Domännamn, namnrättigheter och varumärken på Internet

Jag hade igår förmånen att hålla föredrag för ett antal personer, däribland poliser och åklagare i ämnet ”Kinesiska piratshoppar”.

Min uppfattning är att, min rätt så digra presentation föll i ”god jord” och att min publik tog till sig och anammade presentationens budskap.
Målet var främst att informera och ge kännedom om omfattning osv.

Presentationen följdes sedan av ett antal domänrelaterade mycket intressanta frågor, som jag pga av tidsbrist känner att jag endast delvis kunde svara på ordentligt.

Detta i kombination med att jag under de senaste veckorna fått ett flertal förfrågningar om namnrättigheter, tvistförfaranden, regler för domänregistreringar, ond tro osv. för specifika domännamn.

Budskapet jag har för dessa förfrågningar är att jag helst INTE uttalar mig om enskilda domännamn (längre), däremot har jag utlovat ett mer generellt inlägg i ämnet, där jag plockar in vad jag anser relevant. Ett löfte vilket det här inlägget är avsett att uppfylla.

Och jag börjar med att återanvända en text jag skrev redan 2008 för domänforumet dnzup.
Dnzup.se är ett domänforum som jag startade tillsammans med Björn Hansson som bla driver http://www.missdomain.se/ (Men jag har sedan flera år, ingen delaktighet i dnzup )

Trots att till och med Skolverkets ”Kolla källan” länkar till texten nedan, och inlägget ändå haft drygt 4000 läsare, så är det alltför många som kontaktar mig med just nedan typ av frågor.

[sws_green_box box_size=”530″]

Varumärken och namnrättigheter på Internet

1. Fråga: Kan jag registrera vilken domän jag vill?

Svar: Under de vanligaste (och de flesta) toppdomänerna som .se, .nu och .com gäller ”först-till-kvarn”.
Det innebär att vem som helst kan registrera vilket ledigt domännamn som helst.

2. Fråga: Men om det finns varumärkesinnehavare av ett namn som är detsamma som domänen jag vill registrera – är det verkligen tillåtet?

Svar: Ja det är först-till-kvarn som gäller. Ett varumärke kan ge en varumärkesinnehavare namnrätt till lydelsen under 1-45 klasser som varumärken kan
registreras under. Det kan alltså teoretiskt finnas 45 eller flera (det finns även möjlighet att dela en klassificering av ett varumärke under en klass,
som exempelvis Apple och Linksys gör med varumärket ”Iphone”).

3. Fråga: Men gör jag inte varumärkesintrång om jag registrerar domänen?

Svar: NEJ, att en varumärkesinnehavare till ett namn ger honom/henne namnrätt till det namnet under den klassificering han/hon skyddat det under.
Det innebär ingen ensamrätt till namnet, eller att ingen annan även har rätt att använda namnet. Ett varumärkesinnehav eller namnrätt genom bolagsregistrering ger ingen förtur till domäner.
Däremot är det inte tillåtet att i kommersiellt bruk använda namnet under den klassificering som namnet är skyddat – Då blir det varumärkesintrång.
Exempelvis är det inte tillåtet att sälja kläder under ett domännamn som någon skyddat namnet under klassen kläder, däremot kan du använda det kommersiellt för
andra oskyddade klasser än kläder.

4. Fråga: Har varumärkesinnehavaren laglig rätt att tvinga av mig domänen?

Svar: Nej, för den Svenska toppdomänen .se finns det däremot möjlighet för ”vem-som-helst” som anser sig ha mer rätt till domännamnet än innehavaren att tvista om
domänen, detta görs då i en sk ATF (Alternativt tvistlösningsförfarande). Att ansöka om en ATF är dock inte gratis, (se nedan). till detta kommer kostnader för juridiskt ombud och förarbeten mm
Kostnad ATF (Källa: https://www.iis.se/domaner/atf/gor-en-ansokan/tvistlosare-och-kostnader#Kostnad )

Sökande 1 TL 3 TL
Privatperson* 4000 8000
Småföretag* 5000 10000
Övriga svenska juridiska personer* 10000 20000
Privatperson inom EU* 4000 8000
Småföretag inom EU** 4000 8000
Övriga juridiska personer inom EU** 8000 16000
Privatperson utom EU*** 3200 6400
Småföretag utom EU*** 4000 8000
Övriga juridiska personer utom EU*** 8000 16000

TL = Tvistlösare

För att sedan den som begärt tvistlösningen ska nå framgång, så behöver samtliga dessa punkter vara uppfyllda:

* Sökanden måste ha en rättighet (t ex varumärke eller firma) med giltighet i Sverige.
* Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han registrerade eller använde domännamnet
* Innehavaren ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.
Läs mer på .SE´s hemsida  https://www.iis.se/domaner/atf

Motsvarande förfarande finns för samtliga toppdomäner.
I det fall du förlorar tvisten kommer domänen endera att avregistreras eller skrivas över på sökanden.
Det är viktigt att påpeka att registranten inte utfört ett brott, och kan därför inte dömas till något straff – utan det är en tvist om vem som har mest rätt till ett domännamn.

5. Fråga: Får jag alltså registrera ett domännamn som någon annan har under en annan toppdomän utan att bryta mot någonting?

Svar: Ja, däremot finns ett antal faktorer du ska tänka igenom innan du registrerar domänen;
– Är namnet som används i domännamnet skyddat som varumärke, så får du inte marknadsföra din domän under samma klass, inte heller peka domänen till en konkurrent till varumärkesinnehavaren.
– Är den andra domänen inte registrerat varumärke, så kan det fortfarande vara starkt inarbetat hos allmänheten och därmed jämställas med ett registrerat varumärke, förbud enligt ovan.
– Är du medveten om att domänen finns registrerad under annan TLD (toppdomän) kan det även vara till din fördel att du så snabbt som möjligt skapar innehåll till din domän (för att kunna påvisa sk berättigat intresse – i det fall det skulle gå till tvistlösning). Det kan även anses som ”ond tro” om du registrerat ett domännamn i blockerande syfte.

6. Fråga: Men om jag som innehavare av en namnrättighet (ex firmanamn eller varumärke) märker att domänen jag vill registrera redan är upptagen – vad gör jag?

Svar: Alternativen är att:
– Kontakta innehavaren och se om det finns möjlighet att förvärva domänen.
– Registrera domänen under annan TLD (toppdomän)
– Fundera om ni kanske kan böja domännamnet; singular, plural, domännamnetAB, domännamnetshop, domännamnetweb osv
– Tvista. Observera att alla 3 punkterna i fråga nummer 4 bör kunna uppfyllas för att du ska nå framgång.

7. Fråga: Vad händer om jag registrerar ett känt företags domän och ringer och frågar dem om dom vill köpa det av mig för xxxx pengar, det kan väl inte vara så farligt?

Svar: Detta är att beteckna som ”ond tro” dvs du har registrerat domännamnet för att ekonomiskt utnyttja/utpressa företag pga av situationen.
Mer som är att beteckna som ond tro är när du registrerar ett domännamn som är detsamma eller mycket likt en etablerad verksamhets namn och länkar din domän till en konkurrent till företaget.
Även om du inte gjort detta med ekonomisk vinning, har det ett negativt inslag på företaget.

Jag tycker också att det är viktigt att säga att denna typen av rena varumärkesintrång även kan lösas i domstol och då är saken som tas upp alltså
varumärkesintrång med domänen som tillvägagångssätt – görs detta uppenbart av registranten, så riskeras förutom att han/hon blir av med domänen även dryga böter.

Avslutningsvis vill jag göra klart att en domänregistrering i sig självt ALDRIG kan vara ”brottslig” i juridisk mening – Det beror på vad och hur registranten använder domänen till som kan vara olaglig (varumärkesintrång, smutskastning etc)
Men lika lite som en såld kökskniv gör nån till mördare, eller en internetanslutning gör någon till illegal fildelare, så skapar inte en domänregistrering intrång på varumärken.

[/sws_green_box]

Källa: http://www.dnzup.se/juridik-foeretag/180-varumaerken-och-namnraettigheter-pa-internet.html

För att komplettera ovan text ytterligare, så vill jag vägleda dig som läsare, till några alldeles utmärkta blogginlägg som .SE:s Chefsjurist Elisabeth Ekstrand skrivit i ämnet:

Har man alltid rätt till ”sitt” domännamn?

När tvisten om ett domännamn uppstår

Och för att inte riskera att bli luddig eller otydlig, så återpublicerar jag Patent- och registreringsverket´s syn på detta. (Och de stycken jag anser är viktiga att anamma, har jag blåmarkerat)
Källan till nedan text hittas här: http://www.prv.se/sv/Varumarke/Nar-du-har-ett-varumarke/Varumarkesbevakning/Varumarken-pa-Internet/ 

[sws_blue_box box_size=”530″]

 Varumärken på Internet

Ensamrätt till ett varumärke gäller även på Internet. Men det behöver inte betyda att en domännamnsregistrering som är identisk med eller liknar ditt varumärke ska betraktas som ett varumärkesintrång.

Enbart en domännamnsregistrering ger ingen ensamrätt att använda ett ord som ett kännetecken för varor eller tjänster. Den som har en domännamnsregistrering kan därför inte hindra andra från att använda ett identiskt ord som kännetecken i andra sammanhang. En domännamnsregistrering är alltså inte att jämställa med en varumärkesregistrering eller ett inarbetat varumärke.

Förväxlingsbara kännetecken

En varumärkesregistrering hos PRV ger dig möjlighet att hindra andra från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med ditt varumärke. Kännetecken som liknar varandra anses som regel förväxlingsbara om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Vad du därför får ta ställning till är om den verksamhet som bedrivs under ett domännamn dels är kommersiell men även om den har sådan inriktning att den står i direkt konflikt med ditt varumärke. Om verksamheten inte är kommersiell eller har en helt annan inriktning än din egen för de varor eller tjänster som marknadsförs under domännamnet kan det ofta vara fråga om tillåten användning av ditt kännetecken som domännamn.

Det finns dock undantag från regeln om förväxlingsbarhet. Om ett varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen är bedömningen av förväxlingsbarhet inte knuten till enbart denna likhet. Ett känt varumärke har så kallad renommé i kundkretsen och bland allmänheten. Har du ett sådant varumärke kan du ibland förhindra all kommersiell användning av kännetecknet som domännamn.

Domännamn har en global verkan

En nationell varumärkesregistrering ger en ensamrätt till varumärket inom Sveriges gränser. Ett domännamn har global verkan på så sätt att domänadressen kan nås över hela världen. Om en domännamnsregistrering skett i ond tro och inkräktar på ditt varumärke finns möjligheter att vidta åtgärder för att få intrånget att upphöra. Detta gäller även om domännamnet registrerats utanför Sveriges gränser.

[/sws_blue_box]

Så ovan text ger lite svar på var varumärkesintrång är och vad det inte är:
Det är troligt att det skulle vara varumärkesintrång om OPEL skulle registrera volvo-bilar.se för att marknadsföra sina bilar.
Däremot om privatpersonen ”Kalle” registrerar volvo-bilar.se och skapar en FAN-site / blogg om sitt intresse för volvobiler, skulle det inte vara varumärkesintrång.
Inte heller om det är Kalles sura syster ”Bettan” som registrerar  volvo-bilar.se, för att sätta upp en volvokritisk sida/blogg.

Så tänk: Kommersiell användning av en skyddad namnrätt, under en skyddad varumärkesklass i ett skyddat geografiskt område” 

Dessutom kräver nyregistrering av ett domännamn under .se att innehavaren godkänner .SE´s Registreringsvillkor, som innehåller:

[sws_red_box box_size=”530″]

 4.2.1 
Innehavaren är vid var tid skyldig att se till att det valda Domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.

Källa: https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf

Personligen ser jag ovan text som en bra friskrivning (in case of anything odd), men som inte tillämpbar i majoriteten av scenarion jag kan tänka mig

Men vad gäller domänregistreringen i sig självt, så kan den aldrig utgöra ett varumärkesintrång (intrång i annans rättighet), utan det beror på:

VEM som använder domänen (Kommersiell aktör)

HUR domänen används (Skyddad klass?)

VAR domänen används (Skyddat område)

 

Jag hoppas att det här inlägget reder ut det mesta kring dessa småkniviga frågeställningar. Annars finns möjlighet att ställa frågor i kommentarerna, så svarar jag efter bästa förmåga.

 

Related Articles

7 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Marcus Olsson , fredag 20 april 2012 @ 15:54

  Jätteintressant – verkligen!

  Men en fråga som jag har funderat på; gällande punkt 6. Säg att jag idag startar ett företag som heter exempelvis ”Gröna murar AB”, och upptäcker först efteråt (jättetabbe) att domänen grönamurar.se registrerades redan 2009, men att den har varit parkerad ända sedan dess. Låt oss också säga att ägaren inte har någon som helst koppling eller intresse utav några gröna murar. Kan man ha ett legitimt krav på domänen då? Eller får man bara skylla sig själv att man inte kollade upp domänen tidigare?

  ——————-
  Hej Marcus,

  Spontant skulle jag säga att det faller pga det andra rekvisitet för ATF:

  den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet

  Med andra ord skulle registranten sedan 3 år tillbaka omöjligt kunna känna till att du tre år senare registrerar ett företag med detta namn.
  Därmed skulle jag rekommendera dig att endera kontakta registranten och se om det fanns någon möjlighet att ni kunde lösa det genom överlåtelse/kompensation.
  Alternativt välja någon av gronamurar.se, gronamurarab.se, grönamurarab.se, grona-murar.se, gröna-murar.se, som domän eller kanske fila lite på en namnändring av företaget till murgröna.se/murgrona.se (förutsatt att domänen fanns registreringsbar).

  Jag vill poängtera att jag verkligen rekommenderar ALLA blivande företagare ATT registrera domännamn INNAN bolagsregistrering skett/beviljats/kungjorts.
  Av följande anledning: https://www.iis.se/blogg/foretagare-var-steget-fore-och-skydda-din-natidentitet

  Men det är ”spontana jag”, sanningen är att jag sett tvistlösningar gå åt andra hållet också, vilket gör att det inte säkert går att säga höger eller vänster, utan när det kommer till ATF (tvistlösning) så är tvistlösaren helt beroende av kvaliteten på det material som lämnas in av sökande och svarande – sämre underlag = sämre möjligheter..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Volker , måndag 23 april 2012 @ 12:37

  Tack Peter för en välskriven artikel som ge klarhet i ett för vanliga människor inte helt lätt område.

  Du gör ett fantastiskt jobb och är en sann eldsjäl!

  ——————–
  Tack Volker,

  Nej du ska veta att det många gånger krävs att tänka igenom scenarion både en och två gånger, även för de som pysslar med dessa frågor.

  ..och tack igen – det uppskattas mycket!

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Jonas , fredag 27 april 2012 @ 7:36

  Tack för den bästa sammanställning jag läst hittills! Bokmärker och delar.
  ——
  Tack Jonas

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Erik , fredag 27 april 2012 @ 8:09

  När jag startade min enskilda firma och funderade över namn, så gav jag mig inte förrän jag hittade ett namn där både .se och .com domänerna fanns lediga. Jag köpte dom innan registreringen godkändes för det är småsummor att äga två domäner i ”onödan” under ett år om man skulle få avslag.

  Så precis som din tidigare kommentar till Marcus vill jag också slå ett slag för att göra på detta sättet.
  —-

  EXAKT.. vad jag rekommenderar – en i sammanhanget mycket billig ”försäkring”.

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • […] Och under våren har jag gjort flera nya statuskontroller där jag analyserat registrarer som används, domännamnens uppbyggnader, toppdomäner som används, namnservrar, registrantuppgifter, IP-nummer, servrar, rörelsemönster mm. Och det är ungefär vad jag bla presenterat för den svenska brottsbekämpningen inom immaterialrättsbrott https://www.internetsweden.se/domannamn-namnrattigheter-och-varumarken-pa-internet/ […]

 • […] bra och att det var uppskattat, men precis som när jag höll en variant av denna presentation för polis och åklagare i april så fanns det en ordentlig laddning med frågor och förslag/diskussioner om exempelvis ifall […]

 • Peer Hansen , tisdag 16 oktober 2012 @ 9:24

  Tack för en mycket välskriven artikel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *