Wakeup call

Det tuffar på i en hisklig fart nu med nya bedrägliga verksamheter, nya bolag, nya målvakter och nya tillvägagångssätt.

Och det är inte bara de bedrägliga formerna som jag vanligtvis skriver om, som ökar i mängd och omfattning, utan i synnerhet de som inriktar sig mot privatkonsumenter.

I gårdagens artikel på aftonbladet.se så besannar även Poliskommissarie Anders Olofsson vid Stockholms bedrägerirotel Syd, vad jag hävdat under lång tid, nämligen att:

”Skulle man kunna stänga ner internet till exempel så skulle 90 procent av anmälningarna försvinna”

Vänder vi på det uttalandet, så har alltså 9 av 10 polisanmälda bedrägerier i Stockholm anknytning till Internet.

Skiljer sig Stockholm från övriga polismyndigheter i landet då?
Ja, det kan jag inte svara på och inte ens polisen själva känner till hur det ser ut på den fronten, utan vi får invänta BRÅ:s nästa sammanställning.

För Sveriges 21 polismyndigheter samordnar inte/mycket mycket sällan Internetrelaterade bedrägerier.

I viss mån sker samordning när gäller Internetrelaterade fakturabedrägerier idag (inriktade mot företag), men när det handlar om olika sätt som privatkonsumenter blir lurade av idag, så beslutas det om nedlagda förundersökningar i de allra flesta fall lokalt. Och vi kan väl sammanfatta det hela som att det är ovanligt med fällnade domar..

Och då alltför ofta av en polis- och åklagarkår som har ett generellt sett; begränsat kunnande kring Internet.

Det är nu också lite drygt ett år sedan som den ställföreträdande sektionschefen på rikspolisens it-brottssektion berättade att Sverige har 200 ”it-brottsspecialister”.

200 av 20 000 poliser = 1%

Och han fortsätter i artikeln:

– Kliver man in på en polisstation är det ju absolut ingen av de 200 man träffar.

Jag påstår med bestämdhet även att polisens 200 ”it-brottsspecialister” i de flesta fall, inte är kunniga inom spårning och bevissäkring över Internet, dvs det jag allmänt kallar ”nätgräv”, utan deras specialiteter är oftast av annan IT-forensisk art, som att återställa raderade filer, öppna lösenordsskyddade filer mm.

Det finns alltså ett skriande behov av Internetforensisk kompetens inom rättsväsendet idag och det samtidigt som Stockholmspolisen vittnar om att 9 av 10 bedrägerianmälningar är Internetrelaterade.

Detta samtidigt som Internetrelaterade bedrägerier är den/de brottsform/er som ökar mest i världen!

Jag skrev för en tid https://www.internetsweden.se/peter-ganger-tva-driva-eget/ sedan om ett planerat WebbTV-inslag på Driva Eget och så här blev det:

Efter det har det blivit ett till idag i Studio 12:

Jag försöker att dra lite olika strån till stacken..

Related Articles

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • John Carlsson , tisdag 25 september 2012 @ 20:43

    Man kan tycka att med de siffrorna borde ännu mer resurser sättas till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *