Ny guide från .SE: ”Sökes: En teknisk lösning på ondskans problem”

Jag tänker inte göra någon uttömmande presentation av den här nya ”MYCKET” läsvärda guiden, utan citerar lite ur förordet istället, som jag tycker berättar en del om innehållet:

Trycket på Internet ökar fortlöpande. Inte bara trycket i kvantitativ mening att användarna blir allt fler och att mängden kommunicerat material växer utan också det politiska trycket. För demokratins skull behöver vissa frågor få tydliga svar. Vem ska övervaka nätet? Med vilka metoder ska det ske? Var ska gränsen för det tillåtna gå? Hur ska rättsväsendet ingripa mot det som har förbjudits?

Filtrering är kanske, med tanke på hur starka censureffekter som kan åstadkommas, det ingripande på Internet som idag behöver uppmärksammas mest. Här står det uppenbarligen och väger. Det är inte bara i Kina och Iran som statsmakten utnyttjar denna möjlighet att ingripa. Också för västvärldens lagstiftare och internetoperatörer är frestelsen att filtrera stark. Krav på filtrering av olagligt, skadligt eller upprörande material har rests i många sammanhang, och i några har filtreringsanhängarna fått gehör. Någon ordentlig utredning eller politisk debatt i ämnet har vi dock inte sett. Vi behöver bådadera innan filtrerandet börjar sprida sig på allvar i Sverige och andra EU-länder.

Läs eller ladda hem som PDF här:  

Related Articles