB - inkasso


Läs mer här

Related Articles

8 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *