Svensk brottsbekämpning – nu jäklar!

IMG_1255Lära om tekniker och källor kan läras ut, men repetition är kunskapens moder!

Jag uttrycker ofta personliga åsikter om den svenska brottsbekämpningens tillkortakommanden. Och då handlar det i allra flesta fall om bekämpning av brottslighet som är relaterad till internet – där finns det förbättringsområden!

Men vid sidan av den, ibland lite högljudda kritiken, så bidrar jag sedan många år ”till en högre uppklaringsgrad”.
Nackdelen är att min vilja att hjälpa brottsbekämpning och grävande journalistik tar alltför mycket tid.

Detta har resulterat i att jag kommer att försöka mig på något så kontroversiellt som att utbilda i HUR och VAR.

Bredvid ser du kategorier för någonting som vuxit fram under mina fingertoppar sedan en tid, men som jag känt mig tvingad att IP-blockera för alla som jag inte speciellt öppnar för.
Anledningen är enkel och något jag inte tänker motivera mer än att informationen som kan brukas, kan också missbrukas.

Wish me luck!

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *