IDG: Nätfiskeattacker slår nya rekord

Jag läser att IDG.se skriver om APWG:s sista rapport för årets första kvartal (APWG = Anti-Phishing Working Group). och att det uppmätts knappt 57 000 phishingsidor i februari, vilket är rekord och även att 392 varumärken utnyttjades för det – som också är rekord.

Men det är tydligt att den svenske IDG-journalisten endast gjort en mindre lyckad översättning av en IDG News-artikel och inte läst rapporten själv, vilket är ordentligt tråkigt.

IDG.se:s artikel hittar du här: http://www.idg.se/2.1085/1.458386/natfiskeattacker-slar-nya-rekord

För rapporten är väldigt intressant, speciellt sett med svenska ögon.

För den berättar även om ett annat rekord.

Och att andelen infekterad PC-datorer globalt sett är 35,51% – alltså mer än var tredje PC i världen är infekterad av skadlig kod!

Vad IDG:s gått miste om är att Sverige har satt ett nytt rekord:

– jo jag sa just att Sverige har satt nytt rekord!

Svenska PC-datorer är minst smittade i världen 

Rekordet handlar om att Sverige procentuellt har lägst antal infekterade PC-datorer i världen och först att ta sig under 18% (17,94%)

Som vi kan se så har vi 10% färre infekterade PC:s än exempelvis Finland och Danmark.

Men Finland och Danmark är ändå ”dubbelt” så rena i jämförelse med Kina, där långt mer än varannan PC bär på skadlig kod.


Du kan ta del APWG:s hela rapport här

Hur kan det komma sig att Sverige lyckats så bra?
Ja, inte är det för att jag är medlem i APWG utan jag skulle säga att en stor del beror på att svenskar i högre utsträckning än många andra länder är medvetna om nyttan med ett uppdaterat antivirusskydd.

Men naturligtvis till stor del med anledning av ett väl fungerande svenskt CERT  (fd. SITIC)

 

Related Articles

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *