Dagens tankenöt – ”Utgivningsbevis i orätta händer”

Dagens tankenöt – ”Utgivningsbevis i orätta händer”


Dagens lilla tankenöt lyder som följer:

Utgivningsbevis
Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd.
Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Källa: http://www.radioochtv.se/att-sanda/internetpublicering/

Kortfattat innebär det att en webbsida eller blogg som innehar Utgivningsbevis åtnjuter samma skydd som exempelvis Radio, Tidningar och TV.
Ett utgivningsbevis är lite knepigt att få, eller det kräver att du samlar in en del dokument från olika instanser som (Firmateckningsbevis, Personbevis, Konkursfrihetsbevis och Förvaltarfrihetsbevis) samt betalar 2000 kronor och fyllt i blanketten:
http://www.radioochtv.se/Documents/Blanketter/Blanketter%202016/utgivningsbevis%20databas%202015.pdf

Det finns sedan lite skall-krav för innehållet som:

Man kan bara få utgivningsbevis om databasen

* är tillgänglig för allmänheten
* tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den
* är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning
* inte kan ändras av någon annan än redaktionen
* har ett namn som innehåller ett domännamn

Dessutom måste databasen ha:

* anknytning till Sverige, till exempel genom att redaktionen finns i här.
* en behörig utgivare.
* ett namn som inte kan förväxlas med någon annan databas som finns registrerad hos oss.

Ref: http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/

Och simsalabim så har du utgivningsbevis kopplad till din webbplats/blogg i 10 års tid – efter det kan du ansöka om förlängning.
Därtill ska en ansvarig utgivare utses.

Utgivaren har sedan ”ensamansvar” för webbsidan/bloggen.
Referens: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yttrande-tryckfrihet/ansvarig-utgivareprogramutgivare

Allt frid och fröjd om det inte vore för..

..att utgivningsbeviset är kopplat till webbsideadressen/URL:en (och inte innehållet) i kombination med att ansvarig myndighet (Myndigheten för press, radio och tv) är en registrerande och inte en kontrollerande myndighet.

Detta har fått till följd att det idag finns http://www.radioochtv.se/sv/sokverktyg/ ett par dussin ”fredade adresser” MED angiven ”ansvarig utgivare” som har frisläppts och där sedan dessa adresser har registrerats och idag används av helt annan part.
Det finns även drygt två dussin lediga domännamn som innehar utgivningsbevis/ansvarig utgivare.

För Medieföretag (som genom sin verksamhet har ett automatiskt utgivningsbevis) behöver istället anmäla ”databaser” till myndigheten, för att dessa ska omfattas av Medieföretagets utgivningsbevis.
Skillnaden är här bla att den inte behöver ha samma anknytning till Sverige.
Ref. http://www.radioochtv.se/Documents/Blanketter/Blanketter%202016/anmalan%20databas%202015.pdf

Och även här finns ”ett par dussin” webbsideadresser som endera har helt annan innehavare och används för helt andra saker eller är lediga, för vem som helst att registrera.

Men nej, jag tänker inte lista upp dem, utan berättar bara att det här är ett problem.

För visst är det ett problem när 1XX databasanmälningar och utgivningsbevis idag är listade som aktiva (tillsammans med ansvarig utgivare), där adresserna idag används eller kan användas av helt andra än den utgivningbeviset avser.

Lösningsförslag någon?

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Anders Svensson , onsdag 1 februari 2017 @ 9:31

  Utgivningsbevis är ju tidsbestämda så en måste förnya dem som du skriver. Efter ett tag bör ju problemen lösa sig därför. En kortare tid än 10 år giltighet skulle ju innebära mindre problem.

  Jag har varit med om att myndigheten hörde av sig när jag på grund av webbhotellet jag hade då sålde min domän (zaramis.nu) till ett annat företag utan att jag var inblandad och jag därför fick flytta min sajt till en ny domän (zaramis.se). Jag fick senare tillbaks min domän av den som köpt den då det visade sig var en trevlig och okej person med ett litet företag. Bytet av domän gjorde att myndigheten hörde av sig och jag fick i praktiken flytta utgivningsbeviset till min nya domän. Men jag har ju ett medie- och It-företag om än med nätet som enda publiceringskanal.

 • Internet Sweden | Peter Forsman , onsdag 1 februari 2017 @ 10:00

  Anders – Visst har du rätt i att ”med tiden löser det sig själv”, men jag menar i inlägget att detta är faran i sig med ”Det finns även drygt två dussin lediga domännamn som innehar utgivningsbevis/ansvarig utgivare.”
  Då utgivningsbevisen kopplas till domännamn (och inte till innehåll), så innebär dessa herrelösa domäner en stor risk för de tidigare innehavarna av domänerna, då exempelvis någon rabiat extremist skulle kunna stolla sig med nytt innehåll, utan att myndigheter har rätt att ingripa mer än om det är frågan om förtalsbrott eller hets mot folkgrupp eller liknande.

  Problembilden är alltså att de tidigare innehavarna sannolikt inte är medvetna om detta och utgivningsbevis gäller i 10 år, medan ett domännamn oftast registreras och förnyas med ett år åt gången.

  //Peter Forsman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *