Det begås ett bedrägeribrott varje minut, året runt!

Jag vill börja med att säga att bedrägerier är ett av de mest svårskattade brotten, då brottsoffret först och främst behöver komma till insikt med att denne utsatts för ett bedrägeriförsök/fullbordat bedrägeri.
Till det spelar sedan i många fall en ”skämsfaktor” in, där privatpersoner och kanske främst näringsidkare, gör vad de kan för att gömma förlusten från andra, då det anses som negativt att man låtit sig falla offer för bedragare.
Detta menar jag är en vansinnigt farlig spiral, som gör att omfattningen inte kommer till rättsvårdande myndigheters kännedom och således visas det inte i statistiken och då låter förändring och prioritering vänta på sig..

Hur nattsvart är är det ställt med Bedrägeribekämpningen i Sverige egentligen?
Jo, det ska jag försöka visa det med statistik, citat och bilder.

Nedan visas andelen bedrägerier som utreds av Polisen (gröna) av andelen utförda bedrägerier (svart)
(2,4 brott utreds av 60 begångna, visas med 120 stycken rutor, där varje ruta symboliserar ett halvt brott)

fordelningsvart

För att ni ska förstå detta resultat så behöver man först vara klar med att det förra året anmäldes 185 781 bedrägerier (slutlig statistik), vilket är en ökning från 2014 (156 097) med 29 694 anmälningar.
Detta enligt den andra statistikfiguren på BRÅ-sidan: http://bra.se/bra/brott-och-statistik/bedragerier-och-ekobrott.html

Varje år genomförs även av BRÅ en Nationell Trygghetsundersökning, NTU, där en rad olika brott och parametrar skattas och då till följd av privatpersoners erfarenheter.
(Jag vill att du som läsare noterar att detta alltså inte ens berör brott mot näringsidkare).

I NTU 2015
http://bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc51c5e2/1452520810398/2016_1_NTU_2015.pdf
på sidan 34 har jag hämtat nästa viktiga uppgift:
Andel händelser i procent som uppges vara polisanmälda” som anges vara 40%.

ntu2015

 

1perminut

Jag menar alltså att om vi tar den procentsatsen och lägger på det antal faktiska bedrägerianmälningar under 2015 (185 781 stycken) och dividerar med 40% och multiplicerar med 100%, så får vi baserat på två publika datakällor en bättre uppfattning av hur många begågna bedrägeribrott som skett under 2015.

Det ger en diger siffra på 464 452 stycken (Observera att det är en uppskattad siffra).

Och för att göra siffran mer hanterlig och gripbar, så delar vi den med årets 365 dagar och får 1 272 stycken per dag och om vi då delar det antalet med dygnets timmar och så har vi 53 stycken ”egentliga bedrägerier” per timme.

Tar vi sedan och tittar på utvecklingskurvan för de senaste tio åren, så får det ses som osannolikt att trenden avstannar, utan istället mer rimligt att ökningen för 2016 fortsätter att öka och följdaktligen att vi är mycket nära 60 egentliga bedrägerier per timme, vilket alltså innebär ett bedrägeri i minuten – dygnet runt, året runt.

Vänder vi då på det och utgår från 60 stycken egentliga bedrägerier i timmen, så polisanmäls 24 stycken av dem till Polisen och 36 förblir oanmälda.

Av de 24 stycken så läggs 9 av 10 anmälningar ner av Polisen (enligt Jan Olsson, NBC i TV-morgonsoffan i september 2016).

nbcsep

Kvar blir då 2,4 stycken bedrägerier (4%) av 60 egentliga bedrägerier per timme.

fordelningfarg

Vad är då anledningen till att det ser ut så här?
Omorganisationen? Gränskontroller? Jaga asylsökande som fått avslag?

Nej, jag menar att ovan prioriteringar naturligtvis inte förbättrar, men personal-, utbildnings- och andra resurser för att bekämpa bedrägerier har under de senaste 10 åren varit mycket lågprioriterat inom Polisen, generellt sett och det är ”den stora banditen inom Polisen”.
Men jag tror att NBC gjorde en annan anledning ganska tydlig i en artikel för ett par år sedan där det framgår att 9 av 10 anmälda bedrägeribrott är relaterade till internet.

ao90internet

Källa: http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article15493015.ab

Och om vi då ser till BRÅs rapport i ämnet som släpptes för ett par dagar sedan, så har vi det djuplodade svaret (anser jag) och visar det genom två utdrag (källorna längre ner).

bracitat

brasbedomning

http://bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-30-polis-och-aklagare-behover-hoja-it-formagan.html
http://bra.se/download/18.3c6dfe1e15691e1603ec36fc/1475217105668/2016_17_It-inslag_i_brottsligheten.pdf

En reflektion: Vi får hoppas att de 4% anmälningar som väl utreds, hamnar på de som anser sig ha goda kunskaper!

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *