DU har skickat 143 spam e-mail idag! (uppd.)

DU har skickat 143 spam e-mail idag! (statistiskt sett, se nedan)

Jag hittade ett mycket intressant inlägg på techreaders.com av Zaheer Ahmed Khan som jag inte kan hålla mig från att citera, översätta och lägga till lite jämförelser till mm.    
Det är inte så att jag kontrollerat ALL källdata, men flera siffror vet jag stämmer, så jag förutsätter alltså att den är riktig, men går alltså inte i god för dem.   

Inlägget summerar relevant Internetstatistik över 2009 och artikelförfattaren har gjort ett digert jobb att samla in data. Det enda jag bidrar med är att översätta till Svenska och så gör jag ett försök att översätta till rätt enheter och lägger till lite jämförelser mm. Men jag rekommenderar läsare naturligtvis att även besöka orginalinlägget.     

 E-mail
90 Biljoner – Skickade e-mail över internet under 2009
247 Miljarder– Genomsnitt antal skickade e-mail per dag. 
1.4 Miljarder – Antal e-mailanvändare globalt. 
100 Miljoner – Antal nya e-mailanvändare under 2009 
81% – andelen spam e-mail.
92% – Högsta spamnivåerna i slutet av 2009.
24% – ökade spam e-mail under 2009.
200 Miljarder spam e-mails per dag (räknat på att 81% av all e-mail är Spam).    

Webbsidor
234 Miljoner – antal webbsidor December 2009.
47 Miljoner– Nya webbsidor under 2009

Webbservrar
13.9% – Ökningen för Apache webbsidor 2009.
minus 22.1% – Minskningen av MS IIS webbsidor 2009.
minus 72.4% – Minskningen av Lighttpd webbsidor under 2009.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lighttpd
35.0% – ökningen av Google GFE (Google Front End) webbsidor under 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/GFE
384.4% – Ökningen av Nginx webbsidor in 2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Nginx

Domäner i slutet av 2009
.com domäner: 81.8 Miljoner
.net domäner: 12.3 Miljoner
.org domäner: 7.8 Miljoner
ccTLDs (Country Code Top-Level Domains) landskods toppdomäner (ex. .se, .nu): 76.3 Miljoner
Domäner under samtliga  toppdomäner Oktober 2009: 187 Miljoner
Ökning för Domäner: 8%  (jämf. .se ökade 12%)

Internetanvändare
Globalt antal Internetanvändare Sept. 2009: 1,73 miljarder 
Ökning av Internetanvändare mot föregående år: 18%
    
Internetanvändare per kontinent 
Asien: 738,257,230 användare   
Europa: 418,029,796 användare  
Nordamerika: 252,908,000 användare   
Latinamerika / Karibien: 179,031,479 användare  
Afrika: 67,371,700 användare   
Mellanöstern: 57,425,046 användare   
Oceanien / Australien: 20,970,490 användare    

Social Media    
Antal bloggar: 126 Miljoner   
Social Nätverkswebbsidor (fler kvinnor än män): 84%  
Antal tweets på Twitter/dag November 2009: 27.3 Miljoner 
Twitter användare i USA: 50%   
Facebookanvändare: 350 Miljoner   
Antal FacebookLogin varje dag: 50% (175 Miljoner)  
Aktiva Facebook Apps: 500,000

Bilder
Bilder hostade på Flickr Okt. 2009: 4 miljarder  
Bilder uppladdade varje månad på Facebook: 2.5 miljarder 
Antal bilder uppladdade på Facebook/år: 30 miljarder   

Videos
Videos on Youtube: 1 miljard   
Visade videos per månad November 2009: 12.2 miljarder 
Visade videos per månad på Hulu i USA November 2009: 924 Miljoner
Genomsnitt sedda videos per Internetanvändare och månad: 182 stycken (USA)
Andelen internetanvändare som ser online videoas: 82% (USA) 
Youtube marknadsandel av OnlineVideomarknaden (USA): 39.4% 
Youtubevideos på Bloggar: 81.9%

Skadlig mjukvara / Malicious Software
Antal Zombiedatorer skapade per dag: 148,000
Hot från skadlig kod (virus, Trojaner, etc.) I början av 2009: 2.6 Miljoner
Skadliga kod-signaturer adderade av Symantec under fjärde kvartalet av 2009: 921,143    

Så, dessa siffror är alltså är hämtade från det här inlägget, där det även framgår vilka datakällor som använts.

Den enda passusen jag hittade var att enligt hans siffror skulle det finnas 187 milj domäner i oktober. Jag misstänker att källdatat som använts kan vara lite ”sockrade siffror” med tanke på att jag i slutet av september 2009 genomförde en MYCKET omfattande analys själv och kom då fram till 182 243 867 och att resterande tlder som jag inte fick med i min PDF skulle stå för ca 5 miljoner är…mindre sannolikt, men inte omöjligt, sen framgår inte heller när i oktober.

Låt oss nu lägga till antalet Svenska internetanvändare och andel för att slå ner allt i partiklar som kan appliceras på DIG och DITT internetanvändande.

Internetanvändare globalt är 1,733,993,741 och av dem står Sverige för 8,085,500 vilket motsvarar 0,0466% men för enkelhetens skull rundar vi upp till 0,5% av internets användare.

E-mail
Men vi börjar med att titta på antal e-mailanvändare som är 1 400 000 000 globalt och det skickas 247 000 000 000 e-mail per dag, vilket gör 179 e-mail per användare och dag, varav ”VARJE internetanvändare” skickar 143 stycken spam e-mail per dag (81%).  (Rent statistiskt sett alltså)

Eller så slår vi ner den globala siffran i:
10 291 666 667 e-mail i timmen (10,2 miljarder) varav 8 336 250 000 (8,3 miljarder) är spam.
171 527 778 e-mail i minuten (171,5 miljoner) varav 138 937 500 (138,9 miljoner) är spam.
2 858 796 e-mail i sekunden (2,8 miljoner) varav 2 315 625 (2,3 miljoner) är spam.
Det tål att tänka på både en och två gånger.. över 2,3 miljoner spam i sekunden – 24/7/365!!

En annan sak som jag fastnade vid är att USA har en population på 307,212,123 invånare och att Facebook har 350 000 000 användare varav 30% användare från USA vilket gör http://www.facebook.com/press/info.php?statistics ca 105 000 000 US-användare. Och att 50% loggar in på Facebook varje dag, vilket då innebär att 52,5 miljoner amerikaner loggar in på Facebook varje dag, vilket är 17% av alla amerikanska invånare.

Men det är till och med fler, för om vi förutsättar att en Facebookanvändare behöver ha tillgång till internet, så tittar vi först på penetrationen i USA av internetanslutningar så ligger den på 74,1% (alltså 227 719 000 internetanslutna) vilket då skulle innebära att 23% av amerikanska internetanslutna loggar in på Facebook VARJE DAG.
– WOW!

Youtube (och andra online videos)
Vi ser att i USA så ses 182 videos per användare och månad vilket gör 6,1 stycken per dag.
Vi ser också att YouTube har 39.4% marknadsandel i USA vilket innebär att varje internetansluten amerikan tittar på 2,4 stycken YouTube klipp PER DAG.
– WOW igen!

Ett annat ”ickevetanskapligt” tankeexempel är:
Tittar vi på antalet bloggar där ute så är det alltså i runda tal 126 000 000 stycken och dividerar med antalet internetanvändare så innebär det att endast 7% av världens internetanslutna bloggar runt om på jorden.

Om vi däremot tar Sveriges andel internetanvändare så står vi för 0,5%
OM den siffran skulle vara applicerbar på antalet befintliga bloggar, så innebär det att Sveriges användare står för 630 000 bloggar (vilket skulle innebära att 7,8% av Svenska internetanvändare bloggar). Och även om vi har en av världens högsta internetpenetrationer i Sverige och ligger ”ca 10 år före” andra länder i vissa internetrelaterade hänseenden, så betvivlar jag att vi faktiskt även den siffran.

Och jag är MYCKET medveten om att många att en stor andel av alla bloggar därute sker genom WPMU, blogger, n.nu och liknande portal- och gratistjänster och även att många svenska bloggar sker under andra TLDer än .se och att andra är rena automagiska spambloggar som tagits fram för inlänkar i SEO-sammanhang och/eller MFA-bloggar (Made For Adsense) – så siffrorna av den anledningen missvisande likaså.

Men den enda jämförelsedatan jag har att tillgå (som jag ärligt talat inte ser som helt tillförlitlig heller) är den som min arbetsgivare får av ett icke namngivet företag, som berättar om hur Svenska .se-domäner används.
Men vad jag vill komma till är att de siffrorna säger att det är 18 472 .se-domäner som används för bloggar (som vid tidpunkten motsvarade 2,9% av det totala antalet .registrerade .se-domäner) Källa

Jag vet inte något bra sätt att säkerställa någon av dessa siffror – men om tankeexemplet har minsta substans och att vi faktiskt har drygt en halv miljon Svenska bloggare medan det endast handlar om ett 20-tusental .se-domäner som idag används för bloggare. Så hoppas jag att detta inlägg åtminstone blir ett ”wakeup-call” för .SE´s registrarer om att skapa en tjänst för en potentiell målgrupp ur Svenska mått mätt; enormt stor kvantitet.

Skapa ENKLA importmöjligheter till ENKLA (mindre kostsamma) one-click-installer-bloggverktyg där bloggare kan koppla sin blogg till sitt eget domännamn – Det anser jag skulle gagna ”ALLA”!

Det finns säkert en hel del andra slutsatser man kan dra från de redovisade siffrorna och att jag bara skrapat lite på ytan, men jag hoppas att det iaf är intressant för de flesta. Kommentera gärna om egna slutsatser eller betänkligheter.

UPPDATERING: Jag hade ett vagt minne av att jag sett siffror från en kundundersökning via .SE, som jag nu hittade och där har slutkunder tillfrågats om vad de avser att använda sin nyregistrerade .se-domän till och svaret som fick 7% var just blogg, vilket OM det är en bild av .se-innehavare överlag innebär att 7% av dagens 941 011 domäner = 65 871 bloggar. Med andra ord ca 10% av vad det ”borde vara” sett till vår ”andel” bloggar i världen av vår 0,5% av världens internetanslutningar. Är Svensken så ”lagom” och inrovert? eller är det så att 90% av alla bloggare använder multiuserinstallationer? Jag har väldigt svårt att tro det?

Skrivet av Peter Forsman / Internet Sweden

Related Articles

5 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *