Varning för ”Lokala Företagskatalogen”

[sws_red_box box_size=”537″]Varning för [ecpt_field id=”verksamhetsnamn”] ([ecpt_field id=”fretagsnamn”], [ecpt_field id=”organisationsnummer”]) som pysslar med [ecpt_field id=”typavvarning”] [sws_red_box box_size=”537″]DEMENTI OCH UPPDATERING I DETTA INLÄGG 2011-08-29


Målgrupp för bedrägeriet:  [ecpt_field id=”mlgrupp”]
 
Första kända aktivitet:  [ecpt_field id=”frstakndaaktivitet”]
 
Typ av varning:

 [ecpt_field id=”typavvarning”]

 
Verksamhetsnamn:

 [ecpt_field id=”verksamhetsnamn”]

 
Bolagsnamn:  [ecpt_field id=”fretagsnamn”]
 
Organisationsnummer:  [ecpt_field id=”organisationsnummer”]
 
Domänadress/er:  [ecpt_field id=”domnnamn”]
 
Innehavare domänadress/er:  [ecpt_field id=”innehavaredomnadress”]
 
Registrar / Ombud / Webbhotell:  [ecpt_field id=”registrar/ombud/webbhotell”]
 
Namnservrar:  [ecpt_field id=”namnservrar”]
 
IP-nummer:  Ej relevant
 
Styrelseledamöter (bolaget):

 [ecpt_field id=”koppladepersoner”]

 
Andra kontaktpersoner (bolaget):  [ecpt_field id=”andrakontaktpersoner(verksamheten)”]
 
Boxadress:  [ecpt_field id=”adress”]
 
Ev. besöksadress:  [ecpt_field id=”besksadress”]
 
Postnummer och Ort:  [ecpt_field id=”postnummerochort”]
 
Telefonnummer:  [ecpt_field id=”telefonnummer”]
 
Faxnummer:  [ecpt_field id=”faxnummer”]
 
e-postadress:  [ecpt_field id=”emailadress”]
 
Plusgironummer:  [ecpt_field id=”plusgironummer”]
 
Innehavare Plusgironummer:  [ecpt_field id=”innehavareplusgironummer”]
 
Bankgironummer:  [ecpt_field id=”bankgironummer”]
 
Innehavare Bankgironummer  [ecpt_field id=”innehavarebankgironummer”]
 
F-skattsedel & momsregistrerad  [ecpt_field id=”fskattsedelmomsregistrerad”]
 
Beskrivning / Händelseförlopp /Kartläggning  [ecpt_field id=”beskrivning/hndelsefrlopp/kartlggning”]
 
Tidigare kända aktiviteter:  [ecpt_field id=”tidigarekndaaktiviteter”]
 
Relationer till andra bolag:  [ecpt_field id=”relationertillandrabedragare”]
 
Övrigt:  [ecpt_field id=”vrigt”]
 
Relaterade länkar:  [ecpt_field id=”relateradelnkar”]

[sws_red_box  box_size=”537″] Så här gör du om du får en bluffaktura!Är du näringsidkare och får en faktura, ett korrektur på en annons, ett beställningsunderlag eller annan handling gällande en tjänst eller vara du inte har beställt från ett företag, som du inte tidigare har varit i kontakt med, så ska du motsätta dig handlingen Gör så här:

Stryk ett streck över pappret och skriv ”Bestrides”, ”Ej beställd” eller ”Motsätter mig betalningsansvar”.
Gör en polisanmälan1 Gör en polisanmälan2
Faxa eller skicka postledes tillbaka handlingen till företaget.
Faxa eller skicka en kopia av handlingen till Svensk Handels säkerhetsavdelning alternativt till någon annan organisation som kan hjälpa dig juridiskt.
Skriv aldrig under någonting och för inga diskussioner med bedragarna per telefon (risken finns att de manipulerar samtalet och skapar sig en ett muntligt avtal genom att klippa ihop delar av samtalet).
Betala aldrig något du inte har beställt.


Läs mer här

Related Articles

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *