Vad kostar ett internetrelaterat bedrägeri?

Vad kostar ett internetrelaterat bedrägeri?

Vad ett bedrägeri kostar den som drabbas är naturligtvis något som skiljer sig från fall till fall, med en beställd betald produkt som aldrig levereras på några hundra kronor till investerade miljoner i värdelösa påhittade bolag eller påhittade guldskatter. Och skillnaden mellan ett par hundra kronor till miljonbelopp gör att det är väldigt svårt att skapa en medelkostnad för drabbade brottsoffer – eller man bör åtminstone känna till detta när man ser resultatet.

Men jag avser inte prata om olika typer av bedrägerier, utan snarare påstå att svaret på titelfrågan är komplicerad. Anledningen till det är att bedrägeri är en brottskategori som har väldigt många dolda sidor; som att ett brottsoffer behöver komma till insikt med att denne har blivit bedragen (hur stor insiktsgraden är finns det ingen uppskattning på), efter det behöver den drabbade göra valet att anmäla till Polisen (vilket enligt BRÅ sker i ca 50% av fallen). Att privatpersoner har en högre benägenhet att anmäla bedrägeribrott än drabbade företag är dock väldigt tydligt, då konsumenter står för ca 90% av alla bedrägerianmälningar till Polis. Resterande ca 10% samsas alltså Företag, Kommun och Myndigheter på.

Denna tystnadskultur som bottnar i en blandning av skam, oförståelse, ovilja, rädsla för visad sårbarhet och tvivel gentemot de brottsbekämpande myndigheterna – detta är ytterst allvarligt, då fenomenet möjliggör och främjar fortsatt kriminalitet. Men, det är är ett annat inlägg en annan dag.

Hur låter 3 månadslöner för en genomsnittslön i Sverige 2018/2109 som medelförlust för ett bedrägeri?

– Orimligt mycket? Läs då vidare!
Internet Crime Report från Internet Crime Complaint Center (IC3/FBI)

I Sverige existerar inte någon officiell uppskattning eller siffra för hur mycket brottsoffer förlorar i bedrägerier, lika lite som det finns någon myndighet som tar reda på vad bedrägerier kostar samhället i stort i direkta och indirekta kostnader till följd av bedrägerier.

Det gör att jag behövt se och jämföra förhållanden i andra länder, såsom USA och UK, som faktiskt har officiella siffror inom området.

Bilden ovan är från IC3´s årliga rapport. IC3 är FBI´s
Internet Crime Complaint Center, som varit verksamma sedan 2000.
Sedan dess har de i genomsnitt tagit emot ca 300 000 anmälningar per år, eller 900 per dag.
Och de har publicerat relevanta siffror; antalet anmälningar och brottsoffrens totala förluster sedan 2011. Dessa ger då en medelförlust per anmält bedrägeri. Medelvärdet i dollar har jag sedan bara ”växlat” med dagens värde i kronor för en US-dollar, som idag är 9.38923055 SEK för 1 USD.

Som ni kan se så var medelförlusten år 2011 ”bara” 14 449 kronor mot förra årets 72 203 kronor – alltså en ökning på flera hundra procent (14 449 x 5 = 72 245) på 7 år. Men det kanske syns ännu bättre hur det stuckit iväg, inte minst förra året (med en ökning på över 63%).

Medelförlust i kronor för brottsoffer anmälda till IC3

Medellön i Sverige 2018/2019 (riket) är 290 261 = 24 188/månad.

24 188 x 3 månader = ‭72 564‬ kronor – alltså motsvarande medelförlusten (72 203) för ett av de 351 937 anmälningarna som inkom till IC3 under 2018; 3 månadslöner för en svensk löntagare (medelvärde).

Sektorfördelning/kostnader till följd av bedrägerier , UK Annual Fraud Indicator 2017

Ha då i åtanke än en gång att det i Sverige är ca 90% privatpersoner som anmäler bedrägerier till Polisen, som under 2018 tog emot ca 260 000 anmälningar. Och Polisen utreder endast 1 av 10 bedrägerianmälningar, såvida det inte handlar om kortbedrägerier (sk CNP, Card Not Present) för då läggs 99,6% av dessa anmälningar ned, utan åtgärd.

Enligt Annual Fraud Indicator 2017 (bilden ovan) så stod privatpersonerna endast för 3,6% av förlusterna.

Bedrägerier är ett stort svart hål som brottsbekämpande myndigheter inte har någon kännedom om, då de inte anmäls av de som drabbas.
Bland annat ser ni ovan att Näringslivet och offentlig sektor står för drygt 95% av kostnaderna, medan dessa i Sverige endast står för ca 10% av polisanmälningarna.

Kostnaderna för den drabbade och samhället i stort är alltså astronomiska, men helt dolda för brottsbekämpning och kriminalstatistik.

Bedrägeribrott kan inte utredas bort – men om de inte anmäls kommer allt att fortgå precis som idag. Med drabbade som blir av med kvartalslöner..

Källor:
https://www.fbi.gov/news/stories/ic3-releases-2018-internet-crime-report-042219
https://pdf.ic3.gov/2011_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2012_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2013_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2014_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2015_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2016_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2017_IC3Report.pdf
https://pdf.ic3.gov/2018_IC3Report.pdf

Medellön Sverige: 290 261 = 24 188/månad x 3 månader = ‭72 564‬ kronor
https://buffert.se/loner-i-sverige/#Medellon-i-Sverige-20182019

Annual Fraud Indicator 2017
https://www.crowe.com/uk/croweuk/-/media/Crowe/Firms/Europe/uk/CroweUK/PDF-publications/Annual-Fraud-Indicator-report-2017.ashx

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *