”Registret över romer i Sverige” – 2,0 dagar senare (extended version)

Två inlägg i samma ämne:
”Registret över romer i Sverige”

”Registret över romer i Sverige” – 5,0 dagar senare (Final cut)

 ———————————-

Ungefär två dygn sedan jag postade mitt förra inlägg och efter ca 20 000 besök och 3250 Facebook-likes senare kan jag dra följande erfarenheter:

– Ifrågasätter man riksnyheter som basuneras ut i media, så klassas man med automatik som foliehatt, tokfan eller rasist av väldigt många – inte minst av personer inom PR-branschen.
Men det som förvånade mig mest var att dessa åsiktsyttringar även  kom från docenter vid svenska universitet som påstår sig lära ut källkritik!?

 

Jag vill börja med att upprepa att jag ställer mig helt främmande till att kartlägga relationskartor baserat på folkgrupp/etnicitet som utgångspunkt.

 

Men det är inte min uppfattning att så har skett, utan att rådande mediadrev är ett uppiskat hjärnspöke som skapats av att det ena plumpa uttalandet skapat ett andra.
En relationskarta av misstänkta har förvandlats till ”systematisk kartläggning av romer i Sverige”, ”skandal-registret”, ”rom-övervakningen”, ”register-skandalen”

Och jag tycker det här är viktigt – till och med förbannat viktigt, eftersom jag har relationer med ett 10-tal polismyndigheter sedan flera år och varit och är ”behjälplig”.
Men det handlar i grunden inte så mycket om mitt förtroende för mina kontakter, utan för styrningen av polisen.

Jag ser det som kommit att kallas #romgate som mycket olyckligt och baserat på REN OFÖRSTÅELSE/OKUNSKAP av massmedias kolportörer i kombination av strykrädda politiker och polischefer mfl.
Uttalanden och pudlar som lett till att minoritetsgruppen romer i Sverige uppfattar sig som kartlagda, registrerade och förföljda av den svenska polisen och därmed av samhällsapparaten i övrigt.
Det tycker jag är djupt olyckligt, förkastligt – men för det inte sant!

Jag skrev i mitt tidigare inlägg om att det handlade om Kalle Anka-journalistik, men börjar svälla till en hel ankdamm där journalister numera får sällskap av ovan nämnda politiker och polischefer mfl.

För de senaste dagarnas uttalanden av politiker, polischefer, proffstyckare och sakkunniga talar för att de inte besitter tillräcklig kunskap i ämnet, och borde i mitt tycke, låtit sig uppdaterats innan de uttalar en åsikt eller mening i ämnet.

För mig blir det hela en närmast tragikomisk situation, där saker som sägs och som inte sägs vinklas på de mest obehagliga sätt och tillsammans skapar ”Fabeln om hur polisen i Skåne förföljer en minoritet i Sverige”!?

Lyssna på denna ljudfil!!
Polischefen Peter Springare intervjuas i SR P1 Studio Ett:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5656205

Det är flera frågor man behöver ställa sig:

* Är det ”rom-övervakning” som det är frågan om? – Jag menar: NEJ
* Är det ”systematisk kartläggning av romer i Sverige”/ett ”Rom-register”? – Jag menar: NEJ
* Är det en relationsanalys baserad på misstanke om brott? – Jag menar: JA
* Har insamlandet av data till denna relationsanalys lagstöd? – Jag menar: JA
* Är den stora omfattningen utredningsmässigt försvarbart? – Jag menar: TVEKSAMT / JA
* Är det en etiskt försvarbar mängd och omfattning på informationen? – Jag menar: TVEKSAMT / JA

 

För att du ska hänga med i mina resonemang så behöver vi först av allt slå fast att Kriminalitet utförs av individer – inte av folkgrupper!

Och det är min FULLA ÖVERTYGELSE om att det är så svensk polis jobbar – och inte med att systematiskt kartlägga folkgrupper eller oliktänkande.
(Jag tror även att de flesta är medvetna om att i de länder denna typ av registreringar förekommit/förekommer, så sker det av respektive lands säkerhetspolis, vilket då om man tror på påståendena kring #romgate inte skulle vara fallet i Sverige, utan här kartläggs folkgrupper av en numera pensionerad före detta polischef i Skåne!?)
Ref: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17530559.ab

VILKA ÄR DÅ POLISEN?

Sveriges polis består idag av 21 lokala polismyndigheter – ett för varje län i Sverige.
Över detta finns Rikspolisstyrelsen som förvaltningsmyndighet (med SKL, SÄPO och RKP som separata enheter).
Chef för Rikspolisstyrelsen och därmed för Sveriges poliser är Bengt Svenson.
Rikspolisstyrelsens huvuduppgift kan kortfattat beskrivas vara att skapa bästa möjliga förutsättningar på kort och lång sikt för en bra polisverksamhet i Sverige.
Det finns totalt ca 28 000 anställda inom polisen, varav 20 000 är poliser.
Referens: http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Om-polisen/Organisation/

Men för de 21 lokala myndigheterna så finns ingen, eller för vissa brottstyper kraftigt begränsad kommunikation mellan länen, så även i storstäderna (inom samma polismyndighet).
Tar vi exempelvis Stockholm, så är länet indelat i Syd, City och Norr och även här finns kraftig begränsning i informationsutbyte mellan dessa distrikt.

Dessutom ”hur sjukt det än låter” så separeras ”vardagsbrotten” (misshandel, skadegörelse, olaga hot, bostadsinbrott, trafikbrott, stöld mm) från grövre brottslighet (grov misshandel, rån, vapenbrott mm) som separeras från bedrägerier, bidragsfusk mm
En blandkriminell person eller ”miljö” kan alltså utredas av flera olika utredare inom samma polismyndighet – ovetandes om varandras utredningar och även av flera polismyndigheter samtidigt.

Till detta så finns för ”viss utvald brottslighet” regionala och nationellt underrättelsecentran, benämnda som RUC och NUC.
Som alltså handlar om myndighetsgemensamma underrättelseverksamheter där polisen tillsammans med bla. Skatteverket ingår.

För speciellt utsatta län av stora mängder av seriebrott och mängdbrott (Läs: gängmiljöer) finns även NOLG, Nationella Operativa Ledningsgruppen som projektvis kan förstärka polisiär bemanning för att lagföra ”busar”.
Referens: http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gemensam/Polisen-satsar-mot-mangd–och-seriebrott/

Och nu den 1/9 skedde uppstarten av NBC, Nationellt BedrägeriCenter, där Stockholmspolisen fått riksansvar för bla bedrägerianmälningar som uppsamlande enhet.
Källa: http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/jan-mars/Polisen-startar-nationellt-bedragericenter/

Och slutligen med verkställandedatum 1/1 2015 kommer de 21 polismyndigheterna bli en (1) enda statlig myndighet.

Men för den absolut största delen av misstänkta, begångna och anmälda brott finns inte länsöverskridande samarbeten mellan de 21 myndigheterna – basta!

Tänk nu efter lite vad det innebär – Sverige uppdelat på 21 från varandra i väsentliga avseenden avskilda polismyndigheter..och så har det varit sedan 1999!
För att nå nästa konsensus – Svensk polis har ett stort kommunikationsproblem.

Men för viss länsöverskridande brottslighet finns det alltså samarbeten, såväl utredningsmässiga som operativa.
Bland dessa kan JAG tänka mig att, av polisen kända, kringresande kriminella personer hör – eller det behöver för den delen inte vara så att de kriminella personerna behöver bege sig någonstans geografiskt!
det räcker idag med att folkbokföra sig på en adress på annan geografisk ort för att det ska bli en annan polismyndighets problem och ansvar.

*POOF* – Problemet borta för utredande polismyndighet, och helt okänd för ”mottagande” polismyndighet.

Jag repeterar – Detta ÄR ett problem.

Och helt utan att risk för att avslöja något jag inte borde – detta är ”buset” mycket väl medvetna om och utnyttjar till fullo!

Bra, då vet vi lite mer om Polisen i Sverige och det kanske även kan ge förståelse för behov av länsöverskridande kartläggningar!?

ANALYSFILEN

Om vi nu kommer till den aktuella filen skapad i programvaran Analyst’s Notebook och som Dagens Nyheter tipsats om.
(För du har väl vid det här laget förstått att de påstådda nya registren i form av mindre omfattande Excelfiler egentligen handlar om samma information, fast med annat urval och i annat filformat?)

Datat/Innehållet i analysfilen ”KAN” inte polisen tagit fram på egen hand, av den enkla anledningen att de inte har tillgång till det materialet, utan därför är det högst troligt att Analysfilen ingår i utredningar under vad som kallas ”RUC Syd” (Regionalt underrättelsecentra Syd) där Skatteverket alltså sitter med.
Referens: http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2011/Oktober-2011/Vi-besoker-ett-regionalt-underrattelsecenter/

Och Skatteverket är den ENDA myndighet i Sverige som sitter på dessa folkbokföringsuppgifter som ”vem som är släkt med vem” för att skapa familjeträd (Skatteverket sköter folkbokföringen sedan 1991 och det datoriserades ca 1970)
Referens: http://www.upplysning.se/vanliga-fragor/folkbokforingen

alltså..

originalfilen

Tittar vi på den aktuella filen som startade hela denna story (klicka för att öppna i nytt fönster) och tittar vi nära så ser vi att det handlar om små svarta punkter (fysiska personer) och strecken innebär en relation till en annan punkt (fysisk person).

Vi kan också ganska snabbt konstatera att det inte finns ensamma punkter, utan alla punkter har minst en relation.

Vi har också det senaste dygnet fått reda på att filen bygger utredningar kring vapenbrott, grov misshandel, narkotikabrott, försök till grov misshandel. – alltså våldsbrott.

Vi har även fått besked om att det INTE handlar om ett ”etniskt baserat register”, utan en analysfil innehållandes 4029 personer med romskt ursprung eller på personer som haft en relation med romer.

Vi har alltså en visuellt presenterad relationsanalys som utgått från brottsmisstänkta/dömda personer.

Referens: http://www.sydsvenskan.se/malmo/for-mycket-material/
http://expo.se/2013/skanepolisen-inget-register-utifran-etnicitet_6151.html

Således finns det ingenting som stödjer det urprungliga budskapet om ”systematisk kartläggning av romer i Sverige”, utan istället en mycket omfattande analysfil som skapats med grund av kopplingar till brottsmisstänkta.
Och det visar sig att det i filen inte ens GÅR att urskilja vilka personer som är romer eller ej.

– alltså detta är endast ett påstående som Mr. Whistleblower och DN:s Niklas Orrenius istället ”förstärkt” nyheten med.

Men är den här skillnaden så jäkla viktig, innehållet i filen är ju densamma?

-Ja, i min mening en helt avgörande från att vara ett ”scoop om registrering av minoritet i Sverige” till att bli ”läckt underrättelseinformation”.
Och det är också viktigt att hela massmediaindustrin i Sverige ”köpte” och förmedlade nyheten, UTAN källkritisk granskning – och det är illa anser jag.

Och med minne av det inte är första gången det sker (Läs under ”Källkritiken på nätet är fantastiskt dålig”) så menar jag att det är viktigt att påtala.
http://www.webbstrateg.nu/fem-lardomar-av-min-kampanj-mot-sverigedemokraterna-i-sociala-medier/

Så tre viktiga frågor att ställa sig så här långt är följande:

1. Finns lagstöd för SKV:s utlämnande och Polisens insamlande av data till denna fil?

Jag menar att det tydligt gör det i Polisdatalag (2010:361) i kapitel 2 ”Behandling av känsliga personuppgifter” §10. där förändringarna träder i kraft 2010-05-20
Den lagen gäller vid behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten.

Polismyndigheten i Skåne” är då en av de ”polismyndigheterna” som avses ovan.

Texten i kapitel 2, paragraf 10 lyder:

”Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas med stöd av 9 §.”

Observera att det alltså även finns lagstöd ATT skriva ut etnicitet som komplettering – men detta har alltså inte varit fallet i analysfilen.

Källa: https://lagen.nu/2010:361

Men det avser mer övergripande behandlingen av personuppgifter. Vi har här att göra med något som inom polisen förkortas SUR, ”Särskilda undersökningar i kriminalunderrättelseverksamhet”

Tillsynsmyndigheten Datainspektionen beskriver SUR på följande vis:

I kriminalunderrättelseverksamhet kan personuppgifter behandlas i särskilda undersökningar enligt 3 § och 14 § polisdatalagen. En särskild undersökning innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Automatiserad behandling av personuppgifter får hanteras i en särskild undersökning om polismyndigheten beslutat om en sådan undersökning och det finns anledning att anta
att allvarlig brottslighet har utövats eller kan komma att utövas, dvs. att det rör brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.

Om uppgifterna avser en person som det inte finns någon misstanke mot så ska det särskilt anges. Enligt 16 § polisdatalagen ska personuppgifter i särskilda undersökningar gallras senast ett år efter det att behandlingen beslutats, men om det är av särskild betydelse för att en särskild undersökning ska kunna avslutas får uppgifterna behandlas under längre tid.

Källa: http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2012-02-29-vasterbotten.pdf

Vi kan alltså konstatera att det INTE finns angivet tidskrav på gallring för personuppgifter för ”öppna särskilda undersökningar”, vilket varit ett nytt argument idag från Bengt Svenson om att det gallrats för lite och han gör i en TV-intervju helt egna tolkningar av den lag alla poliser har att följa

– Bekymmersamt!

 

2. Är omfattningen utredningstekniskt acceptabel?

Det kan JAG eller oinvigda inte bedöma, utan att veta omfattningen (spridningen på brottsmisstankarna), men om vi tar och tittar på bilden igen och tänker oss att det ryms 20-25 brottsmisstankar, så kan det ha ett betydande värde att se om det kanske handlar om koncentrationer på ett par ställen (med anledning av att upprinnelsen tycks vara sk släktfejder).
Men jag känner inte till antalet misstankar eller misstänkta, så det är bara spekulation från min sida.

Enligt MIN egen erfarenhet av kartläggningar skulle informationen ha ett litet värde, då jag istället kartlägger från händelse och synliga personer och ”bygger utåt”.
Men med reservation av att jag inte vet hur uppgifterna använts eller till vad.

3. Om det nu finns lagligt stöd – Är det etiskt acceptabelt?

Tveksamt! Mycket skulle kunna ”avpersonifieras”, som barns och underårigas identiteter skulle om de har utredningsmässigt värde i analysen, lätt kunna ersättas med ”kön och födelseår”
Spontant ser jag att avlidna personer på samma sätt skulle ersättas på liknande sätt – om de nu överhuvudtaget har ett värde i analysen som ev. ”gemensam far” eller liknande.
Med andra ord ser jag att mängden individer och relationer är relevanta, men mycket skulle kunna avpersonifieras och sannolikt bibehålla samma analysvärde

 

MIN EGEN ERFARENHET AV KARTLÄGGNING

Min erfarenhet på området, som främst rör en kraftigt växande, men ganska osynliga kriminalitet för vanliga medborgare (utom när de själva drabbas) – Bedrägerier, är att det det sällan eller aldrig handlar om homogent etniska grupper som är inblandade i  brotten, utan precis tvärtom, så är etnicitet sällan den gemensamma nämnaren i de kartläggningar jag ”varit involverad i”.

Och just DÄRFÖR är det sannolikt extra intressant i det fall flera personer av samma etnicitet dyker upp i samma eller snarlika kartläggningar eller där det finns anledning att misstänka återfallsbrott eller en eskalerande brottslighet.
Men det kan vara lika intressant om det är personer av helt skilda ursprung, men från samma bostadsort eller arbetsplats eller liknande – så denna typ av analyser förekommer också i vissa utredningar.
– men denna typ av relationskartor som det är frågan om handlar främst om att hitta gemensamma nämnare och förstå relationer mellan misstänkta och bara en bland många sätt att analysera.

Utredningsmässigt är det viktigt att fastställa om eller hur personerna är relaterade till varandra som tex. släktskap, bostadsadress, frånskild/separerad m. barn, arbetsplats, gängmiljöer och vad det mer kan finnas för beröringspunkter. – det går till och med att med hjälp av bra kartläggningar att förutspå händelser och därmed jobba preventivt för att förhindra brott.

Det kan även ge svar på om brottsligheten är organiserad och kan kanske även ge indikationer om vem som kan tänkas ligga bakom bulvanverksamheter osv.
Dessa kartläggningar byggs sedan på genom nya misstankar, nya individer och deras många olika relationer, medan avskrivna eller inaktuella uppgifter bör rensas bort över tid (om de inte är av extraordinär relevans).

När jag skriver relationer, så kan det handla om nya konton, bolags- och kontomålvakter (fysiska personer), adresskopplingar, innehavare av telefonnummer, adresser, domännamn, e-mailadresser, fordon, osv osv.

När politiker, högre polischefer, myndighetsrepresentanter nu verkar ha gått från att kritisera förekomsten av analysfilerna, till att speciellt kritisera förekomsten av avlidna personer eller barn i dessa kartläggningar, så blir jag lika frustrerad över det.
– eftersom dessa individer kan vara ytterst viktiga nämnare för utredningar – Något som jag är övertygad om att alla personer med minsta utredningserfarenhet kan förstå.

 

MÄRKLIGA DYGN – ÄNNU MÄRKLIGARE UTTALANDEN

2013-09-23 Rikspolischef Bengt Svenson kommenterar uppgifterna i tidningen Dagens Nyheter att romer i Sverige kartlagts.
”Vad jag kan bedöma idag finns det inget som helst stöd i lagstiftningen för detta och det är helt oacceptabelt, säger rikspolischef Bengt Svenson.”
http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/juli-sept/Bengt-Svenson-Det-ar-helt-oacceptabelt/

2013-09-25 Idag 2 dagar senare så är det plötsligt inte längre släktträden Bengt Svenson kritiserar, utan den stora omfattningen och att det finns barn i analysfilen.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-har-uppmuntrats-att-arbeta-pa-det-har-sattet/

Synnerligen anmärkningsvärt att Rikspolischefen uttalar sig, utan att vara uppdaterad om de lagstöd som polismyndigheterna har att tillgå för informationsinhämtning!
och när han väl har ”bedömt klart” 2 dagar senare, byta fot och rikta kritiken åt annat håll.

2013-09-24 Styrelseledamot i rikspolisstyrelsens styrelse Roger Haddad (FP) kräver Polisledningen i Skånes avgång
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5654890

– Minst sagt klandervärt av Haddad, som uppenbarligen inte heller förstått innebörden av de lagförändringar han hjälpt till med att driva igenom åt svensk polis. 

2013-09-25: Ask ber Sveriges romer om ursäkt
”-Men man kan ju inte utesluta någonting. Vi har tydliga regler – det är inte tillåtet att registrera på grund av etnicitet, säger hon.”
http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/ask-ber-sveriges-romer-om-ursakt

– Ber om ursäkt för vaddå?
För att polisen följer de direktiv de fått av RPS, NOLG och det operativa rådet?
Jag blir mycket upprörd över att Sveriges justitieminister indirekt anklagar Polismyndigheten i Skåne bryta mot svensk lag, utan att någon utredning genomförts.
Men av 28 000 polisanställda så finns det i alla fall en som står rakryggad och försvarar polisens uppdrag – KUDOS till Örebropolisen Peter Springare!

http://www.svt.se/nyheter/sverige/polisdebatt-gar-vidare-i-aktuellt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5655841

Jag anser att Bengt Svenson har missförstått situationen i svt-inslaget här ovanför – det är Bengt Svenson och Beatrice Ask som har en lång förtroenderesa framför sig – INGEN ANNAN!

..eller kanske har Bengt Svenson hittat något annat att kritisera imorgon och Beatrice Ask hittat andra grupper att be om ursäkt..för något polisen fått direktiv om att göra?
Lite kommer att förvåna mig efter det här..

Nu tid för eftertanke!

Related Articles

5 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • […] Ett nytt inlägg i samma ämne ”Registret över romer i Sverige” – 2,0 dagar senare (extended version) […]

 • […] Internetsweden.se – del II […]

 • Svenskalärare , fredag 27 september 2013 @ 15:07

  Din text blir mycket svårare att läsa när du färgar och håller på, man får huvudvärk

 • Internet Sweden | Peter Forsman , fredag 27 september 2013 @ 16:22

  Hej du Svenskalärare,

  Nu har ju design, layout och design ganska lite med ditt kunskapsområde att göra och jag fetstilar och färgsätter alltid det jag anser vara viktigt eller vill belysa extra i mina texter – så är det!
  Och det finns sannolikt betydligt fler fel inom kommateringen och meningsuppbyggnaden att invända mot, och som jag borde ta till mig av när det påtalas.

  Min rekommendation är att du läser det du kan och ber någon om högläsningshjälp med resten, för att undvika egen huvudsmärta!

  Peter Forsman | internetsweden.se | varningskollen.se

 • […] Det här blir det tredje och mitt sista försök att få dig som läsare att FÖRSTÅ att det är en fabulerad historia om rasism inom Skånepolisen, som inte existerar. De tidigare inläggen jag skrivit i ämnet kan läsas här  ”Registret över romer i Sverige” och här ”Registret över romer i Sverige” – 2,0 dagar senare (extended version) […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *