.EU-fiaskot (som väldigt få känner till)

Jag kommer att skriva lite om ccTLDer, gTLDer och alla de nya TLDerna..och eftersom det blir väldigt mycket text, så väljer jag att dela upp en del och låter därför ”.EU-fiaskot” tala för sig självt.

Det som kallas .EU-fiaskot handlar om 7 april 2006 – alltså datumet när .eu-domäner släpptes fria för registrering. Det kallas för ”Landrush” – det blev inte riktigt vad som var avsett..

Fiaskot blev VÄLDIGT tydligt när en av världens största registrarer inkognito startade ca 400 st. $50-dollarsbolag i Delaware (så kallade ”spökregistrarer”, eftersom nästan alla bolag hade samma fysiska adress, ingen av dem hade ens en hemsida mm) som skaffade sig ackrediteringar för .eu.
Detta för att EURID (.eu) satt en numerisk gräns för hur många förfrågningar/beställningar som fick skickas in per ackrediterad registrar och med 400 * antalet försök, så garanterade man sig till att få de domäner man ville ha.

Vad detta resulterade i är att ca 74 000 av de bättre/bästa .eu-domänerna registrerades på registranter/innehavare genom dessa ”spökregistrarer”
(De tre registranterna/innehavarna (Cypriotiska bolagen Ovidio Ltd., Fausto Ltd. och Gabino Ltd.) var naturligtvis bulvaner/placeholders för registrarerna/ombuden själva eftersom det inte fanns någon möjlighet att beställa domäner hos dessa registrarer).

1. Landrushen för .eu var 7 april 2006.

2. Bob Parsons (Go Daddys grundare) berättar vad som skett den 9 April 2006
http://www.bobparsons.me/113/eu-landrush-fiasco-bumbling-registry-allows-europe-own-domain-name-highjacked.html?ci=21580
http://www.bobparsons.me/114/eu-landrush-fiasco-new-facts-emerge-worse-thought.html?ci=21580

3. Eurid förnekar abuse/manipulation och slår ifrån sig 12 April 2006
http://www.bobparsons.me/115/eurid-denies-eu-landrush-abuse-guys-could-not-spin-top.html?ci=21580

4. Eurid suspenderar 74 000 registreringar 25 Juli 2006
http://econsultancy.com/uk/blog/101-eu-authority-suspends-74-000-domain-names
http://news.cnet.com/Registrars-accused-of-hoarding-74,000-domain-names/2100-1030_3-6098101.html
http://www.eurid.eu/en/content/eurid-suspends-74-000-eu-domain-names

5. Eurid tvingas ge tillbaka de 74 000 registreringar 5 oktober 2006
Detta efter ett domstolsbeslut där EURID tvingas betala ett vite om 18,5 miljarder kronor i timmen om de fortsätter att suspendera dessa 74 000 domäner.
(Orsaken till beslutet var att EURID inte meddelade registranterna/innehavarna innan de suspenderade domänerna)
http://domainnamewire.com/2006/10/05/eurid-releases-74000-disputed-names/
http://www.nytimes.com/2006/10/05/technology/05iht-domains.3047932.html?_r=1

”EURid has this week unblocked 74 000 domain names after a provisionary court decision. As the court case in question is still ongoing EURid will, for the time being, refrain from further commenting on this case.”

http://www.eurid.eu/en/content/eurid-unblocks-74-000-domain-names

Läs även:
http://www.adr-decisions.eu/wiki/index.php?title=EURid_Ovidio/Fausto/Gabino_litigation
http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman_Sobrie_Legal_Manager_of_EURid

..Så här i efterhand (över 4 år efter att EURID meddelade att det var ”ongoing”), så kan man kanske summera det hela till att ”Landrush av .eu kanske inte var så himla lyckad”
(mer än för de som manipulerade hela förfarandet).

Men ett år efter det – i september 2007 så suspenderar EURID ytterligare 10 000 .eu-domäner på mycket märkliga premisser.
Övervägande av dessa 10 000 domänerna var generiska ord (alltså ord som ingen kan hävda förtur eller speciell rätt till) och EURIDs chefsjurist Herman Sobrie gör även uttalanden som:

“This Chinese woman has registered over 10,000 names, she is without doubt cybersquatting,” Sobrie told Out-Law magazine.
“We know she sells these names to people for serious prices. This is a phenomenon we don’t like at all, but there is nothing illegal about this.”

http://domainnamewire.com/2007/09/11/eurid-suspends-10000-eu-domain-names/

Observera gärna att det aldrig offentligt talats om, jämförts eller dragits paraleller mellan dessa 400 .eu-registrarer med de ca 400 ICANN-ackrediterade spökregistrarerna som använts under många år för domaintasting..

Related Articles

4 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *