Mycket betydelsefull dom mot domänskojare (uppdat.)

Som jag skrev den 15 mars i detta inlägg: Ett viktigt domslut att hoppas på! så  har jag inväntat en dom från Uppsala Tingsrätt mellan en kund (Fyra Inredare) som lurats av domänskojaren IT Verket och som sedan sålt sin fordran till Naproxi KB (enligt klassisk skojarmodell, för att IT Verket och Naproxi KB ska kunna skylla på varandra).

Den här domen kan vara en milstolpe mot denna typ av skojare!

Nu har domen (FT 1700 -09, Uppsala Tingsrätt, 2010-03-30) kommit och den innehåller viktiga formuleringar som jag fetsilat i nedan domskäl. Jag har blivit uppdaterad av juridisk expertis om att tingsrättens formulering; ”svikligen uppgett” är likställt med bedrägeri (med straffskala upp till 2 år) och därmed finns det numera all anledning att polisanmäla dessa skojare.

I korthet innebär det att den skojare som ringer upp och påstår att ”Vi har en kund i andra luren som vill registrera ert domännamn under dessa TLDer…men vi ger dig förtur att registrera dem om du bestämmer dig nu..”  numera riskerar fängelsestraff för lurendrejeriet.

Domskäl

Parterna är ense om att Fyra Inredare genom sin ställföreträdare Lena Widerberg beställde registrering av namnet fyrainredare med toppdomänerna .net, .nu, .eu, .info och .biz samt att registrering skedde. Parterna är också ense om att den person som för IT Verkets räkning ringde upp Lena Widerberg sa att det fanns en annan person som sökt registrering av Fyra Inredare med andra toppdomäner än .se. Det har från Naproxis sida inte ifrågasatts att den upplysningen varit av avgörande betydelse för Lena Widerberg när hon för Fyra Inredares räkning beställde de registreringar som är aktuella i målet.

Fyra Inredare har yrkat att avtalet ska förklaras ogiltigt på den grunden att det inte har förekommit någon annan intressent som velat registrera de domäner som Fyra Inredare sedan erbjöds och fick registrerade. Om det förhåller sig på det sätt som Fyra Inredare gör gällande, nämligen att uppgiften om att någon annan ville registrera Fyra Inredare var falsk så har, enligt tingsrättens mening, en företrädare för IT Verket, i vilkets rätt Naproxi har inträtt genom att förvärva IT Verkets rätt enligt avtalet, svikligen uppgett en omständighet som kunde antas vara av betydelse för Fyra Inredare att ingå avtalet.

Av 30 § avtalslagen följer då att avtalet inte kan göras gällande av Naproxi mot Fyra Inredare.

Fråga är då vad som framgår av utredningen i målet rörande förekomsten av annan part som ville registrera domännamnet Fyra Inredare. Om detta har inte någon av parterna fört bevisning.

En allmän utgångspunkt för bedömningen är att den som påstår något också har bevisbördan för sitt påstående. Den avgörande omständigheten i detta mål, att det inte fanns en konkurrerande beställning, har Fyra Inredare svårt att i efterhand säkra bevisning om.

Fyra Inredares svårigheter i detta hänseende har visat sig i detta mål där bevisning i stället har förts om andra likartade samtal där det visats, att den uppringde inte velat fortsätta samtalet vid ifrågasättande av seriositeten i påståendet om en konkurrerande beställning, att det vid avböjande svar inte har genomförts någon konkurrerande registrering samt att om någon skulle göra en konkurrerande beställning det inte framstår som motiverat att ringa upp företrädare för Fyra Inredare och berätta om den konkurrerande beställningen i stället för att helt enkelt registrera domännamnet åt den som först ville registrera.

Den samlade bedömningen av det som kommit fram genom bevisningen är att det framstår som övervägande sannolikt att någon konkurrerande beställning inte förekommit. IT Verket hade förhållandevis enkelt kunnat säkra framtida bevisning om den konkurrerande beställningens existens, oavsett om den gjorts via en hemsida, skriftligen eller per telefon genom att låta den som handlade saken hos IT Verket på något sätt dokumentera den konkurrerande beställningen, eller uppgifter om den, skulle också Naproxi ha kunnat säkra i samband med att de övertog fordran mot Fyra Inredare. Vid dessa förhållanden ligger det enligt tingsrättens mening närmast att placera bevisbördan för existensen av den konkurrerande beställningen på Naproxi.

Någon bevisning till styrkande av att den konkurrerande beställningen fanns har inte förts. Vid sådant förhållande ska Fyra Inredares uppgift om att det inte har funnits någon konkurrerande beställning läggas som grund för bedömningen och som tingsrätten anfört ovan kan Fyra Inredares beställning av ytterligare registreringar då inte göras gällande mot bolaget. Fyra Inredares yrkande om att avtalet ska förklaras ogiltigt ska därför bifallas.

Ladda hem hela domen:

Se nu till att den här mycket goda nyheten sprids!
———————-
Uppdatering 4/4 2010
Jag besökte idag http://www.cint.se/debatt/ShowPostFlat.aspx?PostID=39550&PageIndex=8 och faschineras av vad jag läser, som i sin tur tar mig till http://wp.nu/Minuetta

Det står alltså klart att denne gosse (Johan Kolompar) redan var insyltad 2002 i bluffakturebedrägerier såväl genom katalogskojeri som falska elfakturor.
(med exakt samma formuleringar som används idag 8 år senare)
http://www.nt.se/arkiv/2002/09/06/Senaste+Nytt/1272427/henrik.johansson@nt.se/default.aspx
http://www.expressen.se/1.7515
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/polisen-maktlos-mot-falska-fakturor_80929.svd
http://avtal.lundsenergi.se/presscenter/nyhetsarkiv/2002/20021118

Related Articles

6 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • danielwestman , onsdag 7 april 2010 @ 12:39

  Intressant, men jag vet inte om jag tycker att domen är så principiell. Det är väl ganska lätt för dessa oseriösa företag att ändra sina påståenden lite och därmed ungå att fara med direkt osanning eller att säkra bevisning om att någon faktiskt vill registrera ett domännamn?

  När det gäller polisanmälan för bedrägeri bör man tänka på att bevisbördan i ett brottmål ligger på åklagaren, dvs. denna måste bl.a. visa att det skett ett vilseledande etc. av den åtalade. Det är alltså åklagaren som måste visa att det inte finns någon annan spekulant, vilket ofta är svårt/omöjligt. Därmed inte sagt att det aldrig är möjligt att komma åt dessa oseriösa företag med rättsliga medel.

 • Internet Sweden , onsdag 7 april 2010 @ 14:14

  Tjena Daniel,
  Jag ser domen som ett viktigt första spadtag och ju fler av denna typ av utslag, desto mer principiellt viktiga blir de naturligtvis, om inte annat som referenser vid nya tvister.

  Sen stämmer det precis som du säger att omformuleringar kan förändra det hela, men faktum är att ”säljmanuset” dessa busar använt inte förändrats de senaste 5 åren.

  Men bevisbördan är naturligtvis besvärlig (oavsett typ av telefonförsäljning) eftersom den uppringde i allra flesta fall inte anar oråd förrän det är för sent och därför inte spelat in samtalet, ens om han/hon haft sådan utrustning tillgänglig.

  //Peter

 • Magnus , lördag 10 april 2010 @ 19:47

  Bra grejer. Tack som vanligt för att du håller koll där man själv inte orkar.

 • […] Han representerade även Naproxi vid Uppsala Tingsrätt tidigare i år https://www.internetsweden.se/mycket-betydelsefull-dom-mot-domanskojare/ […]

 • […] Jag och Anders Nyman på Cint.se/knyt.se träffade Naproxis företrädare Johan Kolompar + en ”hemlig” bisittare i Uppsala Tingsrätt vid ett FT-mål i mars 2010 (FT 1700 -09, Uppsala Tingsrätt, 2010-03-30). Där vi ställde upp som ”sakkunniga” vittnen till fördel för den drabbade småföretagaren och hur det gick kan du läsa här: https://www.internetsweden.se/mycket-betydelsefull-dom-mot-domanskojare/ […]

 • […] Uppsala Tingsrätt kommer med sitt beslut: https://www.internetsweden.se/mycket-betydelsefull-dom-mot-domanskojare/ något som gett hopp till många andra drabbade.. Annars var det väl ett och annat […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *