Analys av Internets tillväxt inför nya gTLDer

Den 13:e Juni så kommer ICANN att publicera vilka nya generiska toppdomäner som kommer med i första rundan.
Hur många det faktiskt kommer att bli vet vi inte ännu, det var sagt 500 stycken, men ICANN har reserverat sig med att det finns möjlighet för ytterligare 400 stycken vid behov.
Samtidigt som de satt ett maxtak på 1000 stycken per år i i rot.
Hur många det väl blir kommer vi att kunna se här
Jag är tudelad till de nya toppdomänerna; jag positivt till att det kommer att ge användare större valmöjligheter till ett domännamn som passar deras verksamhet, men samtidigt är jag skeptisk och negativ till att hundratals nya kommersiella generiska toppdomäner kommer ut på marknaden.

Och då är jag inte skeptisk till toppdomänerna i sig självt, utan just att mängden toppdomäner kommer att leda till att dessa hundratals toppdomäner under kort tid kommer att konkurrera med varandra och de redan etablerade toppdomänerna som .com och .net.
Detta kommer enligt mig att leda till en kaos, prispress a la ”köp 1 och få 20 på köpet”, oseriösa domänsäljare, rena domänskojare, bluffakturor och efter ca 18 månader gissar jag att 15-20% av de nya kommersiella nya toppdomänerna har bytt ägare eller gått i konkurs.

Vad bygger jag då denna negativa profetia på då?

Jo, redan nu vet vi att registraren Directi har skapat ett holdingbolag (Radix) som ansökt om 31 stycken generiska ord som toppdomäner:
.web, .shop, .bank, .law, .music, .news, .blog, .movie, .baby, .store, .doctor, .hotel, .play, .home, .site, .website, .click, .online, .one, .ping, .space, .world, .press, .chat, .city, .deals, .insurance, .loans, .app, .host, .hosting
http://www.radixregistry.com/radix-applies-for-31-strings-newgtlds.php

Och redan vet vi att TLDH har ansökt om 92 toppdomäner, varav 68 stycken till sig själva:
http://www.circleid.com/posts/20120643_gtld_application_update_tldh_has_submitted_92_applications/

Och vi vet även att Donuts Inc. har ansökt om 307 stycken egna toppdomäner.
http://domainincite.com/9227-donuts-applies-for-307-yes-307-gtlds

Med andra ord kan vi se redan nu att det till stor del (ca 20% av det uppskattade antalet ansökningar) kommer att handla om generiska ord som .blog, .movie, .press osv.

Ser jag behovet av denna typ av toppdomäner?
Svar: nej
Ser jag det som troligt att dessa kommer att lyckas?
Svar: nej

För jag har tittat på tillväxten av internetanvändare, jag har tittat på tillväxten av domännamn och även specifikt för tillväxten av generiska toppdomäner och jag har även tittat på tillväxten för Facebook.
Detta ger mig en samlad bild av hur stor tillväxten varit och är och var tillväxten sker och även var gigantiska social mediaplattformar som Facebook ökar.

Häng med i mitt resonemang!

Men först ska jag säga att jag med vilje utelämnat Sverige – jag vet att det finns många som anser att svenska internetanvändare är internets mittpunkt och att vi minsann ska berätta hur saker och ting ska gå till.
Men sanningen är att Sverige med sina 8 441 718 internetanvändare iofs har en internetpenetration på 92,9%, men det motsvarar inte mer än 0,37% av Internets användare. Det är med andra ord inte intressant att titta på Sverige, mer än som en del av Europa.

Tittar vi först på fördelningen av Internetanvändare i världen, så ser det ut så här:

Och tillväxten globalt ser ut så här sedan mitten av 2004:

Vid årsskiftet hade alltså knappt var 3:e människa på jorden tillgång till Internet.
De två sista datumen avser endast 9 månaders förändring, men ger ändå en tydlig bild av att tillströmningen fortfarande är stark, men börjar plana ut.
Men vi kan se att Q2-Q4 2011  hade 626 283 nya Internetanvändare VARJE dag.

Men det blir lite mer intressant att titta på tillväxten per världsdel.
Jag har med hjälp av archive.org tittat på historiska datum för internetworldstats.com

Internet World Stats delar in världen i världsdelarna:

Afrika
Asien
Europa
Mellanöstern
North Amerika
LatinAmerika/Karibbien
Oceanien/Australien

Afrika har alltså en Internetpenetration på 13,5% och med undantag av 31 mars 2011, som dippade rejält (sannolikt pga av revolutioner mm i nordafrika) så har de haft en stark tillväxt och växt 127 miljoner på 7,5 år.

Asien har en penetration på 26,2% och har idag över en miljard Internetanvändare, men även här börjar tillväxten plana ut, men vi kan se att med en tillväxt på 346 526 nya användare per dag vid sista mätningen, så står de för över hälften av Internets tillväxt idag.. (Jmfr. med 626 283 nya Internetanvändare per dag – globalt).

Europa med en penatration på 61,3% och över en halv miljard användare, eller om vi väljer att se det som hälften av Asiens användare.
Tillväxten är inte mycket att hurra för..även om den pikat några gånger.

Mellanöstern har en penetration på 35,6%, vilket är högre än världssnittet, tillväxten går lite upp och ner men ökar konstant.

Nordamerika har en penetration på 78,6%, men tillväxten känns ju förbättringsbar.
Jag skulle vilja påstå att den inte imponerat de senaste 7½ åren..

En penetration på 39,5% och med en avtagande tillväxt, även om den fortfarande är hyfsat stabil..

Australien och Oceanien har en penetration på 67,5%, men även här har tillväxten inte imponerat, mer än den sista piken.

Men om vi då vet hur det ser ut på världsdelsnivå, så ska jag visa lite intressanta landsexempel.

Tittar vi först på USA (Nordamerika inkluderar ju även Kanada)

USA har en penetration på 78,3% och om vi jämför USA med Nordamerika en bit ovanför, så ser vi att merparten av den lilla tillväxt som Nordamerika har, tillhör Kanada och inte USA – för där står tillväxten nästintill still.  USA:s användare motsvarar 10,8% av Internets användare. Och det intressanta är att mellan 14 augusti 2004 till 31 december 2011 är det 2695 dagar. Och USA har sedan 2004 haft en DAGLIG tillväxt på 15 559 nya användare per dag (i 2695 dagar).

Om vi jämför med ”världens outsourcingland #1” Indien, så ser det ut så här:

Indien har endast 11,9% Internetpenetration, men har trots det ökat över 100 miljoner användare de senaste 7½ åren.
Så sett till samma dagstillväxt som ovan, så har Indien de senaste 2695 dagarna fått 38 040 nya användare per dag – alltså  långt mer än dubbla USA:s tillväxt under samma period.

Och tittar vi då specifikt på Kina så blir det ännu mer intressant:

Kina har idag en penetration på 38,4% men med fler Internetanvändare än vad hela Europa har och mer än dubbelt så många som USA.
Tillväxten har varit mycket stark men har börjat plana ut.  Kinas andel av Internetanvändarna motsvarar 22,8% och med samma dagsstatistik som ovan, så har Kina de under de 2695 dagarna fått 158 108 nya Internetanvändare varje dag –  alltså mer än 10 gånger vad USA kunnat prestera (15 559/dag)

Och i en jämförelse mellan USA och Kina, så blir det mer tydligt:

Det är precis ombytta roller mot 2004, då USA hade mer än dubbelt så många användare som vad Kina hade.
Nu är det alltså tvärtom.

Kinas tillväxt är alltså helt enastående och om vi jämför med Indien, som folkmängdmässigt är det enda man kan jämföra med, så ser det ut så här:

Vi talar alltså om en aggressiv tillväxt.
Frågan är vad Kineser googlar..?

Bland de vanligaste sökningarna hittar vi bara två sökningar med latinska tecken: qq och baidu (två sedan länge etablerade portaler i Kina)

Och när vi tittar på Indiens sökningar under samma tidsperiod:

..så är det starka varumärken som Facebook, Yahoo, Google, Gmail och Youtube som är vanliga, men även en del generiska ord..

Men när vi ändå snuddar lite vid Facebook, så kikar vi på hur den tillväxten sett ut det senaste året.
Vill först säga att Facebook har en lite annan världsindelning än Internetworldstats;

Europe, Asia, North America, South America, Central America, Africa, Middle East, Oceania / Australia, Caribbean, the
..varför jag behövt lägga ihop  South America + Central America + Caribbean, the i min jämförelse längre ner.

Men vi börjar:

Totalt har Facebook fått 469 843 nya användare per dag 2011, vilket motsvarar 35,25% av Internets användare.

Om vi sedan går ner på världsdel ser det ut så här:

Under 2011 så tillkom 89 240 nya FB-användare per dag och det motsvarar 44,61% av Europas Internetanvändare.

Under 2011 så tillkom 173 911 nya asiatiska FB-användare per dag vilket motsvarar 18,09% av Asiens Internetanvändare.

Under 2011 så tappade Nordamerika totalt efter ups and downs, knappt 1000 användare per dag, men fortfarande så finns 63,94% av Nordamerikas Internetanvändare även på Facebook.

Stark tillväxt i Sydamerika med 117 634 nya FB-användare per dag. (procent kommer ihopslaget senare)

Även i Centralamerika ökade Facebook konstant under 2011 med 36 281 nya användare per dag. (procent kommer ihopslaget senare)

I Karibbien ökade Facebook under 2011 med 2 720 nya användare per dag. Sammanslaget med Syd- och Centralamerika motsvarar Facebookanvändarna 62,69% av Internetanvändarna.

I Mellanöstern fick Facebook 12 242 nya användare per dag under 2011, vilket motsvarar 23,68% av Internetanvändarna.

Och i Oceanien och Australien fick Facebook 3 462 nya användare per dag under 2011, vilket motsvarar 55,81% av Internetanvändarna.

Vi har alltså ett Internet som styrs av amerikanska ICANN som lyder under(Department of Commerce) , medan amerikanarna idag motsvarar var 10:e användare, med en konstant tillväxt ”överallt” utom i USA. Där tillväxten är som starkast så används överhuvudtaget inte latinska tecken, se mitt tidigare inlägg:
https://www.internetsweden.se/anvandande-och-beteenden-pa-internet/

Men om vi tittar på en av de första bilderna igen, den med Internetanvändarnas tillväxt de senaste 7½ åren..

..och så jämför vi den med tillväxten av domännamnsregistreringar, både ccTLDer (landstoppdomäner) och gTLDer (generiska toppdomäner) sedan 2007

Så ser vi att det handlar om en fullt jämförbar kurva och översatt blir det ungefär var 10:e Internetanvändare som registrerar ett domännamn.

Ser vi någon avvikande trend? Inte jag iaf..
Men nu ska vi ju egentligen bara tala om gTLDer, för det är just dessa som kommer att släppas på 500-1000 stycken mot de ca 20 som finns idag, eller det är inte riktigt sant, för merparten av dessa är inte publika, för vem som helst att registrera under, utan när det handlar om gTLDer så brukar man prata om ”the great 5” eller ”cnobi”  (.com, .net, .org, .biz och .info). Men i min jämförelse har jag även tagit med .mobi, .tel och .asia

Visst är det lite intressant att en toppdomän (.com) har ca 100 miljoner registrerade domännamn och .org och .info har en tiondel, .biz har en femtiondedel osv. och det främsta skälet är att domännamnen ”håller på att ta slut” och att det inte går att registrera det domännamn man vill ha.

Jag har ärligt talat svårt att se hur hundratals nya ändelser kan komma tillrätta med det problemet – visst flera hundra ”second best choices” – men är det verkligen problemet.

Vrider vi till lite och presenterar statistiken från ett annat håll så ser vi dessutom att efterfrågan av gTLD-domäner planar ut

Och om vi separerar gTLD-domänerna från ccTLDerna, så ser vi att det ökar mer hos ccTLDerna.

Jag kommer återkomma efter att ICANN publicerat vilka gTLDer det blir, för att analysera vad det kan komma att innebära och om jag ser att någon, några är intressanta för svenska Internetanvändare, mer än ur ett rent spekulativt syfte.

Tills dess..

 

Can you see who is messing up our Internet?

– I CAN!

 

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • […] Läs hela artikeln på Internet Swedens hemsida. var pusha_url = "http://crystonenews.se/2012/06/15/analys-av-internets-tillvaxt-infor-nya-gtlder/"; var pusha_titel = "Analys av Internets tillväxt inför nya gTLDer"; var pusha_bakgrund = "#FFFFFF"; var pusha_nyttfonster = false; Share: […]

 • Erik , fredag 22 juni 2012 @ 10:39

  Jag tycker helt klart att det finns ett behov av de nya domänerna. Framförallt exempel som .shop, .poker eller .blog med motiveringen att så sjukt många domäner idag är blockerade av domänpirater som bara har parkeringssidor och väntar på att någon ska vilja köpa domänerna för ett pris som är hundrafaldigt högre än det som piraten själv betalt.
  ———–
  Erik,
  Jag säger inte emot på något sätt – jag är också av den uppfattningen av att det inte alls är fel med fler generiska ord-toppdomäner.

  Det jag fruktar och är negativ till är omfattning och releaseplan för dem.

  Som det ser ut nu (utifrån de toppdomäner som ansökts) så handlar det om flera hundra toppdomäner av den typ du tar som exempel. När de blir godkända så kommer de av sina ägare vilja komma ut på marknaden så fort som möjligt och då i konkurrens med hundratals andra. MEN innan de kommer ut på marknaden så kommer VARJE ägare att tillåtas reservera 2500 egna domäner (mycket sannolikt de ”bästa” nyckelordsdomänerna) sen kommer det följas av en eller flera sunriseperioder, där varumärkesinnehavare tillåts förtur (och vi känner ju till historiskt av hur nyregistrerade varumärken varumärken registreras under de mest komiska klasser för att manipulera detta förfarande, sen efter det så kommer landrush, där allt släpps fritt en speciell tidpunkt – och även det förfarandet manipuleras av de mest kunniga snapaktörerna (Glöm inte EURid-landrushen med 400 nybildade ”spökregistrarer” som norpade 70 000+ bättre domäner).

  Risken är alltså ÖVERHÄNGANDE att avsikten med att ge ”vem som helst” fler möjligheter till ett bra eller mer passande domännamn kommer att vara minimal. De bättre domänerna kommer alltså mycket sannolikt hamna i portföljer hos etablerade vad du kallar ”domänpirater”..med samma prisbild av andrahandsmarknaden som idag..

  Och då har vi inte ens tagit upp vad dessa hundratals toppdomäner kommer att skapa tillfällen för domännamnsskojare (av typen ..”jag har en kund.. registrera ditt domännamn under andra toppdomäner..vi ger dig förtur..10*normalpris..du måste bestämma dig nu..)

  TÄNK om ICANN tänkt till lite innan och portionerat ut 5 toppdomäner åt gången..

  Peter Forsman | internetsweden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *