Svar till kommentar om brottsbekämpningen

Mitt förra inlägg om bluffakturor och EKO-brottslighet, så var det medvetet hårt och syrligt formulerat och avsett att väcka anstöt och debatt, inte minst då jag vet vissa instanser som läser min blogg kontinuerligt.

Jag blev därför mycket glad åt en kommentar, så glad att jag vill lyfta fram det med ett eget inlägg.
Dels för att svara, men även utveckla mer vad och varför jag menar vissa saker.
Kommentaren kommer från en ”MB” och lyder:

[sws_blue_box box_size=”537″] Det är ju inte riktigt så enkelt som du försöker få det att framstå. Skickar man ut en faktura och ”kunden” betalar så är det svårt att dra till rätten. Jag är inget större fan av Beatrice Ask som justitieminister heller men här måste jag ändå försvara henne lite grann. Jag är tämligen övertygad om att Beatrice Ask och Moderaterna anser precis samma sak om bluffakturor som du, jag och de flesta andra. Polisen har trots allt en hel del andra uppgifter och de har idag inga som helst möjligheter att prioritera alla brott. Fildelning ska självklart bekämpas precis som bluffakturor, bedrägerier, misshandel, våldtäkter, rån och all annan brottslig verksamhet. Det är emellertid lätt att stirra sig blind på sitt lilla hörn när man är så intensivt engagerad i en enda niche.

Att påstå att ingenting görs för att samordna brottsbekämpningen är dock en ren lögn. Det är exempelvis på förslag nu att samtliga polismyndigheter ska slås samman till en vilket ger mycket bättre förutsättningar för samarbeten över såväl läns- som nationsgränser. Det har dessutom nyligen tagits beslut om en ny myndighet inom EU som ska arbeta mot just IT-relaterad brottslighet.

Verkligheten är inte så enkel som du försöker måla upp den. Som alltid handlar det om pengar och resurser när det gäller offentlig verksamhet. Statistiken vänds ofta dessutom till polisens nackdel i media. Det finns exempelvis viktiga enskilda insatser som äter väldiga resurser men som inte alls visar sig i den statistik som media gillar att ta upp. Många grova brott, som lyckligtvis är relativt ovanliga, hör till denna grupp. Självklart ska man även i framtiden prioritera dessa. [/sws_blue_box]

Jag svarar nedan:

Det är ju inte riktigt så enkelt som du försöker få det att framstå.

– Jag har aldrig påstått att detta är enkelt, jag skriver att brottsbekämpning av ekonomisk brottslighet behöver prioriteras, få utbildning, resurser och samordnas.
Detta behövde göras redan för 6 år sedan ..och tidigare!

Skickar man ut en faktura och ”kunden” betalar så är det svårt att dra till rätten.

– Här menar jag att du har HELT fel tom ”helt uppåt väggarna fel”!
Detta GÅR att bevisa med samordning. Om det går att påvisa att denna försäljning skett systematiskt, manipulerande (aggressiv marknadsföring med falska påståenden om aktiva avtal), tillsammans med fakturering med hjälp av hot om inkasso, betalningsanmärkningar och Kronofogde mm
– så är det rena DUMHETER att påstå att detta inte ska gå att bevisa i rätten!

– Vad tror du att Rättegången i Helsingborg handlar om – erkännanden kanske?

Det är i (mitt tycke) en avsaknad av lite ”jävlar anamma” hos många utredare och åklagare, som har tvingat fram föreningar som får föra grupptalan mot vissa ”busar” och den bristen är också något som göder (den allmäna) uppfattningen om att brottsbekämpningen inte är i nivå med vad som kan förväntas av den och att den måste bli effektivare.
(Det sista har jag ett visst minne av att just Beatrice Ask yttrade häromdagen). Just att BU och åklagare uppfattar bluffakturor och närliggande EKO-brottslighet helt olika beroende på landsände talar väl för att det behövs till samsyn, samordning och detta NU.

Jag är inget större fan av Beatrice Ask som justitieminister heller men här måste jag ändå försvara henne lite grann.
Jag är tämligen övertygad om att Beatrice Ask och Moderaterna anser precis samma sak om bluffakturor som du, jag och de flesta andra.

– Ehh om jag är något ”fan” eller inte av Beatrice eller Moderaterna har faktiskt föga med mitt inlägg att göra (Men min röst har hamnat i det blocket fler gånger än i det andra).
Mitt inlägg är istället en uppmaning om att det inte går att vänta till 2015, utan att något måste ske redan idag på denna front.
Och vad beträffar deras vetskap och åsikt i ämnet är förhållandevis ointressant, då ”rysligt stygg statistik” visar på avsaknad av handligskraft och agerande.

Detta; ett av svenskt företagandes största gissel har inte hanterats alls under Moderaternas mandatperiod!

Polisen har trots allt en hel del andra uppgifter och de har idag inga som helst möjligheter att prioritera alla brott.
Fildelning ska självklart bekämpas precis som bluffakturor, bedrägerier, misshandel, våldtäkter, rån och all annan brottslig verksamhet.
Det är emellertid lätt att stirra sig blind på sitt lilla hörn när man är så intensivt engagerad i en enda niche.

– Det är väl självklart att Polisen har mycket olika sysslor att utföra och olika brott att hantera. Dum är den som säger något annat.
Vad gäller fildelning så har vi olika åsikter, men det är en annan diskussion som jag inte avser penetrera här och nu.
Däremot blir jag irriterad av din naiva syn på det du ser som ”mitt lilla hörn” eller ”en enda niche”.

Anledningen till min irritation är jag uppfattar det du skriver som att du är en person som tillhör skiktet myndighetsutövare jag skrivit om.
Och att du då beskriver ”mitt lilla hörn” som något litet och avskilt, talar mest för att du har en naiv inskränkt syn på den ökande ekonomiska brottsligheten i Sverige och världen.

”Bedrägeri är den brottsform som ökar mest idag över hela jorden och som årligen uppskattas omsätta $3 000 miljarder USD globalt”

Att påstå att ingenting görs för att samordna brottsbekämpningen är dock en ren lögn.

– Är det någon som påstått det? Inte jag i allafall, däremot sker mycket begränsad samordning av denna typ av brott. Dessutom; till vilken hjälp är det att 20 polismyndigheter över hela landet skickar vidare polisanmälningar till den 21:a myndigheten, som inte utreder, utan endast arkiverar i pärmar. Se: http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/fakturabluffare-hotar-i-telefon/ 

Det är exempelvis på förslag nu att samtliga polismyndigheter ska slås samman till en vilket ger mycket bättre förutsättningar för samarbeten över såväl läns- som nationsgränser. Det har dessutom nyligen tagits beslut om en ny myndighet inom EU som ska arbeta mot just IT-relaterad brottslighet.

Jag känner mycket väl till förslaget och att planen är att detta ska ske 2015 – många år försent, anser jag!
Och vad sedan gäller EC3 så behöver du sära på äpplen och päron;
EC3 (som ännu inte fått godkänd budget av Europol) kommer att motverka cyberbrottslighet i form av virus- och DDOS-attacker, ungefär som varje lands CERT gör idag, (Läs: https://www.cert.se/ ) men ur ett Europeiskt perspektiv. Detta är naturligtvis mycket bra, men det viktiga du ska ha med dig är att detta är två skilda saker. CERT har en samhällsskyddande funktion ( https://www.cert.se/om-cert-se ) och jobbar inte till förmån för svenskt näringsliv (mer då, än för ett fåtal infrastrukturellt viktiga aktörer).

Verkligheten är inte så enkel som du försöker måla upp den. Som alltid handlar det om pengar och resurser när det gäller offentlig verksamhet. Statistiken vänds ofta dessutom till polisens nackdel i media. Det finns exempelvis viktiga enskilda insatser som äter väldiga resurser men som inte alls visar sig i den statistik som media gillar att ta upp. Många grova brott, som lyckligtvis är relativt ovanliga, hör till denna grupp. Självklart ska man även i framtiden prioritera dessa.

Jag beklagar att du läst det jag skriver som en förenklad uppmålning, för det talar för att du är en förstagångsbesökare. Men låt mig hålla med dig i att det bla handlar om pengar och resurser. Detta är något Beatrice Ask anser att Polisen har nog av och istället behöver bli effektivare. (Not. Jag håller inte med här, utan precis som du antytt, så är behoven för olika brott många och jag anser att det bör tilldelas mer pengar, utbildning och resurser).
Polisen å sin sida uttrycker bokstavligen att  de fått tre (3) prioriteringar från politiskt håll, vad gäller Internetrelaterade brott, andra brott är sekundära:

– Narkotika
– Barnpornografi
– Immaterialrättsbrott (främst fildelning)

Vad sedan gäller statistiken, så anser jag inte en sekund att det är något som polisen eller övrig brottsbekämpning ska belastas av eller kritiseras för, utan att det är politiska makthavares felaktiga prioriteringar i kombination med att ”leka affär” med samhällskritiska funktioner. Kräver politiker procentuella mål som är orimliga att åstadkomma, så naggas då vissa saker i kanten, detta oavsett om man är rikspolischef eller lokal brottsutredare.

Jag har ingen uppfattning om de resurskrävande insatser du nämner, då du tycks vilja hemlighålla dess natur.

Men vill för saken skull säga att min titel: ”Men för i helvete Beatrice Ask – se till att samordna brottsbekämpningen NU!” på det förra inlägget ska ha betoning på NU!, för jag anser att vi inte kan vänta i flera år till.

 

Annat jag skrivit i, eller i närliggande ämnen:

https://www.internetsweden.se/statens-svek-mot-svenskt-foretagande/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ministrarnas-syn-pa-bluffakturorna-ar-naiv_6667082.svd
https://www.internetsweden.se/angaende-bluffakturor/
https://www.internetsweden.se/en-studie-bedrageri-eller-svenska-statens-ofullstandighet/
https://www.internetsweden.se/bedrageristudien-fortsatter-och-myndigheterna-haltar/
https://www.iis.se/blogg/nationell-varningslista-for-att-minska-natbrott

 

 

 

 

Related Articles

1 Comment

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • MB , onsdag 4 april 2012 @ 15:00

  Glad att du uppskattade kommentaren 🙂

  Vi har faktiskt inte alls särskilt olika åsikter i sakfrågan, bara det att du inte riktigt inser att alla stora förändringar inom politiken tar tid och man måste alltid fördela resurserna. Visst vore det toppen om man kunde göra allt NU men det fungerar inte på det viset vilket jag tror du egentligen är väl medveten om. Jag tycker precis som du att man måste göra något åt problemen.

  Jag anser att de prioriteringar polisen fått är mycket lämpligt valda. Narkotika och barnpornografi är betydligt allvarligare brott, det måste du ändå hålla med om. Immaterialrättsbrott är dessutom ett betydligt mer utbrett problem. Lär man inte heller dagens ungdom att det är fel att kopiera andra människors verk (oavsett om det sedan handlar om en logotyp, ett fotografi eller en skiva) så ser framtiden dyster ut för en rad branscher. Det får trots allt ses som mer brådskande.

  Nuvarande satsning måste få pågå några år innan man ser tydliga resultat. Därefter kan man börja prioritera andra områden och då tycker även jag att detta område ligger i topp.

  ———————-
  Hej igen och välkommen åter!

  Jo det är klart att jag är medveten om att detta inte sker över en natt, men min avsikt med inlägget var likaså att poängtera att detta är något som skulle skett redan för länge sedan. Men det är också så att partipolitiken kunnat kliva ner ett par trappsteg, då det finns en gemensam politisk syn på problemet, så SKULLE detta kunna ske betydligt fortare än vad som är planlagt idag.

  Så sent som idag blir jag kontaktad av en BU från en mellanstor stad, som ber om min hjälp, med hänvisning bla till att kunskapen och samarbetet mellan polismyndigheterna är ”förbättringsbart”.
  Och tror du att det är första gången det sker?
  Jag kan försäkra dig att så är inte fallet.

  Och vad beträffar de tre prioriteringarna, så vill jag ogärna gå in i polemik kring dessa, utan vi kan konstatera att vi inte delar värdegrund kring samtliga av dessa prioriteringar jämfört då med BETYDLIGT mer omfattande problem som drabbat flera tiotusentals svenskar och där polisen stått HELT handfallen, trots att de fått ALLT serverat. Jag har ingen anledning till att gå in i detaljer och har redan för 1½ år sedan uttryckt min åsikt kring detta; https://www.internetsweden.se/vargen-kommer-inte-vargen-ar-redan-har/

  Och med nästa länk avser jag inte att vara provokativ, utan mest att du ska få dig en tankeställare kring den ”tredje prioriteringen”, sätt det i perspektiv till vad polisen prioriterar idag.. och vilka som inte prioriteras: https://www.internetsweden.se/google-vs-tpb-en-jamforelse/

  I ditt sätt att uttrycka ett behov av att lära den yngre generationen rätt och fel, berättar för mig att din vision är utopi (dina förutspådda resultat kommer att utebli) och att tekniken springer ifrån oss för var dag som går.

  Har du ens funderat över att ALL trafik över Internet är kopiering? När du besöker min hemsida, så skickas en kopia av en sida från min virtuella webbserver till din lokala klient – text, bilder, css allt! Internet ÄR ”att kopiera”, därmed så står ”digitala värden”, precis som du beskriver inför en dyster framtid, såvida inte distributionsmodeller mm ses över i grunden.

  Men låt oss då säga att vi lär de unga att det är fel och själviskt att kopiera en text eller logotyp eller något annat av verkshöjd. Gott!
  Men så har vi busarna i klassen som missade de lektionerna och som systematiskt rippar sidinnehåll, bilder och logotyper och sätter upp sidor med innehållet som sina egna.
  Menar du att dessa skulle beivras då? Min fråga är då av vem? Kan ens polisens 200 IT-forensiker se skillnad, veta hur texter källgranskas?
  Jag ställer frågorna för att jag inte vet (men min erfarenhet säger mig att de övriga 19 800 svenska poliserna inte besitter den kunskapen).

  Till skillnad från många andra webbsideinnehavare, har däremot den här webbplatsen utgivningsbevis:
  http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Sok-i-registret/?entry=94d3ea8c-d3af-47ca-9808-751b5c81be98

  och alla texter skrivna av mig på internetsweden.se är licensierade enligt Creative Commons 3.0 Erkännande:
  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv

  Så på den här sidan, så står det alltså vem som helst fritt att kopiera, bearbeta, distribuera texter, även kommersiellt, för den som önskar.

  Peter Forsman | internetsweden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *